បង្រៀនក្មេងស្រីអោយក្លាហ៊ាន មិនមែនអោយល្អឥតខ្ចោះ​ (មានចំណងជើងរងជាភាសាខ្មែរ)

Title:
បង្រៀនក្មេងស្រីអោយក្លាហ៊ាន មិនមែនអោយល្អឥតខ្ចោះ​ (មានចំណងជើងរងជាភាសាខ្មែរ)
Description:

អ្នកនាង​ រីសស្មា ស៊ូចានី ស្ថាបនិកស្ថាប័នក្មេងស្រីសរសេរកូដ (Girls Who Code) មានប្រសាសន៍ថា៖ យើងចិញ្ចឹមបីបាច់ក្មេងស្រីរបស់យើងអោយមានភាពល្អឥតខ្ចោះ ហើយក្មេងប្រុសអោយមានភាពក្លាហ៊ាន។ អ្នកនាងស៊ូចានីបានចាប់ផ្តើមជំរុញអោយយុវនារី​ហ៊ានប្រថុយហានិភ័យ និងរៀនសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ដែលពួកគេត្រូវការជំនាញទាំងពីរនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សង្គមអោយជឿនលឿនទៅមុខ។ អ្នកនាងបានបន្តថា៖ ដើម្បីអោយមានភាពច្នៃប្រឌិតពិតប្រាកដ យើងមិនអាចទុកចោលស្ត្រីដែលមានចំនួនពាក់កណ្តាលនៃអត្រាប្រជាជនសរុបនេះបានឡើយ។ ខ្ញុំសូមអោយម្នាក់ៗប្រាប់ទៅដល់ក្មេងស្រីគ្រប់រូបដែលអ្នកស្គាល់សូមកុំអោយពូកគាត់ខ្លាចភាពមិនល្អឥតខ្ចោះ។

more » « less
Duration:
12:27
Format: Youtube Primary Original Synced

Subtitles download

Completed subtitles (1)