Return to Video

Thay đổi mật khẩu Yahoo trên thiết bị iOS

 • 0:00 - 0:03
  Đổi mật khẩu Yahoo
  trên thiết bị iOS
 • 0:03 - 0:06
  Bắt đầu với ứng dụng Yahoo
 • 0:06 - 0:09
  Mở ứng dụng Yahoo
 • 0:09 - 0:13
  Chạm mở thanh bên
 • 0:13 - 0:16
  Kéo xuống cuối thanh bên
 • 0:16 - 0:20
  Chọn "Account Info"
 • 0:20 - 0:23
  Giờ bạn đang ở giao diện
  Thông tin cá nhân
 • 0:23 - 0:26
  Chạm mở thanh bên
 • 0:26 - 0:28
  Chọn "Account Security"
 • 0:28 - 0:31
  Chọn "Change password"
  để đổi mật khẩu
 • 0:31 - 0:36
  Nhập mật khẩu mới
 • 0:36 - 0:38
  Mật khẩu phải dài
  từ 8 đến 32 ký tự
 • 0:38 - 0:40
  Không được dùng một ký tự lặp lại
  và không gồm tên riêng hoặc tên Yahoo
 • 0:40 - 0:43
  Mật khẩu cũ hay tương tự
  không thể sử dụng
 • 0:43 - 0:45
  Không sử dụng mật khẩu
  bạn đã dùng ở trang khác!
 • 0:45 - 0:52
  Nhập lại mật khẩu mới
 • 0:52 - 0:58
  Chọn để xem nội dung nhập
 • 0:58 - 1:01
  Thành công!
  Bạn đã đổi xong mật khẩu
 • 1:01 - 1:04
  Đừng bao giờ tiết lộ
  mật khẩu cho bất kỳ ai!
 • 1:04 - 1:08
  Sử dụng mật khẩu mới
  cho tất cả các ứng dụng Yahoo
 • 1:08 - 1:12
  Nhớ cập nhật mật khẩu
  ở các ứng dụng Yahoo khác!
Title:
Thay đổi mật khẩu Yahoo trên thiết bị iOS
Description:

Một trong những điều tốt nhất để bảo vệ tài khoản Yahoo là thay đổi mật khẩu định kỳ. Video sẽ hướng dẫn bạn thực hiện đổi mật khẩu trên thiết bị iOs một cách dễ dàng.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Yahoo Help Videos
Duration:
01:18

Vietnamese subtitles

Revízie Compare revisions