Vietnamese titulky

← vimeo.com/.../238696295

Získať kód na vloženie
23 Languages

Ukazujem Revíziu 1 vytvorenú 01/16/2019 od thile96.

 1. Đặc biệt với những nghệ sĩ khuyết tật,
 2. Chúng ta có những kinh nghiệm sống riêng,
  rất riêng.
 3. Nếu bạn có thể lấy những kinh nghiệm đó
  và ghép chúng vào mỗi vai trò bạn có
 4. tìm ra cách để nhìn mỗi nhân vật thông qua
  kinh nghiệm sống của bạn và vì thế
 5. áp dụng cái nhìn riêng biệt đó cho mỗi vai
  trò, bạn sẽ nổi bật
 6. vì đó là thứ quý giá và là chiều sâu mà
  nhiều người
 7. không có.
 8. Bạn có một hoàn cảnh đặc biệt, bạn có
  những kinh nghiệm sống đặc biệt,
 9. và còn có những cách nhìn riêng biệt
  nhưng bạn đã và đang được đối xử
 10. trong cuộc sống của bạn theo cách bạn
  xử lý những sự khác biệt và nếu bạn có
  thể
 11. động vào tất cả những kinh nghiệm đó,
  bạn sẽ làm tỏa sáng tất cả những vai trò
 12. theo nhiều cách khác nhau,
  vì thế bạn sẽ là một người khác biệt
 13. mà khi bạn bước vào một căng phòng, bạn
  làm nó tỏa sáng,
 14. theo một cách mà chưa ai nghĩ tới.