Cebuano titulky

← How to weigh a star using gravitational lensing

Získať kód na vloženie
40 Languages

Ukazujem Revíziu 2 vytvorenú 03/26/2020 od tata cornelio.

 1. nia usa ka nindot nga balita
 2. ang mga astronomers nagagamit na ug Hubble Telescope
 3. ug usa ka teknik nga gimugna ni
 4. Albert Einstein aron motimbang sa usa ka
 5. gamayng bitoon.
 6. Niadtong 1916, si Einstein nag-ingon nga
 7. ang usa ka dakong butang sama sa bitoon
 8. mahimong makausab sa dagan sa oras
 9. nga buot pasabot nga ang kahayag
 10. nga moigo sa bitoon
 11. mahimong motipas ug lahi nga dalan.
 12. Niadtong 1936, si check engineer nga si Mandle
 13. niduol kang Einstein ug
 14. nangayo ug katin-awan.
 15. Siya miingon, "Pananglitan ang usa ka bitoon
 16. molabay sa laing bitoon?"
 17. Si Einstein nibalibad kay busy sya
 18. pero naluoy sya maong ningsulat sya sa Science,
 19. usa ka hamubo nga ekplenasyon nga kung usa ka bitoon
 20. molabay sa laing bitoon, ang mas layo nga bitoon
 21. modako tan-awon.
 22. Karon, ang gravitational lensing
 23. gamit kaayo sa Astronomy.
 24. Mao ni gamit sa pagsukod
 25. unsa kadako ang universe,
 26. mangita ug dark matter ug lagyong galaxy
 27. nga kaniadto dili makita sa kalayo niini.
 28. Karon makita ang usa ka
 29. ordinaryong bitoon nga molabay
 30. sa laing bitoon. Mausab sya sumala sa
 31. giingon in Einstein.
 32. Pinaagi niini,
 33. nakahimo sila pagsukod
 34. sa gidak-on niini,
 35. nga katuluon kabahin ang kadak-on sa adlaw
 36. Mao nga nindot nga makahibalo kita.
 37. Pasalamatan nato si Einstein
 38. niini bisan patay na sya niadto pang 1955.
 39. Kini si Mike Lemonick para sa Scientific American.
 40. Nesynchronizované
  Palihog pagsunod sa atong Youtube channel.