Chinese, Traditional titulky

← vimeo.com/.../279881826

Získať kód na vloženie
25 Languages

Ukazujem Revíziu 1 vytvorenú 12/08/2018 od leon Cheng.

 1. 大家好
 2. 我们正在为Ability公司进行视频拍摄
 3. 我们来自COAF Smart中心
 4. 该中心就在一个月前
 5. 即5月27日
 6. 正式成立
 7. 这是COAF最近开展的一项
 8. 促进农村地区发展的举措
 9. 由于它是COAF的一项措施
 10. 并且我们也相信
 11. 与村民们保持紧密联系
 12. 以及在农村地区中开展工作
 13. 是我们对他们提供支持
 14. 技术和信息
 15. 以及新的解决问题的措施
 16. 的方法
 17. 通常而言
 18. 技术,教育及培训中心
 19. 都集中在更大的城市和城镇
 20. 因为那里的儿童
 21. 相对而言
 22. 拥有更多的机会
 23. 但从另一个角度来看
 24. 我们已经尽可能地与当地的村民们
 25. 建立了前所未有的紧密的联系
 26. 以保证农村地区的儿童们
 27. 也能够享有这个机会
 28. COAF于2003年成立
 29. 并开始在亚美尼亚共和国开展活动
 30. 在活动进行了超过14年后
 31. 我们决定
 32. 与亚美尼亚共和国所有地区的
 33. 不同的学校,幼儿园和社区一起
 34. 成立一个我们自己的中心
 35. 而这个中心就是Smart中心
 36. 该中心的任务是
 37. 保证这些对满足村民们的需求来说是必要的
 38. 项目和活动
 39. 得以实施