Vietnamese titulky

← vimeo.com/.../279881826

Získať kód na vloženie
25 Languages

Ukazujem Revíziu 1 vytvorenú 06/06/2019 od Lia Nguyen.

 1. Xin chào, chúng tôi thực hiện
 2. video này cho Ability Corps từ
 3. COAF Smart Center, nơi mà
 4. chúng tôi vừa mới mở COAF Smart Center,
 5. mở cửa vào ngày 27 tháng 5
 6. mới 1 tháng trước, và đây là sự khởi xướng
 7. gần nhất của COAF cho
 8. sự phát triển của địa phương
 9. Vì đây là phát kiến của COAF và chúng tôi
 10. đều tin rằng việc đã và đang
 11. trở nên gần gũi hơn với làng quê và
 12. làm việc trong nông thôn là cách ta có thể
 13. cổ vũ và cách ta ứng dụng
 14. công nghệ, thông tin, và
 15. những phương pháp mới, xem nào,
 16. với mọi người.
 17. Thường thì các trung tâm công nghệ
 18. tổ chức giáo dục và đào tạo
 19. đều tập trung ở thành phố lớn
 20. thị trấn lớn, đem lại,
 21. điều kiện và cơ hội cho
 22. trẻ em ở đó, nhưng
 23. lại chưa có tiền lệ từ ý kiến đó
 24. rằng chúng ta cần phải đến gần hơn những làng quê
 25. để chắc chắn rằng
 26. trẻ em nơi đây cũng có thể
 27. tận dụng được cơ hội này
 28. COAF được thành lập năm 2003, bắt đầu
 29. hoạt động ở Mỹ sau đó,
 30. và sau hơn 14 năm làm việc
 31. với nhiều kiểu trường học
 32. và mẫu giáo và cộng đồng trong các
 33. khu vực ở Mỹ, chúng tôi quyết định
 34. thành lập 1 trung tâm của riêng mình,
 35. nó là Smart Center, để đảm bảo rằng
 36. chúng tôi có thể bổ sung mọi thứ về
 37. chương trình và hoạt đông cần thiết
 38. cho việc đáp ứng
 39. yêu câu cho cộng đồng nông thôn