Return to Video

Rich Snippets: Breadcrumbs

 • 0:00 - 0:00
 • 0:00 - 0:03
  URL trang web không phải luôn luôn cung cấp dấu hiệu trực quan nhất
 • 0:03 - 0:04
  cấu trúc của trang web.
 • 0:04 - 0:07
  Bằng cách sử dụng đoạn trích nhiều cấu trúc nhằm giúp đỡ hỗ trợ người dùng tốt hơn
 • 0:07 - 0:09
  hiểu nơi kết quả tìm kiếm của bạn sẽ đưa họ.
 • 0:09 - 0:11
  Các ghi chú yêu cầu duy nhất vài thuộc tính để
 • 0:11 - 0:13
  đánh dấu HTML của bạn.
 • 0:13 - 0:16
  Dưới đây là một danh sách các liên kết mô tả cấu trúc của một trang web.
 • 0:16 - 0:19
  Bằng cách sử dụng trang schema.org đã được đánh dấu, bắt đầu bằng cách thêm các yếu tố trang web
 • 0:19 - 0:23
  để trang web của bạn từ khóa phần thân, sau đó chỉ cần gói danh sách các trang web của bạn
 • 0:23 - 0:25
  liên kết bên trong cấu trúc trang web.
 • 0:25 -
Title:
Rich Snippets: Breadcrumbs
Description:

Vụn bánh mì là một cách tuyệt vời để Google nói về cấu trúc trang web của bạn. Thông tin mẩu bánh mì bao gồm tiêu đề của trang và địa chỉ có thể được sử dụng trong các kết quả tìm kiếm để giúp người dùng nhanh chóng hơn và xác định chính xác nội dung có liên quan. Thăm http://schema.org/WebPage để biết thêm chi tiết.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Google Webmasters
Projekt:
WebmasterHelp
Duration:
0:27

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revízie