Return to Video

5 common mistakes in SEO (and 6 good ideas!)

 • 0:05 - 0:06
  Tôi là Maile Ohye.
 • 0:06 - 0:07
  Tôi là một lãnh đạo của đội ngũ phát triển công nghệ phần mềm tại Google.
 • 0:07 - 0:13
  như thường lệ từ trụ sở ở Moutain View, California.
 • 0:13 - 0:17
  Nhưng hôm nay, tôi đang ở nhà ở San Francisco để nói về
 • 0:17 - 0:17
  5 sai lầm phổ biến nhất mà tôi thấy ở SEO (Tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm).
 • 0:21 - 0:26
  Sai lầm thứ nhất đó là làm việc trên SEO trước khi địa chỉ trang của bạn có
 • 0:26 - 0:28
  một sự xác nhận giá trị.
 • 0:28 - 0:32
  Tự hỏi chính mình, tại sao người dùng muốn chọn
 • 0:32 - 0:34
  địa chỉ của mình và tìm kiếm các kết quả?
 • 0:34 - 0:36
  Hãy nói bạn có một địa chỉ có thể thúc đẩy
 • 0:36 - 0:40
  công việc kinh doanh offline của bạn, như là cửa hảng sửa chữa xe đạp.
 • Nesynchronizované
  Điều gì làm tạo nên sự khác biệt giữa việc kinh doanh của bạn
 • Nesynchronizované
  Với của đối thủ
 • Nesynchronizované
  Bạn có phải là 1 tổ chức phi chính phủ
 • Nesynchronizované
  Hay bạn có thể đưa ra những dự đoán miễn phí, một bản demo miễn phí hay
 • Nesynchronizované
  bạn là nhà buôn bán độc lập có kinh nghiệm nhất trong thành phố
 • Nesynchronizované
  Hay nếu bạn có 1 địa chỉ thương mại điện tử, điều gì sẽ làm tách biệt trang của bạn
 • Nesynchronizované
  với trang của người khác?
 • Nesynchronizované
  Bạn có giá thấp hơn, miễn phí giao hàng,
 • Nesynchronizované
  dịch vụ khách hàng tốt hơn hay mô tả sản phẩm tốt hơn?
 • Nesynchronizované
  Bắt đầu với một mục tiêu giá trị, đơn giản hóa SEO
 • Nesynchronizované
  Địa chỉ của bạn xếp thứ mấy trong kết quả tìm kiếm là không quan trọng, nếu
 • Nesynchronizované
  bạn muốn giữ ở ngôi đầu, những người tìm kiếm cần một sự xác nhận về giá trị để
 • Nesynchronizované
  click vào trang của bạn, để quay trở lại trang của bạn,
 • Nesynchronizované
  và để giới thiệu trang của bạn tới người bạn khác.
 • Nesynchronizované
  Bắt đầu với một giá trị được xác nhận, và sau đó tập trung vào
 • Nesynchronizované
  một trải nghiệm chất lượng người dùng.
 • Nesynchronizované
  Hãy chuyển sang lỗi thứ 2,
 • Nesynchronizované
  một phương thức tiếp cận phân khúc tới SEO
 • Nesynchronizované
  Tôi gọi phương thức tiếp cận này là
 • Nesynchronizované
  hộp bento, vì tôi là người Nhật
 • Nesynchronizované
  Và giống như đĩa thức ăn tối của bạn, với mỗi món
 • Nesynchronizované
  được phân ra và không có món nào phối hợp cùng nhau
 • Nesynchronizované
  Sẽ thật tuyệt vời đối với món sushi và salad
 • Nesynchronizované
  Sẽ không tuyệt vời lắm nếu không có sự giao tiếp nào gữa
 • Nesynchronizované
  các đội marketing, đội phát triển kinh doanh và đội SEO.
 • Nesynchronizované
  Vì vậy lỗi thứ 2 là làm việc với SEO trong một cái thùng
 • Nesynchronizované
  Một phương thức tiếp cận tốt hơn, tổng thể hơn với SEO là xem xét
 • Nesynchronizované
  trải nghiệm người dùng tổng thể, từ chiến lược marketing tất cả
Title:
5 common mistakes in SEO (and 6 good ideas!)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Google Webmasters
Projekt:
WebmasterHelp
Duration:
08:41

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revízie Compare revisions