Chinese, Traditional titulky

← Fool's Garden - Lemon Tree

http://celebsvenue.in - Models HQ Photoshoots

Získať kód na vloženie
2 Languages

Titulky preložené z anglicky Ukazujem Revíziu 2 vytvorenú 11/07/2019 od Caleb Caleb.

 1. 我坐在這個無趣的房間裡
 2. 又是一個下著雨的星期日午後
 3. 我在浪費時間,我沒事做
 4. 我遊手好閒,我在等著妳
 5. 但什麼事都沒發生
 6. 而我猜想著
 7. 我開著車到處晃
 8. 我開得太快,開得太遠
 9. 我想改變我的觀點
 10. 我覺得好孤單,我在等著妳
 11. 但什麼事都沒發生
 12. 而我猜想著
 13. 我猜想怎麼會
 14. 我猜想為什麼
 15. 昨天妳跟我說天空有多藍
 16. 而我所看到的
 17. 只是棵黃色檸檬樹
 18. 我不停地抬頭和低頭
 19. 我一直、一直、一直、一直
 20. 一直轉頭
 21. 而我所看到的
 22. 只是另一棵檸檬樹
 23. 唱吧
 24. 噠啦啦啦滴啦噠
 25. 噠啦啦啦滴啦噠
 26. 噠滴滴啦
 27. 我坐在這裡,感到無助
 28. 我想要出門,沖個澡
 29. 但我腦海烏雲密布
 30. 我覺得好累,躲進被窩
 31. 那裡依然什麼事都沒發生
 32. 而我猜想著
 33. 孤獨
 34. 對我不是好事
 35. 孤獨
 36. 我不想坐在檸檬樹上
 37. 我在喜悅的荒漠中踱步
 38. 寶貝,無論如何我會找到新事物
 39. 每件事都會發生
 40. 而妳會猜想
 41. 我猜想怎麼會
 42. 我猜想為什麼
 43. 昨天妳跟我說天空有多藍
 44. 而我所看到的
 45. 只是另一棵檸檬樹
 46. 我不停地抬頭和低頭
 47. 我一直、一直、一直、一直
 48. 一直轉頭
 49. 而我所看到的
 50. 只是棵黃色檸檬樹
 51. 而我猜想著、猜想著
 52. 我猜想怎麼會
 53. 我猜想為什麼
 54. 昨天妳跟我說天空有多藍
 55. 而我所看到的
 56. 而我所看到的
 57. 而我所看到的
 58. 只是棵黃色檸檬樹