YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← Verejné peniaze? Slobodný softvér!

Get Embed Code
1 Language

Showing Revision 7 created 09/17/2017 by Tibor Repček.

 1. Predstavte si, že by vláda spravovala
  verejné zdroje ako ulice a budovy...

 2. ...rovnako, ako spravuje
  digitálnu infraštruktúru.
 3. Poslanci by pracovali
  v prenajatých priestoroch, ...
 4. ...kde by nemohli voliť proti prísnejším
  ekologickým zákonom, pretože...
 5. ...majiteľ budovy (nadnárodná korporácia)
  by takýto druh voľby zakazovala.
 6. Nedovolila by ani potrebné rozšírenie
  miesta na sedenie na viac ako 500 miest.
 7. To znamená, že niektorí poslanci
  by teda museli ostať von na ulici.
 8. O pár blokov ďalej
  sa búra nová telocvičňa...
 9. ...iba 6 mesiacov
  po kolaudácii.
 10. Nahrádza sa
  presnou kópiou...
 11. ...za veľké peniaze.
 12. Jediný rozdieľ je, že
  nový staviteľ pridal...
 13. ...streetball ako novinku.
 14. A zatiaľ každú noc
  cez skryté zadné dvierka...
 15. ...v mestskom úrade
  sa kradnú dokumenty...
 16. ...s citlivými údajmi o občanoch
  ako bankové či zdravotné záznami.
 17. Ale nikto s tým nič nesmie robiť,
  pretože hľadanie a zatváranie...
 18. ...zadných dvierok je
  zakázané licenčnou zmluvou.
 19. Akokoľvek absurdne to znie,
  ak ide o softvér, ktorý...
 20. ...naša vláda denne používa,
  je toto prirovnanie veľmi presné.
 21. Pretože naša vláda používa
  prevažne patentovaný softvér.
 22. To znamená, že veľa penazí
  ide do časovo obmedzených licencií, ...
 23. ...ktoré obmedzujú
  naše práva.
 24. Nedovolia nám používať
  našu infraštruktúru rozumne.
 25. A pretože zdrojový kód
  patentovaného softvéru...
 26. ...je väčšinou
  obchodné tajomstvo, ...
 27. ...hľadanie chýb a zadných dvierok
  je veľmi náročné a dokonca protizákonné.
 28. Ale naša vláda to
  môže robiť lepšie.
 29. Ak by všetok verejne financovaný
  softvér bol zadarmo s otvoreným kódom, ...
 30. ...mohli by sme používať a zdielať našu
  infraštruktúru na čokoľvek navždy.
 31. Mohli by sme ho vylepšiť,
  opraviť a prerobiť na naše potreby.
 32. A pretože softvér, ktorý je zadarmo
  s otvoreným zdrojovým kódom...
 33. ...je ovorený pre každého, je oveľa jednoduchšie
  nájsť a opraviť bezpečnostné chyby.
 34. A keď sa digitálne vytvorí niečo
  osvedčené a spoľahlivé...
 35. ...nielenže sa základ
  môže použiť v celej krajine, ...
 36. ...ale sám program môže mať
  dokonca medzinárodné využitie.
 37. Výborný príklad je
  aplikácia FixMyStreet.
 38. Pôvodne vyvinutá v Anglicku
  ako zdarma dostupná aplikácia...
 39. ...na oznamovanie a diskutovanie
  lokálnych problémov ako výmoľ.
 40. Teraz ju používa
  celý svet.
 41. Všetci si užívajú
  jej výhody, ...
 42. ...pretože nové možnosti
  a vylepšenia sú navzájom zdieľané.
 43. Keby každý softvér bol vyvíjaný takto,
  mohli by sme sa prestať trápiť...
 44. ...s obmedzujúcimi licenciami.
 45. A mohli by sme začať rozmýšľať,
  kde a ako nám softvér môže pomôcť.
 46. Mohli by sme sa sústrediť na vytvorenie
  lepšej spoločnosti pre všetkých.
 47. Ak si myslíš, že infraštruktúra zajtrajška
  by mala byť v našich rukách, ...
 48. ...pomôž nám zdielať toto video
  a navštív náš web publiccode.eu.
 49. Je čas žiadať...
 50. VEREJNÉ PENIAZE?
  SLOBODNÝ SOFTVÉR!