Filipino titulky

← Expedition Reef for Educators | California Academy of Sciences

Získať kód na vloženie
20 Languages

Ukazujem Revíziu 7 vytvorenú 06/14/2019 od Jenny_PM.

 1. (natural na tunog)
 2. Ang mga bahura ay nagbibigay
  kulay sa ating mundo.
 3. Naaakit tayo sa kanilang ganda.
 4. Namamangha tayo
  sa kanilang pagkakaiba-iba.
 5. Gumagawa tayo ng mga aquarium
  para ipakita ang yaman na ito.
 6. Ngunit ang kanilang halaga
  ay nananatili sa kalikasan.
 7. ♪ (malumanay na tugtugin) ♪
 8. Dito sa Pilipinas, malapit sa Devil's Point,
 9. sumisid tayo sa isa
  sa pinaka-diverse ecosystem sa mundo--
 10. isang ecosystem na gumagamit
  ng enerhiya ng araw
 11. sa pamamagitan ng natatanging
  pagtutulungan ng hayop at algae.
 12. Isang systema na sumusuporta
  sa libo-libong mga species
 13. sa pamamagitan ng matipid na paggamit
  ng limitadong sustansya
 14. Sa isang maliit na sulok, makikita natin
  ang maraming organismo,
 15. na may mga kumplikadong koneksyon.
 16. Ang moray eel na ito ay tinutulungan
  ng kanyang mga kaibigan--
 17. isang dental exam mula sa cleaner shrimp
  at cleaner wrasse fish.
 18. Kinakain nila ang mga parasite na
  maaaring magdulot ng sakit sa moray eel.
 19. Isang matagumpay na
  mutualistic relationship.
 20. Ngunit hindi lahat ng pakikipag-ugnayan
  ay maayos.
 21. Kinakain ng isang crown-of-thorns
  starfish
  ang coral,
 22. hanggang puting kalansay
  na lang ang naiiwan.
 23. Matagumpay ang isang Trapezia crab
  sa pagtanggol ng kanyang bahay
 24. laban sa mas malaking hayop.
 25. At isang makulay na nudibranch
 26. ay kumakain ng mga sponge
  na tumutubo sa bahura.
 27. Ang kulay nito ay babala
  sa mga kalaban na lumayo--
 28. nakakalason ang nudibranch dahil
  sa mga kemikal na kinakain nito.
 29. Nakikita natin ang mga species
  na ito at marami pang iba,
 30. ngunit hindi natin nakikita
  ang mga relasyon
 31. na nag-uugnay sa bawat isa.
 32. At ang pinakamahalaga, lahat sila
  ay bahagi ng isang food web,
 33. patong-patong na koneksyon ng mga
  producers at consumers,
 34. mga predator at prey.
 35. Kasama rin sa food web na ito
  ang mga tao.
 36. Sinusuportahan ng mga bahura
 37. ang mga pinaka-komplikadong
  food webs sa buong mundo.
 38. Bakit natatangi ang mga lugar na ito?
 39. Umalis muna tayo sa Pilipinas
 40. para humanap ng iba pang bahura
  sa mundo.
 41. Bagama't tinataguyod ng mga bahura
  ang 25% ng mga hayop sa dagat,
 42. Mas maliit sa 1% lamang ng buong
  karagatan ang nasasakop nito.
 43. Ang mga bahura ay lumalago
  sa mga parte ng mundo
 44. kung saan nakararami
  ang sikat ng araw.
 45. Hinahati ng equator ang ating planeta
 46. sa hilaga at timog emisperyo,
 47. at ang rehiyon na nakapalibot sa equator--
  ang tropics
 48. ay nakakatanggap ng sikat ng araw
  sa buong taon.
 49. Ang mga bahura ay isang-katlo
  ng mga tropical coastline.
 50. Ang parte na ito ng mundo ang nakakatangap
  ng pinakamaraming enerhiya
 51. mula sa ating bituin, ang Araw.
 52. Ang enerhiya na ito ang bumubuhay
  ng mga food web ng bahura
 53. at tinataguyod ang pambihirang kaibhan
  ng mga ecosystem dito.
 54. Ang mga bahura ang pinakamalaking
  struktura na gawa ng mga hayop
 55. at ito'y gawa sa tatlong
  pangunahing porma:
 56. barrier reefs, fringing reefs at atolls.
 57. Ang Great Barrier Reef ng Australia
  ang pinakamalaki sa mundo.
 58. Sinusundan ng barrier reef
  ang baybayin,
 59. na may mga lagoon na humahati
  sa bahura mula sa aplaya.
 60. Dito sa Curacao, lagpas lamang
  sa baybayin ng Timog Amerika,
 61. makikita natin ang isang fringing reef,
  na umuusbong mula sa baybayin,
 62. na gumagawa ng hangganan
  sa gilid ng aplaya.
 63. At ito naman ang Ant Atoll
  sa kanlurang ng Dagat Pasipiko.
 64. Nagkakaroon ng atoll kapag lumubog
  ang isang bulkang isla sa dagat,
 65. at nag-iiwan ng mga coral sa palibot nito.
 66. Lahat ng bahurang ito ay gawa
  ng mga hayop
 67. na kumukuha ng lakas mula sa Araw
  para makagawa ng bato mula sa tubig.
 68. Ang bahurang ito sa Pilipinas
  ay may iba't ibang klaseng coral.
 69. Mga malalambot na klase ng coral
  ay madalas na matatagpuan rito,
 70. ngunit ang matitigas na coral
  ang bumubuo ng mga bahura.
 71. At ginagawa na ito ng mga hayop
  nang mahigit daang milyong taon!
 72. Para maintindihan natin kung paano
  ginagawa ng mga coral ang bahura,
 73. kailangan natin makita
  kung paano sila mamuhay.
 74. Ang bawat coral ay binubuo ng grupo
  ng mga malilit na hayop
 75. na ang tawag ay coral polyps.
 76. At tulad ng lahat ng hayop,
  sila'y kumakain.
 77. Hinuhuli ng isang polyp
  ang kanyang prey.
 78. Katulad ng kamandag ng dikya,
  na kamag-anak nito
 79. tinutusok ng coral ang kanilang pagkain
 80. ng maliliit na pangkawit
  mula sa mga "tentacle* nito.
 81. Hinihila ng polyp ang copepod
  papunta sa bibig nito para tunawin.
 82. Ang mga pagkaing ito ay mahalagang
  pinanggagalingan ng enerhiya.
 83. Ngunit karamihan ng enerhiya ng coral
  ay nangagaling sa ibang lugar.
 84. Kinakailangan nating pagmasdan ng mabuti
  para makita ito.
 85. Ang mga layers sa loob ng tissue
  ng polyp ay tahanan ng mga algae
 86. na kung tawagin ay zooxanthellae.
 87. Ang mga alage na ito ang nagbibigay
  ng kulay sa coral
 88. at ang pinakamahalaga papel nito ay
  ang paggamit ng ilaw ng Araw
 89. sa pamamagitan ng proseso
  na photosynthesis.
 90. Ang algae na nakatira sa loob ng coral
  ay gumagamit ng sinag ng araw
 91. para gumawa ng asukal at amino acids
  na puno na enerhiya.
 92. Ang mga coral ay nakakakuha ng
  90 porsyento ng enerhiya mula rito.
 93. Bilang kapalit, ang algae ay umaasa
  sa dumi ng polyps
 94. bilang pagkukuhanan ng nutrients.
 95. Ang recycling na ito ang nagpapalago
  ng coral sa mga dagat na tropikal
 96. kung saan mahirap makakuha ng
  mga nutrients
 97. dahil sa matinding kompetisyon
 98. Pumasok tayo sa loob ng polyp
  para makita natin
 99. kung paano ito nakakatulong
  bumuo ng bahura.
 100. Ito'y kumukuha ng karbon mula sa algae
  at sa tubig dagat,
 101. at ginagawang calcium carbonate.
 102. Tuwing ika'y humihinga,
  nilalabas mo ang carbon dioxide--
 103. ginagawa rin ito ng lahat ng hayop,
  pati na rin ang mga coral.
 104. Ngunit ang kanilang karbon
  ay sumasanib sa calcium mula sa karagatan
 105. para makagawa ng calcium carbonate.
 106. Ginagamit ng mga coral
  ang chalky compound na ito
 107. para gumawa ng kanilang kalansay.
 108. Tumutulak ang matitigas na polyps
  mula sa lupa kung saan sila nakatira,
 109. at pinupuno ang mga siwang
  ng calcium carbonate.
 110. Sa pagulit-ulit ng prosesong ito,
 111. nakakatulong sila makabuo
  ng malaking bahura.
 112. Ang mga coral ay kayang bumuo ng bahura
  sa bilis na iilang sentimetro kada taon.
 113. Sa pagpapabilis ng oras,
 114. pwede nating makita ang paglago
  ng isang komunidad ng coral,
 115. habang ang bawat isa ay nakikipaglaban
  para sa pagkain sa bahura.
 116. Ang mabagal na proseso na ito
  ay maaaring magtuloy-tuloy
 117. ng matagal na panahon.
 118. Ang ilang struktura sa bahura
  ay ilang siglo na ang tanda.
 119. Ang agos ng karagatan
  at iba pang kadahilanan
 120. ay maaaring magbago ng hugis
  ng mga coral.
 121. Ang isang species ay may
  iba't-bang hugis
 122. depende sa lakas ng agos
  ng nakapaligid na karagatan.
 123. Ang katangiang ito
  ay tinatawag na plasticity.
 124. Ang pagresponde ng mga coral
  sa kanilang kapaligiran
 125. ay nakakatulong sa kanilang pag-adapt
  sa mga pagbabago ng mundo.
 126. At habang tayo ay pamilyar na
  sa mga makukulay at mababaw na bahura
 127. na atin nang napuntahan,
 128. alam natin na ang mga bahura
  ay umaabot sa kailaliman ng karagatan.
 129. Pinagaaralan ng mga explorers mula sa
  California Academy of Sciences
 130. ang mga malalalim na bahura na ito
 131. sa isang rehiyon na pinagngalanang,
  The Twilight Zone.
 132. Di tulad ng mga mababaw na bahura,
 133. ang mga coral dito ay nabubuhay
  kahit kaunting ilaw.
 134. Dahil sa limitadong enerhiya mula sa araw,
 135. mas maraming kinakain ang mga coral dito,
 136. kumakain ng mga malilit na hayop
  na nagtatago mula sa mga mandaragit.
 137. Ang plasticity ng mga coral
  ay nakakatulong sa madilim na kapaligiran.
 138. Ilang species ang gumagamit ng mga pigment
  na pang-sunblock sa taas
 139. upang maging fluorescent
  sa malalalim na lugar.
 140. Ginagamit ng mga pigment
  ang mahinang ilaw bilang kulay
 141. na ginagamit ng mga algae
  para sa photosynthesis.
 142. Ang mga siyentipiko ay bumababa
 143. ng higit na limang beses na mas malalim
  sa mga scuba diver para pag-aralan
 144. ang mga bihirang nakikita na
  mga bahura na ito.
 145. Ang bawat dalaw ay nagdudulot
  ng mga bagong tuklas.
 146. Tulad ng mga benthic ctenophores.
 147. Ang mga malalagkit na jellies
  ay kumakapit sa mga inabandonang tali,
 148. na may mga mahahabang tentacles
  para makakuha ng kanilang prey
 149. at hilahin ang mga ito ng mabilis.
 150. Ang bawat expedition
  ay nagbibigay ng mga bakas
 151. sa pag-conserve at pag-restore
  ng mga ecosystems na ito.
 152. Malalim man o mababaw,
 153. ang mga bahurang ito ay nananahan
  sa isang malawak na karagatan.
 154. Sila ay konektado sa isa't isa
  ng heyograpiya ng karagatan
 155. at ng agos na dumadaan dito.
 156. Ang mga coral ay lumilipat
  sa pamamagitan ng agos ng karagatan
 157. na nagdadala ng mga itlog at larvae
  sa mga bagong tahanan,
 158. pinagyayaman ang mga bahura
  na nadaraanan ng mga ito.
 159. Konektado rin ang sangkatauhan
  sa mundong ito.
 160. Tulad ng mga coral na umaasa
  sa mga algae para mabuhay,
 161. ang mga tao ay umaasa naman
  sa mga bahura.
 162. Halos kalahating bilyonng tao
  ay umaasa sa mga ito
 163. para sa pagkain at ikabubuhay.
 164. Karamihan ay natutunan nang
  kumuha ng yaman mula sa mga bahura
 165. na umaagapay sa paglago
  at pangangalaga ng mga ecosystems nito.
 166. Ngunit hindi lamang pagkain
  ang naibibigay ng mga bahura.
 167. Nagbibigay din sila ng proteksyon.
 168. Matitinding bagyo ay namumuo
  mula sa tropikal na karagatan
 169. na paminsan ay nakakagawa
  ng malubhang pinsala kapag bumaba sa lupa.
 170. Noong 2017, ang bagyong Debbie
  ay tumama sa hilagang-silangang Australia,
 171. na kita dito sa mga satellite image.
 172. Nasundan ng mga satellite na ito
  ang maraming bagyo
 173. sa iba't ibang panahon,
 174. kaya maaari nating bilisan ang oras
  para makita kung paano sila gumalaw.
 175. Ang makakapal na linya ay nagpapakita
  ng mga malalakas ng bagyo.
 176. Pinoprotektahan ng mga malulusog na bahura
  ang lupa mula sa malubhang pinsalang dulot
 177. ng mga bagyong ito.
 178. Nakikita natin dito
  ang Meso-American Barrier Reef,
 179. ang pinakamalaking bahura
  sa Dagat Atlantiko.
 180. Nung tumama ang Bagyong Dean
  sa Yucatan Peninsula sa Mehiko noong 2007,
 181. nagsilbing panangga ang bahura.
 182. Gumawa ang mga siyentipiko
  ng isang computer simulation
 183. para maintindihan paano ito nagaganap.
 184. Pinahihina ng mga bahura
  ang enerhiya mula sa mga alon
 185. pinababa ang alon
  at pinababagal ang takbo ng tubig
 186. bago ito tumama sa baybayin.
 187. Pinoprotektahan ng mga bahura
  ang daang milyong tao
 188. na naninirahan sa mga baybayin.
 189. Kailangan nating siguruhin ang kalusugan
  ng mga bahura
 190. para mahuha ang benepisyo dito.
 191. Dito sa Carribean, ang mga bahura
  ay matagal nang nagdurusa
 192. mula sa ilang dekada
  ng sobrang pangingisda.
 193. Malaki ang naging epekto
  ng mga tao sa bahura sa buong mundo.
 194. Ang mga gawaing pag-unlad sa lupa
  ay dumadaloy sa karagatan
 195. na nakakasakal sa mga bahura,
 196. at mga duming tulad ng plastik
  at mga gamot sa peste
 197. ay nagpapalala ng problema.
 198. Dagdag pa sa mga lokal na hamon,
  ang mga bahura ay nakakatanggap
 199. ng pandaigdigang banta.
 200. Ang pagtaas ng temperatura ng dagat
  at ocean acidification
 201. ay inilalagay ang bahura sa panganib.
 202. Ang pagsunog ng karbon, krudo,
  at mga fossil fuels
 203. ay naglalabas ng carbon dioxide
  sa ating kapaligiran,
 204. na nagpapainit ng mundo,
  kasama ang mga karagatan.
 205. Ang mababaw na bahura ng Carribean
  ay mas mabilis na umiinit
 206. kaysa ang kailaliman ng karagatan,
 207. kaya mas nararamdaman ng mga bahura dito
  ang epekto ng pag-init ng karagatan.
 208. Bisitahin naman natin ang fringing reef
  ng Curacao
 209. kung saan natin makikita ang epekto
 210. at matutunan kung anong mga ginagawa
  ng mga siyentipiko
 211. upang siguruhin ang kaligtasan
  ng mga bahura.
 212. Ang mga mabababaw na bahura
  ay sensitibo sa pagbabago ng temperatura.
 213. Ang pag-init ng dagat ay nagdudulot
  ng coral bleaching--
 214. kung saan ang isang buong kolonya
  ng mga polyps ay nawawalan ng kulay.
 215. Ating bisitahin ang isang polyp
  para makita kung paano ito nagaganap.
 216. ♪ (marahang tugtog) ♪
 217. Sobrang ilaw o init ang sanhi
  para magpakawala ang mga algae
 218. ng mga kemikal na nakakasira sa coral.
 219. Ang stressed na coral ay inilalabas
  ang mga algae,
 220. at sinasakripisyo nito ang kanilang
  pangunahing pinaggagalingan ng enerhiya,
 221. tulad ng isang overractive immune system.
 222. Dahil nawawala ang natural ng kulay
  ng mga coral kapag nawala ang algae,
 223. tinatawag natin itong coral bleaching.
 224. May sakit ang mga bleached na coral
  ngunit hindi ito patay.
 225. Maaaring bumalik ang mga algae
  sa mga coral na bleached
 226. kung mabilis na maayos
  ang kondisyon ng karagatan.
 227. Kaya ang mga bleached na bahura
  ay pwedeng lumago muli.
 228. May ilang mga coral na nakakayanang
  labanan ang bleaching.
 229. Itong mga nakaligtas, mga hayop or algae
  o kombinasyon ng dalawa
 230. ay maaaring makatulong
  sa mahihinang coral.
 231. Ngunit ang pagbawi ng mga ito
  ay matagal,
 232. mas matagal kapag pinabagal
  ng ocean acidification--
 233. isang by-product
  ng sobrang carbon dioxide sa kapaligiran.
 234. Maaaaring tumagal ng taon o dekada
  para makabawi ang mga bahura,
 235. kaya kailangan natin makahanap ng paraan
  para mapabilis ang kanila pagbawi.
 236. Ating tingnan ang coral reef ecosystem
  sa ibang paraan.
 237. Bawat specie ay may dala
  na genetic code--
 238. isang molecular book of instructions
  na nagkakaiba sa bawat isang indibidwal.
 239. Ang ilang passages ay nagbibigay
  ng survival strategies
 240. para sa nagbabagong mundo.
 241. Kapag nagpaparami ang mga hayop,
  binabahagi nila ang mga panuntunan
 242. na maaaring magkaroon
  ng mas mapalad na supling.
 243. Ang bawat indibidwal na nawawala
  ay isang parte ng genetic library
 244. na nawawala magpakailanman.
 245. Ito ang dahilan kung bakit importante
  ang pagmaintain ng diversity
 246. ng mga specie.
 247. Para dumami, ang mga coral ay naglalabas
  ng genetic material sa kapaligiran
 248. lalo na sa gabi.
 249. At dahil ang mga coral
  ay di pweding maghalo para dumami,
 250. hinahayaan nila ang agos ng dagat
  para gawin ang pagkalat ng kanilang lahi.
 251. Ang spawning event ay maaaring mangyari
  ng sabay-sabay sa iba't ibang specie
 252. sa kahabaan ng bahura.
 253. Nararamdaman ng mga coral
  ang mga pagbabago sa araw
 254. at temperatura ng tubig,
 255. kahit ang ilaw mula sa bilugang buwan.
 256. Ang mga ito ay nagbibigay ng senyales
  para magpakawala ng mga itlog at sperm
 257. na lumulutang pataas,
  at sumasama sa agos.
 258. Ang mga fertilized na itlog
  ay nagiging mga malayang larvae
 259. na kinalaunan ay maninirahan
  sa isang lugar at lalago bilang polyps.
 260. Ang mga siyentipiko ay naghahanap
  ng mga kaparaanan
 261. upang tulungan ang mga coral
  na matagumpay na dumami
 262. nang isang libong beses.
 263. Sinasagip nila ang mga fertilized eggs
  mula sa mga mandaragit
 264. at inaalagaan ang mga larvae
  sa laboratoryo bago sila ibalik sa dagat.
 265. Itong mala-tasang pyramid ay tahanan
  ng maliliit na kolonya ng coral,
 266. na nagsimula sa isang matatag na polyp.
 267. Ang mga polyp ay mahahati at lalago,
 268. at gagawa ng panibagong tirahan
  sa karagatan.
 269. Tulad ng paghikayat
  ng paglago sa kagubatan,
 270. ang mga siyentipiko ay nagpupunla
  ng milyong mga matitibay na coral
 271. sa mga overstressed na bahura.
 272. Binisita lamang natin ang ilang ecosystem
  na puno ng mga coral.
 273. Ngunit sa mga lugar na ito, at iba pa,
 274. nais nating matuklasan ang mga sikreto
  para sa kaligtasan ng mga bahura.
 275. Ang kanilang kaligtasan ay nangangahulugan
  na tayo ay makikinabang
 276. sa kanilang proteksyon, kasaganahan,
  at sa kanilang kagandahan.
 277. Sa tulong natin, ang susunod na henerasyon
  ng mga coral ay patuloy na kukulayan
 278. ang ating mundo.
 279. ♪ (malumanay na tugtugin) ♪