Czech titulky

← Expedition Reef for Educators | California Academy of Sciences

Získať kód na vloženie
20 Languages

Ukazujem Revíziu 25 vytvorenú 11/21/2019 od Josef.

 1. (okolní hluk)
 2. Korálové útesy barví náš svět.
 3. Jejich krása nás uchvacuje.
  Jejich rozmanitost nás ohromuje.
 4. Stavíme akvária,
  abychom tyto poklady usídlili.
 5. Ale jejich největší hodnota spočívá
  v přirozeném světě.
 6. ♪ (jemná hudba) ♪
 7. Zde, blízko Devil's Point na Filipínách,
 8. jsme ponořeni do jednoho
  z nejrozmanitějších ekosystémů na Zemi.
 9. Systému, který využívá sílu Slunce
 10. skrz unikátní spolupráci
  mezi živočichy a řasami.
 11. Systému, který podporuje tisíce druhů
 12. efektivním využíváním
  často vzácných živin.
 13. V těchto zákoutích a skulinách
  nacházíme velké množství organismů
 14. ve spletité pavučině propojení.
 15. Morénovému úhoři se dostává
  drobné pomoci od svých přátel
 16. v podobě vyšetření zubů
  od Pacifické čistící krevety a Pyskouna.
 17. Ti požírají drobné parazity,
  ze kterých může úhoř onemocnět.
 18. Je to vzájemně prospěšné soužití
  různých druhů.
 19. Ne každá spolupráce však končí tak dobře.
 20. Hvězdice trnová koruna polyká korály
 21. a zanechává za sebou bílé kostry.
 22. Drobný krab Trapezia
  úspěšně brání svůj korálový domov
 23. před mnohem větším živočichem.
 24. A zářivě vybarvený Nudibranch
 25. si dopřává mořské houby
  rostoucí na útesu.
 26. Jeho barvy varují predátory,
  aby se drželi stranou.
 27. Toxiny přijmuté Nudibranchem
  ho činí jedovatým.
 28. Pozorujeme tyto druhy a mnoho dalších,
 29. ale co nevidíme jsou vztahy,
 30. které je navzájem spojují.
 31. Nejdůležitější je,
  že se podílí na potravinové síti
 32. a přesahují spojení producentů
  i spotřebitelů,
 33. predátorů a kořisti.
 34. Lidé jsou také zapojeni do této sítě.
 35. Korálové útesy podporují
  komplexnější potravinové sítě,
 36. než jakákoliv jiná místa na planetě.
 37. Co dělá tato místa speciálními?
 38. Opustíme Filipíny,
 39. abychom prozkoumali,
  kde nalést útesy ve světě.
 40. I když korálové útesy zaopatřují
  čtvrtinu mořských druhů,
 41. pokrývají méně než jedno procento
  oceánské plochy.
 42. Korálové útesy prospívají
  na takových místech země,
 43. kterým se dostává nejvíce
  slunečního svitu.
 44. Zemský rovník rozděluje naši planetu
 45. na severní a jižní polokouli,
 46. a tropické pásmo okolo rovníku
 47. přijímá stálý sluneční svit po celý rok.
 48. Korálové útesy pokrývají třetinu
  tropického pobřeží.
 49. Tato část našeho světa
  přijímá nejvíce energie z naší hvězdy,
 50. ze Slunce.
 51. Tato energie zásobuje
  potravinové sítě korálových útesů
 52. a živí pozoruhodnou rozmanitost
  korálových ekosystémů.
 53. Korálové útesy jsou
  největší stavby vybudované živočichy,
 54. a nabírají tři základní formy:
 55. bariérové útesy, lemové útesy
  a korálové ostrovy - atoly.
 56. Australský Velký bariérový útes
  je největším útesem na světě.
 57. Bariérové útesy lemují svá pobřeží,
 58. s lagunami,
  které oddělují útes od pobřeží.
 59. Zde v Cuaraçu, nedaleko Jižní Ameriky,
 60. vidíme lemové útesy,
  které vyrůstají přímo z pobřeží
 61. a formují hranici podél pobřeží.
 62. A tohle je Ant Attol v západním Pacifiku.
 63. Atol se utváří, když sopečný ostrov
  klesne pod mořskou hladinu
 64. a nechá za sebou řetězec korálů.
 65. Všechny tyto útesy jsou stavěny živočichy
 66. kteří využívají sílu Slunce,
  aby vytvořili skálu z vody.
 67. Filipínský útes zahrnuje mnoho druhů
  živých korálů.
 68. Drobné, měkké korály jsou běžnější,
 69. ale jsou to většinou tvrdé korály,
  které staví útesy.
 70. A dělají tuto práci už více než
  sto miliónů let!
 71. K pochopení, jak korály budují útesy,
  musíme vidět, jak žijí.
 72. Každý korál je ve skutečnosti tvořen
 73. kolonií droboučkých živočichů
  nazývaných korálové polypy.
 74. A tak jako všechny živočichové,
  přijímají potravu.
 75. Polyp zachytí svoji kořist.
 76. Jako žihadlo svých příbuzných medúz,
 77. korál probodne své jídlo
 78. mikroskopickými háčky vypuštěnými ze svého chapadla.
 79. Polyp si pak přitáhne Klanonožce
  do svých úst k zpracování.
 80. Tato potrava poskytuje
  důležitý zdroj energie.
 81. Ale většina energie korála pochází
  úplně odjinud.
 82. Musíme se podívat mnohem blíž,
  abychom to našli.
 83. Vnitřní vrstvy tkáně polypa hostí řasu
 84. zvanou Zooxanthela.
 85. Tyto řasy dávají korálu jeho barvu,
 86. a co je důležitější,
  využívají světlo ze Slunce
 87. skrze proces zvaný fotosyntéza.
 88. Řasy, které žijí uvnitř korálu
  přeměňují sluneční světlo
 89. na energeticky bohaté cukry
  a aminokyseliny.
 90. Korály absorbují až 90 procent
  tohoto paliva!
 91. Výměnou jsou řasy odkázány na odpad polypů
 92. jakožto zdroje živin.
 93. Tato recyklace umožňuje korálům prosperovat v tropických vodách,
 94. kde silná konkurence stěžuje
  shánění živin.
 95. Podívejme se do útrob polypa,
  abychom viděli jak buduje útes.
 96. Ten bere kysličník uhličitý
  z řasy a mořské vody
 97. a přeměňuje ho na uhličitan vápenatý.
 98. Když dýcháte, vypouštíte oxid uhličitý.
 99. Dělají to všichni živočichové,
  včetně korálů.
 100. Ale jejich oxid se mísí s vápníkem z moře
 101. aby vytvořil uhličitan vápenatý.
 102. Koráli využívají tuto vápenatou směs
  na výstavbu svých koster.
 103. Tvrdé korálové polypy se odsouvají
  z povrchu na kterém sídlí,
 104. pak vyplňují mezery uhličitanem vápenatým.
 105. Opakováním tohoto procesu znovu a znovu,
 106. pomáhají budovat jednotlivé útesy.
 107. Koráli dokážou stavět útes tempem
  několika centimetrů ročně.
 108. Zrychlení času nám umožňuje sledovat,
  jak korálová komunita roste,
 109. jak jedinci soutěží o zdroje na útesu.
 110. Tento pomalý a stálý proces
  může pokračovat dlouhou dobu.
 111. Některé korálové stavby
  jsou staletí stará.
 112. Mořské proudy a další faktory
  můžou změnit tvar korálu.
 113. Stejné druhy mohou vypadat docela jinak,
 114. v závislosti na něčem tak prostém
 115. jako je rychlost proudění okolní vody.
 116. Říkáme tomu charakteristická plasticita.
 117. Flexibilní odezva korálů na své okolí
 118. jim pomáhá přizpůsobit se
  změnám světa.
 119. Zatímco jsme nejvíce obeznámeni
 120. s pestrobarevnými mělkými útesy,
  které jsme dosud navštívili,
 121. víme, že útesy sahají daleko
  za tyto prosluněné sféry.
 122. Badatelé z California Academy of Sciences
 123. zkoumají tyto hluboké útesy
  v oblastech nazvaných Šedá Zóna.
 124. Na rozdíl od mělkých útesů,
  zde koráli přežívají s málem světla.
 125. Bez hojné sluneční energie,
  koráli jedí víc, pojídají drobné živočichy
 126. hledající útočiště v těchto hloubkách
  před predátory nahoře.
 127. Plasticita korálů jim dobře slouží
 128. v tomto prostředí s nedostatkem světla.
 129. Některé druhy si přispůsobily pigmenty
  jako ochranu před sluncem,
 130. což je v těchto hloubkách
  dělá světélkujícími.
 131. Pigmenty proměňují slabé světlo na barvy,
 132. které řasy mohou využít na fotosyntézu.
 133. Vědci se noří až pětkrát hlouběji
  než běžní potápěči,
 134. aby prozkoumali tyto zřídka viděné útesy.
 135. Každá návštěva odhalí nové objevy.
 136. Například tyto Platyctenidy.
 137. Tyhle malé, lepkavé rosůlky
  ulpívají na uvízlých vlascích,
 138. rozprostírajíc dlouhá, útlá chapadla,
  aby lapili kořist a rychle si ji přitáhli.
 139. Každá expedice ukazuje cestu
 140. k zachování a obnově těchto ekosystémů.
 141. Hluboké či mělké, tyto útesy obývají
  jeden rozlehlý oceán.
 142. Jsou vzájemně propojené
  geografií mořského dna
 143. a proudem, který jimi teče.
 144. Koráli migrují na mořských proudech,
 145. které nesou vajíčka a larvy
  do nových příbytků
 146. a po své cestě útesy obohacují.
 147. I lidé jsou propojeni s tímto
  podvodním světem.
 148. Tak jako jsou koráli závislí na řasách,
  lidé jsou závislí na korálech.
 149. Půl miliardy lidí jsou na nich závislí
  kvůli potravě a příjmu.
 150. Mnozí se naučili udržitelně sklízet
  bohatství útesů
 151. způsobem, který podporuje
  zdravý ekosystém útesu.
 152. Ale korálové útesy poskytují víc,
  než potravu. Také skýtají ochranu.
 153. Hurikány, tajfuny a cyklóny se tvoří
  nad oceánem,
 154. a někdy způsobují vážné škody,
  když dosáhnou pevniny.
 155. V roce 2017, tropický cyklon Debbie
  udeřil na severovýchodní Austrálii.
 156. Zde je vidět na satelitních snímcích.
 157. Satelity sledovaly tropické bouře
  mnoho sezón,
 158. takže můžeme zrychlit čas pro pozorování
  jejich pohybu.
 159. Silnější čáry značí intenzivnější bouře.
 160. Zdravé útesy chrání území před
  ničivými následky
 161. těchto tropických bouří.
 162. Zde vidíme Mezoamerický
  Bariérový útes,
 163. největší korálový útes v Atlantiku.
 164. Když hurikán Dean zasáhl v roce 2007
  mexický poloostrov Yukatán,
 165. útes pomáhal chránit pobřeží.
 166. Vědci vytvořili počítačovou simulaci,
  aby pochopili, jak to funguje.
 167. Útesy rozptylují energii vln,
 168. čímž redukují výšku a zpomalují vodu
 169. předtím, než narazí na břeh.
 170. Celosvětově, útesy chrání stamilióny lidí
 171. žijících v pobřežních komunitách.
 172. Musíme zajistit zdraví korálových útesů
  abychom sklízeli jejich užitek.
 173. Zde v Karibiku,
 174. koráli utrpěli dekádami
  nadměrného rybolovu
 175. a lidé pokračují v ovlivňování útesů
  po celém světě.
 176. Rozvoj na pevnině může vytvořit
  odplavení půdy do moře,
 177. která zavalí korálové útesy.
 178. Všechny škodliviny jako plasty a pesticidy
 179. mohou tento problém ještě zhoršit.
 180. Navíc k těmto místním změnám,
  útesy čelí globálním hrozbám.
 181. Zvýšení mořské teploty a okyselení moře
  útesy ohrožuje.
 182. Spalování uhlí, ropy
  a ostatních fosilních paliv
 183. přináší oxid uhličitý do atmosféry,
 184. což zadržuje teplo a ohřívá planetu,
  včetně moří.
 185. Mělké vody Karibiku
 186. se ohřívají rychleji, než mořské hlubiny,
 187. takže útesy zde
  zažívají důsledky oteplování silněji.
 188. Navštivme lemový útes Curaçaa,
 189. kde můžeme vidět tyto následky přímo
 190. a také zjistit co vědci dělají
 191. na pomoc k zajištění přežití útesů.
 192. ♪ (jemná hudba) ♪
 193. Mělké útesy jsou vzlášť citlivé
  na zvyšování teploty.
 194. Ohřívání vody může způsobit bělení korálů
 195. kdy celá kolonie korálových polypů
  ztratí svoji barvu.
 196. Navštivme jeden polyp, abychom viděli,
  jak se to děje.
 197. Příliš světla či tepla způsobuje,
  že korálová řasa
 198. vypouští chemikálie,
  které poškozují hostitele.
 199. Stresovaný korál vyloučí svoji řasu,
 200. přičemž obětuje svůj hlavní zdroj energie,
 201. jako nepřiměřeně reagující
  imunitní systém.
 202. Protože koráli ztratí svoji přirozenou barvu,
  když přijdou o řasu,
 203. říkáme tomu korálové bělení.
 204. Vybělené koráli jsou nemocné,
  ale ne mrtvé.
 205. Řasy mohou znovu kolonizovat
  vybělené korály
 206. jestliže se podmínky
  dostatečně rychle zlepší.
 207. Takže odbarvený korál se může zotavit.
 208. A některé koráli se zdají být vybělování
  zcela odolné.
 209. Tito přeživší - ať již živočichové,
  či jejich řasy,
 210. nebo jejich kombinace
 211. by mohli poskytnout podporu
  méně odolným korálům.
 212. Ale zotavení trvá
 213. dlouhou dobu, kdy je zpomaleno
  okyselením moří -
 214. dalším vedlejším produktem
  přebytku oxidu uhličitého v atmosféře.
 215. Těmto koloniím může trvat roky,
  či desetiletí než se zotaví,
 216. takže musíme najít způsoby,
  jak jejich zotavení uspíšit.
 217. Podívejme se na náš korálový ekosystém
  jinak.
 218. Každý druh nese genetický kód -
  molekulární knihu pokynů,
 219. která se poněkud liší od jednoho jedince
  k druhému.
 220. Některé pasáže nabízí strategie přežití
  pro měnící se svět.
 221. Když se zvířata množí, sdílí tyto pokyny,
 222. což vede k úspěšnějšímu potomstvu.
 223. Každý jedinec, který zmizí, je vydáním
 224. v genetické knihovně druhu,
  jenž je ztraceno navždy.
 225. Proto je udržování rozmanitosti
  v rámci druhu tak důležité.
 226. K množení koráli vypouští svůj
  genetický materiál
 227. do okolní vody, typicky v noci.
 228. Protože koráli se nemohou k páření mísit,
 229. nechají to udělat mořské proudy.
 230. Tření se může odehrávat ve stejnou dobu
 231. mezi mnoha druhy podél útesu.
 232. Korál vnímá změny světla
  a vodní teploty,
 233. dokonce i světlo měsíce.
 234. To korálům dává znamení
  k vypouštění vajíček a spermií
 235. které plují nahoru, unášeni proudem.
 236. Oplodněná vajíčka se vyvinou
  do volně plavajících larev,
 237. které se nakonec usadí na vhodném povrchu
  a vyrostou z nich polypy.
 238. Vědci zkoumají metody
  na pomoc korálům rozmnožovat se
 239. možná tisíckrát úspěšněji.
 240. Zachraňují oplodněná vajíčka
  před predátory,
 241. pak se o ně starají v laboratoři,
  než je vrátí zpátky do divočiny.
 242. Tato pyramida velikosti čajového šálku
  je domovem malým koloniím korálů,
 243. z nichž každý odstartoval
  jako jednoduchý, houževnatý polyp.
 244. Polypy se dělí a rostou,
 245. formujíc nový domov
  na mořském dně.
 246. Tak jako podporují nový růst
  v lese,
 247. vědci plánují vypustit milióny
  odolných korálů
 248. do zatížených útesů.
 249. Navštívili jsme pouze několik ekosystémů
  obohacených korály.
 250. Ale na těchto a mnoho dalších místech,
 251. doufáme, že odhalíme tajemství přežití
  korálových útesů.
 252. Jejich přežití znamená těžení
 253. z jejich ochrany, hojnosti a krásy.
 254. S naší pomocí,
 255. budoucí generace korálů bude nadále
  barvit náš svět.
 256. ♪ (jemná hudba) ♪