Conferenza IX: "Yemayà, Ochùn, Oyà"

Заголовок:
Conferenza IX: "Yemayà, Ochùn, Oyà"
Описание:

Ciclo de conferencias: Los bailes populares tradicionales cubanos.
9° video: "Yemayà, Ochùn, Oyà"
profesora M. Graciela Chao Carbonero
Profesora titular del I.S.A. Istituto Superior de Arte de Cuba

Ciclo di conferenze sui balli popolari tradizionali cubani.
9°video: "Yemayà, Ochùn, Oyà"
professoressa M. Graciela Chao Carbonero
Professoressa titolare del I.S.A. Istituto Superior de Arte de Cuba

больше » « меньше
Язык видео:
Spanish
Длительность:
09:41
Марат Капранов изменил-а субтитры (русский) для Conferenza IX: "Yemayà, Ochùn, Oyà"
Марат Капранов добавил-а видео: Conferenza IX: "Yemayà, Ochùn, Oyà"
http://www.youtube.com/watch?v=KU82nZrdZQc
Добавил-а Марат Капранов
Формат: Youtube Основной оригинальные

субтитры скачать

Завершённые субтитры (1)