Вернуться к видео

Сказки Пушкина - Сказка о царе Салтане

 • 0:09 - 0:12
  Studio Sojuzmultfilm
 • 0:12 - 0:16
  Aleksandr Puŝkin
 • 0:17 - 0:21
  FABELO PRI CARO SALTANO
  Elrusigis N. M. Fedotov
 • 2:18 - 2:23
  Ĉe fenestro tri fraŭlinoj
  tardvespere spinis linon.
 • 2:23 - 2:29
  — Se mi estus caredzin', —
  diras unu junulin', —
 • 2:29 - 2:35
  Farus mi por mond' baptita
  Tuj festenon plej solidan.
 • 2:35 - 2:40
  — Kaj se iĝus mi carin' —
  Diras dua la fratin', —
 • 2:40 - 2:46
  Por la tuta mond' en solo
  Teksus multe mi da tolo.
 • 2:46 - 2:51
  — Se estiĝus mi carino, —
  Tria diris en la fino, —
 • 2:51 - 2:56
  Naskus mi al car'-patron'
  Prodon por la glora tron'.
 • 2:56 - 3:01
  La promeson ĵus ŝi faris,
  Pordo feble tuj ekknaris,
 • 3:01 - 3:08
  Kaj eniras ĉambren car',
  De tiea land' cezar'.
 • 3:09 - 3:17
  — Nu, saluton, belulino.
  Iĝu, — diras li, — carino:
 • 3:18 - 3:25
  Do naskuĝu l' promesat'
  En septembro la monat'.
 • 3:32 - 3:37
  Kaj vi ambaŭ, karulinoj,
  Levu vin de viaj spinoj,
 • 3:37 - 3:43
  Akompanu nepre min
  Kun fratino — la carin'.
 • 3:44 - 3:51
  Unu servu por kuiro,
  Dua teksu laŭ deziro!
 • 4:14 - 4:19
  Li nelonge sin preparis:
  Samvespere nupton faris
 • 4:21 - 4:28
  Kaj kun juna la carin'
  Por festen' sidigis sin.
 • 5:21 - 5:25
  Jen milita venis plag'...
 • 5:35 - 5:41
  Sur ĉevalo brave side,
  Al l' edzino lastavide
 • 5:41 - 5:46
  Car' ordonis gardi sin,
  Se ŝi vere amas lin.
 • 6:19 - 6:25
  Dum Saltan' batalas fore
  Longan tempon kruelkore,
 • 6:25 - 6:33
  Dio donas al carin'
  Filon grandan je arŝin'.
 • 6:34 - 6:40
  Flegas bebon la patrino
  Kiel pri l' aglid' aglino.
 • 6:41 - 6:47
  Ŝi al car' per kurier'
  Sendas ĝojon en leter'.
 • 6:53 - 6:58
  La fratinoj, pro envio,
  Kun la svatistin' en trio
 • 6:59 - 7:04
  Kurieron ruzhaltigas,
  De l' letero lin senigas.
 • 8:24 - 8:30
  "Jam naskiĝis de l' carin'
  Ĉu fileto, ĉu filin':
 • 8:31 - 8:37
  Nek musido kaj nek rato, —
  Monstra besto-nekonato."
 • 8:58 - 9:02
  Ekscitite pro malver'
  De malica ĉi leter',
 • 9:02 - 9:08
  Caro volis en kolero
  Pendumigi kurieron.
 • 9:28 - 9:34
  Sed pensinte pri l' afer',
  Lin resendis kun paper':
 • 9:35 - 9:42
  Ĝis reven' atendu reĝon
  Por decido lia leĝa.
 • 12:33 - 12:41
  "Car' ordonas al bojaroj
  Tuj, sen vana temp-malŝparo,
 • 12:41 - 12:50
  Kaŝe inon kun la id'
  Ĵeti maren sen hezit'."
 • 13:17 - 13:23
  La bojaroj (kion fari)
  Ne aŭdacis kontraŭstari,
  Kaj veante pri la car'
 • 13:23 - 13:28
  Kaj carin', kun koramar'
  En dormĉambron ŝian iris,
 • 13:29 - 13:36
  Kaj pri l' carordono diris,
  Transdoninte caran vorton
  Pri kruela ŝia sorto.
 • 13:37 - 13:45
  "Kaŝe inon kun la id'
  Ĵeti maren sen hezit'."
 • 14:06 - 14:10
  Sen la vana temp-malŝpar'
  En barelon ŝin kaj filon
 • 14:11 - 14:17
  Lokis, peĉis la kovrilon,
  Rulis for al ocean' —
 • 14:17 - 14:21
  Laŭ ordon' de car' Saltan'.
 • 14:39 - 14:47
  La ĉiel' brilstela lumas,
  Blua mar' per ondoj bruas,
 • 14:48 - 14:53
  Nubo iras tra ĉiel',
  Flosas mare la barel'.
 • 14:54 - 14:59
  Kvazaŭ en angor' vidvino,
  Ploras en barel' carino,
 • 15:00 - 15:07
  Tie kreskas kun trankvil'
  Ĉiuhore ŝia fil'.
 • 15:14 - 15:21
  Ho, ludema mia ond'!
  Regas vi en mara mond',
 • 15:22 - 15:29
  Kie volas — plaŭdas, bruas,
  Marajn ŝtonojn vi detruas,
 • 15:30 - 15:36
  Kovras bordon de la ter',
  Levas ŝipojn kun leĝer'.
 • 15:37 - 15:44
  Nin ne lasu al marfundo
  Kaj al seka ĵetu grundo!
 • 15:48 - 15:54
  Kaj obeis lin la ond':
  La barelon al la bord'
 • 15:54 - 16:00
  Ĝi alportis tuj humile
  Kaj replaŭdis for trankvile.
 • 16:20 - 16:28
  En liber' nun ili ambaŭ;
  Vidas: jen montet' sur kampo
 • 16:28 - 16:33
  Kaj ĉirkaŭe bluas mar',
  Verdas sur l' montet' kverk'-arb'.
 • 16:34 - 16:39
  Fil' ekpensis: "Manĝo bona,
  Tamen, jam por ni bezona."
 • 16:43 - 16:48
  Branĉon rompis li de kverk',
  Fleksis arkon de ĉi verg',
 • 16:48 - 16:52
  Faris sagon el kanet',
  Akran kiel bajonet',
 • 16:52 - 16:58
  Kaj ekiris la valrandon
  Serĉi strande ĉasviandon.
 • 17:22 - 17:28
  Vi, carido, mia savo,
  Min defendis vi kun bravo,
 • 17:29 - 17:35
  Vi ja ne pro cigno pafis,
  Sed de mort' knabinon savis;
 • 17:35 - 17:41
  Ne vulturon vundis sag' —
  La sorĉiston trafis plag'.
 • 17:42 - 17:47
  Mi forgesos vin neniam.
  Povos trovi min vi ĉiam.
 • 17:48 - 17:55
  Nun revenu al patrin'
  Kaj sen trist' dormigu vin.
 • 18:26 - 18:31
  Filo, dormon satiĝinte,
  Noktajn sonĝojn forskuinte,
 • 18:32 - 18:37
  Kun mirego en anim'
  Vidas urbon en proksim'.
 • 18:37 - 18:41
  Muroj kun krenelaj turoj.
  Brilas post la blankaj muroj
 • 18:41 - 18:46
  De preĝejaj kapoj or'.
  Monaĥejoj, plu, en for'.
 • 18:56 - 19:03
  La patrino kun la filo
  Iras al la urbbarilo,
 • 19:03 - 19:09
  Jen renkontis sonorad'
  Ilin en surdiga grad'.
 • 19:59 - 20:04
  Ĉie la salutoj sonas,
  Kaj caridon oni kronas
 • 20:05 - 20:10
  Per princĉapo kaj en fin'
  Sia ĉefo nomas lin.
 • 20:11 - 20:16
  Kaj en la ĉefurbo-mezo
  Kun carina ben-permeso
 • 20:16 - 20:24
  Li ekregis sur la tron'
  Sub la nomo princ' Gvidon'.
 • 20:28 - 20:33
  Sur la maro vento blovas
  Kaj ŝipeton foren movas
 • 20:33 - 20:38
  Tra la ondoj al fincel'
  Sub la plenblovata vel'.
 • 20:38 - 20:42
  Preter kruta la insulo,
  Preter urbo-la-grandulo;
 • 20:42 - 20:46
  Pafas de la kaj' kanon' —
  Albordiĝi la ordon'.
 • 21:08 - 21:14
  Kajon ŝipanar' surtretas,
  Princ' Gvidon' ĝin gasti petas.
 • 21:14 - 21:19
  Li manĝigas kaj trinkigas,
  Kaj demandi ĝin instigas:
 • 21:19 - 21:24
  Kion, gastoj, vi negocas,
  Kaj nun kien plu vi flosas?
 • 21:24 - 21:29
  La ŝipanoj — por respond':
  Ni veturis tra l' tutmond'
 • 21:29 - 21:33
  Kaj negocis ni per feloj
  De arĝenta vulp', zibeloj;
 • 21:33 - 21:37
  Nun alvenis la moment'
  Por vojaĝ' al orient',
 • 21:38 - 21:43
  Preter la insul' Bujano
  Al la glora car' Saltano.
 • 21:44 - 21:48
  Princ' al ili diris nur:
  Estu bona la vetur'
 • 21:48 - 21:53
  Tra la maro-oceano
  Al la fama car' Saltano
 • 21:54 - 21:57
  Kun salut' en mia nom'.
 • 21:58 - 22:02
  Gastoj — vojen, kaj Gvidon'
 • 22:03 - 22:08
  La ŝipkuron al la foro
  Sekvas borde kun angoro.
 • 22:16 - 22:23
  Bonan tagon, princo bela!
  Kial estas vi malhela?
 • 22:23 - 22:27
  Princ' respondas: Trist'-angoro
  Min suĉadas ĉe la koro,
 • 22:28 - 22:32
  Kaj formanĝas min sopir':
  Vidi patron — jen dezir'.
 • 22:33 - 22:35
  Jen amaro!
 • 22:35 - 22:41
  Sed ĉu volas vi trans maro
  Flugi post la ŝipo tuj?
 • 22:41 - 22:45
  Transformiĝu, princ', je kul'!
 • 22:48 - 22:52
  Malgrandiĝis tuj bravulo
  Kaj estiĝis eta kulo,
 • 22:52 - 22:56
  Flugis zume kun impet',
  Ŝipon trafis en moment'
 • 22:57 - 23:02
  Kaj sin kaŝis sen prokrasto
  Li en fendon de la masto.
 • 23:05 - 23:10
  Gaje bruas freŝa vent',
  Kuras gaje la ŝipet'
 • 23:10 - 23:15
  Preter la insul' Bujano
  Al la glora car' Saltano,
 • 23:16 - 23:21
  Kaj la aspirata land'
  Jam videblas de l' ŝiprand'.
 • 23:33 - 23:39
  Gastoj bordon jen surtretas,
  Caro ilin gasti petas,
 • 23:39 - 23:44
  Kaj post ili al palac'
  Flugas kulo kun aŭdac'.
 • 23:55 - 24:01
  Hoj vi, gastoj-sinjorar',
  Kien iris vi tra mar'?
 • 24:01 - 24:07
  Kiom bonas viv' postmara?
  Kaj en mondo kio — rara?
 • 24:07 - 24:12
  Ne malbonas viv' trans maro,
  Kaj en mond' — jen kia raro.
 • 24:13 - 24:18
  Kuŝis ŝtoninsul' en l' mar'
  Sen haven' kaj loĝantar',
 • 24:19 - 24:23
  Nur — eben', malplena loko:
  Sole kverk' — sur kruta roko.
 • 24:23 - 24:27
  Staras nun sur tiu spac'
  Nova urbo kun palac',
 • 24:28 - 24:32
  Kun orkapaj temploj belaj,
  Kun ĝardenoj ĉekastelaj.
 • 24:33 - 24:38
  Princas tie sur la tron'
  Salutanta vin Gvidon'.
 • 24:38 - 24:44
  Car' Saltan' miraklon miras:
  Se plu vivos mi, — li diras, —
 • 24:45 - 24:50
  Gastos sur raraĵ-insul'
  Ĉe Gvidono kun plezur'.
 • 24:50 - 24:57
  Vere, mirindaĵo rara, —
  Urbo ĉe la marosin'!
 • 24:58 - 25:06
  Jen miraklo de l' naturo:
  Loĝas sub pice' sciuro
 • 25:07 - 25:12
  Kaj kantante por plezur'
  Fendas nuksojn la sciur'.
 • 25:12 - 25:19
  Sed la nuksoj ja — juveloj:
  Oraj estas ĉiuj ŝeloj,
 • 25:19 - 25:26
  Kaj smeraldoj — la kernar';
  Tio estas vera rar'.
 • 25:29 - 25:35
  Miras car' Saltan' sincere,
  Sed ekzumis kul' kolere
 • 25:35 - 25:40
  Kaj al dekstra la okul'
  De l' onklino pikis kul'.
 • 25:41 - 25:45
  Pro dolor' ŝi rigidiĝis,
  La okul' invalidiĝis.
 • 25:45 - 25:50
  Kulon ĉasas teksistin',
  Servistar' kaj svatistin'.
 • 25:50 - 25:55
  — Ci, kulaĉ', damnita besto!
  Batu ĝin!... — Sed tra l' fenestro
 • 25:55 - 26:00
  Li trankvile kaj sen bar'
  Flugis hejmen trans la mar'.
 • 26:02 - 26:08
  Ree princ' al maro venas,
  Ĝin rigardas, malesperas.
 • 26:09 - 26:16
  Bonan tagon, princo bela!
  Kial estas vi malhela?
 • 26:17 - 26:19
  Kio do ĉagrenas vin?
 • 26:19 - 26:24
  Princ' respondas: Trist'-angoro
  Min suĉadas ĉe la koro;
 • 26:25 - 26:29
  Logas min mirinda rar'.
  Aŭdis mi, ke en arbar'
 • 26:29 - 26:34
  Estas sub pice' — sciuro,
  La miraklo de l' naturo.
 • 26:35 - 26:41
  Scias mi pri la sciur',
  Sed sufiĉas jam, karul'!
 • 26:41 - 26:48
  Ne malgaju; amikece
  Servos vin kun ĝoj' mi dece.
 • 27:24 - 27:32
  ♪En ĝardeno fruktlegoma fraŭlin' promenis.
  Ŝi malaltas en staturo, rondas en vizaĝo.♪
 • 27:39 - 27:47
  ♪Ŝin postiras, ŝin postsekvas brava flirtumanto.
  Li postsekvas, alportadas karajn donacetojn.♪
 • 27:48 - 27:50
  Dankon pro mirakl'.
 • 27:50 - 27:56
  Brave, ho, cignino! Dio
  Benu vin per ĝoj' samtia.
 • 27:58 - 28:03
  Li farigis kun plezur'
  Kristaldomon por sciur',
 • 28:03 - 28:07
  Gardon ĉe l' domet' ordonis,
  Trezoriston, krome, donis —
 • 28:07 - 28:13
  Konti nuksojn kun rigor';
  Princa — or', sciura — glor'.
 • 28:14 - 28:18
  Laŭ la maro vento blovas
  Kaj ŝipeton foren movas
 • 28:18 - 28:22
  Tra la ondoj al fincel'
  Sub levita blanka vel'.
 • 28:23 - 28:27
  Preter kruta la insulo,
  Preter urbo-la-grandulo;
 • 28:27 - 28:31
  Pafas de la kaj' kanon' —
  Albordiĝi la ordon'.
 • 28:32 - 28:38
  Bordon la gastar' surtretas,
  Princ' Gvidon' ĝin gasti petas,
 • 28:40 - 28:45
  Kaj manĝigas, kaj trinkigas,
  Kaj respondi ĝin instigas:
 • 28:45 - 28:49
  Kion, gastoj, vi negocas
  Kaj nun kien plu vi flosas?
 • 28:49 - 28:54
  La ŝipanoj — por respond':
  Ni veturis tra l' tutmond'
 • 28:54 - 28:58
  Kaj negocis per ĉevaloj,
  Ĉiuj — maskloj de l' Don-valoj,
 • 28:59 - 29:04
  Sed nun venis tempolim',
  Kuŝas voj' al malproksim',
 • 29:04 - 29:10
  Preter la insul' Bujano
  Al la glora car' Saltano.
 • 29:11 - 29:15
  Princ' al ili diris nur:
  Estu bona la vetur'
 • 29:15 - 29:20
  Tra la maro-oceano
  Al la glora car' Saltano,
 • 29:20 - 29:26
  Kun salut' de l' princ' Gvidon'.
  Diru ĝin en mia nom'.
 • 29:27 - 29:32
  Gastoj al li riverencis,
  Plu vojaĝon rekomencis.
 • 29:35 - 29:40
  Princ' rigardas al la mar' —
  La cignin' jam en ondar'.
 • 29:41 - 29:46
  Ŝin petegas princ': Anim'
  Tiras min al malproksim'...
 • 29:47 - 29:50
  Kaj aspergis ree lin
  Tuj abunde la cignin':
 • 29:51 - 29:55
  Nun per tiu sorĉa duŝo
  Princ' momente iĝis muŝo,
 • 29:55 - 30:00
  Inter maro kaj ĉiel'
  Alŝipiĝis ĉe la vel'.
 • 30:03 - 30:07
  Gaje bruas freŝa vent',
  Kuras gaje la ŝipet'.
 • 30:08 - 30:12
  Preter la insul' Bujano
  Al la glora car' Saltano.
 • 30:26 - 30:31
  Hoj vi, gastoj-sinjorar',
  Kien iris vi sur mar'?
 • 30:32 - 30:37
  Kiom bonas viv' postmara?
  Kaj en mondo kio — rara?
 • 30:37 - 30:42
  La ŝipanoj — por respond':
  Ni navigis ĉirkaŭ l' mond'.
 • 30:43 - 30:47
  Ne malbonas viv' trans maro,
  Kaj en mond' — jen kia raro.
 • 30:48 - 30:51
  Kuŝas sur la mar' insul',
  Sur insulo — urb'-grandul'
 • 30:51 - 30:55
  Kun orkapaj temploj belaj,
  Kun ĝardenoj ĉekastelaj;
 • 30:55 - 31:02
  Sub piceo ĉe palac' —
  Dom' kristala sur la plac';
 • 31:03 - 31:08
  Kaj en ĝi sciur' dresita —
  Kia talentulo sprita!
 • 31:08 - 31:12
  Kun kantado por plezur'
  Fendas nuksojn la sciur'.
 • 31:13 - 31:17
  Kaj la nuksoj ja — juveloj:
  Oraj estas ĉiuj ŝeloj,
 • 31:17 - 31:22
  Ene — kernoj el smerald';
  La sciur' — sub firma gard'.
 • 31:23 - 31:29
  En palac', ne en kaban',
  Loĝas ĉiu ajn urban'.
 • 31:30 - 31:35
  Princas tie sur la tron'
  Salutanta vin Gvidon'.
 • 31:35 - 31:42
  Car' Saltan' miraklon miras:
  Se nur vivos mi, — li diras, —
 • 31:43 - 31:49
  Gastos sur raraĵ-inslul'
  Ĉe Gvidon' mi kun plezur'.
 • 31:50 - 31:57
  Kia mir' — en procedur'
  Ronĝas nuksojn la sciur':
 • 31:57 - 32:03
  L' orajn ĉelojn dispartigas
  Kaj smeraldojn apartigas?
 • 32:04 - 32:09
  Nin de ĝi ne trafu ŝok',
  Ĉu ĝi — vero aŭ mensog'.
 • 32:09 - 32:17
  Ja mirakl' alia estas:
  Mar' ekŝvelas, ektempestas,
 • 32:17 - 32:23
  Bolas, muĝas kun sovaĝ',
  Ĵetas brue sin al plaĝ',
 • 32:24 - 32:31
  Ĝin inundas ondohorde —
  Kaj el mar' aperas borde
 • 32:32 - 32:38
  Skvamardante en akord'
  Bravaj prodoj en la ord'.
 • 32:39 - 32:44
  Ĉiuj tridek tri junaĝaj,
  Altaj, belaj kaj kuraĝaj,
 • 32:44 - 32:51
  Ĉiuj servas kun fervor'.
  Ilin gvidas Ĉernomor'.
 • 32:51 - 32:59
  Jen — miraklo, vera raro,
  Eblas diri sen eraro!
 • 33:00 - 33:06
  Miras car' Saltan' sincere.
  Sed ekzumis princ' kolere,
 • 33:07 - 33:12
  Kaj... enpikis muŝ-bravulo
  Livan de l' onklin' okulon.
 • 33:13 - 33:18
  Ŝi ektremis, paliĝinta:
  — Aj! — okul' ekŝvelis blinda.
 • 33:18 - 33:22
  — Kaptu, — krias svatistin', —
  Hej vi, premu, premu ĝin!
 • 33:22 - 33:28
  Ĉiuj kuras en malordo:
  Ci, atendu! — Sed tra l' pordo
 • 33:29 - 33:34
  Princ' trankvile kaj sen bar'
  Flugis hejmen trans la mar'.
 • 33:36 - 33:43
  Bonan tagon, princo bela!
  Kial estas vi malhela?
 • 33:44 - 33:46
  Kio do ĉagrenas vin?
 • 33:46 - 33:51
  Princ' respondas: Trist'-angoro
  Min suĉadas ĉe la koro;
 • 33:51 - 33:55
  Volus mi, ke mirakleg'
  Estu ja sub mia reg'.
 • 33:56 - 34:00
  — Kia, do, mirakl' ĝi estas?
  — Ie maro ektempestas,
 • 34:00 - 34:06
  Muĝas, hurlas kun sovaĝ',
  Brue ĵetas sin al plaĝ',
 • 34:06 - 34:11
  Ĝin inundas ondohorde —
  Kaj el mar' aperas borde
 • 34:11 - 34:17
  Skvamardante en akord'
  Bravaj prodoj en la ord'.
 • 34:17 - 34:23
  La cignin' al princo diras:
  Jen do kial vi sopiras!
 • 34:23 - 34:28
  Ne malgaju, mia kar',
  Scias mi pri tiu rar'.
 • 34:29 - 34:34
  Ja ĉi prodoj bravaj maraj
  Estas fratoj miaj karaj.
 • 34:34 - 34:40
  Do revenu sen ĉagren'
  Kaj atendu fratojn mem.
 • 35:13 - 35:19
  Sendis nin al vi la cigno,
  Kaj laŭ ŝia, do, ordon'
  Servu ni al princ' Gvidon',
 • 35:19 - 35:25
  Gardu gloran urbon lian,
  Ĉirkaŭ ĝi patrolu ĉiam.
 • 35:26 - 35:32
  Ĉiun tagon ni denune
  Alvenados ĉiuj kune
 • 35:33 - 35:39
  Nepre el la blua mar'
  Por ĉe-kremla gardostar'.
 • 35:40 - 35:48
  Revidiĝi do ni penos,
  Sen en maron tuj revenos.
 • 36:13 - 36:18
  Sur la maro vento blovas
  Kaj ŝipeton foren movas
 • 36:18 - 36:22
  Tra la ondoj al fincel'
  Sub levita blanka vel'.
 • 36:22 - 36:25
  Preter kruta la insulo,
  Preter urbo-la-grandulo;
 • 36:25 - 36:29
  Pafas de la kaj' kanon' —
  Albordiĝi la ordon'.
 • 36:35 - 36:40
  Kion, gastoj, vi negocas,
  Kaj nun kien plu vi flosas?
 • 36:40 - 36:45
  La ŝipanoj — por respond':
  Ni veturas tra l' tutmond'
 • 36:46 - 36:51
  Kun komerca sortimento —
  Ŝtalarmiloj, or', arĝento,
 • 36:51 - 36:56
  Sed nun venis tempolim',
  Kuŝas voj' al malproksim',
 • 36:56 - 37:02
  Preter la insul' Bujano
  Al la glora car' Saltano.
 • 37:03 - 37:07
  Princ' al ili diris nur:
  Estu bona la vetur'
 • 37:08 - 37:13
  Tra la maro-oceano
  Al la glora car' Saltano
 • 37:13 - 37:19
  Kun salut' de l' princ' Gvidon'.
  Diru ĝin en mia nom'.
 • 37:21 - 37:26
  Princ' rigardas al la mar' —
  La cignin' jam en ondar'.
 • 37:26 - 37:32
  Ŝin petegas princ': Anim'
  Tiras min al malproksim'...
 • 37:32 - 37:36
  Kaj aspergis ree lin
  Nun abunde la cignin'.
 • 37:36 - 37:41
  Princo iĝis burd-insekto,
 • 37:42 - 37:47
  Li ekflugis post ŝipet',
  Ĝin atingis en moment',
 • 37:47 - 37:52
  Malleviĝis malrapide,
  Fende kaŝis sin inside.
 • 38:05 - 38:10
  Hoj vi, gastoj-sinjorar',
  Kien iris vi sur mar'?
 • 38:11 - 38:16
  Kiom bonas viv' postmara?
  Kaj en mondo kio — rara?
 • 38:17 - 38:21
  Ne malbonas viv' trans maro,
  Kaj en mond' — jen kia raro.
 • 38:21 - 38:25
  Kuŝas sur la mar' insul',
  Sur insulo — urb'-grandul'.
 • 38:26 - 38:31
  Kaj miraklo tie estas:
  Mar' ekŝvelas, ektempestas,
 • 38:31 - 38:35
  Bolas, muĝas kun sovaĝ',
  Ĵetas brue sin al plaĝ',
 • 38:36 - 38:41
  Ĝin inundas ondohorde —
  Kaj el mar' aperas borde
 • 38:42 - 38:48
  Skvamardante el la ond'
  Bravaj prodoj en la ord'.
 • 38:48 - 38:54
  Jen fidinda sen komparo
  Brava, zorga gardistaro.
 • 38:54 - 39:00
  Princas tie sur la tron'
  Salutanta vin Gvidon'.
 • 39:00 - 39:06
  Car' Saltan' miraklon miras:
  Se longvivos mi, — li diras,
 • 39:06 - 39:12
  Gastos sur raraĵ-insul'
  Ĉe la princo kun plezur'.
 • 39:13 - 39:19
  Kiu do pri tio miris?
  Homoj el la maro venas,
  En patrol' ĉe mur' promenas.
 • 39:19 - 39:25
  Ĉu mensogo aŭ ver' —
  Ne mirindas ĉi aper'.
 • 39:25 - 39:31
  Jen miraklo sur la tero
  (diras famo — certa vero):
 • 39:31 - 39:36
  Estas caridin' trans maro,
  Kun belec' konsterne rara.
 • 39:36 - 39:41
  Ŝi superas tagan lumon,
  Nokte anstataŭas lunon,
 • 39:41 - 39:47
  Sub harligo luna hel',
  Sur la frunt' radias stel'.
 • 39:47 - 39:53
  Ŝi pavinmajeston spiras,
  Kiam lantapaŝe iras;
 • 39:53 - 39:58
  Ŝi parolas kun kviet', —
  Kvazaŭ lirlas riveret'.
 • 39:59 - 40:05
  Oni povas diri juste:
  Ĝi — miraklo vera, ĝuste!
 • 40:14 - 40:19
  Ree — svarm', alarmo, krioj:
  Helpu, homoj, do, pro Dio!
 • 40:20 - 40:25
  Kaptu, tenu, premu ĝin,
  Al fiburdo — murdo, fin'!
 • 40:59 - 41:06
  Tuj atendu iomete... —
  Tra fenestro burd' kviete
 • 41:06 - 41:12
  Tuj eskapis kaj sen bar'
  Flugis hejmen trans la mar'.
 • 41:26 - 41:32
  Bonan tagon, princo bela!
  Kial estas vi malhela?
 • 41:32 - 41:34
  Kio do ĉagrenas vin?
 • 41:35 - 41:40
  Princ' respondas: Trist'-angoro
  Min suĉadas ĉe la koro;
 • 41:41 - 41:45
  Ĉiu viro — kun edzin',
  Sola mi ne havas ŝin!
 • 41:45 - 41:50
  — Kaj pri kiu vi sopiras?
  — En la mondo, oni diras,
 • 41:50 - 41:54
  Estas caridin' trans maro
  Kun belec' konsterne rara.
 • 41:55 - 42:01
  Ŝi superas tagan lumon,
  Nokte anstataŭas lunon,
 • 42:01 - 42:06
  Sub harligo — luno-hel',
  Sur la frunt' radias stel'.
 • 42:07 - 42:11
  Ŝi pavinmajeston spiras,
  Kiam lantapaŝe iras;
 • 42:11 - 42:15
  Kaj parolo ŝia — med':
  Lirlas kvazaŭ riveret'.
 • 42:15 - 42:19
  Sed ĉu vere estas tio?
 • 42:20 - 42:26
  Estas tia junulino,
  Sed ne ganto — la edzino:
 • 42:26 - 42:31
  Ne tireblas for de l' man'
  Por ŝin kaŝi en kaftan'.
 • 42:32 - 42:37
  Mi komplezos vin konsile:
  Do, pri ĉio ĉi trankvile
 • 42:37 - 42:42
  Pensu vi kun diligent',
  Ke ne venu poste pent'.
 • 42:42 - 42:47
  Ja kun la anim' pasia
  Por la belulino tia
 • 42:47 - 42:52
  Mi piede de ĉi land'
  Iros eĉ al mondorand'!
 • 42:52 - 42:59
  Ŝi post sopirĝem' mildkore
  Diris: Kial serĉi fore?
 • 43:00 - 43:07
  Via sort' apudas vin.
  Mi ja — tiu caridin'.
 • 43:13 - 43:19
  Sub harligo — luno-hel',
  Sur la frunt' radias stel'...
 • 43:45 - 43:52
  Estu ŝi por mi edzin',
  Obeema vin filin'.
 • 43:52 - 43:57
  Petas arde ni permeson —
  Por la nupto vian jeson,
 • 43:57 - 44:02
  Benu idojn, laŭ la mor',
  Vivi ame en konkord'!
 • 44:09 - 44:13
  Sur la maro vento blovas
  Kaj ŝipeton foren movas
 • 44:14 - 44:17
  Tra la ondoj al fincel'
  Sub la plenblovata vel'.
 • 44:18 - 44:21
  Preter kruta la insulo,
  Preter urbo-la-grandulo;
 • 44:22 - 44:26
  Pafas de la kaj' kanon' —
  Albordiĝi la ordon'.
 • 44:32 - 44:38
  Kion, gastoj, vi negocas,
  Kaj nun kien plu vi flosas?
 • 44:38 - 44:44
  La ŝipanoj — por respond':
  Ni veturis tra l' tutmond'
 • 44:44 - 44:48
  Kaj negocis ni ne vane,
  Ĉian varon sendogane;
 • 44:48 - 44:53
  Nia vojo — al terrand':
  Orienten al hejmland',
 • 44:53 - 45:00
  Preter la insul' Bujano
  Al la glora car' Saltano.
 • 45:01 - 45:04
  Estu bona la vetur'
 • 45:04 - 45:09
  Tra la maro-oceano
  Al la glora car' Saltano.
 • 45:10 - 45:13
  Kaj plu tenu en memor'
  Via reĝo kaj sinjor',
 • 45:13 - 45:18
  Ke delonge li promesis
  Nin viziti, sed forgesis.
 • 45:19 - 45:26
  Gastoj — vojen, princ' Gvidon'
  Kun edzin' ĉi-foje restis
 • 45:27 - 45:31
  Kaj en urb' sia ĉeestis.
 • 45:32 - 45:36
  Gaje bruas freŝa vent',
  Kuras gaje la ŝipet'
 • 45:36 - 45:40
  Preter la insul' Bujano
  Al la glora car' Saltano.
 • 45:47 - 45:52
  Hoj vi, gastoj-sinjorar',
  Kien iris vi sur mar'?
 • 45:52 - 45:57
  Kiom bonas viv' transtmara?
  Kaj en mondo kio — rara?
 • 45:57 - 46:02
  La ŝipanoj — por respond':
  Ni veturis tra l' tutmond'.
 • 46:02 - 46:07
  Ne malbonas viv' trans maro,
  Kaj en mond' — jen kia raro.
 • 46:07 - 46:11
  Kuŝas sur la mar' insul',
  Sur insulo — urb'-grandul'
 • 46:11 - 46:15
  Kun orkapaj temploj belaj,
  Kun ĝardenoj ĉekastelaj;
 • 46:16 - 46:22
  Sub piceo ĉe palac' —
  Dom' kristala sur la plac';
 • 46:23 - 46:30
  Kaj en ĝi sciur' dresita —
  Kia mirindulo sprita!
 • 46:30 - 46:34
  Kun kantado por plezur'
  Fendas nuksojn la sciur'.
 • 46:34 - 46:40
  Kaj la nuksoj ja — juveloj:
  Oraj estas ĉiuj ŝeloj,
 • 46:40 - 46:46
  Ene — kernoj el smerald';
  La sciur' — sub flego, gard'.
 • 46:46 - 46:53
  Kaj mirakl' alia estas:
  Mar' ekŝvelas, ektempestas,
 • 46:53 - 46:59
  Bolas, muĝas kun sovaĝ',
  Ĵetas brue sin al plaĝ',
 • 47:00 - 47:06
  Ĝin surverŝas ondohorde —
  Kaj el mar' aperas borde
 • 47:06 - 47:12
  Bravaj prodoj en la ord',
  Skvamardante en akord'.
 • 47:13 - 47:17
  Ĉiuj tridek tri junaĝaj,
  Altaj, belaj kaj kuraĝaj,
 • 47:17 - 47:23
  Ĉiuj servas kun fervor'.
  Ilin gvidas Ĉernomor'.
 • 47:23 - 47:32
  Jen fidinda sen komparo
  Brava, zorga gardistaro.
 • 47:32 - 47:38
  Kaj ĉe l' princo — junedzin',
  Kiun gapis ni sen fin'.
 • 47:38 - 47:45
  Ŝi superas tagan lumon,
  Nokte anstataŭas lunon,
 • 47:45 - 47:51
  Sub harligo — lunohel',
  Sur la frunt' radias stel'.
 • 47:52 - 47:57
  Princ' Gvidon' la urbon regas,
  Ĉiuj laŭdas lin, gloregas;
 • 47:58 - 48:03
  La saluton sendas li
  kun riproĉo, car', al vi,
 • 48:04 - 48:09
  Ĉar delonge vi promesis
  Lin viziti, sed forgesis.
 • 48:10 - 48:15
  Pacienc' nun lasis caron,
  Ekipigas li ŝiparon,
 • 48:16 - 48:20
  Sed ĉetrona ina kliko —
  Du fratinoj, Babariĥa —
 • 48:21 - 48:25
  Spitas kontraŭ cardecid' —
  Al mirakl'-insul' vizit'.
 • 48:25 - 48:31
  Ĉu mi — caro aŭ infan'? —
  Ekkoleris nun Saltan'.
 • 48:31 - 48:38
  Mia vol'! — li piedfrapis,
  Iris for kaj porde klakis.
 • 48:51 - 48:55
  Ho, karega vi patrino!
  Kaj vi, mia junedzino!
 • 48:55 - 49:00
  Nur rigardu vi al mar':
  Iras al ni l' paĉjo-car'!
 • 49:04 - 49:10
  Tra l' eben' de l' oceano
  Iras ŝipoj de Saltano.
 • 49:12 - 49:16
  Jen kanonoj ekparolis,
  Sonoriloj eksonoris,
 • 49:16 - 49:21
  Iras mem Gvidon' al mar'
  Por renkonti kun la car'
 • 49:21 - 49:27
  Kaj triopo-virinkliko:
  Du fratinoj, Babariĥa.
 • 49:49 - 49:55
  Venas ĉiuj al palaco:
  Brilas apud mur' kirasoj,
 • 49:55 - 50:00
  Bravajn prodojn vidas car':
  Tridek tri en gardostar'.
 • 50:00 - 50:04
  Ĉiuj tridek tri junaĝaj,
  Altaj, belaj kaj kuraĝaj,
 • 50:04 - 50:10
  Ĉiuj servas kun fervor'.
  Ilin gvidas Ĉernomor'.
 • 50:17 - 50:22
  Dom' kristala sur la placo,
  Sub piceo ĉe palaco.
 • 50:23 - 50:27
  Kun kantado por plezur'
  Fendas nuksojn la sciur'.
 • 50:27 - 50:30
  La smeraldojn ĝi elprenas
  Kaj en la saketon trenas.
 • 50:30 - 50:35
  Por monera produktado
  Or-smeralda ŝel-klakado.
 • 50:39 - 50:47
  ♪En ĝardeno fruktlegoma fraŭlin' promenis.
  Ŝi malaltas en staturo, rondas en vizaĝo.♪
 • 50:55 - 51:03
  Spektas car' — rekonas ŝin...
  Lin ekkaptis emocio!
 • 51:04 - 51:12
  Kion vidas mi, ho, Dio? —
  Haltas spiro dum moment'...
 • 51:12 - 51:17
  Dronas car' en larmtorent'.
 • 51:20 - 51:24
  Kaj malica trio-kliko
  Pro la timo en paniko.
 • 51:24 - 51:31
  Ili ĉion tuj konfesis,
  ekploregis, pardonpetis.
 • 51:42 - 51:48
  Car' pro sia ĝojhumor'
  Sendis ilin hejmen for.
 • 52:02 - 52:09
  Ĉetabliĝis ĉiuj. Kaj
  Ekbruegis festen'-gaj'.
 • 52:13 - 52:15
  Gloron al princo Gvidono!
 • 52:15 - 52:18
  Gloron! Gloron!
 • 52:27 - 52:30
  Gloron al caro Saltano!
 • 52:30 - 52:33
  Gloron! Gloron!
 • 52:49 - 52:58
  Pasis tag' — Saltano nia
  Enlitiĝis satebria.
 • 52:58 - 53:05
  Mi per med' sensoifiĝis —
  Nur lipharoj entrempiĝis.
 • 53:11 - 53:13
  FINO
Заголовок:
Сказки Пушкина - Сказка о царе Салтане
Описание:

больше » « меньше
Язык видео:
Russian
Длительность:
53:18

Esperanto субтитры

Версии