Hungarian субтитры

← Hogyan csökkentsük a fekete és fehér amerikaiak közötti vagyoni szakadékot?

Получить код для вставки
28 языков

Это 87-я версия субтитров, её создал-а Csaba Lóki 12/28/2020.

 1. Az amerikai szövetségi kormány
  legutóbbi adatai szerint
 2. a fehér családok vagyonának mediánja,
  vagyis középső értéke, 171 000 dollár,
 3. míg a fekete családok esetében
  ugyanez mindössze 17 000 dollár volt;
 4. tehát a különbség tízszeres,
  150 évvel a rabszolgaság vége után.
 5. Először is tisztáznunk kell,
  valójában mit értünk vagyon alatt?

 6. Nos, vagyon minden tulajdon,
  minden, amit birtokolnak,
 7. a tartozásokat levonva.
 8. Tulajdonnak tekintjük az autót,
  házat, megtakarítási számlát,
 9. folyószámlát, befektetéseket,
  további ingatlanokat
 10. és az üzleti vállalkozást.
 11. Az említett tízszeres szakadék
 12. részben úgy jött létre, hogy évek,
 13. sőt évtizedek alatt
 14. a fekete amerikaiak
  lemaradtak erről a létráról,
 15. és nem igazán férhettek hozzá.
 16. Szóval miért beszélünk
  minderről pont most?

 17. 2020-ban, a világjárvány és a fenyegető
  gazdasági visszaesés közepette
 18. az egyenlőtlenségek igazán megmutatkoznak
 19. az Egyesült Államok
  majdnem minden rendszerében:
 20. az egészségügyben, az oktatásban,
  az igazságszolgáltatásban és a pénzügyben,
 21. s ez az embereket cselekvésre késztette
  akár online, az utcákon,
 22. munkahelyi értekezleteken
  vagy az igazgatótanácsban.
 23. Jómagam is, mint tanácsadó, olyan
  beszélgetésekbe kezdtem az ügyfeleimmel,
 24. amit soha nem gondoltam lehetségesnek.
 25. A kérdés, ami felvetődött bennem, ez volt:
 26. hogyan biztosítjuk, hogy a jelen pillanat
  olyan intézkedéseket és haladást hozzon,
 27. amely csökkenti a feketék és fehérek
  közötti vagyoni szakadékot?
 28. Szóval ki is vagyok?

 29. A nevem Kedra Newsom Reeves.
 30. Tanácsadóként dolgozom bankintézetek,
 31. befektetési alapok
  és vagyonkezelők számára.
 32. Mindenekelőtt viszont afroamerikai vagyok,
 33. rabszolgák leszármazottja.
 34. Amikor a vagyoni szakadékról beszélünk,
 35. nagyon fontos megérteni a történelmet,
 36. tehát úgy gondoltam,
  mesélek egy családról,
 37. az én családomról, és arról, a politika
  hogyan függ össze a vagyonnal.
 38. Az üknagyapámnál kezdjük.

 39. Ő volt Silas Newsom,
 40. és Silas rabszolgaként született
  nem messze Nashville-től, Tennessee-ben,
 41. a Newsom állomásnál,
 42. ahol ő és családja kőfejtőként dolgoztak.
 43. Semmije nem volt.
 44. Nem volt saját háza.
  Nem volt vagyona.
 45. Még a teste sem igazán volt a sajátja,
 46. csakúgy mint a munkaereje vagy a gyerekei.
 47. Az említett dolgok bármelyike, mindegyike
 48. csak arra szolgált,
  hogy valaki mást gazdagítson.
 49. Úgy gondoljuk, a polgárháború alatt
 50. egy konföderációs tábornoknak szolgált,
 51. aki azért harcolt,
  hogy ő rabszolga maradjon.
 52. Tehát Silasnak nem volt vagyona,
  s az élete felett sem rendelkezett.
 53. A rabszolgaság vége
  politikai lehetőséget kínált.

 54. A kérdés az volt:
 55. Mit teszünk több száz év
  rabszolgaság után most,
 56. hogy azt eltöröltük,
  és az ország egyesülni látszik?
 57. Ekkor válaszúthoz érkeztünk.
 58. Kárpótolhattuk volna a rabszolgákat
 59. vagy a rabszolgatartókat.
 60. Mivel a rabszolgák képtelenek voltak
  szót emelni önmagukért,
 61. és az országot egyesíteni kellett,
 62. a szövetségi kormány úgy döntött,
  a rabszolgatartókat kárpótolja,
 63. vagyis lényegében kártalanították őket
  a háború végén elvesztett tulajdonuk után.
 64. Nem a fizikai tulajdonuk,
  s nem is a házaik, hanem az emberek után:
 65. a rabszolgák után, akik évtizedekig
  ingyen munkaerőt biztosítottak számukra.
 66. Tehát Silasnak a polgárháború végén
 67. nem volt vagyona.
 68. Szabad volt, de nincstelen.
 69. Részes bérlő lett.
 70. A dédnagyapám, Silas

 71. a rabszolgaság vége után
  néhány évvel született,
 72. és az első világháború alatt,
 73. másik 350 000 fekete amerikai
  katonával egyetemben,
 74. őt is besorozták a faji alapon
  elkülönített egységek egyikébe.
 75. A háborúban harcolt.
 76. Mikor a háború végén
  visszajött az Egyesült Államokba,
 77. nagyon erős feketeellenes
  közhangulat fogadta.
 78. A gazdaság kezdett beszűkülni,
  egyre nőtt a feszültség,
 79. és a fekete emberek nem tudtak
  földhöz és kölcsönhöz jutni,
 80. gyakorlatilag semmiféle hitelt
  nem tudtak felvenni ahhoz,
 81. hogy idővel vagyont halmozzanak fel;
  így a dédnagyapám is földműves lett.
 82. Született egy fia, őt is Silasnak hívták –
 83. jópár Silas van a családomban –
 84. a nagyapám.
 85. Ez a Silas is katona volt,
  a második világháborúban harcolt.

 86. A háború után
 87. a szövetségi kormány elfogadta
  az ún. GI (közkatona) törvényt,
 88. amely a veteránokat segítette.
 89. E törvény magában foglalta
  kórházak építését,
 90. diákhiteleket, és ami a legfontosabb
  a vagyonszerzés szempontjából,
 91. alacsony kamatú
  otthonteremtési jelzáloghiteleket is.
 92. A háború utáni években
 93. a GI törvény négymilliárd dollárt nyújtott
 94. kilencmillió veterán részére.
 95. De mindebből a fekete veteránok
  nagyrészt kimaradtak.
 96. Így Silas, a nagyapám visszajött
  a Tennessee állambeli Nashville-be,
 97. és feleségül vette nagyanyámat,
  Cinderellát.
 98. Igen, a nagymamám neve "Hamupipőke" volt.
 99. Nyolc gyermekük született.
 100. De soha nem lett saját házuk.
 101. A lakhatási körülményeik
  fénypontja az volt,
 102. mikor gyerekeikkel egy újonnan épült
  szociális lakótelepre költöztek,
 103. és abban a bérházban fizették a lakbért;
 104. mindez számukra fantasztikus lakhatási
  minőséget és előrelépést képviselt,
 105. de nem tette lehetővé,
  hogy vagyont halmozzanak fel.
 106. Az apám, aki ugyancsak katona volt,

 107. 20 év tengerészgyalogsági szolgálat után
 108. ötvenes évei elején vásárolta meg
  élete első otthonát;
 109. de négy generáció kellett, hogy családunk
  végre lakástulajdonossá váljék,
 110. s hogy tulajdont és tőkét
  kezdjen el felhalmozni ingatlanban.
 111. Mindez csak egy család története,
  sok mindent kihagytam,

 112. ami a rabszolgaság vége
  és napjaink között történt:
 113. a kirekesztés; a lakóhelyi diszkrimináció
  a 70-es években meghozott
 114. igazságos lakhatásról szóló törvény előtt;
 115. a feketék tulajdonában lévő bankok
 116. a fekete közösség építésében játszott
  létfontosságú szerepe;
 117. a 80-as évek takarék- és hitelszövetkezeti
  válsága, mely sok fekete bankot bedöntött;
 118. és a 2008-as másodlagos
  jelzálogpiaci válság,
 119. ami sok színes bőrű háztulajdonost
  megfosztott otthonától.
 120. Mindez bonyolult történet,
 121. de rávilágít arra, hogyan jutottunk
  a mai tízszeres vagyoni szakadékig.
 122. Nyilvánvalóan, miközben
  e szakadék méretén töprengünk,
 123. elengedhetetlen, hogy a szövetségi kormány
  számos intézkedést tegyen.

 124. Mindemellett a pénzintézetek is
  nagyon fontos szerepet játszanak
 125. a hitel- és tőkeelérés biztosításában,
 126. ami a közösségépítést
 127. és a fekete közösségek
  gyarapodását segíti elő.
 128. Viszont tisztáznunk kell,
 129. hogy 17 000 dollár hatékonyabb beosztása
  nem megoldás –

 130. ahogy a jobb oktatás sem.
 131. A hitel és tőke elérhetősége a kulcs.
 132. Ezért négy olyan megoldási módról
  szeretnék ma beszélni,
 133. amiben a pénzintézetek közreműködhetnek
  a vagyoni szakadék csökkentése érdekében.
 134. Az első, hogy minél több embert bevonnak,
 135. vagyis ösztönzik
  a banki szolgáltatások igénybevételét.

 136. Ismert tény, hogy a mai
  fekete lakosság kb. fele
 137. nem, vagy alig használ
  banki szolgáltatásokat.
 138. Tehát vagy egyáltalán nincs bankszámlájuk,
 139. vagy ha van is,
 140. mégis bankon kívül intézik pénzügyeiket,
  mint például a csekkbeváltás,
 141. gyorskölcsön vagy számlafizetés.
 142. Mindez rengetegbe kerül
  nemcsak anyagi szempontból –
 143. tekintve a magas díjakat –,
 144. hanem a számlabefizetésre
  fordított idő szempontjából is.
 145. Gondoljanak arra, önök hogyan
  fizetik be ma a közműdíjakat.
 146. Jó eséllyel a folyószámlájukról
  kerül levonásra.
 147. Ügyet sem vetnek rá.
 148. Csak előre beállítják,
  s ezután mindez automatikus.
 149. Nos, ha valakinek nincs bankszámlája,
 150. akkor várhatóan
  csekket fog kapni valahonnan,
 151. azaz szó szerint egy papíralapú cédulát.
 152. Ezután megteszi az utat a városházára
  vagy a helyi hivatalba,
 153. hogy befizesse azt a számlát.
 154. Azon emberek kb. 40%-a,
  akinek nincs bankszámlája,
 155. azt mondja, azért,
  mert úgy gondolja, nincs elég pénze,

 156. hogy a folyószámlát érdemben fenntartsa.
 157. Nos, ez egyszerűen nem igaz.
 158. Az utóbbi jónéhány évben
 159. a hitelszövetkezetek, közösségi bankok
  és főbb pénzintézetek
 160. elérhető, minimum összeghez nem kötött
  folyó- és megtakarítási számlatermékeket
 161. hoztak létre kifejezetten
  a társadalom e részének.
 162. Tehát a tudatossággal van a baj.
 163. A bankok, közösségi partnerek és mások
 164. együtt kell dolgozzanak azért,
 165. hogy e termékeket megismertessék
  a közösségekkel,
 166. ahol leginkább szükség van rá,
 167. miáltal csökkenthetnénk azok számát,
 168. akik nem, vagy alig használnak
  banki szolgáltatásokat,
 169. s rásegíthetnénk őket
  a korábban említett ranglétrára.
 170. A kihívás az, hogy a fekete
  és spanyol ajkú családok kb. 28%-a
 171. hitelminősítés szempontjából láthatatlan,

 172. vagyis alig, vagy egyáltalán nem
  rendelkezik hiteltörténettel.
 173. A hitelezés és a hitelképesség
  vizsgálata úgy működik,
 174. hogy ha a kérelmező bizonyítani tudja,
 175. hogy előzőleg minden felvett hitelt
  következetesen visszafizetett,
 176. akkor további hitelhez juthat.
 177. Kicsit olyan ez, mint egy ördögi kör.
 178. Az az érdekes, hogy az utóbbi években
  a bankok és a pénzügyi technológiai cégek
 179. rengeteget újítottak a tekintetben,
  hogy alternatív adatokra –
 180. így például a TV- és közüzemi számlákra
 181. vagy lakbérfizetésre, stb. –
 182. támaszkodva állapítsák meg
  az egyéni fizetőképességet.
 183. A jelen módszer további kihívása –
  az előbbivel ellentétben,
 184. amely a tudatosságról szólt –,
 185. hogy szabályozási támogatást kíván.
 186. Tehát bizonyítani kell
  a szabályozó szervek felé,
 187. hogy az alternatív adatok
  igazságosan használhatók hitelnyújtásra
 188. hátrányos helyzetű csoportok számára.
 189. Azt kell elérni a szövetségi kormánynál
  és a bankszektornál,
 190. hogy összefogjanak és innovációs
  tesztkörnyezetet hozzanak létre,
 191. s hogy kiterjesszék
  az alternatív adatok használatát
 192. a hátrányos helyzetű csoportokra.
 193. De mi a helyzet a közösségekkel?
 194. Közösségi vagyon nélkül

 195. az egyéni vagyon
  bizonyos mértékben elszigetelt.
 196. Ha megnézzük a legtöbb
  nagyvárosi színes bőrű közösséget
 197. az Egyesült Államokban,
 198. nagyon kevés beruházást találunk.
 199. E közösségeket minden egyes gazdasági
  válság sokkal mélyebben érintett,
 200. míg a gazdasági fellendülésnek
  sosem látták hasznát.
 201. Országos viszonylatban
  jó néhány városban azt tapasztaljuk,
 202. és most Chicagót használom példaként,
 203. hogy a bankintézetek, támogatók
  és a városi és közösségi vezetők
 204. együttműködnek
  dollármilliók befektetésében,
 205. hogy közösségi erőforrásokat
  hozzanak létre
 206. és a hagyományosan hátrányos helyzetű
  közösségeket építsék.
 207. Végezetül az üzletről is beszélnünk kell,
 208. és nem csak a kisvállalkozásokról.

 209. Na mármost, az egyéni stabilitás,
  a bankintézetek,
 210. a hitelelérhetőség és a közösségi vagyon
  mind nagyszerű,
 211. de munkahelyteremtésre is szükség van.
 212. Nézzük csak meg
  az új technológiai vállalatokat,
 213. és bár azt mondom, "új",
  ezek valójában nem olyan újak,
 214. de nézzük meg a Facebookot,
  a Google-t vagy az Amazont.
 215. Valamikor mindezek
  egyéni vállalkozások voltak,
 216. egy vagy néhány alkalmazottal,
 217. s olyan technológián dolgoztak,
  mely akkor még nem bizonyított.
 218. Amihez e vállalatok időben hozzájutottak,
 219. az a kockázati tőke volt.
 220. Ha ma megnézzük a kockázati tőkét,
 221. látjuk, hogy e tőkealapok
  mindössze 1%-a jut fekete vállalkozóknak.
 222. Tehát ha a fekete vállalkozókat
  nagyrészt kizárják az ilyen hálózatokból,
 223. akkor nem képesek gyarapodni,
 224. és mindez csak magából a bankszektorból
  kiindulva változtatható meg.
 225. A mai generáción belül
 226. nemcsak a fekete közösségek körében
  virágzó üzletekről kell beszélnünk,
 227. hanem a feketék alapította,
  illetve tulajdonukban lévő vállalatok
 228. tőzsdére kilépéséről is.
 229. Mindez csak négy
  a megoldási lehetőségek közül.
 230. Sok más van, amit tehetnénk,

 231. sőt meg kéne tennünk
  a szakadék felszámolásáért.
 232. E szakadék nem újkeletű.
 233. A szövetségi kormány intézkedései,
 234. a társadalmi szerkezetek
  és az üzleti gyakorlat
 235. fokozatosan hozta létre és tartotta fenn,
 236. így mindezen elemeknek változnia kell,
 237. hogy a szakadék csökkenjen.
 238. A pénzintézetek
  létfontosságú szerepet játszanak
 239. egyéni, közösségi,
  valamint üzleti szinten is.
 240. Mindez fontos családaink, közösségeink
  és gazdaságunk számára.
 241. Ahelyett, hogy a vagyoni szakadék
  folyamatos növekedéséről beszélünk,
 242. itt az ideje, hogy csökkenteni kezdjük.

 243. Köszönöm.