Вернуться к видео

Como reducir a fenda na riqueza entre afroamericanos e brancos

 • 0:01 - 0:02
  Segundo o último rexistro
 • 0:02 - 0:03
  do Goberno dos EUA
 • 0:03 - 0:04
  a riqueza media
 • 0:04 - 0:07
  dunha familia branca nos EUA
 • 0:07 - 0:09
  foi de 171 000 dólares
 • 0:09 - 0:12
  e a riqueza media dunha familia negra
 • 0:12 - 0:14
  tan só de 17 000 dólares
 • 0:14 - 0:15
  10 veces menos,
 • 0:16 - 0:19
  150 anos despois da fin da escravitude.
 • 0:19 - 0:20
  Penso que o primeiro é preguntarse:
 • 0:20 - 0:22
  que é a riqueza?
 • 0:22 - 0:24
  Ben, riqueza son todos os activos,
  todo o que un ten
 • 0:24 - 0:26
  menos todos os seus pasivos.
 • 0:26 - 0:30
  Activos son cousas como o coche,
  a casa, a conta de aforros
 • 0:30 - 0:32
  a conta corrente, os investimentos.
 • 0:32 - 0:34
  outras propiedades que se teñan,
 • 0:35 - 0:36
  o seu negocio.
 • 0:36 - 0:40
  Ben, esa fenda de 10 veces
 • 0:40 - 0:43
  débese en parte a que durante moitos anos
 • 0:43 - 0:44
  décadas, de feito,
 • 0:44 - 0:47
  os afroamericanos foron expulsados
  desa escaleira
 • 0:47 - 0:48
  e non tiñan acceso a ela.
 • 0:48 - 0:51
  Ben, por que estamos a falar disto agora?
 • 0:51 - 0:55
  En 2020, no medio dunha pandemia
  e unha recesión inminente
 • 0:56 - 0:58
  as desigualdades quedan ao descuberto
 • 0:58 - 1:00
  en practicamente todos os sistemas
  dos Estados Unidos:
 • 1:01 - 1:05
  atención sanitaria, educación,
  xustiza penal e finanzas
 • 1:05 - 1:09
  e a xente pasou á acción na rede,
  nas rúas
 • 1:09 - 1:12
  nas reunións no traballo,
  nas salas de xuntas empresariais.
 • 1:12 - 1:15
  E eu, como consultora,
  comecei a ter conversas con clientes
 • 1:15 - 1:17
  que nunca pensei que ía ter.
 • 1:18 - 1:20
  Supoño que a pregunta
  que me fago é:
 • 1:20 - 1:24
  como asegurarnos de que neste intre,
  isto se traduce en accións e avances
 • 1:24 - 1:26
  que comece a pechar esa fenda da riqueza
 • 1:26 - 1:28
  que enfronta afroamericanos e brancos?
 • 1:28 - 1:29
  Quen son eu?
 • 1:30 - 1:31
  Chámome Kedra Newson Reeves.
 • 1:31 - 1:34
  Son consultora para institucións bancarias
 • 1:34 - 1:36
  fondos de cobertura, xestores de activos.
 • 1:36 - 1:37
  Mais, por enriba de todo iso
 • 1:37 - 1:39
  son unha afroamericana
 • 1:39 - 1:40
  descendente de escravos.
 • 1:41 - 1:42
  E cando falamos da fenda da riqueza
 • 1:42 - 1:44
  é moi importante entender a historia
 • 1:44 - 1:47
  así que pensei contar
  unha pequena historia dunha familia
 • 1:47 - 1:48
  a miña familia
 • 1:48 - 1:51
  e como a política interactúa coa riqueza.
 • 1:51 - 1:53
  Así, comezaremos
  polo meu tataratataraavó.
 • 1:53 - 1:55
  Foi un home que se chamaba Silas Newsom
 • 1:55 - 1:58
  que naceu escravo
  nas aforas de Nashville, Tennessee,
 • 1:59 - 2:00
  en Newsom Station
 • 2:00 - 2:02
  onde a súa familia mais el
  traballaban nunha canteira.
 • 2:02 - 2:04
  El non era dono de nada.
 • 2:04 - 2:07
  Non era dono do seu fogar.
  Non era dono de propiedade ningunha.
 • 2:07 - 2:09
  Non era dono nin do seu propio corpo
 • 2:09 - 2:11
  do seu propio traballo, dos seus fillos.
 • 2:11 - 2:13
  Calquera destas cousas,
  todas estas cousas
 • 2:13 - 2:16
  estaban aquí para construír riqueza
  para outra persoa.
 • 2:16 - 2:19
  Pensamos que foi un servente
 • 2:19 - 2:21
  durante a Guerra Civil
  para un xeneral confederado
 • 2:21 - 2:24
  que de feito loitaba
  para poder mantelo escravizado,
 • 2:24 - 2:27
  así pois, el non tiña riqueza,
  non tiña control sobre a súa vida.
 • 2:28 - 2:31
  Ben, á fin da escravitude
  xurdiu unha oportunidade política.
 • 2:32 - 2:33
  Había unha pregunta:
 • 2:33 - 2:36
  como reparamos
  os centos de anos de escravitude
 • 2:36 - 2:39
  agora que estamos rematando con ela
  e o país estase a unir?
 • 2:40 - 2:41
  E houbo unha elección.
 • 2:41 - 2:43
  Podiamos chegar a un acordo cos escravos
 • 2:43 - 2:46
  ou podiamos chegar a un acordo
  cos propietarios dos escravos.
 • 2:46 - 2:50
  Os escravos non tiñan poder
  para defenderse naquel momento
 • 2:50 - 2:52
  e o país tiña que pórse de acordo
 • 2:52 - 2:53
  para que o goberno federal decidira
 • 2:53 - 2:56
  darlles aos propietarios dos escravos
  ese acordo,
 • 2:56 - 3:01
  esencialmente dándolles diñeiro
  pola propiedade que perderan
 • 3:01 - 3:02
  á fin da guerra.
 • 3:03 - 3:06
  E non se trataba de propiedades físicas,
  das súas casas, senón de xente
 • 3:06 - 3:09
  os escravos que forneceran
  man de obra gratuíta
 • 3:09 - 3:11
  durante anos e décadas.
 • 3:11 - 3:13
  Así pois, á fin da Guerra Civil
 • 3:14 - 3:15
  Silas non tiña riqueza.
 • 3:15 - 3:17
  Era libre, pero non tiña riqueza.
 • 3:17 - 3:19
  Converteuse nun parceiro.
 • 3:19 - 3:21
  O meu bisavó Silas naceu
 • 3:21 - 3:23
  uns anos despois da fin da escravitude
 • 3:23 - 3:26
  e foi recrutado para servir
  na Primeira Guerra Mundial
 • 3:26 - 3:28
  xunto con outros 350 000
  soldados afroamericanos
 • 3:28 - 3:30
  en unidades segregadas.
 • 3:30 - 3:31
  Serviu na guerra.
 • 3:31 - 3:33
  Cando regresou aos Estados Unidos
 • 3:33 - 3:37
  á fin da guerra existía unha animadversión
  moi forte contra os afroamericanos.
 • 3:37 - 3:40
  A economía afogaba,
  había moitos factores estresantes
 • 3:40 - 3:45
  e a poboación negra non podía ter terras,
  non podía pedir préstamos para os fogares
 • 3:45 - 3:49
  en definitiva, non tiñan acceso a créditos
  para construír riqueza co paso do tempo,
 • 3:49 - 3:52
  polo que se fixo granxeiro.
 • 3:52 - 3:55
  E tivo un fillo, que tamén se chamou Silas
 • 3:55 - 3:57
  --hai moitos Silas na miña familia.
 • 3:57 - 4:02
  O meu avó Silas foi tamén soldado
  e loitou na Segunda Guerra Mundial.
 • 4:03 - 4:04
  Trala Segunda Guerra Mundial
 • 4:04 - 4:07
  o Goberno Federal dos EUA,
  aprobou a Lei do soldado
 • 4:07 - 4:09
  que provía aos veteranos de ingresos.
 • 4:09 - 4:11
  A lei prevía a construción de hospitais,
 • 4:11 - 4:13
  préstamos estudantís
 • 4:13 - 4:15
  e máis importante para crear riqueza,
 • 4:16 - 4:19
  hipotecas a baixo interese para veteranos.
 • 4:19 - 4:21
  Nos anos posteriores á guerra
 • 4:21 - 4:25
  a Lei do soldado desembolsou
  4 millóns de dólares de financiamento
 • 4:25 - 4:27
  para 9 millóns de veteranos.
 • 4:27 - 4:31
  Mais os veteranos afroamericanos
  na súa maioría non se beneficiaron dela.
 • 4:31 - 4:35
  Así pois, o meu avó, regresou a Nashville
 • 4:35 - 4:38
  e casou coa miña avoa, Cinderella.
 • 4:38 - 4:40
  Sí, miña avoa chamábase Cinderella.
 • 4:40 - 4:42
  E tiveron 8 fillos.
 • 4:43 - 4:44
  Mais nunca mercaron unha casa.
 • 4:44 - 4:47
  E o momento culminante
  nesa busca dunha vivenda
 • 4:47 - 4:49
  foi mudarse a un novo proxecto
  de vivenda pública
 • 4:49 - 4:51
  cos seus fillos
 • 4:51 - 4:53
  e pagar renda
  por aquel proxecto de vivenda,
 • 4:53 - 4:56
  que, en termos de calidade de vivenda,
  era fantástico para eles
 • 4:56 - 4:57
  e supoñía un paso adiante
 • 4:57 - 5:00
  mais non lles permitía construír riqueza.
 • 5:00 - 5:02
  Meu pai, outro soldado
 • 5:02 - 5:05
  veterano logo de 20 anos
  na Marina dos Estados Unidos,
 • 5:05 - 5:07
  mercou a súa primeira casa aos 50 anos
 • 5:07 - 5:09
  mais fixeron falla 4 xeracións
 • 5:09 - 5:12
  para que a nosa familia
  fose propietaria dunha vivenda
 • 5:12 - 5:16
  e comezase a construír propiedade
  e equidade nunha casa.
 • 5:17 - 5:20
  Esa é a historia dunha familia,
  e saltei moitas cousas
 • 5:20 - 5:24
  que tiveron lugar
  entre a fin da escravitude e hoxe:
 • 5:24 - 5:27
  exclusión financeira,
  discriminación no acceso á vivenda
 • 5:27 - 5:29
  antes da Lei de vivenda xusta dos anos 70,
 • 5:29 - 5:32
  o importantísimo papel dos bancos
  rexentados por afroamericanos
 • 5:32 - 5:34
  na construcción de comunidades negras,
 • 5:35 - 5:37
  a crise de aforros e préstamos dos 80
 • 5:37 - 5:39
  que destruíu moitos bancos
  rexentados por negros
 • 5:39 - 5:41
  e a crise das hipotecas lixo de 2008
 • 5:41 - 5:45
  que despoxou a moitos propietarios
  negros e latinos das súas casas.
 • 5:45 - 5:47
  Pasaron moitas cousas
 • 5:47 - 5:51
  mais esa historia ilustra
  como chegamos a esa fenda de 10 veces
 • 5:51 - 5:52
  na que nos atopamos hoxe.
 • 5:53 - 5:57
  Agora ben, pensando no tamaño desa fenda
 • 5:57 - 6:02
  é fundamental que o Goberno Federal
  emprenda unha serie de accións.
 • 6:02 - 6:06
  Non obstante, as institucións financeiras
  xogan un papel moi importante
 • 6:06 - 6:09
  ao facilitar o acceso aos créditos,
  o acceso ao capital
 • 6:09 - 6:11
  para construír comunidades
 • 6:11 - 6:13
  e permitirlles prosperar
  ás comunidades negras.
 • 6:14 - 6:16
  Temos que ser claros:
 • 6:16 - 6:21
  non o lograremos
  xestionando mellor os 17 000 dólares.
 • 6:21 - 6:24
  Non o lograremos
  con mellor educación.
 • 6:24 - 6:27
  Precisamos acceso a créditos e capital.
 • 6:27 - 6:30
  Así pois, hoxe quero falar
  de catro solucións
 • 6:30 - 6:32
  ás que poderían contribuír
  as institucións financeiras
 • 6:32 - 6:34
  para comezar a pechar a fenda de riqueza.
 • 6:35 - 6:38
  A primeira é conseguir que máis xente
  suba á escaleira,
 • 6:38 - 6:40
  conseguir que máis xente
  use os bancos
 • 6:41 - 6:44
  Sabemos que aproximadamente
  a metade dos afroamericanos
 • 6:44 - 6:45
  non deposita o seu diñeiro nos bancos.
 • 6:45 - 6:48
  Ou porque non teñen contas bancarias
 • 6:48 - 6:53
  ou porque, téndoas,
  usan servizos alternativos
 • 6:53 - 6:56
  no cobro de cheques,
  préstamos de día de pago
 • 6:56 - 6:57
  ou nas facturas.
 • 6:57 - 7:00
  E iso é custoso,
  non só dende a perspectiva da transacción
 • 7:00 - 7:02
  e das taxas que se pagan,
 • 7:02 - 7:06
  senón que tamén é custoso polo tempo
  que dedicas a pagar a factura.
 • 7:06 - 7:08
  Pense en como paga hoxe
  a factura de servizos.
 • 7:09 - 7:11
  Probablemente sae da súa conta corrente.
 • 7:11 - 7:12
  Non ten nin que pensalo.
 • 7:12 - 7:14
  Prográmao con antelación
  e faise automaticamente.
 • 7:14 - 7:16
  Ben, se non ten conta bancaria
 • 7:16 - 7:19
  probablemente deba facer
  un xiro postal nalgunha parte,
 • 7:19 - 7:20
  físicamente, un documento.
 • 7:20 - 7:23
  Despois ten que acudir ao Concello
  ou á oficina pertinente
 • 7:23 - 7:25
  para pagar esa factura.
 • 7:25 - 7:28
  Aproximadamente o 40 % das persoas
  que non teñen conta bancaria
 • 7:28 - 7:31
  din que non a teñen porque pensan
  que non chegan á cantidade mínima
 • 7:32 - 7:34
  para manter unha conta corrente.
 • 7:34 - 7:36
  Pois ben, iso non é certo.
 • 7:36 - 7:37
  Nos últimos anos
 • 7:37 - 7:40
  as cooperativas de crédito,
  os bancos comunitarios
 • 7:40 - 7:41
  e as grandes institucións bancarias
 • 7:41 - 7:45
  crearon produtos a baixo custo e
  contas correntes e de aforros sen mínimos
 • 7:45 - 7:48
  especificamente feitas
  para esta poboación.
 • 7:49 - 7:51
  Así pois, temos un problema
  de concienciación.
 • 7:51 - 7:54
  Bancos, asociados locais e outros
 • 7:54 - 7:57
  teñen que traballar xuntos
  para sensibilizar sobre estes produtos
 • 7:57 - 7:59
  nas comunidades que os precisan,
 • 7:59 - 8:02
  de xeito que podamos comezar a reducir
  o número de persoas
 • 8:02 - 8:03
  que non usan os bancos
 • 8:03 - 8:05
  e incluílos na escaleira
  da que xa falamos.
 • 8:06 - 8:09
  O reto é o 28 %
  de familias negras e latinas
 • 8:09 - 8:10
  que son invisibles para os bancos,
 • 8:11 - 8:14
  o que significa que teñen un feble
  historial crediticio ou que non o teñen.
 • 8:14 - 8:17
  E os créditos e as avaliacións
  de solvencia funcionan así:
 • 8:19 - 8:23
  se pode demostrar que devolveu o crédito
  de maneira consistente con anterioridade
 • 8:23 - 8:25
  entón podo prestarlle máis crédito.
 • 8:25 - 8:26
  É como o peixe que morde o rabo.
 • 8:27 - 8:30
  O interesante é que os bancos
  e as compañías de tecnoloxía financeira
 • 8:30 - 8:34
  innovaron moito nos últimos anos
  para usar fontes alternativas de datos
 • 8:34 - 8:36
  facturas da tele por cable
 • 8:36 - 8:37
  facturas de servizos
 • 8:37 - 8:39
  pagos do alugueiro etc.
 • 8:39 - 8:43
  para que vostede demostre que pode
  realizar pagos de xeito consistente.
 • 8:44 - 8:47
  O desafío adicional que isto supón,
  a diferenza do anterior
 • 8:47 - 8:50
  que se trataba máis
  dun problema de concienciación
 • 8:50 - 8:54
  é que é preciso contar
  con apoio lexislativo para facelo.
 • 8:54 - 8:55
  Hai que demostrar aos lexisladores
 • 8:55 - 8:58
  que é posible usar xustamente
  datos alternativos
 • 8:58 - 9:01
  para prestar crédito
  a grupos marxinalizados.
 • 9:01 - 9:04
  O que precisamos ver do Goberno Federal
 • 9:04 - 9:05
  e da banca
 • 9:05 - 9:08
  é unión para crear mecanismos innovadores
 • 9:08 - 9:11
  e comezar a usar datos alternativos
  e expandilos aos grupos marxinalizados.
 • 9:11 - 9:14
  Ben, é que hai das comunidades?
 • 9:14 - 9:17
  Sen riqueza comunitaria
 • 9:17 - 9:19
  a riqueza individual,
  dalgún xeito, está illada.
 • 9:19 - 9:22
  E se vai aos Estados Unidos,
  na maioría de cidades
 • 9:22 - 9:24
  na maioría de comunidades de cor
 • 9:24 - 9:27
  o que atopará son comunidades
  cun baixo nivel de investimento.
 • 9:27 - 9:31
  Estas comunidades sufriron gravemente
  os efectos de tódalas crises económicas.
 • 9:31 - 9:34
  E non se beneficiaron
  de ningún auxe económico.
 • 9:34 - 9:37
  Así pois, o que vemos
  en varias cidades do país
 • 9:37 - 9:39
  e porei Chicago como exemplo
 • 9:39 - 9:42
  estase a producir unha cooperación
 • 9:42 - 9:45
  entre institucións bancarias
 • 9:45 - 9:46
  filántropos
 • 9:46 - 9:48
  sociedades e dirixentes
 • 9:48 - 9:51
  para investir millóns de dólares
 • 9:51 - 9:53
  na construción de recursos comunitarios
 • 9:53 - 9:56
  e comunidades nas que
  historicamente non se investiu.
 • 9:56 - 9:59
  E por último, hai que falar de empresas
 • 9:59 - 10:01
  e non só de pequenas empresas.
 • 10:01 - 10:05
  Ter estabilidade invidividual
  e unha institución bancaria
 • 10:05 - 10:08
  ter acceso á crédito,
  ter riqueza comunitaria
 • 10:09 - 10:12
  todas esas cousas están ben,
  mais é preciso xerar emprego.
 • 10:13 - 10:15
  Tome como exemplo
  tódalas novas compañías tecnolóxicas
 • 10:15 - 10:18
  e digo ''novas'' porque agora
  xa non son tan novas,
 • 10:18 - 10:20
  mais pense en Facebook, Google, Amazon.
 • 10:20 - 10:24
  Nun momento dado, todas esas compañías
  foron empresas unipersoais,
 • 10:24 - 10:26
  cun empregado
 • 10:26 - 10:27
  ou varios empregados
 • 10:27 - 10:30
  que estaban a deseñar unha tecnoloxía
  que aínda non se probara.
 • 10:31 - 10:34
  O que recibiron esas empresas ao comezo
 • 10:34 - 10:36
  foi diñeiro de capital de risco.
 • 10:36 - 10:39
  E se se observa
  o capital de risco de hoxe
 • 10:39 - 10:43
  tan só o 1 % dese diñeiro
  se destina a fundadores afroamericanos.
 • 10:43 - 10:46
  Así pois, se os emprendedores negros
  son excluídos destas redes
 • 10:46 - 10:47
  non poden prosperar
 • 10:47 - 10:49
  e o único xeito de que isto cambie
 • 10:49 - 10:52
  é que cambie a industria en si mesma.
 • 10:52 - 10:56
  A nosa xeración non só ten que falar
  de negocios máis prosperos
 • 10:56 - 10:58
  nas comunidades negras.
 • 10:58 - 11:02
  Tamén temos que falar de que cada vez
  son máis as empresas
 • 11:02 - 11:04
  fundadas e propiedade de negros
  que saen á bolsa.
 • 11:05 - 11:07
  Estas non son máis que catro solucións.
 • 11:07 - 11:10
  Hai moitas outras cousas
  que se poden e deberían facer
 • 11:10 - 11:11
  para pechar a fenda de riqueza.
 • 11:12 - 11:13
  Esta fenda non é nova.
 • 11:13 - 11:18
  Naceu e foi perpetuada
  por políticas federais,
 • 11:18 - 11:21
  construcións sociais
  e prácticas empresariais ao longo do tempo
 • 11:21 - 11:23
  e é preciso que todas esas cousas cambien
 • 11:23 - 11:25
  para comezar a pechar a fenda.
 • 11:25 - 11:28
  As institucións financeiras
  xogan un papel clave
 • 11:28 - 11:30
  a nivel individual,
  a nivel comunitario
 • 11:30 - 11:31
  e a nivel empresarial.
 • 11:32 - 11:35
  É importante para as nosas familias,
  para as nosas comunidades
 • 11:35 - 11:37
  e para a nosa economía.
 • 11:37 - 11:40
  En lugar de falar sobre como
  a fenda se agranda,
 • 11:40 - 11:42
  comecemos a pechala agora.
 • 11:42 - 11:44
  Grazas.
Заголовок:
Como reducir a fenda na riqueza entre afroamericanos e brancos
Спикер-ка:
Kedra Newsom Reeves
Описание:

A fenda na riqueza racial nos Estados Unidos é alarmante: as familias brancas teñen unha riqueza media 10 veces maior que a que teñen as familias afroamericanas. Como chegamos alí e que podemos facer para que esa fenda deixe de crecer? A estratega da equidade da riqueza Kedra Newsom Reeves relata unha pequena historia sobre as orixes e a perpetuación da desigualdade na riqueza racial nos EUA e bosquexa catro formas nas que as institucións financieiras poden expandir as oportunidades para individuos afroamericanos, familias, emprendedores e comunidades.

больше » « меньше
Язык видео:
English
Команда:
closed TED
Проект:
TEDTalks
Длительность:
11:57
Xusto Rodriguez утвердил-а субтитры (Галисийский) для How to reduce the wealth gap between Black and white Americans
Xusto Rodriguez изменил-а субтитры (Галисийский) для How to reduce the wealth gap between Black and white Americans
Xusto Rodriguez изменил-а субтитры (Галисийский) для How to reduce the wealth gap between Black and white Americans
Xusto Rodriguez изменил-а субтитры (Галисийский) для How to reduce the wealth gap between Black and white Americans
Alba Méndez принял-а субтитры (Галисийский) для How to reduce the wealth gap between Black and white Americans
Alba Méndez изменил-а субтитры (Галисийский) для How to reduce the wealth gap between Black and white Americans
Alba Méndez изменил-а субтитры (Галисийский) для How to reduce the wealth gap between Black and white Americans
Inés García изменил-а субтитры (Галисийский) для How to reduce the wealth gap between Black and white Americans
Показать всё

Galician субтитры

Версии