Galician субтитры

← Como reducir a fenda na riqueza entre afroamericanos e brancos

Получить код для вставки
28 языков

Это 17-я версия субтитров, её создал-а Xusto Rodriguez 12/13/2020.

 1. Segundo o último rexistro
 2. do Goberno dos EUA
 3. a riqueza media
 4. dunha familia branca nos EUA
 5. foi de 171 000 dólares
 6. e a riqueza media dunha familia negra
 7. tan só de 17 000 dólares

 8. 10 veces menos,
 9. 150 anos despois da fin da escravitude.
 10. Penso que o primeiro é preguntarse:
 11. que é a riqueza?
 12. Ben, riqueza son todos os activos,
  todo o que un ten
 13. menos todos os seus pasivos.
 14. Activos son cousas como o coche,
  a casa, a conta de aforros
 15. a conta corrente, os investimentos.
 16. outras propiedades que se teñan,
 17. o seu negocio.
 18. Ben, esa fenda de 10 veces

 19. débese en parte a que durante moitos anos
 20. décadas, de feito,
 21. os afroamericanos foron expulsados
  desa escaleira
 22. e non tiñan acceso a ela.
 23. Ben, por que estamos a falar disto agora?
 24. En 2020, no medio dunha pandemia
  e unha recesión inminente
 25. as desigualdades quedan ao descuberto
 26. en practicamente todos os sistemas
  dos Estados Unidos:
 27. atención sanitaria, educación,
  xustiza penal e finanzas
 28. e a xente pasou á acción na rede,
  nas rúas
 29. nas reunións no traballo,
  nas salas de xuntas empresariais.
 30. E eu, como consultora,
  comecei a ter conversas con clientes

 31. que nunca pensei que ía ter.
 32. Supoño que a pregunta
  que me fago é:
 33. como asegurarnos de que neste intre,
  isto se traduce en accións e avances
 34. que comece a pechar esa fenda da riqueza
 35. que enfronta afroamericanos e brancos?
 36. Quen son eu?
 37. Chámome Kedra Newson Reeves.
 38. Son consultora para institucións bancarias
 39. fondos de cobertura, xestores de activos.
 40. Mais, por enriba de todo iso

 41. son unha afroamericana
 42. descendente de escravos.
 43. E cando falamos da fenda da riqueza
 44. é moi importante entender a historia
 45. así que pensei contar
  unha pequena historia dunha familia
 46. a miña familia
 47. e como a política interactúa coa riqueza.
 48. Así, comezaremos
  polo meu tataratataraavó.
 49. Foi un home que se chamaba Silas Newsom
 50. que naceu escravo
  nas aforas de Nashville, Tennessee,
 51. en Newsom Station
 52. onde a súa familia mais el
  traballaban nunha canteira.
 53. El non era dono de nada.
 54. Non era dono do seu fogar.
  Non era dono de propiedade ningunha.
 55. Non era dono nin do seu propio corpo
 56. do seu propio traballo, dos seus fillos.

 57. Calquera destas cousas,
  todas estas cousas
 58. estaban aquí para construír riqueza
  para outra persoa.
 59. Pensamos que foi un servente
 60. durante a Guerra Civil
  para un xeneral confederado
 61. que de feito loitaba
  para poder mantelo escravizado,
 62. así pois, el non tiña riqueza,
  non tiña control sobre a súa vida.
 63. Ben, á fin da escravitude
  xurdiu unha oportunidade política.
 64. Había unha pregunta:
 65. como reparamos
  os centos de anos de escravitude
 66. agora que estamos rematando con ela
  e o país estase a unir?
 67. E houbo unha elección.
 68. Podiamos chegar a un acordo cos escravos
 69. ou podiamos chegar a un acordo
  cos propietarios dos escravos.
 70. Os escravos non tiñan poder
  para defenderse naquel momento
 71. e o país tiña que pórse de acordo
 72. para que o goberno federal decidira
 73. darlles aos propietarios dos escravos
  ese acordo,
 74. esencialmente dándolles diñeiro
  pola propiedade que perderan
 75. á fin da guerra.
 76. E non se trataba de propiedades físicas,
  das súas casas, senón de xente
 77. os escravos que forneceran
  man de obra gratuíta
 78. durante anos e décadas.
 79. Así pois, á fin da Guerra Civil
 80. Silas non tiña riqueza.
 81. Era libre, pero non tiña riqueza.
 82. Converteuse nun parceiro.
 83. O meu bisavó Silas naceu

 84. uns anos despois da fin da escravitude
 85. e foi recrutado para servir
  na Primeira Guerra Mundial
 86. xunto con outros 350 000
  soldados afroamericanos
 87. en unidades segregadas.
 88. Serviu na guerra.
 89. Cando regresou aos Estados Unidos
 90. á fin da guerra existía unha animadversión
  moi forte contra os afroamericanos.
 91. A economía afogaba,
  había moitos factores estresantes
 92. e a poboación negra non podía ter terras,
  non podía pedir préstamos para os fogares
 93. en definitiva, non tiñan acceso a créditos
  para construír riqueza co paso do tempo,
 94. polo que se fixo granxeiro.
 95. E tivo un fillo, que tamén se chamou Silas
 96. --hai moitos Silas na miña familia.
 97. O meu avó Silas foi tamén soldado
  e loitou na Segunda Guerra Mundial.

 98. Trala Segunda Guerra Mundial
 99. o Goberno Federal dos EUA,
  aprobou a Lei do soldado
 100. que provía aos veteranos de ingresos.
 101. A lei prevía a construción de hospitais,
 102. préstamos estudantís
 103. e máis importante para crear riqueza,
 104. hipotecas a baixo interese para veteranos.
 105. Nos anos posteriores á guerra
 106. a Lei do soldado desembolsou
  4 millóns de dólares de financiamento
 107. para 9 millóns de veteranos.
 108. Mais os veteranos afroamericanos
  na súa maioría non se beneficiaron dela.
 109. Así pois, o meu avó, regresou a Nashville
 110. e casou coa miña avoa, Cinderella.
 111. Sí, miña avoa chamábase Cinderella.
 112. E tiveron 8 fillos.
 113. Mais nunca mercaron unha casa.
 114. E o momento culminante
  nesa busca dunha vivenda
 115. foi mudarse a un novo proxecto
  de vivenda pública
 116. cos seus fillos
 117. e pagar renda
  por aquel proxecto de vivenda,
 118. que, en termos de calidade de vivenda,
  era fantástico para eles
 119. e supoñía un paso adiante
 120. mais non lles permitía construír riqueza.
 121. Meu pai, outro soldado

 122. veterano logo de 20 anos
  na Marina dos Estados Unidos,
 123. mercou a súa primeira casa aos 50 anos
 124. mais fixeron falla 4 xeracións
 125. para que a nosa familia
  fose propietaria dunha vivenda
 126. e comezase a construír propiedade
  e equidade nunha casa.
 127. Esa é a historia dunha familia,
  e saltei moitas cousas

 128. que tiveron lugar
  entre a fin da escravitude e hoxe:
 129. exclusión financeira,
  discriminación no acceso á vivenda
 130. antes da Lei de vivenda xusta dos anos 70,
 131. o importantísimo papel dos bancos
  rexentados por afroamericanos
 132. na construcción de comunidades negras,
 133. a crise de aforros e préstamos dos 80
 134. que destruíu moitos bancos
  rexentados por negros
 135. e a crise das hipotecas lixo de 2008
 136. que despoxou a moitos propietarios
  negros e latinos das súas casas.
 137. Pasaron moitas cousas
 138. mais esa historia ilustra
  como chegamos a esa fenda de 10 veces
 139. na que nos atopamos hoxe.
 140. Agora ben, pensando no tamaño desa fenda

 141. é fundamental que o Goberno Federal
  emprenda unha serie de accións.
 142. Non obstante, as institucións financeiras
  xogan un papel moi importante
 143. ao facilitar o acceso aos créditos,
  o acceso ao capital
 144. para construír comunidades
 145. e permitirlles prosperar
  ás comunidades negras.
 146. Temos que ser claros:

 147. non o lograremos
  xestionando mellor os 17 000 dólares.
 148. Non o lograremos
  con mellor educación.
 149. Precisamos acceso a créditos e capital.
 150. Así pois, hoxe quero falar
  de catro solucións
 151. ás que poderían contribuír
  as institucións financeiras
 152. para comezar a pechar a fenda de riqueza.

 153. A primeira é conseguir que máis xente
  suba á escaleira,
 154. conseguir que máis xente
  use os bancos
 155. Sabemos que aproximadamente
  a metade dos afroamericanos
 156. non deposita o seu diñeiro nos bancos.
 157. Ou porque non teñen contas bancarias
 158. ou porque, téndoas,
  usan servizos alternativos
 159. no cobro de cheques,
  préstamos de día de pago
 160. ou nas facturas.
 161. E iso é custoso,
  non só dende a perspectiva da transacción
 162. e das taxas que se pagan,
 163. senón que tamén é custoso polo tempo
  que dedicas a pagar a factura.
 164. Pense en como paga hoxe
  a factura de servizos.
 165. Probablemente sae da súa conta corrente.
 166. Non ten nin que pensalo.
 167. Prográmao con antelación
  e faise automaticamente.
 168. Ben, se non ten conta bancaria
 169. probablemente deba facer
  un xiro postal nalgunha parte,
 170. físicamente, un documento.
 171. Despois ten que acudir ao Concello
  ou á oficina pertinente
 172. para pagar esa factura.

 173. Aproximadamente o 40 % das persoas
  que non teñen conta bancaria
 174. din que non a teñen porque pensan
  que non chegan á cantidade mínima
 175. para manter unha conta corrente.
 176. Pois ben, iso non é certo.
 177. Nos últimos anos
 178. as cooperativas de crédito,
  os bancos comunitarios
 179. e as grandes institucións bancarias
 180. crearon produtos a baixo custo e
  contas correntes e de aforros sen mínimos
 181. especificamente feitas
  para esta poboación.
 182. Así pois, temos un problema
  de concienciación.
 183. Bancos, asociados locais e outros
 184. teñen que traballar xuntos
  para sensibilizar sobre estes produtos
 185. nas comunidades que os precisan,
 186. de xeito que podamos comezar a reducir
  o número de persoas
 187. que non usan os bancos
 188. e incluílos na escaleira
  da que xa falamos.

 189. O reto é o 28 %
  de familias negras e latinas
 190. que son invisibles para os bancos,
 191. o que significa que teñen un feble
  historial crediticio ou que non o teñen.
 192. E os créditos e as avaliacións
  de solvencia funcionan así:
 193. se pode demostrar que devolveu o crédito
  de maneira consistente con anterioridade
 194. entón podo prestarlle máis crédito.
 195. É como o peixe que morde o rabo.
 196. O interesante é que os bancos
  e as compañías de tecnoloxía financeira
 197. innovaron moito nos últimos anos
  para usar fontes alternativas de datos
 198. facturas da tele por cable
 199. facturas de servizos
 200. pagos do alugueiro etc.
 201. para que vostede demostre que pode
  realizar pagos de xeito consistente.
 202. O desafío adicional que isto supón,
  a diferenza do anterior
 203. que se trataba máis
  dun problema de concienciación
 204. é que é preciso contar
  con apoio lexislativo para facelo.
 205. Hai que demostrar aos lexisladores
 206. que é posible usar xustamente
  datos alternativos
 207. para prestar crédito
  a grupos marxinalizados.
 208. O que precisamos ver do Goberno Federal
 209. e da banca
 210. é unión para crear mecanismos innovadores
 211. e comezar a usar datos alternativos
  e expandilos aos grupos marxinalizados.
 212. Ben, é que hai das comunidades?

 213. Sen riqueza comunitaria
 214. a riqueza individual,
  dalgún xeito, está illada.
 215. E se vai aos Estados Unidos,
  na maioría de cidades
 216. na maioría de comunidades de cor
 217. o que atopará son comunidades
  cun baixo nivel de investimento.
 218. Estas comunidades sufriron gravemente
  os efectos de tódalas crises económicas.
 219. E non se beneficiaron
  de ningún auxe económico.
 220. Así pois, o que vemos
  en varias cidades do país
 221. e porei Chicago como exemplo
 222. estase a producir unha cooperación
 223. entre institucións bancarias
 224. filántropos
 225. sociedades e dirixentes
 226. para investir millóns de dólares
 227. na construción de recursos comunitarios
 228. e comunidades nas que
  historicamente non se investiu.
 229. E por último, hai que falar de empresas

 230. e non só de pequenas empresas.
 231. Ter estabilidade invidividual
  e unha institución bancaria
 232. ter acceso á crédito,
  ter riqueza comunitaria
 233. todas esas cousas están ben,
  mais é preciso xerar emprego.
 234. Tome como exemplo
  tódalas novas compañías tecnolóxicas
 235. e digo ''novas'' porque agora
  xa non son tan novas,
 236. mais pense en Facebook, Google, Amazon.
 237. Nun momento dado, todas esas compañías
  foron empresas unipersoais,
 238. cun empregado
 239. ou varios empregados
 240. que estaban a deseñar unha tecnoloxía
  que aínda non se probara.
 241. O que recibiron esas empresas ao comezo
 242. foi diñeiro de capital de risco.
 243. E se se observa
  o capital de risco de hoxe
 244. tan só o 1 % dese diñeiro
  se destina a fundadores afroamericanos.
 245. Así pois, se os emprendedores negros
  son excluídos destas redes
 246. non poden prosperar
 247. e o único xeito de que isto cambie
 248. é que cambie a industria en si mesma.
 249. A nosa xeración non só ten que falar
  de negocios máis prosperos
 250. nas comunidades negras.
 251. Tamén temos que falar de que cada vez
  son máis as empresas
 252. fundadas e propiedade de negros
  que saen á bolsa.
 253. Estas non son máis que catro solucións.

 254. Hai moitas outras cousas
  que se poden e deberían facer
 255. para pechar a fenda de riqueza.
 256. Esta fenda non é nova.
 257. Naceu e foi perpetuada
  por políticas federais,
 258. construcións sociais
  e prácticas empresariais ao longo do tempo
 259. e é preciso que todas esas cousas cambien
 260. para comezar a pechar a fenda.
 261. As institucións financeiras
  xogan un papel clave
 262. a nivel individual,
  a nivel comunitario
 263. e a nivel empresarial.
 264. É importante para as nosas familias,
  para as nosas comunidades
 265. e para a nosa economía.
 266. En lugar de falar sobre como
  a fenda se agranda,

 267. comecemos a pechala agora.
 268. Grazas.