Вернуться к видео

Вечера на хуторе близ Диканьки (Режиссер Александр Роу. 1961 год).

 • 0:00 - 0:04
  NIKOLAJ GOGOL
 • 0:10 - 0:14
  VESPEROJ EN LA BIENETO
  APUD DIKANKA
 • 0:15 - 0:18
  NOKTO ANTAŬ KRISTNASKO
 • 1:18 - 1:24
  Riĉas kaj imponas kozako Ĉub,
  sed li estas pigrema kaj hejmosidema.
 • 1:27 - 1:34
  Oksana, filino de Ĉub. En la vilaĝo
  oni parolis pri ŝi, ke ŝi kapricas, kiel belulino.
 • 1:39 - 1:43
  Forĝisto Vakula —
  fortegulo kaj bravulo rimarkinda.
 • 1:45 - 1:52
  Soloĥa, patrino de Vakula. He, pimpa
  virino! — diradis pri ŝi solidaj kozakoj.
 • 1:53 - 2:03
  Diakono Osip Nikiforoviĉ. Kvankam li ne estas solida kozako,
  sed ankaŭ li ne evitis la ĉarmon de nekomparebla Soloĥa!
 • 2:06 - 2:12
  Baptano Panas — al li tute egalas,
  ĉu sidi hejmen aŭ treni sin el hejmo.
 • 2:13 - 2:20
  Edzino de bapnato — tio estas trezoro,
  samspecaj de kiu ne malmultas en la mondo.
 • 2:28 - 2:33
  — Kien vi iras, teksisto Ŝapuvalenko?
  — Mi iras tien, kien la piedoj portas!
 • 2:34 - 2:41
  Dikventra Pacuk. Ankoraŭ ne pasis unu semajno ekde lia
  apero en la vilaĝo, kiam ĉiuj jam sciis, ke li estas kuracisto...
 • 2:44 - 2:47
  Odarka, amikino de Oksana.
 • 2:48 - 2:54
  Vilaĝestro!
  Ho, tio estas grava persono ĉi-loke.
 • 2:56 - 3:02
  La plej ordinara...
  diablo!
 • 3:21 - 3:30
  Lasta tago antaŭ Kristnasko pasis.
  Venis klara vintra nokto...
 • 4:33 - 4:39
  Forĝisto Vakula estis pli abomena por la diablo,
  ol predikoj de patro Kondrato.
 • 4:40 - 4:47
  En libera tempo la forĝisto okupiĝis pri pentrado kaj
  estis konata kiel plej bona pentristro en la tuta distrikto.
 • 4:48 - 4:55
  Sed triumfo de lia arto estis
  unu bildo, pentrita sur preĝeja muro.
 • 5:17 - 5:22
  Kaj ekde tiam la diablo
  ĵuris venĝi al la forĝisto.
 • 6:26 - 6:30
  Kaj vi, baptano Panas, ĉu ne vizitis
  ankoraŭ la novan domon de diakono?
 • 6:30 - 6:35
  Tie estos nun bona festeno,
  do ni ne malfruu.
 • 6:36 - 6:44
  Ĉe diakono kolektiĝos bona societo...
  Sinjoro vilaĝestro, sinjoro skribisto, kozako Sverbiguz,
 • 6:44 - 6:52
  kantisto, alveturinta de Poltavo, kiu bonege
  basas, kaj aliaj respektindaj personoj.
 • 6:53 - 6:59
  Por elverŝi sian koleron sur la forĝiston, la diablo
  decidis ŝteli la lunarkon, esperante, ke maljuna Ĉub
 • 7:00 - 7:08
  malprobable lasos la domon en tia mallumo.
  Kaj la forĝisto, kiu delonge kverelis kun Ĉub,
 • 7:08 - 7:13
  dum ties ĉeesto neniam aŭdacos
  veni al lia filino Oksana.
 • 8:16 - 8:24
  — Damne! Kia diablo! Ridardu, rigardu, Panas!
  — Kio?
 • 8:24 - 8:31
  — Kiel do "kio"? La luno malaperis!
  — Ho, vere ĝi malaperis!
 • 8:31 - 8:35
  — Ĝuste, ke ĝi malaperis, por vi ja tio ne gravas.
  — Kaj mi kion faru?
 • 8:35 - 8:37
  — Ja ne estas la luno, baptano!
  — Ne estas.
 • 8:38 - 8:40
  Vere, mirindas.
 • 8:40 - 8:47
  Ebligu flari la tabakon! Bonan tabakon
  vi havas, baptano, kie vi prenas ĝin?
 • 8:47 - 8:51
  Ĉu do bonan —
  eĉ maljuna kokino ne ternos pro ĝi!
 • 8:52 - 9:01
  Mi memoras, forpasinta drinkejestro Zozulja unu fojon
  alveturigis tabakon el Neĵin. Ho, kia tabako! Bona tabako estis!
 • 9:14 - 9:19
  — Kion do ni faru, baptano, ja mallumas surstrate?
  — Do ni prefere restu hejme.
 • 9:19 - 9:25
  Ne, ne, ni iru! Ne taŭgas tiel,
  baptano, ni iru! Ni iru!
 • 9:25 - 9:28
  — Baptano!
  — Ni iru, iru.
 • 11:12 - 11:18
  Ja bezonis iu diablo, ne povu li, kanajlo,
 • 11:19 - 11:23
  — trinki pokalon da vodko matene, enmiksiĝi.
  — Enmiksiĝi!
 • 11:23 - 11:30
  Vere, kvazaŭ speciale... estante en la domo,
  mi intence rigardis en la fenestron.
 • 11:31 - 11:34
  — Nokto mirindas!
  — Mirindas!
 • 11:34 - 11:41
  Helas! Kaj neĝo briletas en lunlumo.
  Ĉio videblis, kiel tage!
 • 11:41 - 11:46
  Tuj ni eliris sur la staton,
  kaj jen mallumo netravidebla!
 • 12:39 - 12:42
  Baptano!
 • 12:46 - 12:49
  Kie estas vi?!
 • 12:50 - 12:52
  Baptano!
 • 13:26 - 13:29
  Baptano!
 • 13:54 - 13:58
  Kial do homoj decidis famigi,
  ke mi estas bela?
 • 14:01 - 14:05
  Homoj blagas. Mi tute ne estas bela.
 • 14:05 - 14:08
  Nu...
 • 14:09 - 14:14
  Nu... Eble, miaj brovoj kaj okuloj? Sed ĉu ili vere
  estas tiel belaj, ke ne troveblas egalaj en la mondo?
 • 14:16 - 14:19
  Kio do estas bela en ĉi tiu...
 • 14:21 - 14:29
  ...en ĉi tiu levita nazo?
  Kaj en la lipoj? Kaj en la vangoj?
 • 14:30 - 14:34
  Ne... Ne...
 • 14:35 - 14:40
  Mi vidas nun, ke mi tute ne estas bela.
 • 15:03 - 15:07
  Bela mi estas!
  Ah, kiel bela! Mirinde!
 • 15:09 - 15:16
  Jes, junuloj, ĉu mi estas paro por vi?
  Nur rigardu min,
 • 15:20 - 15:23
  rigardu, kiel glate mi paŝadas.
 • 15:23 - 15:32
  Originala knabino! Tutan horon ŝi rigardas en
  la spegulon kaj ne satiĝas admiri. Kaj laŭdas sin parole!
 • 15:36 - 15:44
  Mia ĉemizo estas brodita per ruĝa silko.
  Kaj kiaj bendoj sur la kapo — neniam vi trovos pli ŝikajn!
 • 15:45 - 15:55
  Ĉion ĉi tion aĉetis por mi mia patro por ke
  min edziĝu la plej bona bravulo en la mondo.
 • 16:01 - 16:07
  Kial vi venis ĉi tien?
  Ĉu vi volas, ke mi forpelu vin per fosilo?
 • 16:07 - 16:14
  Mi konas tiajn kiel vi — vi ĉiuj majstras
  venadi, tuj vi ekscias, kiam patroj forestas!
 • 16:14 - 16:18
  Vi ne amas min.
 • 16:19 - 16:21
  Kion do vi parolas!
 • 16:22 - 16:26
  Nu, ĉu mia kofro pretas?
 • 16:28 - 16:37
  Ĝi pretos, mia koro, post la festo. Kaj kiajn pentraĵojn ĝi
  surhavos... Trairu la tutan distrikton, vi ne trovos similan.
 • 16:44 - 16:49
  Ne koleru do pri mi, permesu
  nur interparoli, nur rigardi vin!
 • 16:50 - 16:57
  Kiu do malpermesas al vi?
  Parolu. Kaj rigardu.
 • 16:58 - 17:01
  — Permesu eksidi ĉe...
  — Kio, kio?
 • 17:01 - 17:06
  — ...Stari ĉe vi.
  — Staru.
 • 17:07 - 17:12
  Tamen, la knabinoj ne venas.
  Jam delonge estas tempo por karoli.
 • 17:13 - 17:18
  — Mi komencas enui!
  — Ne gravas, se ili ne venos, mia belulino.
 • 17:18 - 17:23
  Tute ne! Kun ili, verŝajne,
  venos ankaŭ junuloj.
 • 17:26 - 17:30
  — Mi imagas, kiom da ridindaĵoj ili rakontos!
  — Do, al vi estas gaje kun ili?
 • 17:30 - 17:34
  Ja, certe, pli gaje, ol kun vi!
 • 17:49 - 17:54
  — Kiu vi estas?
  — Tio ne estas mia domo!
 • 17:54 - 17:59
  — Kial vi vagas apud la pordo?
  — Mi, bona homo,
 • 17:59 - 18:04
  venis por vin amuzi, por karoli iome.
 • 18:06 - 18:10
  — Iru for kun viaj karoloj!
  — Sed mi karolos!
 • 18:13 - 18:16
  Iru for!
 • 18:33 - 18:39
  Rigardu, kia gravulo!
  Jen do kiel li prancas!
 • 18:40 - 18:44
  Ĉu vi pensas, ke mi ne trovos juĝon por vi?
  Vi ankoraŭ ricevos vian parton!
 • 18:44 - 18:51
  Mi ne atentos, ke vi estas forĝisto kaj pentristo!
  Diablo batu vin kaj vian forĝejon!
 • 18:51 - 18:59
  Tamen, Vakula nun forestas hemje...
  Soloĥa, mi pensas, estas sola...
 • 19:00 - 19:01
  Endas iri al ŝi!
 • 19:01 - 19:06
  Nun estas tia tempo,
  ke neniu maltrankviligos nin.
 • 20:27 - 20:31
  Bone ili karolas.
 • 20:32 - 20:38
  Kaj ĉu vi memoras,
  kiel en tempo pasinta... ankaŭ ni...
 • 21:17 - 21:20
  Bulpieduleto mia!
 • 22:00 - 22:06
  Oksana! Riragdu, kiom
  da diversaĵoj ni perkarolis!
 • 22:20 - 22:23
  Odarka, vi havas novajn ŝuojn?
 • 22:23 - 22:28
  Kiaj belaj... Kaj kun orbrodaĵo...
 • 22:29 - 22:36
  Ne ĉagrenu, mia karega Oksana, mi trovos
  por vi tiajn ŝuojn, kiajn ne portas eĉ sinjoridinoj.
 • 22:37 - 22:40
  Ĉu vi?
 • 22:41 - 22:47
  Mi rigardos, kie vi trovos ŝuojn,
  kiujn mi povus surmeti sur mian piedon.
 • 22:47 - 22:51
  Eble, nur se vi alportos tiujn,
  kiujn surhavas la carino!
 • 22:51 - 22:54
  — Jen do kion ŝi ekvolis!
  — Jes!
 • 22:55 - 22:57
  Vi ĉiuj atestu:
 • 22:57 - 23:02
  se forĝisto Vakula obtenos ĝuste tiujn
  ŝuojn, kiujn surhavas la carino,
 • 23:03 - 23:06
  do — jen mia vorto — mi edziniĝos lin!
 • 23:19 - 23:23
  Se vi obtenos la ŝuojn de la carino,
  mi edziniĝos vin.
 • 23:53 - 23:57
  — Soloĥa, malfermu!
  — Sinjoro vilaĝestro!
 • 24:01 - 24:04
  Ek! Diablo bulpieda!
 • 24:23 - 24:25
  Bonvenon, sinjoro vilaĝestro!
 • 24:35 - 24:38
  Sinjoro vilaĝestro!
 • 24:50 - 24:52
  Bonan vesperon!
 • 24:52 - 24:57
  Admirinda, afablega Soloĥa,
  ebligu al mi eniri vian palacon!
 • 24:58 - 25:01
  Diakono!
  Kaŝu min ie!
 • 25:45 - 25:48
  Eniru, Osif Nikiforoviĉ.
 • 25:54 - 26:01
  Sanon, prosperan kaj pacan vivadon
  por multaj jaroj!
 • 26:01 - 26:04
  Dankon, Osip Nikiforoviĉ!
 • 26:04 - 26:06
  — Ĉu vi ne atendis?
  — Nu, kion do vi parolas!
 • 26:06 - 26:12
  Hodiaŭ ĉe mi devis kolektiĝi societo —
  sinjoro vilaĝestro, Ĉub, kozako Sverbiguz, baptano,
 • 26:13 - 26:16
  kaj aliaj respektindaj personoj.
 • 26:19 - 26:22
  Sed fortoj de la naturo
  metis por tio obstaklon.
 • 26:23 - 26:27
  Kaj mi opinias, ke tio kondukas al bono.
 • 26:28 - 26:30
  Fulgas.
 • 26:30 - 26:33
  Dio, kompatu min, pekan.
 • 26:35 - 26:37
  Osip Nikiforoviĉ!
 • 26:37 - 26:40
  Kio estas tio ĉi, brila Soloĥa?
 • 26:40 - 26:44
  — Kiel do? Tio estas mano.
  — Mano!
 • 26:45 - 26:51
  — Kaj kio estas tio ĉi, admirinda Soloĥa?
  — Ĉu do vi ne scias? Kolo.
 • 26:51 - 26:53
  Kolo!
 • 26:54 - 26:56
  — Kaj sur la kolo estas koliero.
  — Koliero...
 • 26:58 - 27:02
  — Malfermu, Soloĥa!
  — Ekstera persono!
 • 27:02 - 27:04
  — Sankta Dipatrino, Ĉiela Reĝino!
  — Osip Nikiforoviĉ, kien?
 • 27:04 - 27:09
  Kio, se oni trovos min ĉi tie... Persono de mia
  klerika rango... Tion ekscios patro Kondrato!
 • 27:09 - 27:11
  Pro nia Sinjoro Dio, virtoplena Soloĥa!
 • 27:12 - 27:16
  Via bonkoreco, kiel estas dirite en
  la Evangelio laŭ Luko, ĉapitro dek... dektria...
 • 27:16 - 27:19
  Dio, kompatu min, pekan!
 • 27:21 - 27:25
  Oni frapas, pro Dio, oni frapas!
  Kaŝu min ien!
 • 27:25 - 27:30
  Soloĥa, supertera Soloĥa!
  Hastu! Ek, hastu!
 • 27:30 - 27:34
  — Ek!
  — Mi enĵetas min en la eksteran mallumon!
 • 27:38 - 27:41
  — Bonan vesperon, Soloĥa!
  — Bonvenon, Kornij Kornieviĉ!
 • 27:42 - 27:47
  Povas esti, vi ne atendis vin?
  Povas esti, mi ion interrompis?
 • 27:47 - 27:52
  — Kaj, povas esti, vi ĉi tie amuziĝis kun iu?
  — Kion vi parolas, Kornij Kornieviĉ!
 • 27:52 - 27:57
  Povas esti, vi jam iun kaŝis?
 • 28:02 - 28:06
  Nu, Soloĥa, nun estas ĝusta tempo
  por ektrinki brandon.
 • 28:07 - 28:10
  Kian do nokton Dio sendis
  antaŭ Kristnasko!
 • 28:10 - 28:14
  Kiam ŝtormo ekis, neĝo penetras
  kaj okulojn, kaj buŝon kaj orelojn!
 • 28:14 - 28:17
  — Kiu estas tio?
  — Panjo, malfermu!
 • 28:17 - 28:22
  Tio ja estas via filo Vakula!
  Dio min gardu de renkonti ĉi tiun kanajlon!
 • 28:24 - 28:26
  — Kornij Kornieviĉ!
  — Febro lin faligu!
 • 28:26 - 28:31
  Aperu ĉe li, diabla filo, po hordeolo
  sub ĉiu okulo, granda kiel stako!
 • 28:31 - 28:35
  — Porka osto fiksiĝu en lia gorĝo!
  — Kornij Kornieviĉ!
 • 28:36 - 28:41
  Soloĥa, kaŝu min kien vi volas!
  Mi ne volas vidi ĉi tiun malbenitan bastardon,
 • 28:41 - 28:47
  ne plu paŝadu li sur la tero, hundo rabia!
 • 29:06 - 29:11
  Ĉu efektive ne lasos mian menson
  ĉi tiu malinda Oksana?
 • 29:12 - 29:16
  Mi ne volas pensi pri ŝi, tamen pensas ree...
 • 29:22 - 29:24
  Sverbiguz!
 • 29:34 - 29:38
  Pro ĉi tiu stulta amo mi tute malsaĝiĝis.
 • 29:41 - 29:46
  Morgaŭ estos festo, kaj en la domo
  ankoraŭ kuŝas diversaj aĉaĵoj!
 • 31:29 - 31:33
  Ho, Vakula! Ĉi vi estas ĉi tie? Saluton!
 • 31:33 - 31:37
  Nu, ĉu multon vi perkarolis?
 • 31:40 - 31:45
  Kaj la ŝuojn, kiujn surhavas la carino,
  ĉu vi obtenis?
 • 31:49 - 31:54
  Se vi, forĝisto, obtenos la ŝuojn de la carino,
  mi edziniĝos vin!
 • 31:54 - 31:57
  Oksana!
 • 31:57 - 32:01
  Adiaŭ!
  Serĉu alian fianĉon!
 • 32:01 - 32:06
  Ridindigu, kiun vi volas, tamen min
  vi ne plu vidos en ĉi tiu mondo!
 • 32:10 - 32:12
  Oksana!
 • 32:17 - 32:20
  Vakula! Vakula!
 • 32:21 - 32:24
  — Adiaŭ, fratoj!
  — Kien vi?
 • 32:24 - 32:27
  Adiaŭ!
  Ne rememoru min malbone!
 • 32:34 - 32:38
  Perdita animo!
 • 32:39 - 32:45
  Mi iru, rakontu,
  kiel la forĝisto sin pendumis!
 • 32:47 - 32:53
  Virinoj, virinoj!
  La forĝisto ja sin pendumis!
 • 32:53 - 32:57
  — Sin dronigis!
  — Sin pendumis!
 • 33:17 - 33:22
  Kion do mi faras, efektive?
  Kvazaŭ ĉio jam vere estas perdita.
 • 33:23 - 33:27
  Mi provu ankoraŭ unu rimedon —
  mi iros al Dikventra Pacuk.
 • 33:27 - 33:34
  Oni diras, ke li konas ĉiujn diablojn
  kaj povas fari ĉion, kion li volas!
 • 33:36 - 33:39
  — Kio estas tio?
  — Tio estas la sakoj de forĝisto Vakula.
 • 33:39 - 33:45
  Ni portu ilin en mian domon
  kaj esploru, kion li perkarolis!
 • 33:53 - 33:57
  — Pezas!
  — Atendu! Ni alveturigu sledon!
 • 33:57 - 33:59
  Ni alveturigu!
 • 35:05 - 35:09
  Jen do kia mirindaĵo!
 • 35:21 - 35:26
  Mi venis por via favoro, Pacuk!
  Oni diras, ke vi — ne okazigu tio al vi koleron,
 • 35:27 - 35:34
  mi parolas pri tio ne por fari al vi
  ajnan ofendon — iome parencas diablon?
 • 35:42 - 35:47
  Estas destinita mi, peka, perei!
  Neniu en la mondo povas helpi!
 • 35:47 - 35:53
  Estu, kio estos!
  Mi devas peti helpon de diablo mem!
 • 35:54 - 36:01
  — Kio do, Pacuk, kion mi faru?
  — Se vi bezonas diablon, do iru al diablo!
 • 36:01 - 36:06
  Ja pro tio mi venis al vi, ke krom vi, mi pensas,
  neniu en la mondo konas la vojon al li.
 • 36:07 - 36:12
  Tiu ne bezonas iri foren,
  kiu havas diablon malantaŭ la ŝultroj!
 • 36:51 - 36:57
  Tio estas mi, via amiko. Mi donos monon,
  kiom vi volas! Oksana tuj estos nia!
 • 36:57 - 37:04
  Oksana? Bone, kontraŭ
  tia pago mi konsentas esti via!
 • 37:04 - 37:07
  Sed vi ja scias, Vakula,
  ke oni nenion faras sen kontrakto!
 • 37:07 - 37:12
  Mi pretas! Ĉe vi, kiel mi aŭdis,
  oni subskribas per sango?
 • 37:12 - 37:16
  Atendu, mi prenos el poŝo najlon!
 • 37:20 - 37:23
  — Tuj veturigu min sur vi!
  — Kien?
 • 37:23 - 37:27
  — En Peterburgon, rekte al la carino!
  — En Sankt-Peterburgon?
 • 37:27 - 37:29
  Jes!
 • 37:30 - 37:33
  Ni veturu!
 • 39:04 - 39:09
  Se vi, forĝisto, obtenos la ŝuojn
  de la carino, mi edziniĝos vin!
 • 39:34 - 39:38
  — Ĉu ni veturu rekte al la carino?
  — Estas timinde.
 • 40:01 - 40:05
  He, satano, eniru mian poŝon.
 • 40:09 - 40:13
  Kaj konduku min al la zaporogoj.
 • 40:26 - 40:30
  Malbenita drinkejestrino!
 • 40:31 - 40:35
  Diablo eltiru viajn harojn!
 • 40:44 - 40:50
  Poto falu sur vian kapon!
 • 40:51 - 40:54
  Krevu viaj okulaĉoj!
 • 40:56 - 41:02
  Antikrista gento! Estu vi kurbigita!
 • 41:37 - 41:43
  For de mi! For de mi! For de mi!
 • 41:56 - 42:02
  Kaj ĉiam post ebriiĝi
  videblas al mi ajna diablaĵo!
 • 42:03 - 42:09
  Ordinara sako!
  Kiu do lasis ĝin ĉi tie sur la vojo?
 • 42:10 - 42:14
  Ho, verŝajne, ĉi tie estas
  ankaŭ porkaĵo!
 • 42:16 - 42:24
  Al iu estis feliĉo perkaroli tiom da diversaĵoj!
 • 42:31 - 42:36
  Mi ĝin fortrenu antaŭ iu vidos.
 • 42:45 - 42:50
  — Ostap!
  — Panas!
 • 42:50 - 42:53
  Iru ĉi tien!
 • 43:04 - 43:08
  — Kien vi iras?
  — Mi iras tien, kien la piedoj portas.
 • 43:10 - 43:14
  Helpu min, bona homo, porti la sakon.
 • 43:14 - 43:18
  — Sakon?
  — Jes. La enhavon ni dividos.
 • 43:18 - 43:24
  — Kaj kio estas en la sako?
  — Mi pensas, ĉio estas!
 • 43:24 - 43:28
  — Ni iru!
  — Ni iru!
 • 44:21 - 44:25
  Kien do ni portos ĝin?
  Ĉu en la drinkejon?
 • 44:25 - 44:32
  Ankaŭ mi pensis pri tio.
  Sed la malbenita drinkejestrino ja ne kredos
 • 44:33 - 44:37
  — kaj povos pensi, ke ni ŝtelis ĝin ie.
  — Ĉio povas esti.
 • 44:37 - 44:44
  — Krome, mi ĵus lasis la drinkejon.
  — Ni portu ĝin en mian domon.
 • 44:45 - 44:49
  — Kaj via edzino?
  — Ŝi ne estas hejme!
 • 44:49 - 44:53
  — Neniu malhelpos nin!
  — Ni iru!
 • 45:35 - 45:42
  — Ĉu do vere via edzino ne estas hejme?
  — Dank' al Dio, mi ankoraŭ ne tute perdis la menson!
 • 45:43 - 45:51
  Neniu diablo venigus mi tien, kie ŝi estas!
  Mi pensas, ŝi vagados kun aliaj virinoj ĝis tagiĝo.
 • 45:51 - 45:55
  — Kiu estas tie?
  — Jen ni havas!
 • 45:56 - 46:01
  Tio bonas!
  Bonas, ke vi tiom perkarolis!
 • 46:02 - 46:06
  — Tio ne estas via afero!
  — Tion perkarolis ni, sed ne vi!
 • 46:06 - 46:12
  — Tuj montru al mi la sakon, sentaŭgaj drinkuloj.
  — Kalva diablo montros al vi, sed ne ni!
 • 46:12 - 46:20
  — For, for, satana ido!
  — Mi montros al vi satanan idon!
 • 46:21 - 46:24
  Nur atendu, fiuloj!
 • 46:32 - 46:37
  — Malbenita virino!
  — Ho, ĉi tie kuŝas kompleta porko!
 • 46:37 - 46:40
  — Porko!
  — Kompleta porko!
 • 46:40 - 46:43
  — Iru for!
  — For! Tio estas nia porko!
 • 46:43 - 46:46
  Tio ne estas via!
 • 46:51 - 46:54
  Kial do ŝi, stultulino, diras,
  ke tio estas porko? Tio ne estas porko!
 • 46:55 - 47:01
  Diru, kion vi volas,
  sed ĉi tie ja laboris la malsankta forto!
 • 47:01 - 47:03
  Gardu, gardu min!
 • 47:05 - 47:10
  — Tio ja estas baptano!
  — Kaj vi pri kiu pensis?
 • 47:12 - 47:17
  Ĉu do bonan ŝercon mi faris kun vi?
 • 47:17 - 47:23
  Verŝajne, vi volis min manĝi anstataŭ porko?
 • 47:24 - 47:29
  Atendu, mi ĝojigos vin.
  En la sako ankoraŭ kuŝas io.
 • 47:29 - 47:33
  — Baptano?
  — Se ne porko, do, verŝajne, porkido,
 • 47:33 - 47:36
  aŭ alia vivaĵo.
 • 47:37 - 47:41
  For de mi, for de mi!
  For de mi!
 • 47:44 - 47:48
  — Kaj jen alia!
  — Diablo scias, kiel estiĝis en la mondo!
 • 47:48 - 47:52
  Nek kolbasojn, nek panojn,
  sed homojn oni ĵetas en sakojn!
 • 47:53 - 47:57
  — Viva kaj sendifekta!
  — Tio estas diakono!
 • 47:57 - 48:02
  Diakono — persono de klerika rango!
 • 48:04 - 48:12
  Tiel do! Ha, jen do Soloĥa!
 • 48:24 - 48:28
  Antaŭe ni aŭdis, ke oni ordonis
  konstrui ĉie fortikaĵojn kontraŭ ni.
 • 48:28 - 48:33
  — Poste ni aŭdis, ke oni volas fari nin karabenistoj...
  — Nun ni aŭdas novajn minacojn!
 • 48:33 - 48:38
  — Pro kio ni kolerigis nian patrinon regnestrinon?
  — Ĉu ni prenis manon de pagana tataro?
 • 48:38 - 48:45
  — Ĉu ni interkonsentis ion kun turko?
  — Ĉu ni perfidis la regnestrinon per ago aŭ per intenco?
 • 48:45 - 48:49
  — Pro kio kulpas la zaporoga armeo?
  — Saluton, sinjoroj, Dio vin helpu!
 • 48:49 - 48:51
  — Kiu estas ĉi tiu homo?
  — Ĉu vi ne rekonis?
 • 48:51 - 48:54
  — Ne.
  — Tio ja estas mi, Vakula, forĝisto!
 • 48:54 - 48:58
  — Forĝisto...
  — Kiam aŭtune vi traveturis Dikankan,
 • 48:58 - 49:03
  do vi gastis ĉe ni, donu vin Dio sanon
  kaj longan vivon, preskaŭ du tagojn.
 • 49:04 - 49:08
  Kaj mi tiam metis novan ringegon
  sur antaŭan radon de via tendoĉaro.
 • 49:08 - 49:14
  — Do, do!..
  — Tio ja estas ĝuste tiu forĝisto, kiu pentras bonege!
 • 49:17 - 49:22
  Saluton, samlandano! Ni interparolos poste,
  nun ne estas tempo. Ni veturas al la carino.
 • 49:22 - 49:26
  — Al la carino?
  — Al la carino.
 • 49:26 - 49:30
  — Sinjoroj, prenu min kun vi!
  — Vin?
 • 49:32 - 49:36
  — Kion do vi faros tie?
  — Mi volis...
 • 49:36 - 49:41
  Ni, frato, priparolos kun la carino
  niajn proprajn aferojn!
 • 49:41 - 49:46
  — Prenu, sinjoroj!
  — Efektive, ni prenu lin, fratoj!
 • 49:47 - 49:52
  — Do, ni prenos!
  — Surmetu la saman veston kiel ni!
 • 50:23 - 50:27
  Kiaj ornamaĵoj!
 • 50:32 - 50:36
  Kaj oni ankoraŭ diras, ke fabeloj estas blago!
 • 50:46 - 50:49
  Kia blago, al diablo!
 • 50:57 - 51:01
  Dio mia, kia laboraĵo!
 • 51:25 - 51:29
  — Ĉu vi ĉiuj estas ĉi tie?
  — Ĉiuj, patro!
 • 51:29 - 51:33
  — Ĉu vi ne forgesos paroli, kiel mi instruis?
  — Ni ne forgesos!
 • 51:34 - 51:40
  — Ĉu tio estas caro?
  — Kia caro? Tio estas Potjomkin mem!
 • 52:09 - 52:14
  — Leviĝu!
  — Ni ne leviĝos, patrino, ni mortos, sed ne leviĝos!
 • 52:15 - 52:23
  La serenega hodiaŭ promesis konatigi min
  kun mia popolo, kiun mi ankoraŭ ne vidis.
 • 52:24 - 52:28
  Ĉu oni traktas vin bone ĉi tie?
 • 52:28 - 52:32
  Dankon, panjo, oni donas bonan provianton...
 • 52:32 - 52:38
  Kvankam ĉi-tieaj ŝafoj estas
  tute ne tiaj, kiel ĉe ni, en Zaporogujo...
 • 52:39 - 52:43
  Kial do oni ne vivu iel ajn...
 • 52:47 - 52:50
  Kion do vi volas?
 • 52:54 - 52:57
  Nun estas la tempo!
 • 52:59 - 53:03
  Via Moŝto, ne koleru,
  bonvolu doni favoron.
 • 53:03 - 53:07
  — Kien vi, Vakula?
  — Lasu lin!
 • 53:08 - 53:13
  — Do?
  — El kio — ne kolerigu tio Vian Moŝton —
 • 53:14 - 53:21
  estas faritaj la ŝuoj sur viaj piedoj?
  Kio, se mia edzino surmetus tiajn ŝuojn!..
 • 53:28 - 53:32
  Vere, al mi tre plaĉas
  ĉi tiu simplanimeco.
 • 54:15 - 54:18
  — Kie do estas alia sako?
  — Mi ne scias.
 • 54:19 - 54:22
  Ankaŭ ĉi tiu sufiĉos por ni!
 • 55:07 - 55:10
  Kia diablo?
  Kial vi kuras kvazaŭ rabiaj?
 • 55:11 - 55:14
  — Tie en la sako iu sidas!
  — En la sako? Kia sako?
  — Granda!
 • 55:14 - 55:18
  — Kaj kie vi prenis ĝin?
  — Vakula lasis ĝin survoje.
 • 55:19 - 55:22
  — Ĉu forĝisto Vakula?
  — Jes.
 • 55:22 - 55:25
  — Kial do vi ektimis?
  — Estas tre timinde!
 • 55:25 - 55:29
  — Tie ĝemas iu!
  — Kiu ĝemas?
  — Ni ne scias.
 • 55:30 - 55:32
  Ni rigardos!
 • 55:34 - 55:37
  Ni rigardos!
 • 56:04 - 56:06
  Do!
 • 56:06 - 56:09
  Homo!
 • 56:10 - 56:16
  Mi petas ne koleri, ke ni ne vokas vin
  laŭ nomo — eliru el la sako!
 • 56:22 - 56:25
  Vilaĝestro!
 • 56:35 - 56:39
  Ŝajnas, ke malvarmas surstrate, ĉu?
 • 56:40 - 56:46
  Jes, estas frosteto. Kaj permesu demandi,
  per kio vi frotas viajn botojn:
 • 56:46 - 56:51
  — ĉu per graso aŭ per gudro?
  — Gudro preferindas!
 • 56:53 - 56:55
  Ĝis revido!
 • 56:57 - 56:59
  Ĝis revido!
 • 57:03 - 57:08
  Kial do mi demandis en mia konsterno,
  per kio li frotas la botojn?
 • 57:10 - 57:14
  Jen do, kia Soloĥa!
 • 57:37 - 57:43
  Kial mi estis kun Vakula
  malkaresema, malafabla?
 • 57:52 - 57:55
  Kaj li tiel amis min!
 • 58:03 - 58:09
  Ne estas en la mondo
  tiom bela junulo, kiel Vakula.
 • 58:10 - 58:13
  Amata mia!
 • 58:49 - 58:54
  Atendu, bravulo!
  Mi ankoraŭ ne sukcesis danki vin!
 • 60:30 - 60:33
  — Sin pendumis!
  — Dronis!
 • 60:33 - 60:34
  — Sin pendumis!
  — Dronis!
 • 60:34 - 60:39
  — Pro Dio, li dronis, ne lasu mi ĉi lokon, se li ne dronis!
  — Ĉu do mi estas mensogulino, ĉu mi ŝtelis de iu bovinon,
 • 60:39 - 60:41
  — Ĉu mi ensorĉis iun, ke oni ne kredas min?
  — Dronis.
 • 60:42 - 60:46
  Mi ne volu trinki akvon, se maljuna Pereperĉiĥa
  ne vidis propraokule kiel la forĝisto sin pendumis!
 • 60:47 - 60:52
  Prefere diru, ke vi ne voku trinki vodkon, olda drinkulino!
  Oni estu same freneza kiel vi, por sin pendumi!
 • 60:52 - 60:57
  Li dronis, dronis en la rivero! Tion mi scias
  samkiel ke vi nun estis ĉe... ĉe la drinkejestrino!
 • 60:57 - 61:01
  Senhontulino, bonan temon vi trovis
  por riproĉi! Prefere vi silentus, sentaŭgulino!
 • 61:02 - 61:04
  — Kaj ĉu do mi ne scias, ke...
  — Kion?
 • 61:04 - 61:10
  — Ke vin ĉiuvespere vizitas diakono.
  — Diakono? Kiun vizitas diakono?
 • 61:10 - 61:15
  — Diakono! Mi montros al vi diakonon! Kiu parolas pri diakono?
  — Jen do kiun vizitadas diakono!
 • 61:16 - 61:20
  Do, tio estas vi, serpentaĉo? Do vi, sorĉistino,
  trinkigas lin per fi-pocio por ke li vin vizitadu?
 • 61:20 - 61:23
  — Lasu min, satano!
  — Sorĉistino damnita!
 • 61:23 - 61:26
  Ne ĝisatendu vi viajn idojn, sentaŭga!
 • 61:28 - 61:33
  — Tia fiaĵo!
  — Aĉa virino, baptano! Aĉa!
 • 61:37 - 61:40
  — Do, la forĝisto dronis?
  — Jes...
 • 61:40 - 61:47
  — Dia mia, kaj kia bona pentristo li estis!
  — Jes, tiel do! Estis la forĝisto kaj nun ne plu estas.
 • 61:47 - 61:51
  Kaj mi intencis hufferi mian ĉevalinon.
 • 62:28 - 62:32
  Vakula!
  Kozako amata mia!
 • 62:38 - 62:42
  Vakula, pardonu min!
 • 62:44 - 62:49
  Je paco por la animo
  de forpasina Vakula.
 • 62:54 - 62:57
  Forpasinta...
 • 63:08 - 63:14
  For de mi! For de mi!
 • 63:17 - 63:20
  Ne koleru, patro.
 • 63:21 - 63:24
  Jen do forpasinta...
 • 63:38 - 63:42
  Prenu la vipon,
  batu, kiom vi volas!
 • 63:59 - 64:03
  Nu, bone, sufiĉas por vi!
 • 64:03 - 64:08
  Maljunajn homojn ĉiam obeu!
  Ni forgesu ĉion, kio estis inter ni.
 • 64:08 - 64:14
  — Do, nun parolu. Kion vi volas?
  — Patro, edzinigu Oksanan al mi!
 • 64:15 - 64:17
  Oksanan?
 • 64:23 - 64:26
  Oksanan?
 • 64:27 - 64:31
  Bone!
  Sendu svatantojn!
 • 65:05 - 65:11
  Rigardu, kiajn ŝuojn mi alportis.
  Ĝuste tiujn, kiujn surhavas la carino.
 • 65:15 - 65:18
  Mi ne bezonas la ŝuojn!
 • 65:40 - 65:45
  FINO
Заголовок:
Вечера на хуторе близ Диканьки (Режиссер Александр Роу. 1961 год).
Описание:

больше » « меньше
Язык видео:
Russian
Длительность:
01:05:46

Esperanto субтитры

Версии