Persian subtitrări

در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی در قبال اینترنت

الان در پرتلند فصل باغبانی است! اگه گفتید یعنی چی: یعنی وقت گیاهان براسیکا است.
فایرفاکس را امتحان کنید: برای اینترنت و مردم خوب بوده و از زراعت براسیکا راحت‌تر است.
مترجم: مهدی احمدی

Obține codul încorporat
23 Languages

Showing Revision 3 created 02/24/2020 by mahdi ahmadi.

  1. شما برای کاشت گیاهان رده براسیکا
    در حیاط خانه‌تان کلی زمان می‌گذارید
  2. چرا کمتر از یک دقیقه برای تغییر مرورگرتان
    زمان نمی‌گذارید؟
  3. فایرفاکس:
  4. برای مردم خوب و
  5. راحت‌تر از کاشت کلم برگ