Vietnamese subtitrări

← Chúng ta cần đem đến cho mọi người một cơ hội trên bất kỳ phương diện có tính khả thi trên đất Mỹ

Cử tri Chrishad Butler tại Bắc Carolina: Chúng ta cần đem đến cho mọi người một cơ hội trên bất kỳ phương diện có tính khả thi trên đất Mỹ.

Obține codul încorporat
6 Languages

Subtitles translated from Engleză Showing Revision 1 created 12/16/2012 by Thuy Chau Vu.

 1. Vấn đề nào quan trọng nhất đối với bạn trong mùa bầu cử này?
 2. Phần lớn là về những cương lĩnh chính trị khác biệt
 3. mà tôi muốn đi sâu vào nhưng trên hết tất cả
 4. thì chỉ có về chính trị và giáo dục
 5. Chỉ cần tạo cho mỗi người một cơ hội, một sự thay đổi tốt đẹp trên bất cứ phương diện nào
 6. mà có tính khả thi trên đất Mỹ này.
 7. Từ Tổng Thống, Thượng Nghị Viện, bạn có thể xuất thân từ trong nền công nghiệp,
 8. tiếp thị quảng cáo và cũng có thể tham gia vào ngành sản xuất.
 9. Chúng ta có rất nhiều việc làm mà đã bị đẩy ra nước ngoài,
 10. trong khi chúng ta cần bắt tay vào việc giữ những công việc đó lại trên đất Mỹ
 11. để chúng ta có thể tiếp tục có những nguồn vốn tư bản xoay vòng tại Mỹ
 12. Bạn có nghĩ rằng hệ thống chính trị đang bị hư hại dần? Nếu thực vậy, bạn sẽ làm gì để sửa chữa lại nó
 13. Tôi cảm thấy nó có phần nào đó hư hại, nhưng tôi nghĩ
 14. chúng ta hiện đang có sẵn những giải pháp đúng đắn để sửa đổi.