Persian subtitrări

در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی در قبال اینترنت

شما شرافتمندانه زباله را تفکیک می‌کنید تا بازیافت شده و تبدیل به کود شود چون برای سیاره زمین خوب است. فایرفاکس را امتحان کنید: برای اینترنت و مردم خوب بوده و از تفکیک زباله راحت‌تر است. معامله دو سر برد.
مترجم: مهدی احمدی
https://mzl.la/2J0Uyb4

Obține codul încorporat
23 Languages

Showing Revision 2 created 02/24/2020 by mahdi ahmadi.

  1. شما برای تولید عسلِ خودتان
    کلی زمان صرف پرورش زنبورها می‌کنید
  2. چرا کمتر از یک دقیقه زمان
    صرف تغییر مرورگرتان نمی‌کنید؟
  3. فایرفاکس:
  4. برای مردم خوب و
  5. راحت‌تر از پرورش زنبور