Persian subtitrări

Mozilla Story 2012

Obține codul încorporat
25 Languages

Showing Revision 2 created 12/29/2012 by Amara Bot.

 1. در ابتدا وب ساده، متصل،
 2. باز، امن بود.
 3. طراحی شد به عنوان نیروی برای خوبی
 4. آن را تبدیل به چیزی به مراتب بزرگتر کرد
 5. یک اکوسیستم زنده و سرحال
 6. در خدمت بشر
 7. یک منبع عمومی برای ابداع
 8. و موقعیت
 9. یک مکان برای ساختن آرزوهای شما
 10. اما در آن روزهای اولیه،
 11. مانند هر اکوسیستمی،
 12. وب نیاز به رشد داشت.
 13. با بزرگ شدن، کاربران با چالشهای جدید مواجه شدند.
 14. پنجرهای تبلیغاتی. ویروسها.
 15. عدم انتخاب.