Filipino subtitrări

← Firefox Browser for Android: block 2000 trackers by default

Obține codul încorporat
31 Languages

Showing Revision 1 created 05/22/2020 by Sp Germar.

 1. Firefox
 2. Ang mobile
 3. browser na
 4. na may kakayahang
 5. humarang ng mahigit
 6. 2000 trackers.
 7. sa pag atake sa
 8. pagiging pribado.
 9. Protektahan ang iyong
 10. online na pagkakakilanlan.
 11. Firefox.