Turkish subtitrări

← İklim değişikliği milyonları yerinden edecek. Nasıl hazırlanabiliriz

Obține codul încorporat
31 Languages

Showing Revision 11 created 02/08/2020 by Cihan Ekmekçi.

 1. Katrina Kasırgası'ndan
  yaklaşık iki yıl sonra,
 2. Louisiana sel haritalarını ilk kez gördüm.
 3. Bu sel haritaları geçmişteki arazi kaybını

 4. ve gelecek arazi kaybını
  göstermede kullanılmakta.

 5. Bu belirli günde,
  bir halk toplantısında,
 6. bu haritalar
 7. Katrina Kasırgası'na eşlik eden
  9 metrelik gelgit dalgalanmasının
 8. Güney Louisiana'daki
  bizim gibi toplulukları
 9. ve Mississippi ve Alabama
  kıyılarındaki toplulukları
 10. nasıl sel basacağını
  açıklamak için kullanılırdı.
 11. Görünen o ki kaybettiğimiz toprak
  deniz tamponumuzdu.
 12. Duvardaki grafiklerle
  etkileşime girmek için gönüllü oldum
 13. ve bir anda hayatım
  iki yıl içinde ikinci kez değişti.
 14. Grafik, Güney Louisiana'daki
  büyük bir arazi kaybını
 15. ve etrafı saran bir denizi gösterdi.
 16. Ancak daha belirgin olarak,
  yüzyıl sona ermeden önce topluluğumun
 17. ve diğer birçok topluluğun
  ortadan kalktığını gösterdi.
 18. Odanın önünde yalnız değildim.

 19. Orada Güney Louisiana topluluklarının
  diğer üyeleriyle birlikte duruyordum;
 20. siyah, yerli, fakir.
 21. Geçici afet kurtarmaya
  bağlı olduğumuzu düşünüyorduk
 22. ama şimdi imkansız bir görevle
  bağlı olduğumuzu gördük;
 23. iklim değişikliğinden dolayı
  yükselen deniz seviyesi nedeniyle
 24. topluluklarımızın silinmemesini sağlamak.
 25. Arkadaşlar, komşular, aile
  ve topluluğumun
 26. hep orada olacaklarını sanıyordum.
 27. Arazi, ağaçlar, bataklık,
  bataklıklı kolların
 28. binlerce yıldır olduğu gibi
  orada olacaklarını sanıyordum.
 29. Yanılmışım.
 30. Topluluğuma ne olduğunu anlamak için

 31. dünyadaki diğer topluluklarla
  konuşmak zorunda kaldım.
 32. Güney Louisiana'da
  Birleşik Houma Halkı ile başladım.
 33. Alaska, Shishmaref'teki
  gençlik savunucularıyla konuştum.
 34. Vietnam kıyılarındaki
  balıkçı kadınlarla konuştum,
 35. Fiji'deki adalet savaşçılarıyla,
 36. Torres Boğazı'nın eski kültürlerinden
  yeni nesil liderleriyle.
 37. Binlerce yıldır burada olan topluluklar
 38. aynı kaderi yaşıyordu
 39. ve biz önümüzdeki 50 yıl
  nasıl hayatta kalacağımızı düşünüyorduk.
 40. Gelecek yüzyılın sonuna kadar

 41. 180 milyondan fazla insanın
 42. iklim değişikliği nedeniyle
  yerinden edileceği tahmin ediliyor
 43. ve Güney Louisiana'da
  gücü yetenler zaten yer değiştiriyorlar.
 44. Yer değiştiriyorlar çünkü
  Güney Louisiana
 45. gezegende en hızlı oranda
  arazi kaybeden yerlerden biri.
 46. Yok oluş, bataklık kolundaki
  topluluğum ile
 47. diğer kıyı topluluklarının ortak noktası.
 48. Silinme, biz iklim değişikliğinin
  etkilerini kabullenirken
 49. dünyadaki toplulukların savaştığı şey.
 50. Son 14 yılı, iklim krizinden doğrudan
  etkilenen toplulukları savunarak geçirdim.

 51. Bu topluluklar, iklim felaketinin
  onarımında ayrımcılıkla mücadele ediyor
 52. ve aynı zamanda insanların
  kitlesel olarak yerinden edilmelerini,
 53. yeniden başlama fırsatı gören
  başkalarının akınıyla
 54. dengelemeye çalışıyorlar.
 55. 2005'ten beri, insanlar iklim felaketi
  nedeniyle yerlerinden edinildiklerinde
 56. "mülteci" olarak adlandırılıyor,
 57. uluslararası sınırları
  aşmadıklarında bile.
 58. Bu terimler,
  bu yanlış kullanılmış terimler,
 59. başkası olarak,
 60. bir kurbanı,
 61. burada olmaması gereken kişiyi
  tanımlamayı amaçlayan
 62. ve ekonomik gelişmeye,
 63. toplumsal bütünleşmeye,
 64. iklim krizinden ve iklim travmasından
  kaynaklanan iyileşmeye
 65. engel taşıyan terimlerdir.
 66. Kelimeler önemlidir.
 67. Sınırları geçen insanlara
  nasıl davrandığımız da önemlidir.
 68. Bugün sığınak ve güvenliği aramak için
  sınırları geçen insanlara
 69. nasıl davranıldığını önemsemeliyiz.
 70. Başka bir nedenden ötürü,
  yakın gelecekte göç etmek için
 71. insan haklarını kullanması gereken
 72. siz veya sevdiğiniz biri olabilir.
 73. Bugün küresel göç için
  hazırlanmaya başlamalıyız.

 74. Bu, şimdi bir gerçek.
 75. Şehirlerimiz ve topluluklarımız
  hazır değil.
 76. Aslında ekonomik sistemimiz
  ve sosyal sistemlerimiz
 77. sadece göç eden insanlardan
  kâr elde etmeye hazır.
 78. Bu, iklim nezihleştirme rantına
  neden olacak
 79. ve aynı zamanda insanların dolaşımını,
 80. genellikle emek sömürüsü yoluyla
 81. veya suç olarak kabul ederek
  cezalandıracaktır.
 82. Deniz seviyesinin yükselmesi beklentisiyle
  gerçekleşen iklim nezihleştirmesi
 83. Miami gibi yerlerde gördüğümüz şeydir;
 84. insanlar kıyıdan uzaklaştıkça
 85. başlangıçta kıyıdan uzak tutulan
  toplulukların
 86. yerleştirildikleri yerde
  artık yüksek seviyeden fiyatlandırılması.
 87. Bu insanlar, hayatta kalmak için
  ihtiyaç duydukları
 88. sosyal ve ekonomik sistemlerden
  uzaklaşmaya zorlanıyor.
 89. İklim nezihleştirmesi,
  iklim felaketinden sonra da gerçekleşir.

 90. Çok sayıda insan belirsiz bir süre için
  bir yeri terk ettiğinde
 91. başkalarının geldiğini görürüz.
 92. Ayrıca, iklim nezihleştirmesini
 93. zarar gören evlerin artık
  daha yüksek değere sahip olan
 94. "yeşil bina"lara dönüşünde görüyoruz,
 95. evlerine dönmek isteyen siyah, Latin
  ve fakir insanların erişemediği.
 96. Kiralardaki fiyat farkı
  veya bir evin mülkiyeti
 97. hakkınızı kullanabilmeniz
  arasındaki farktır,
 98. bir topluluk olarak eve dönme hakkınız
 99. veya başka bir yere yerleşmeye
  zorlanmanız,
 100. daha az iklim dayanıklığı,
 101. daha az pahalı
 102. ve yalnız.
 103. İklim krizi,
  CO2 emisyonlarını azaltmaktan

 104. çok daha büyük bir konuşmadır.
 105. Aşırı hava koşullarından
  çok daha farklı bir konuşmadır.
 106. Küresel gerçekliğimizin her alanında
  bir değişim ile karşı karşıyayız.
 107. İklim göçü sadece küçük bir kısım,
 108. ancak dalgalanma etkileri olacaktır,
 109. hem kıyı kentlerinde hem de iç şehirlerde.
 110. Peki ne yapıyoruz?

 111. Birkaç fikrim var.
 112. (Kahkahalar)

 113. İlk olarak, sorun hakkındaki anlayışımızı
  yeni bir çerçeveye oturtmalıyız.

 114. Sorun, iklim değişikliği değil.
 115. İklim değişikliği, bu gezegenden
  ve insanlarından
 116. her türlü değeri çıkarmak için
  inşa edilmiş bir ekonomik sistemin
 117. en korkunç belirtisidir.
 118. Doğal kaynaklarımızdan
 119. insan emeğimizin meyvelerine kadar.
 120. Bu sistem bu krizi yarattı.
 121. (Alkış)

 122. Çok fazla aldığımızı itiraf etmek için
  cesarete sahip olmalıyız.

 123. Tüm dünyanın gezegendeki
  birkaç kişinin ayrıcalığı ve konforu için
 124. bir bedel ödediği gerçeğine
  gözümüzü kapatamayız.
 125. Toplum çapında değişiklikler yapma zamanı;
 126. tüketimi teşvik eden sistemde,
 127. küresel dengesizlik noktasında.
 128. Sosyal, politik ve ekonomik sistemlerimiz
 129. dünyayı yeniden canlandıran
  ve küresel olarak
 130. insan özgürlüğünü geliştiren
  sistemlere dönüştürülmeli.
 131. Teknolojinin bizi kurtaracağını
  düşünmek kibirdir.
 132. Bu gezegende yaşamaya
  ve hayatta kalmaya yönelik
 133. bu adaletsiz ve dışlayıcı yaklaşıma
  devam edebileceğimizi düşünmek egodur.
 134. (Alkış)

 135. İnsan varlığımızın bu sonraki
  aşamasında hayatta kalmak için,

 136. toplum dayanıklılığımızı geliştirmek için
 137. sosyal ve ekonomik sistemlerimizi
  yeniden yapılandırmamız gerekecek.
 138. Toplumsal yeniden yapılanma,
  dünyayı
 139. ve dışlanan, cezalandırılan ve nesiller
  boyu hedef gösterilen toplulukları
 140. restorasyon ve onarım amaçlı olmalı.
 141. Bunlar ön cepheler.
 142. Bu başladığımız yer.
 143. Göçü bir fayda olarak görmek için
  yeni bir sosyal tutum oluşturmalıyız;

 144. bireysel ayrıcalığımıza
  bir tehdit olarak değil de
 145. küresel hayatta kalmamız için
  bir gereklilik.
 146. Toplum dayanıklılığı, insanları alabilecek
 147. ve konut, gıda, su, sağlık hizmetleri
  sağlayacak,
 148. ve kim veya nereli olurlarsa olsun
  herkes için
 149. aşırı polis faaliyetlerinden
  kurtulma özgürlüğü verecek
 150. şehirler geliştirmek anlamına gelir.
 151. Şimdi iklim göçü için plan yapmaya
  başlarsak ne anlama gelir?

 152. Genişleyen şehirler veya azalan şehirler
  köklü bir sosyal altyapıyı
 153. ve adaleti yeniden inşa etmek için
  bunu bir fırsat olarak görebilir.
 154. Aslında devlet hastanelerine
 155. iklim göçünün sonuçlarına
  hazırlanmaları için para yatırabilir
 156. ve onlara yardım edebilirdik,
 157. kayıp ve yer değiştirme
  ile gelen travma da dahil.
 158. Zamanımızın daha fazlasını
  adalete yatırabiliriz,
 159. ama bu geçici kazanç için olamaz,
 160. bütçe eksikliklerine yardım için olamaz.
 161. Uzun vadeli değişim için olmalı
 162. ve adaleti geliştirmeli.
 163. Bu şimdiden mümkün.
 164. Katrina Kasırgası'ndan sonra

 165. ABD'deki üniversiteler ve liseler
  öğrencileri aldılar,
 166. dönemlerini veya yıllarını aksatmadan
  bitirmelerine yardımcı olmak için.
 167. Bu öğrenciler artık toplumumuzdaki
  üretken değerler
 168. ve toplumumuzun, işlerimizin,
  kurumlarımızın
 169. şimdilik hazır olması gereken şey bu.
 170. Şimdi zamanı.
 171. Bu yüzden sorunu daha doğru bir şekilde
  yeniden çerçevelendirirken

 172. ve sosyal sistemlerimizi daha adil şekilde
  yeniden yapılandırırken
 173. geriye kalan tek şey,
  kendimizi yeniden canlandırmak
 174. ve en eski türden bir güç yaratmak.
 175. Bu belirli bir yerel yerin liderliği
  ve geleneksel bilgisini
 176. sınıflandırmayı, abartmayı,
  reddetmeyi değil
 177. mutlaka uygulamayı öğrenmemiz
  gerektiği anlamına geliyor.
 178. Bu, ekolojik eşitlik standartlarına,
  iklim adaletine,
 179. bir temel standart ve başlangıç noktası
  olarak insan haklarına
 180. yeni toplumumuzun gittiği yer için
  bağlı kalmamız gerektiği anlamına geliyor.
 181. Bütün bunlar kendimizden
  daha büyük bir gücü

 182. ve yaşayacağımızdan daha uzun
  bir yaşamı tanımamızı gerektiriyor.
 183. Yeterince ayrıcalıklı olduğumuz için
 184. görmek zorunda kalmadığımız şeylere
  inanmamızı gerektiriyor.
 185. Doğanın haklarına saygı göstermeliyiz.
 186. Herkes için insan haklarını
  geliştirmeliyiz.
 187. Elden çıkarılabilir, bireysel toplumdan
 188. ortaklığımızı, uzun vadeli insanlığımızı
  görene dönüşmeliyiz;
 189. yoksa başaramayacağız.
 190. En iyilerimizin bile haksız bir sisteme
  karıştığını görmeliyiz
 191. ve kabul etmeliyiz ki
 192. hayatta kalmanın tek yolu
 193. ortak bir kurtuluşa birlikte
  nasıl ulaşacağımızı bulmaktır.
 194. İyi haber,

 195. güçlü insanlardan geliyoruz.
 196. Bugün burada biz olmak için, bir şekilde,
  hayatta kalanlardan geliyoruz.
 197. Bu savaşmak için yeterli bir sebep.
 198. Güney Louisianalı arkadaşınızdan
  şunu öğrenin,
 199. en zor dövüşler kutlanacak olanlardır.
 200. Gezegensel varlığımızın sonraki evresini
  güzel yapmayı seçelim
 201. ve biz işin içindeyken
 202. hadi herkes için adil olmasını sağlayalım.
 203. Bunu yapabiliriz.

 204. Bunu yapabiliriz,
 205. çünkü yapmalıyız.
 206. Yapmalıyız, yoksa gezegenimizi kaybederiz
 207. ve kendimizi kaybederiz.
 208. İş burada başlıyor.
 209. İş birlikte başlıyor.
 210. Bu benim teklifim.
 211. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

 212. (Alkış)