Return to Video

Klimaatverandering zal miljoenen verdringen - zo bereiden we ons voor

 • 0:01 - 0:04
  Het was ongeveer twee jaar
  na Orkaan Katrina
 • 0:04 - 0:07
  dat ik de overstromingskaarten
  van Louisiana voor het eerst zag.
 • 0:08 - 0:11
  Deze overstromingskaarten geven
  het gebied weer dat reeds verloren is
 • 0:11 - 0:14
  en de gebieden
  die we nog zullen verliezen.
 • 0:14 - 0:19
  Deze kaarten werden die dag
  op een gemeenschapsbijeenkomst gebruikt
 • 0:19 - 0:23
  om te tonen hoe een 9 meter hoge vloedgolf
  die door de orkaan veroorzaakt werd,
 • 0:24 - 0:27
  gemeenschappen onder water kon zetten,
  zoals de mijne in Zuid-Louisiana,
 • 0:27 - 0:30
  maar ook gemeenschappen
  aan de Mississippi en de kust van Alabama.
 • 0:31 - 0:36
  Het land dat we verloren,
  vormde onze buffer tegen de zee.
 • 0:37 - 0:41
  Ik stapte naar voren
  om deze grafieken te bekijken
 • 0:41 - 0:44
  en in één ogenblik veranderde mijn leven
  voor de tweede keer op twee jaar tijd.
 • 0:45 - 0:52
  De grafiek voorspelde enorm grondverlies
  in Zuid-Louisiana en een naderende zee,
 • 0:52 - 0:59
  maar ze voorspelde ook expliciet
  het verdwijnen van mijn gemeenschap
 • 0:59 - 1:02
  en van vele andere gemeenschappen
  voor het einde van deze eeuw.
 • 1:03 - 1:06
  Ik was niet de enige vooraan in de ruimte.
 • 1:06 - 1:10
  Ik stond daar met andere inwoners
  van gemeenschappen in Zuid-Louisiana --
 • 1:10 - 1:13
  zwart, Indiaans, arm.
 • 1:14 - 1:18
  We dachten dat we verbonden waren
  door ons tijdelijke herstel na een ramp,
 • 1:18 - 1:22
  maar kwamen erachter dat we nu
  verbonden waren door de onmogelijke taak
 • 1:22 - 1:25
  om te zorgen dat onze gemeenschappen
  niet uitgewist zouden worden
 • 1:25 - 1:28
  door het stijgen van de zeespiegel
  door klimaatverandering.
 • 1:29 - 1:34
  Vrienden, buren, familie,
  mijn gemeenschap:
 • 1:34 - 1:37
  ik veronderstelde gewoon
  dat het er altijd zou zijn.
 • 1:38 - 1:43
  Grond, bomen, moerassen, bayous:
 • 1:43 - 1:47
  ik veronderstelde dat het zou blijven
  zoals het al duizenden jaren was.
 • 1:47 - 1:48
  Ik had het mis.
 • 1:50 - 1:53
  Om te begrijpen wat er gebeurde
  met mijn gemeenschap,
 • 1:53 - 1:56
  moest ik met andere gemeenschappen
  over de hele wereld spreken.
 • 1:56 - 1:59
  Ik begon in Zuid-Louisiana,
  met de United Houma Nation.
 • 1:59 - 2:03
  Ik sprak met jonge voorsprekers
  in Shishmaref, Alaska.
 • 2:03 - 2:07
  Ik sprak met vissersvrouwen
  aan de kust van Vietnam,
 • 2:07 - 2:09
  gerechtigheidsstrijders in Fiji,
 • 2:09 - 2:15
  nieuwe generaties van leiders
  in de oude culturen van de Straat Torres.
 • 2:15 - 2:19
  Gemeenschappen die al
  duizenden jaren bestonden,
 • 2:19 - 2:21
  ondergingen hetzelfde lot
 • 2:21 - 2:25
  en we bogen ons allen over de vraag
  hoe we de volgende 50 zouden overleven.
 • 2:27 - 2:30
  Aan het eind van de volgende eeuw,
  zo voorspelt men,
 • 2:30 - 2:34
  zullen meer dan 180 miljoen mensen
  verdrongen zijn door klimaatverandering
 • 2:34 - 2:36
  en in Zuid-Louisiana
 • 2:36 - 2:40
  verhuizen nu reeds diegenen
  die het zich kunnen veroorloven.
 • 2:40 - 2:43
  Ze verhuizen omdat Zuid-Louisiana
  grondgebied verliest
 • 2:43 - 2:45
  aan een van de hoogste tempo's op Aarde.
 • 2:46 - 2:52
  Mijn bayou-gemeenschap verdwijnt,
  net zoals andere kustgemeenschappen.
 • 2:53 - 2:57
  Gemeenschappen over de hele wereld
  vechten tegen het weggevaagd worden
 • 2:57 - 3:00
  als we de impact van klimaatverandering
  werkelijk onder ogen komen.
 • 3:01 - 3:05
  De afgelopen 14 jaar ben ik
  voorvechter geweest voor gemeenschappen
 • 3:05 - 3:08
  die rechtstreeks getroffen zijn
  door de klimaatcrisis.
 • 3:08 - 3:13
  Deze gemeenschappen worden gediscrimineerd
  in de herstelprocedures bij klimaatrampen
 • 3:13 - 3:17
  en ze proberen ook de massale verplaatsing
  van mensen uit te balanceren
 • 3:17 - 3:21
  met een instroom van anderen
  die kansen zien in opnieuw beginnen.
 • 3:22 - 3:27
  Sinds 2005 worden mensen
  'vluchtelingen' genoemd
 • 3:27 - 3:30
  wanneer ze vertrekken
  omwille van klimaatrampen,
 • 3:30 - 3:35
  zelfs als ze binnen landsgrenzen blijven.
 • 3:35 - 3:41
  Deze verkeerde termen,
  bedoeld om de ander te identificeren,
 • 3:41 - 3:43
  het slachtoffer,
 • 3:43 - 3:46
  de persoon die hier niet hoort te zijn,
 • 3:46 - 3:50
  deze termen zijn barrières
  voor economisch herstel,
 • 3:50 - 3:52
  voor sociale integratie
 • 3:52 - 3:56
  en voor het herstellen
  van de klimaatcrisis en het klimaattrauma.
 • 3:58 - 3:59
  Woorden maken verschil.
 • 3:59 - 4:03
  Wat er ook toe doet, is hoe we mensen
  behandelen die grenzen oversteken.
 • 4:03 - 4:07
  We moeten erom geven hoe mensen
  die vandaag grenzen oversteken
 • 4:07 - 4:10
  voor toevlucht en veiligheid,
  behandeld worden,
 • 4:10 - 4:14
  op z'n minst omdat jij
  of iemand waarvan je houdt
 • 4:14 - 4:18
  zich misschien zelf op het mensenrecht
  om te migreren zal moeten beroepen
 • 4:18 - 4:19
  in de nabije toekomst.
 • 4:20 - 4:24
  We moeten ons vandaag beginnen
  voorbereiden op wereldwijde migratie.
 • 4:24 - 4:26
  Het is nu al een realiteit.
 • 4:27 - 4:30
  Onze steden en gemeenschappen
  zijn niet voorbereid.
 • 4:30 - 4:33
  Onze economische en sociale systemen
 • 4:33 - 4:37
  zijn zelfs alleen maar voorbereid
  om winst te maken op mensen die migreren.
 • 4:37 - 4:43
  Dit zal leiden tot klimaatgentrificatie
 • 4:43 - 4:47
  en het zal ook de migratie
  van mensen bestraffen,
 • 4:47 - 4:51
  meestal door uitbuiting op het werk
  en meestal door criminalisering.
 • 4:53 - 4:56
  Klimaatgentrificatie in anticipatie
  op een stijgend zeeniveau
 • 4:56 - 4:59
  is wat we zien op plaatsen als Miami,
 • 4:59 - 5:02
  waar gemeenschappen
  die verwijderd waren van de waterkant,
 • 5:02 - 5:06
  zich nu geen woonst
  op hogere grond kunnen veroorloven,
 • 5:06 - 5:08
  ook al woonden ze daar oorspronkelijk,
 • 5:08 - 5:10
  naarmate mensen wegtrekken van de kust.
 • 5:10 - 5:13
  Deze mensen worden gedwongen te verhuizen,
 • 5:13 - 5:16
  weg van de sociale en economische systemen
  waar ze nood aan hebben.
 • 5:17 - 5:23
  Klimaatgentrificatie vindt ook plaats
  in de nasleep van klimaatrampen.
 • 5:24 - 5:28
  Wanneer grote aantallen mensen
  een locatie voor onbepaalde duur verlaten,
 • 5:28 - 5:31
  zien we anderen intrekken.
 • 5:31 - 5:33
  Een andere vorm van klimaatgentrificatie
 • 5:33 - 5:38
  is dat beschadigde huizen
  'groen' heropgebouwd worden,
 • 5:38 - 5:40
  maar daardoor een hogere waarde hebben,
 • 5:40 - 5:43
  meestal te hoog voor zwarte,
  gekleurde en arme mensen
 • 5:43 - 5:44
  die naar huis willen.
 • 5:46 - 5:50
  Het prijsverschil tussen het huren
  en het bezitten van een huis
 • 5:50 - 5:54
  is het verschil tussen de mogelijkheid
  om je recht uit te oefenen,
 • 5:54 - 5:57
  je mensenrecht om naar huis te keren
  als een gemeenschap,
 • 5:57 - 6:00
  of gedwongen worden
  om ergens anders te settelen,
 • 6:00 - 6:04
  ergens minder klimaatbestendig,
  minder duur en alleen.
 • 6:05 - 6:11
  De klimaatcrisis gaat over veel meer
  dan het verminderen van CO2-uitstoot
 • 6:11 - 6:15
  en het is heel wat anders dan alleen maar
  extreme weersverschijnselen.
 • 6:15 - 6:20
  We worden geconfronteerd met een shift
  in elk aspect van onze globale realiteit.
 • 6:20 - 6:23
  Klimaatmigratie is daar slechts
  een klein onderdeel van,
 • 6:23 - 6:25
  maar het zal een rimpeleffect hebben
 • 6:26 - 6:29
  in zowel kuststeden
  als steden in het binnenland.
 • 6:29 - 6:31
  Dus wat moeten we doen?
 • 6:31 - 6:32
  Ik heb enkele ideeën.
 • 6:32 - 6:34
  (Gelach)
 • 6:34 - 6:39
  Eerst moeten we ons begrip
  van het probleem herbekijken.
 • 6:39 - 6:42
  Klimaatverandering is niet het probleem.
 • 6:42 - 6:46
  Klimaatverandering is
  het meest verschrikkelijke symptoom
 • 6:46 - 6:50
  van een economisch systeem
  dat gebouwd werd voor enkelen
 • 6:50 - 6:56
  om elk beetje waarde uit deze planeet
  en haar mensen te knijpen,
 • 6:56 - 6:57
  van onze natuurlijke bronnen
 • 6:58 - 7:00
  tot de vruchten
  van onze menselijke arbeid.
 • 7:00 - 7:03
  Dit systeem heeft de crisis gecreëerd.
 • 7:03 - 7:05
  (Applaus)
 • 7:08 - 7:12
  We moeten de moed hebben om toe te geven
  dat we te veel genomen hebben.
 • 7:12 - 7:15
  We kunnen onze ogen
  niet sluiten voor het feit
 • 7:15 - 7:18
  dat de hele wereld de prijs betaalt
 • 7:18 - 7:24
  voor het voorrecht en comfort
  van slechts enkele mensen op Aarde.
 • 7:25 - 7:29
  Het is tijd dat we veranderingen maken
  doorheen de hele maatschappij
 • 7:29 - 7:35
  aan een systeem dat consumptie stimuleert
  tot op het punt van globale onbalans.
 • 7:35 - 7:40
  Onze sociale, politieke
  en economische extractiesystemen
 • 7:40 - 7:44
  moeten veranderd worden in systemen
  die de Aarde hernieuwen
 • 7:44 - 7:47
  en menselijke vrijheid
  wereldwijd verbeteren.
 • 7:48 - 7:52
  Het is arrogant om te denken
  dat technologie ons zal redden.
 • 7:53 - 7:56
  Het is ons ego dat denkt
  dat we verder kunnen gaan
 • 7:56 - 8:00
  met deze oneerlijke en uitbuitende wijze
  van leven op deze planeet
 • 8:00 - 8:01
  en zullen overleven.
 • 8:02 - 8:08
  (Applaus)
 • 8:08 - 8:11
  Om deze volgende fase te overleven
  in ons menselijke bestaan,
 • 8:11 - 8:14
  moeten we onze sociale
  en economische systemen hervormen
 • 8:14 - 8:16
  om onze collectieve veerkracht
  te ontwikkelen.
 • 8:17 - 8:24
  De sociale herstructurering moet streven
  naar restauratie en herstel van de wereld
 • 8:24 - 8:27
  en van de gemeenschappen
  waarvan afgepakt is,
 • 8:27 - 8:30
  die gecriminaliseerd en geviseerd zijn
  gedurende generaties.
 • 8:31 - 8:33
  Dit zijn de frontlinies.
 • 8:33 - 8:35
  Dit is waar we beginnen.
 • 8:36 - 8:40
  We hebben een nieuwe sociale houding nodig
  die migratie als een voordeel ziet,
 • 8:40 - 8:43
  een noodzaak voor onze globale overleving,
 • 8:43 - 8:46
  niet als een bedreiging
  voor ons individuele privilege.
 • 8:47 - 8:51
  Collectieve veerkracht betekent steden
  ontwikkelen die mensen kunnen opvangen
 • 8:51 - 8:56
  en voorzien in onderdak,
  eten, water, gezondheidszorg
 • 8:56 - 8:58
  en vrijheid van overmatige ordehandhaving
 • 8:58 - 9:02
  voor iedereen, ongeacht wie ze zijn
  of waar ze vandaan komen.
 • 9:04 - 9:08
  Wat zou het uitmaken als we nu begonnen
  met het voorbereiden op klimaatmigratie?
 • 9:09 - 9:13
  Uitgestrekte of wegkwijnende steden
  kunnen dit als een kans zien
 • 9:13 - 9:18
  om een sociale infrastructuur te creëren,
  geworteld in gerechtigheid en eerlijkheid.
 • 9:18 - 9:21
  We zouden geld kunnen stoppen
  in openbare ziekenhuizen
 • 9:21 - 9:24
  en ze helpen met zich voor te bereiden
  op wat komen zal door klimaatmigratie,
 • 9:24 - 9:28
  inclusief het trauma
  dat meekomt met verlies en verhuizen.
 • 9:29 - 9:32
  We kunnen meer tijd investeren
  in gerechtigheid,
 • 9:32 - 9:37
  maar dan niet voor tijdelijke winst,
  noch om begrotingstekorten te verhelpen.
 • 9:37 - 9:39
  Het moet dienen
  voor langetermijnverandering
 • 9:39 - 9:42
  en om gerechtigheid te bevorderen.
 • 9:42 - 9:44
  Het is nu al mogelijk.
 • 9:44 - 9:46
  Na Orkaan Katrina
 • 9:46 - 9:50
  namen universiteiten en scholen
  over de hele VS studenten op
 • 9:50 - 9:54
  om hen te helpen hun semester of jaar
  af te ronden zonder iets te missen.
 • 9:54 - 9:58
  Deze studenten zijn nu
  productieve aanwinsten in onze gemeenschap
 • 9:58 - 10:01
  en dit is waar onze gemeenschappen,
  bedrijven en instituties
 • 10:01 - 10:03
  zich op moeten voorbereiden.
 • 10:03 - 10:05
  De tijd is gekomen.
 • 10:06 - 10:10
  Als we het probleem dus herformuleren
  op een meer realistische manier
 • 10:10 - 10:14
  en onze sociale systemen herstructureren
  op een meer rechtvaardige manier,
 • 10:14 - 10:18
  is alles wat er nog overblijft om te doen,
  terugkeren naar onze roots
 • 10:18 - 10:22
  en een beroep doen
  op een van onze oudste krachten.
 • 10:22 - 10:27
  Dit betekent per definitie
  dat we moeten leren --
 • 10:27 - 10:32
  zonder het te zien als symbolisch
  of exotisch of het af te schepen --
 • 10:32 - 10:34
  om het leiderschap
  en de traditionele kennis
 • 10:34 - 10:36
  van een specifieke locatie te volgen.
 • 10:37 - 10:41
  Het betekent dat we standaarden
  van ecologische billijkheid,
 • 10:41 - 10:43
  klimaatrechtvaardigheid en mensenrechten
 • 10:43 - 10:46
  moeten zien als de basisstandaarden,
 • 10:46 - 10:49
  een startpunt van waaruit
  onze nieuwe maatschappij moet vertrekken.
 • 10:50 - 10:56
  Dit alles vereist dat we een kracht
  groter dan onszelf moeten erkennen
 • 10:56 - 10:59
  en een leven dat langer duurt
  dan de levens die wij zullen leven.
 • 10:59 - 11:03
  Het vereist dat we geloven in dingen
  waarvan we ons gelukkig mogen prijzen
 • 11:03 - 11:05
  dat we ze niet hoeven te zien.
 • 11:06 - 11:09
  We moeten de rechten van de natuur eren.
 • 11:09 - 11:13
  We moeten mensenrechten
  voor iedereen bevorderen.
 • 11:13 - 11:16
  We moeten veranderen
  van een wegwerpmaatschappij,
 • 11:16 - 11:18
  gericht op het individu,
 • 11:18 - 11:22
  naar een die inziet dat we een collectieve
  en langdurige menselijkheid hebben.
 • 11:22 - 11:24
  Anders zullen we het niet halen.
 • 11:25 - 11:31
  We moeten inzien dat we allen
  verstrikt zitten in een oneerlijk systeem
 • 11:31 - 11:33
  en we moeten erkennen
 • 11:33 - 11:36
  dat de enige manier
  waarop jij zal overleven,
 • 11:36 - 11:39
  erin bestaat dat wij achterhalen
 • 11:39 - 11:42
  hoe we samen een gedeelde vrijheid
  werkelijkheid kunnen maken.
 • 11:43 - 11:46
  Het goede nieuws is
  dat we van krachtige mensen afstammen.
 • 11:46 - 11:49
  We stammen af van zij die,
  op de een of andere manier,
 • 11:49 - 11:53
  het zodanig lang overleefd hebben
  dat wij hier vandaag zijn.
 • 11:53 - 11:55
  Dat is voldoende reden om te vechten.
 • 11:55 - 11:58
  En geloof je vriendin uit Zuid-Louisiana:
 • 11:58 - 12:01
  de moeilijkste gevechten
  zijn de gevechten die we moeten vieren.
 • 12:01 - 12:06
  Laten we ervoor kiezen om de volgende fase
  van ons planetaire bestaan mooi te maken
 • 12:06 - 12:07
  en, terwijl we dat doen,
 • 12:07 - 12:10
  het rechtvaardig en eerlijk
  voor iedereen te maken.
 • 12:11 - 12:13
  We kunnen dit, mensen.
 • 12:13 - 12:16
  We kunnen dit, omdat we moeten.
 • 12:16 - 12:21
  We moeten, want anders verliezen we
  onze planeet en onszelf.
 • 12:21 - 12:22
  Het werk begint hier.
 • 12:22 - 12:24
  Het werk begint samen.
 • 12:24 - 12:26
  Dit is mijn offergave.
 • 12:26 - 12:28
  Dank je wel om ze te ontvangen. Bedankt.
 • 12:28 - 12:32
  (Applaus)
Title:
Klimaatverandering zal miljoenen verdringen - zo bereiden we ons voor
Speaker:
Colette Pichon Battle
Description:

Wetenschappers voorspellen dat klimaatverandering meer dan 180 miljoen mensen zal verdringen tegen 2100 -- een 'klimaatmigratiecrisis' waar de wereld niet klaar voor is, zegt advocaat in rampenherstel en Louisiana-inwoner Colette Pichon Battle. In deze passionele en lyrische talk spoort ze ons aan tot een radicale herstructurering van de economische en sociale systemen die klimaatmigratie aandrijven - en in de eerste plaats veroorzaakt hebben - en licht ze toe hoe we een collectieve veerkracht kunnen cultiveren, ons beter kunnen voorbereiden voor de rampen toeslaan en mensenrechten voor eenieder kunnen bevorderen.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Proiect:
TEDTalks
Duration:
12:47

Dutch subtitles

Versiuni