Vietnamese subtitrări

← Duyệt web riêng tư. Chọn Firefox.

Obține codul încorporat
25 Languages

Showing Revision 3 created 11/23/2019 by An Bình Nguyễn .

 1. Chỉ vì bạn không thấy họ
 2. không có nghĩa họ không thấy bạn.
 3. Những kẻ theo dõi online có thật
 4. và Firefox chặn họ cho bạn.
 5. Hơn 2000 kẻ theo dõi bị chặn
 6. tự động
 7. mỗi ngày
 8. mỗi phút bạn dành ra
 9. mọi nơi trên web
 10. có lẽ kể cả ở đây.
 11. Mọi việc bạn làm online
  là một phần của bạn
 12. và đáng được bảo vệ.
 13. (Âm nhạc)
 14. Firefox chiến đấu vì bạn.