Persian subtitrări

خصوصی جستجو کنید. فایرفاکس بگیرید.

ما به صورت خودکار ردیاب‌ها را بلاک می‌کنیم تا شما راحت باشید.
آن‌ها سن، وضعیت تاهل، سلیقه موسیقی، عقاید سیاسی و ... شما را می‌دانند.
مترجم: مهدی احمدی

Obține codul încorporat
25 Languages

Showing Revision 2 created 02/29/2020 by mahdi ahmadi.

 1. اینکه شما آن‌ها را نمی‌بینید
 2. دلیل نمی‌شود که آن‌ها
  نتوانند شما را ببینند
 3. ردیاب‌های آنلاین واقعی هستند
 4. و فایرفاکس آن‌ها را برای شما بلاک می‌کند
 5. بیش از 2000 ردیاب بلاک می‌شوند
 6. به صورت خودکار
 7. هر روز
 8. هر دقیقه‌ که صرف نت می‌کنید
 9. در هرجایی از اینترنت
 10. شاید حتی اینجا
 11. تمام کارهای آنلاین شما بخشی از شما است
 12. که ارزش حفاظت دارد
 13. (موسیقی)
 14. فایرفاکس برای‌تان می‌جنگد.