Turkish subtitrări

← "Irkçı olmamak" ve ırkçılık karşıtı olmak arasındaki fark

Obține codul încorporat
22 Languages

Showing Revision 23 created 06/29/2020 by Cihan Ekmekçi.

 1. Cloe Shasha: Hoş geldin Ibram
 2. ve bize katıldığın için teşekkürler.
 3. Ibram X. Kendi: Teşekkürler Cloe

 4. ve Whitney,
 5. bu sohbete katıldığınız için
  hepinize teşekkür ederim.
 6. Pekala, birkaç hafta önce
 7. George Floyd'un acımasızca
  öldürüldüğünü öğrendiğimiz gün,
 8. Central Park'ta köpeğine
  tasma takmayı tercih etmeyen
 9. ve yakınındaki siyahi bir adamın
 10. tasma takması gerektiğini
  söyleyerek uyardığı beyaz bir kadının
 11. tasma takmak yerine
  siyahi erkeği tehdit ettiğini,
 12. polisi aramaya karar verdiğini
 13. ve polise hayatının tehdit altında
  olduğunu iddia ettiğini öğrendik.
 14. Bunu bir video aracılığıyla öğrendiğimizde
  birçok Amerikalı şaşkınlığa uğradı
 15. ve o kadın, Amy Cooper,
  kendini ulusal bir televizyonda buldu
 16. ve tıpkı diğer pek çok Amerikalının
 17. ırkçı bir eylemde bulunduktan
  hemen sonra söylediği gibi,
 18. "Ben ırkçı değilim," dedi.
 19. Pek çok Amerikalı diyorum
 20. çünkü gerçekten ırkçı fikirler ifade eden,
 21. ırkçı politikaları
  destekleyen Amerikalıların
 22. tarihini düşündüğümüzde,
 23. aslında ırkçı olmadığını iddia eden
  insanların tarihinden bahsediyor oluruz
 24. çünkü herkes ırkçı
  olmadığını iddia ediyor,
 25. ister dünyadaki Amy Coopers'lar olsun,
  ister Donald Trump;
 26. ki Donald Trump
  çoğunlukla siyahi olan Baltimore'un
 27. hiçbir insanın yaşamak istemeyeceği
  fare ve kemirgenlerle dolu
 28. bir pislik olduğunu
  söyledikten sonra ırkçı olmakla suçlandı.
 29. O da şöyle dedi, "Aslında dünyadaki
  en az ırkçı insan benim."
 30. Yani ırkçılığın esas ruhu
 31. her zaman inkar olmuştur
 32. ve bu ruhun sesi de
 33. her zaman "ben ırkçı değilim" der.
 34. Bu yüzden, işim dahilinde
  yapmaya çalıştığım şey

 35. Amerikalıların kelime haznelerinden
  "ırkçı olmamak" kavramını
 36. gerçekten çıkarmak
 37. ve ya ırkçı ya da ırkçılık karşıtı
  olduğumuzun farkına varmak.
 38. Belirli ırk gruplarının diğer gruplardan
  daha iyi veya daha kötü olduğunu
 39. veya daha üstün ya da daha altta olduğunu
 40. öne süren fikirler ifade ederiz.
 41. Ya ırkçı oluruz
 42. ya da ırkçılık karşıtı.
 43. Herhangi bir kültürel
  ve hatta etnik farklılığa rağmen
 44. ırk gruplarının eşit olduğunu
  öne süren kavramları ifade ederiz.
 45. Ya ırksal eşitsizlik
  ve adaletsizliğe yön veren
 46. politikaları destekleriz,
 47. tıpkı Breonna Taylor'ın öldürüldüğü
  Louisville'de gördüğümüz gibi
 48. ya da herkes için adalet
  ve eşitliğe yön veren politikaları
 49. destekler ve teşvik ederiz.
 50. Bu yüzden, ırkçı fikirler
  ifade edip etmediğimiz,

 51. ırkçı politikaları
  destekleyip desteklemediğimiz
 52. konusunda net olmamız
  gerektiğini düşünüyorum
 53. ve ırkçı olduğumuzda kabul etmeliyiz
 54. çünkü ırkçılık karşıtı olmak,
 55. ırkçı bir fikir ifade ettiğimizde
  onu kabul etmektir,
 56. şöyle demektir, "Biliyor musun?
 57. Central Park'ta bunu yaparken
  aslında ırkçıydım.
 58. Fakat değişeceğim.
 59. Irkçılık karşıtı
  olmak için çabalayacağım."
 60. Irkçı olmak ise Amerikan
  toplumunu istila eden
 61. ırksal eşitsizlikleri sürekli reddetmektir
 62. ve Amerikalıların zihinlerini istila eden
  ırkçı fikirleri sürekli reddetmektir.
 63. Ben adil ve tarafısz bir toplum
  inşa etmek istiyorum
 64. ve bu sürece başlamak için bile
 65. tek yolumuz ırkçılığımızı kabul etmek
 66. ve ırkçılık karşıtı
  bir dünya inşa etmektir.
 67. Teşekkürler.
 68. CS: Bunun için çok teşekkürler.

 69. Kitabın, "How to Be an Antiracist"
  [Nasıl Irkçılık Karşıtı Olunur?]
 70. olup bitenlerin ışığı altında
  en çok satanlardan birisi oldu
 71. ve ırkçılık karşıtlığı ile ırkçılığın,
 72. ırkçılık üzerinde
  bir görüş sahibi olmak için
 73. tek iki zıt kutup
  olduğundan bahsediyorsun.
 74. Nasıl ırkçılık karşıtı olabilecekleri
  açısından konuya aşina olmayanlar için
 75. ırkçılık karşıtlığının temel ilkelerinin
  ne olduğundan biraz bahseder misin?
 76. IXK: Tabii ki.

 77. Irkçılığın ruhunun
  inkar olduğunu söylemiştim
 78. ve gerçekten, ırkçılık
  karşıtlığının ruhu da itiraftır,
 79. bu toplumda büyüdüğünü
  kabul etmektir,
 80. hayatlarımızın bir noktasında
 81. gerçekten belki de ırkçı olan,
  belirli ırk gruplarının diğerlerinden
 82. daha iyi veya daha kötü olduğunu
  öne süren fikirleri benimsemektir
 83. ve ırksal hiyerarşiye inandığımız için,
 84. Amerikalılara sistematik olarak
 85. siyahi insanların daha tehlikeli olduğu,
 86. siyahi insanların suçlara daha
  yatkın olduğu öğretildiği için,
 87. siyahi insanların ulusal olarak
  gözetimde tutulan nüfusun
 88. yüzde 40'ını oluşturduğu
  bir toplumda yaşadığımız zaman,
 89. bu, insanlara normal görünecektir.
 90. Siyahi insanların nüfusun
  yüzde 20'sini oluşturduğu
 91. fakat insanların yüzde 60'tan fazlasının
 92. polis tarafından vurulduğu bir toplumda,
 93. Minneapolis gibi bir şehirde
  yaşadığımız zaman,
 94. bu, normal görünecektir.
 95. Yani ırkçılık karşıtı olmak
 96. siyahi insanlarda veya diğer
  herhangi bir ırk grubunda
 97. yanlış veya aşağılık bir şey
  olmadığına inanmaktır.
 98. Siyahi insanlar
 99. veya diğer herhangi bir
  ırk grubunda tehlikeli bir şey yok.
 100. Etrafımızda bu ırksal eşitsizlikleri
  gördüğümüz zaman,
 101. onları olağan dışı olarak görüyoruz
 102. ve sonra düşünmeye başlıyoruz,
  birçok siyahi insanın
 103. polis tarafından öldürülmesinin
  ardında nasıl politikalar var?
 104. Birçok Latin kökenli insanın
  orantısız olarak
 105. COVID ile enfekte olmasının
  ardında nasıl politikalar var?
 106. Bu politikaları altüst etmek
  ve yerlerine daha ırkçılık karşıtı
 107. politikalar koymak için nasıl
  mücadelenin bir parçası olabilirim?
 108. Whitney Pennington Rodgers:
  Görünen o ki,

 109. ırkçı olmamak ile ırkçılık karşıtlığı
  arasında bir ayrım yapıyorsun.
 110. Bundan biraz daha bahsedip
  bunu detaylandırabilir misin?
 111. İkisi arasındaki fark nedir?
 112. IXK: En basit şekliyle,

 113. ırkçı olmayan, ırkçı olduğunu
  reddeden bir ırkçıdır
 114. ve ırkçılık karşıtı ise
 115. ırkçı olduğu zamanları
  kabul etmeye gönüllü olan,
 116. toplumumuzdaki ırksal problemleri
 117. ve eşitsizlikleri
  fark etmeye gönüllü olan
 118. ve ırksal eşitsizlikleri, politikalarla
  mücadele ederek değiştirmeye
 119. gönüllü olan kişidir.
 120. Bunu söylüyorum çünkü
  gerçekten köle sahipleri, köle tüccarları
 121. fikirlerinin, bizim ifademizle,
  ırkçı olmadığını düşünüyorlardı.
 122. Şöyle şeyler söylüyorlardı,
 123. "Siyahi insanlar Ham'ın lanetli neslidir
 124. ve onlar sonsuza dek
  kölelikle lanetlenmişlerdir."
 125. Bu "Ben ırkçı değilim" değildir.
 126. Bu "Tanrı'nın kanunu.''
 127. Şöyle şeyler diyorlardı,
 128. "Bilime dayanarak, etnolojiye dayanarak,
 129. doğa tarihine dayanarak,
 130. siyahi insanlar yaradılıştan
 131. köleliğe ve itaatkarlığa yatkındır.
 132. Bu doğanın kanunu. Ben ırkçı değilim.
 133. Ben doğanın yapmam gerektiğini
  söylediği şeyi yapıyorum."
 134. Böylece ırkçı olmama
  ve ırkçılığı reddetme yapısı,
 135. bu ülkenin köklerine kadar uzanıyor.
 136. CS: Evet.

 137. Peki konu ırkçılık olduğunda
  çoğu insan için hala
 138. tarafsızlığın yetersiz olduğunu
  kabul etmenin neden
 139. bu kadar zor olduğunu düşünüyorsun?
 140. IXK: Çünkü bence ırkçılık karşıtı olmak
  çok çalışma gerektiriyor.

 141. Çok açık olmalısınız, değil mi?
 142. Hatalı olduğunuzu kabul etmeye
  gönüllü olmalısınız.
 143. Şunu kabul etmeye gönüllü olmalısınız,
 144. eğer daha fazlasına sahipseniz,
  örneğin bir beyazsanız
 145. ve daha fazlasına sahipseniz,
 146. bu, siz daha fazlasınız diye olmayabilir.
 147. Yaşamınızda imkan dahilinde
  çok çalıştığınızı
 148. fakat belirli avantajlara
 149. sahip olduğunuzu ve bunların da size
 150. diğer insanların sahip olmadığı
  imkanları sağladığını
 151. kabul etmelisiniz.
 152. Tüm bunları kabul etmelisiniz
 153. ve insanların alenen
 154. ve hatta özel olarak
 155. kendilerine karşı
  eleştirel olmaları çok zordur.
 156. Ayrıca bunun, belki de
  bundan bahsetmeliydim,

 157. insanların "ırkçı" kelimesini
 158. nasıl tanımladıklarıyla
  ilgili olduğunu düşünüyorum.
 159. İnsanlar "ırkçı" kelimesini
 160. sabit bir kategori gibi,
  bir kimlik olarak tanımlamaya yatkınlar.
 161. Bu, kişinin kimliği için gereklidir.
 162. Birisi ırkçı hale gelir.
 163. Bu yüzden de --
 164. Ayrıca bir ırkçıyı, kötü ve uğursuz
  bir insanla bağdaştırırlar.
 165. Bir ırkçıyı Ku Klux Klan adamı
  veya kadınıyla bağdaştırırlar.
 166. Onlar da şöyle der,
  "Ben Ku Klux Klan'da değilim,
 167. ben kötü bir insan değilim
 168. ve hayatımda iyi şeyler yaptım.
 169. Beyaz olmayan insanlara iyi şeyler yaptım.
 170. Bu yüzden ırkçı olamam.
 171. Değilim. Bu benim kimliğim değil."
 172. Fakat aslında ırkçılığı
  bu şekilde tanımlamamalıyız.
 173. Irkçı, açıklayıcı bir terimdir.
 174. Bir insanın belirli bir anda
  ne söylediğini veya ne yaptığını tanımlar
 175. ve bir insan bir anda
 176. ırkçı bir fikir ifade ediyorsa,
 177. siyahi insanların tembel olduğunu
  söylüyorsa, o anda ırkçı olurlar.
 178. Bir sonraki andaysa
 179. yerli insanların kültürlerini
  takdir ediyorlarsa,
 180. ırkçılık karşıtı olurlar.
 181. WPR: Bir dakika içerisinde

 182. topluluğumuzdan sorular alacağız
 183. fakat öne sürdüğün bu fikri
  duyduğunda, ırkçılık karşıtlığı fikrini,
 184. birçok insanın, bunun sadece
 185. beyazlar topluluğunu
 186. ilgilendirdiği hissine
  kapıldığını düşünüyorum.
 187. Siyahi topluluğun ve beyaz olmayan,
  diğer etnik azınlıkların
 188. bu ırkçılık karşıtlığı fikrine
  nasıl katılacağını
 189. ve bunu nasıl düşünebilecekleri
  hakkında biraz konuşur musun?
 190. IXK: Elbette.

 191. Beyaz Amerikalılar çoğunlukla
  "ben ırkçı değilim" diyorsa,
 192. beyaz olmayan insanlar da çoğunlukla
 193. "Ben ırkçı olamam
 194. çünkü kendim zaten
  farklı ırktanım," diyor.
 195. Bazı beyaz olmayan insanlar da
  ırkçı olamayacaklarını
 196. çünkü güçlerinin olmadığını söylüyor.
 197. Yani, her şeyden önce,
 198. çalışmamda yapmaya çalıştığım şey
 199. beyaz olmayan insanların
  gücü olmadığı fikrini geri püskürtmek.
 200. Beyaz olmayan biri olarak
 201. gücünüzün olmadığını söylemek
  veya düşünmekten
 202. daha güçsüzleştirici bir şey yoktur.
 203. Beyaz olmayanlar, her insanın sahip olduğu
 204. en temel güçten
  uzun zaman yararlandılar
 205. ve bu, direnme politikası gücü --
 206. ırkçı politikalara direnme gücü,
 207. ırkçı bir topluma direnme gücü.
 208. Fakat eğer farklı ırktansanız
 209. ve Honduras ve El Salvador'dan
 210. buraya gelen insanların bu ülkeyi
 211. istila ettiğine inanıyorsanız,
 212. Latin kökenli göçmenlerin
 213. hayvanlar ve yağmacı
  olduğuna inanıyorsanız,
 214. o zaman, ister siyahi,
  ister Asyalı veya yerli olun,
 215. hiçbir zaman Latin kökenli
  göçmenleri korumak
 216. ve Latin kökenli göçmenlerin de
 217. diğer gruplar kadar bu ülkeye
  katabileceği şeyler olduğunu fark etmede
 218. verilen mücadelenin
  bir parçası olmayacaksınız,
 219. o insanları "işlerinizi çalan"
  kişiler olarak göreceksiniz
 220. ve dolayısıyla ırkçı bir retoriği,
 221. ırkçı politikaları destekleyeceksiniz
 222. ve muhtemelen bu sizi incitse bile,
 223. diğer bir deyişle, bu sizi incitecek,
 224. eğer siyahiyseniz Haiti
  ve Nijerya'dan gelen göçmenler,
 225. eğer Asyalı iseniz
  Hindistan'dan gelen göçmenler.
 226. Yani beyaz olmayan insanlar için bile
  direnme gücünün olduğunu
 227. fark etmenin son derece önemli
  olduğunu düşünüyorum
 228. ve beyaz olmayan insanlar, diğer beyaz
  olmayanları problem olarak gördüğünde
 229. ırkçılığı da problem
  olarak görmeyeceklerdir.
 230. Irkçılığı problem olarak görmeyen
  herhangi bir insan ise
 231. ırkçılık karşıtı olmaz.
 232. CS: Konuşmanın başlangıcında
  buna biraz değindin

 233. fakat ırkçılığın, siyahi topluluklar
  ve farklı ırktan toplulukların
 234. Amerika'da sistematik olarak
 235. dezavantajlı hale getirilmelerine
  nasıl neden olduğundan bahsettin,
 236. ki bu, bu topluluklarda COVID-19
  nedenli çok fazla ölüme sebep oldu.
 237. Ancak medya genelde
  beyaz olmayan insanları
 238. hastalığa yatkınlık
  nedeniyle sorumlu tutuyor.
 239. Bununla bağlantılı olarak merak ediyorum,
 240. ırkçılık karşıtlığı ve vücutla ilgili
 241. potansiyel değişiklik
  arasındaki ilişki nedir?
 242. IXK: Bence doğrudan bir ilişki var

 243. çünkü ne zaman --
 244. ırkçı fikirlere inandığınız
  ve onları tükettiğiniz zaman,
 245. değişimin gerekli olduğuna
  bile inanmazsınız
 246. çünkü o zaman ırksal eşitsizliğin
  normal olduğuna inanırsınız
 247. ya da değişimin mümkün
  olduğuna inanmazsınız.
 248. Demek istediğim, siyahi insanların
  polis tarafından yüksek oranda
 249. öldürülmesinin nedeninin
 250. ya da Latin kökenli insanların
  yüksek oranda enfekte olmasının nedeninin
 251. onlarla ilgili yanlış bir şeyler olduğuna
 252. ve hiçbir şeyin
  değiştirilemeyeceğine inanırsınız.
 253. Dolayısıyla, vücutla ilgili yapısal
  değişim mücadelesinin
 254. parçası olmak bir yana,
  vücutla ilgili yapısal değişimin
 255. gerekli olduğunu bile
  görmeye başlamazsınız.
 256. Yani tekrar, ırkçılık karşıtı olmak
 257. ırksal eşitsizliğin yalnızca
 258. iki maddesi olduğunu fark etmektir:
 259. Ya insanlarla ilgili yanlış
  bir şeyler vardır
 260. ya da güç ve politikayla ilgili
  yanlış bir şey vardır.
 261. Herhangi bir insan grubunda
  yanlış bir şey olmadığını fark ederseniz
 262. ve gruplara değiniyorum --
 263. bireyler demiyorum.
 264. Kesinlikle koronavirüsü ciddiye almayan
 265. siyahi bireyler vardır,
 266. enfekte olmalarının
  nedenlerinden birisi de budur.
 267. Fakat korona virüsü ciddiye almayan
  beyaz insanlar da var.
 268. Siyahi insanların koronavirüsü
  ciddiye alma olasılığının
 269. beyazlardan daha fazla olduğunu
  gösteren çalışmalar var,
 270. fakat kimse kanıtlamadı.
 271. Burada bireylerden bahsetmiyoruz
 272. ve kesinlikle grupları
  bireyleştirmemeliyiz.
 273. Bir Latin kökenli insanın
  veya siyahi insanın
 274. bireysel davranışlarına bakarak onların
 275. grubun temsilcileri olduğunu
  kesinlikle söylememeliyiz.
 276. Bu kendi içerisinde ırkçı bir fikir.
 277. Gruplardan bahsediyorum
 278. ve grupların emsal olduğuna inanıyorsanız
 279. o zaman diğer tek alternatif,
 280. yani eşitsizlik ve adaletsizliği
  sürdüren diğer tek açıklama
 281. güç ve politika.
 282. Öyleyse zamanı, güç ve politikayı
  dönüştürmek için harcamak da
 283. zamanı ırkçılık karşıtı olmak için
  harcamak demektir.
 284. WPR: Seyirciden gelen birkaç sorumuz var.

 285. Birincisi bir topluluk üyesinden geliyor.
 286. "Beyaz ayrıcalığından bahsettiğimizde
 287. ayrıca sohbet etme zorluğuna sahip
  olmama ayrıcalığından da bahsediyoruz.
 288. Bunun değişmeye
  başladığını düşünüyor musun?"
 289. IXK: Öyle umuyorum,

 290. çünkü beyaz Amerikalıların da
 291. ayrıcalıklarını eş zamanlı olarak
 292. tanımaları gerekiğini düşünüyorum
 293. yani beyaz olmalarının
  sonucu olarak artan ayrıcalıkları
 294. ve bunu yapabilmelerinin tek yolu
 295. bu sohbetlere önayak olmak
  ve bu sohbetleri gerçekleştirmek.
 296. Daha sonra da,
 297. ırkçı politikalar nedeniyle
 298. beyaz Amerikalıların daha
  fazlasına sahip olduğunu anlamalılar,
 299. evet, daha fazlasına sahipler
 300. fakat beyaz Amerikalıların esas
  sorgulaması gereken şey bence şu,
 301. özellikle de bu sohbetleri
  kendi aralarında gerçekleştiriyorken.
 302. Eğer daha adil bir topluma sahip olsaydık,
 303. daha fazlasına mı sahip olurduk?
 304. Çünkü sorduğum şey,
 305. beyaz Amerikalılar ırkçılık
  nedeniyle daha fazlasına sahip
 306. fakat diğer Batı demokrasilerinde
  beyaz Amerikalılardan daha fazlasına
 307. sahip olan diğer insan grupları var
 308. ve o zaman şunu sormaya başlıyorsunuz,
 309. diğer ülkelerdeki insanlar neden
  ücretsiz sağlık hizmetine sahipler?
 310. Onlar neden ücretli
  ailevi durum iznine çıkabiliyor?
 311. Onların neden çok büyük
  güvenlik ağları var?
 312. Bizde neden yok?
 313. Bizde neden olmadığı sorusu için
 314. asıl cevaplardan birisi de ırkçılık.
 315. Donald Trump'ın neden
  Birleşik Devletler'in başkanı olduğu
 316. sorusu için de asıl cevaplardan
  birisi ırkçılık.
 317. Beyaz Amerikalıların
  ırkçılık karşıtı olmaları için
 318. onlardan fedakar olmalarını istemiyorum.
 319. İnsanların anlayışlı bir bencilliğe
  sahip olmalarını istiyoruz.
 320. Yoksullukları birkaç bin beyaz
  köle sahibi ailelerin zenginliğinin

 321. doğrudan bir sonucu olan
 322. o dört milyon, yani 1860 senesindeki
  beş milyon yoksul beyaz demeliyim,
 323. kölelikle mücadele etmek için
 324. fedakar olmanıza ihtiyacımız var
  demek istemiyoruz.
 325. Hayır, aslında kişisel çıkarınıza
  göre davranmanıza ihtiyacımız var.
 326. Pandemi sonucunda işlerini kaybeden
  o milyonlarca Amerikalı,
 327. beyaz Amerikalılar,
 328. onlardan fedakar olmalarını istemiyoruz.
 329. Sadece eğer farklı bir
  öncelikler dizisine sahip olan
 330. farklı bir hükûmetimiz olsaydı,
 331. şu an daha iyi durumda olabileceklerini
  fark etmelerini istiyoruz.
 332. Üzgünüm, bu konuya hiç girmeyeyim.
 333. CS: Hayır, minnettarız. Teşekkürler.

 334. Bununla bağlantılı olarak,
 335. açıkçası bu protestolar
  ve bu hareket bazı süreçlere yol açtı:
 336. Konfederasyon heykellerinin kaldırılması,
 337. Minneapolis Şehir Konseyi'nin, polis
  departmanını kaldırmayı vaat etmesi, vb.
 338. Fakat bu adalet kavgası devam ettikçe
  politik düzeyde neyin en yüksek
 339. önceliğe sahip olduğunu düşünüyorsun?
 340. Diğer ülkelerden bir şeyler
  öğrenebilmemiz için bir yol var mı?
 341. IXK: Aslında tek bir politika

 342. önceliğine gerek olduğunu düşünmüyorum.
 343. Yani, eğer birisi cevaplamam
  için beni zorlasaydı
 344. muhtemelen iki derdim
 345. ve bu da herkes için yüksek kalitede
  ücretsiz sağlık hizmeti olurdu
 346. ve yüksek kalitede derken
  yalnızca herkes için
 347. devlet sağlık sigortasından bahsetmiyorum,
 348. aslında eş zamanlı bir
  senaryodan bahsediyorum,
 349. yani insanların
  ağırlıklı olarak siyahi olduğu
 350. ve ülkede COVID nedenli en yüksek
  ölüm oranlarından bazılarına
 351. sahip olan kırsal güneybatı
  Georgia ve ilçelerinde
 352. insanların Atlanta ve New York'taki
  insanlarla aynı yüksek kalitede
 353. sağlık hizmetine sahip olduğu
  bir senaryodan bahsediyorum
 354. ve sonra, eş zamanlı olarak
 355. sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu.
 356. Bu yıl birçok Amerikalı elbette
  yalnızca COVID nedeniyle ölmüyor,
 357. ayrıca kalp hastalığı
  ve kanser nedeniyle de ölüyor,
 358. bunlar Amerikalılar için COVID'den
  önce de bir numaralı öldürücülerdi
 359. ve bunlar orantısız şekilde siyahiler.
 360. O yüzden diyebilirim ki,

 361. ikinci olarak da tazminatlar.
 362. Birçok Amerikalı
 363. ırksal eşitliğe inandığını
 364. ve ırksal eşitlik getirmek
  istediğini öne sürüyor.
 365. Birçok Amerikalı, bu ekonomik
  sistemde bu ülkedeki herkes için
 366. ekonomik geçimin ne kadar
  kritik olduğunu fark ediyor.
 367. Fakat sonra birçok Amerikalı reddediyor
  veya tazminatları desteklemiyor.
 368. Öyleyse şöyle bir durum var,
 369. beyaz Amerikalılar,
  son kontrol ettiğimde,
 370. onların ortalama zenginliği, siyahi
  Amerikalıların ortalama zenginliğinden
 371. 10 kat daha fazla
  ve yeni bir araştırmaya göre,
 372. 2053'e kadar --
 373. yani şu an ve 2053 senesi
  arasında demeliyim,
 374. beyaz ortalama zenginliğinin
  büyümesi öngörülüyor
 375. ve bu, mevcut durgunluktan önceydi
 376. ve siyahi ortalama zenginliğinin de
 377. sıfır dolar sınırına inmesi bekleniyor
 378. ve bu, mevcut durgunluğa
  dayanarak, on yıla yayılabilir.
 379. Bu durumda yalnızca
  ırksal zenginlik farkımız yok,
 380. ayrıca gittikçe büyüyen bir
  ırksal zenginlik farkımız var.
 381. Kendini ırksal eşitliğe adadığını söyleyen

 382. ve ayrıca ekonomik geçimin
  öneminin farkında olan
 383. ve zenginliğin miras olduğunun
 384. ve zenginliğin çoğunun da
  miras kaldığının farkında olan
 385. Amerikalılar için,
  mirası düşündüğünüzde
 386. çoğu Amerikalının ırkçı varsaydığı
 387. geçmişi ve eski politikaları
  düşünüyor oluruz,
 388. ister kölelik olsun ister sınırlar,
 389. tazminatlar gibi büyük bir program olmazsa
 390. gittikçe büyüyen ırksal zenginlik farkını
 391. kapatmaya nasıl başlayabiliriz?
 392. WPR: Zenginlik farkı ve
  bu ülkedeki zenginlik eşitsizliği

 393. fikrine bağlı olarak,
 394. topluluk üyemiz
  Dana Perls'den bir sorumuz var.
 395. Şöyle soruyor, "Liberal beyaz örgütlerin
 396. iş ortamında, özellikle de insanların
  ırkçılık karşısında sessiz kaldığı
 397. veya içten bakmaksızın göstermelik
  ifadeler kullandıkları ortamlarda
 398. ırkçılık problemlerine etkili şekilde
  nasıl değinmelerini önerirsin?"
 399. IXK: Tabii ki.

 400. Birkaç öneride bulunabilirim.
 401. Birincisi, onlarca yıldır
 402. her iş yeri alenen çeşitliliğe adanmışlık
  vaadinde bulundu.
 403. Tipik olarak da çeşitlilik
  ifadeleri kullandılar.
 404. Bu çeşitlilik ifadelerini
  temel olarak parçalayabilir
 405. ve yeni bir ifade yazabilirim
 406. ve bu ifade de ırkçılık
  karşıtlığına adanmış olur.
 407. O ifadede, ırkçı bir fikrin ne olduğunu,
  ırkçılık karşıtı bir fikrin ne olduğunu,
 408. ırkçı bir politikanın ne olduğunu
 409. ve ırkçılık karşıtı bir politikanın
  ne olduğunu açıkça tanımlayabilirsiniz.
 410. Bir iş yeri olarak, ırkçılık karşıtı
  fikirler kültürüne sahip olmaya
 411. ve ırkçılık karşıtı politikalardan
  oluşturulmuş bir kuruma
 412. sahip olmaya kendinizi
  adadığınızı ifade edebilirsiniz.
 413. Sonra herkes, o belgeye dayanarak
 414. herkesin fikrini ve o iş yerinin
  politikalarını ölçebilir.
 415. Bence bu, dönüşüm sürecini başlatabilir.
 416. Ayrıca iş yerleri için,
 417. yalnızca personellerini değil,
  ayrıca üst idareyi de
 418. çeşitlendirmenin önemli
  olduğunu düşünüyorum.
 419. Bence bu aynı zamanda kesinlikle kritik.
 420. CS: Seyirciden birkaç soru daha geliyor.

 421. Bir tanesi Melissa Mahoney'den,
 422. "Sanırım Donald Trump, Siyahi Hayatlar
  Önemlidir hareketini desteklemeyi
 423. partizan bir mesele haline getiriyor,
 424. örneğin Mitt Romney bir barış
  protestosuna katıldığı için
 425. onunla dalga geçiyor.
 426. Bunu partizanlıktan nasıl çıkarabiliriz?"
 427. IXK: Pekala, bana kalırsa
  siyahilerin hayatının

 428. demokratik bir ifade olduğunu söylemek,
 429. eş zamanlı olarak cumhuriyetçilerin de
 430. siyahilerin hayatına
  değer vermediğini söylemek demektir.
 431. Eğer bu esasen
  Donald Trump'ın söylediği şeyse,
 432. eğer siyahilerin hayatı için
 433. yürüyüş yapmakta bir problem
  olduğunu söylüyorsa,
 434. öyleyse bunun çözümü nedir?
 435. Çözüm, yürüyüş yapmamak.
  Peki diğer alternatif nedir?
 436. Diğer alternatif siyahilerin
  hayatı için yürüyüş yapmamak değil.
 437. Diğer alternatif, siyahiler polis şiddeti
  veya COVID nedeniyle öldüğü zaman
 438. bunu umursamamak.
 439. Bu yüzden bana göre bunu partizan
  bir mesele olmaktan çıkarmak için
 440. aynı yolla karşılık vermeli
 441. veya aynı yolla tartışmalıyız
 442. ve cumhuriyetçiler açıkça
  bunu kendilerinin söylemediğini
 443. iddia edeceklerdir
 444. fakat bu çok basit bir şey:
 445. siyahilerin hayatının önemli olduğuna
  inanırsınız ya da inanmazsınız
 446. ve eğer önemli olduğuna inanıyorsanız
 447. insan haklarına inandığınız içindir,
 448. öyleyse siyahi insanların ve tüm
  insanların yaşama hakkının olduğuna,
 449. polis şiddetinden korkmaması gerektiğine,
 450. devletten korkmaması gerektiğine
 451. ve barışçıl bir protestodan
  korkmaması gerektiğine inanırsınız
 452. fakat bu bozulacaktır
 453. çünkü bazı politikacılar
  bir kampanya gerçekleştirmek isterse,
 454. o zaman onu gösteren politikayı
  başlatırsınız ya da başlatmazsınız.
 455. WPR: İnsanların
  ırkçılık karşıtlığı hakkında

 456. nasıl düşünebilecekleri
  ve bunu hayatlarına
 457. nasıl dahil edebileceğine dair
  bir soru sormak istiyorum.
 458. Birçok insanın bunu duyduğunda
 459. şöyle dediğini hayal ediyorum,
 460. ah, eylemlerimin ve kelimelerimin
 461. nasıl algılandığı konusunda
 462. gerçekten dikkatli olmalıyım.
 463. Söylediğim ve yorucu
  hissettirebilecek olan bu şeyin
 464. ardındaki algılanan niyet nedir
 465. ve sanırım bu, politika
  fikrine bile bağlanıyor.
 466. Merak ediyorum.
 467. Irkçılık karşıtı olma
  işiyle birlikte gelen
 468. devasa bir düşüncelilik elementi var.
 469. Sürekli eylemlerinin diğer insanları
  nasıl incitebileceğini veya kırabileceğini
 470. düşünmekten doğan
  ruhsal yorgunluk konusunda
 471. endişe duyan insanlara
  tepkin ve yanıtın nedir?
 472. IXK: İnsanların ruhsal yorgunluğa
  duyduğu endişenin bir kısmının

 473. hiçbir zaman
  hata yapmak istememeleri
 474. fikri olduğunu düşünüyorum
 475. ve ırkçılık karşıtı olmanın da
 476. hatalar yapmak ve hata yaptığımızda
 477. bunu fark etmek olduğunu düşünüyorum.
 478. Bizler için kritik olan şey,
  net tanımlamalara sahip olmak,
 479. böylece kelimelerimizi
  ve eylemlerimizi değerlendirebiliriz
 480. ve bir hata yaptığımızda
  o hatayı sahiplenip şöyle diyebiliriz,
 481. "Biliyor musun, bu ırkçı bir fikirdi."
 482. "Aslında ırkçı bir politikayı
  destekliyordum fakat değişeceğim."
 483. Bizler için önemli olan bir diğer şey ise
 484. birçok şekilde
  bağımlı olduğumuzu fark etmek
 485. ve biz derken, bireylerin
  ve kesinlikle bu ülkenin
 486. ırkçılığa bağımlı olduğunu
  söylemek istiyorum
 487. ve birçok insanın inkar içerisinde
 488. olmasının nedenlerinden birisi de bu.
 489. İnsanlar genelde
  bağımlılıklarını inkar ederler.
 490. Fakat sonra, bu bağımlılığa
  sahip olduğumuzu fark ettiğimizde,
 491. bağımlı olan herkesle,
 492. madde bağımlılığının
  üstesinden gelen arkadaşlar
 493. ve aile üyeleriyle konuşursunuz,
 494. onlar size iyileştiklerini söylemezler,
 495. bunu sürekli düşünmeleri
  gerekmediğini söylemezler.
 496. Alkol bağımlılığının üstesinden
  gelen birisi şöyle diyecektir,
 497. "Biliyor musun,
  bu günden güne bir süreç
 498. ve ben günden güne,
 499. dakikadan dakikaya bunu anlıyorum
 500. ve evet, bağımlı olduğum şeylerden
  önceki halime dönmek için
 501. kendimi dizginlemek çok zor
 502. fakat aynı zamanda özgürleştirici
 503. ve kurtarıcı
 504. çünkü artık bu bağımlılıkta
  debelenmek zorunda değilim.
 505. Dolayısıyla bağımlılığım yüzünden
 506. artık insanları kırmam gerekmeyecek."
 507. Bence bu önemli.
 508. Ne hissettiğimizi düşünmek için
  çok fazla zaman harcıyoruz
 509. ve eylemlerimizin, fikirlerimizin
  diğerlerine ne hissettirdiği için daha az.
 510. George Floyd videosunun
  Amerikalıları yapmaya zorladığı bir şeyin
 511. özellikle ırkçılıkları neticesinde
  bir insanın ne hissettiğini
 512. duymalarını ve görmelerini
 513. sağlamak olduğunu düşünüyorum.
 514. CS: Seyircilerden bir sorumuz daha var.

 515. Şu konu hakkında soruyor;
 516. "Irkçılık karşıtlığı, feminizm
  ve eşcinsel hakları
 517. çalışmaları arasındaki
  kesişimsellikten bahsedebilir misiniz?
 518. Irkçılık karşıtlığı çalışmaları,
  diğer insan hakları meseleleriyle
 519. nasıl bağlantılı
  ve onları nasıl etkiliyor?"
 520. IXK: Elbette.

 521. Irkçı bir fikri şöyle tanımlarım,
 522. bu, bir ırk grubunun diğer bir
  ırk grubundan bir şekilde daha üstün
 523. veya daha altta olduğunu
  öne süren herhangi bir fikirdir.
 524. Irka karşılık, ırk grubu
  terimini kullanıyorum
 525. çünkü her bir ırk, ırksallaştırılmış
  kesişen grupların bir derlemesidir;
 526. siyahi kadınlar ve siyahi erkekler var
 527. ve siyahi heteroseksüeller
  ve siyahi eşcinsel insanlar var,
 528. tıpkı Latin kökenli kadınlar
  ve beyaz kadınlar ve Asyalı erkekler gibi,
 529. anlamamız gereken asıl kritik şey ise
 530. yalnızca, diyelim ki, siyahileri
  hedef alan ırkçı fikirler yoktur.
 531. Siyahi kadınları hedef alan,
 532. siyahi lezbiyenleri hedef alan,
 533. siyahi transseksüelleri hedef alan
 534. geliştirilmiş birçok ırkçı fikir var.
 535. Kesişen grupları hedef alan
  bu ırkçı fikirler de çoğu kez
 536. yine bu grupları hedef alan
 537. diğer bağnazlık biçimleriyle kesişir.
 538. Siyahi kadınlarla ilgili bir örnek
  vermek gerekirse,
 539. siyahi kadınlarla ilgili en eski
  ırkçı fikirlerden birisi,
 540. onların alt derece kadınlar olduğu
 541. veya hatta kadın bile olmadıkları
 542. ve kadınlığın zirvesi olan
 543. beyaz kadınlardan
  daha alt oldukları fikirleridir.
 544. Bu fikir, kadınların zayıf olduğunu
 545. ve bir insan, yani bir kadın,
 546. ne kadar zayıf olursa
  onun bir o kadar kadın olduğunu
 547. ve bir kadın ne kadar güçlü olursa
  onun bir o kadar erkeksi olduğunu
 548. öne süren cinsiyetçi
  fikirlerle kesişmiştir.
 549. Bu iki fikir, siyahi kadını
 550. zayıf, beyaz kadına göre altta olan
 551. güçlü, siyahi, erkeksi
  kadın fikri olarak
 552. siyahi kadını sürekli
  aşağılamak üzere kesişti.
 553. Yani zayıf, çok kadınsı beyaz kadın
 554. ve güçlü, çok erkeksi siyahi kadın
  kurgularını gerçekten anlamanın
 555. tek yolu cinsiyetçi fikirleri anlamaktır,
 556. cinsiyetçi fikirleri reddetmektir
 557. ve hızlı söyleyeceğim,
 558. aynısı ırkçılık ve homofobi
  kesişmesi için de geçerli,
 559. orada da siyahi eşcinsel insanlar,
  daha hiper-seksüel oldukları
 560. fikrine maruz kalırlar
 561. çünkü eşcinsel insanların
 562. heteroseksüellerden daha
  hiper-seksüel oldukları fikri vardır.
 563. Yani siyahi eşcinsel insanlar,
 564. beyaz eşcinsel insanlardan
  ve siyahi heteroseksüellerden
 565. daha hiper-seksüel olarak görülürler.
 566. Eğer homofobiyi reddetmiyor, anlamıyor
  ve onunla mücadele etmiyorsanız
 567. bunu da gerçekte göremez,
  anlayamaz ve reddedemezsiniz.
 568. WPR: Mücadele etme noktası için,

 569. topluluğumuzdan Maryam Mohit'in
  bir sorusu var, şöyle soruyor,
 570. "Desteği/takibi geri çekme kültürü ve
  ırkçılık karşıtlığı nasıl bir etkileşimde?
 571. Örneğin birinin geçmişte
  aşikar olarak ırkçı bir şey yapması
 572. ve onun ortaya çıkması?"
 573. Buna nasıl tepki veririz?
 574. IXK: Vay.

 575. Bence bu çok, çok karışık.
 576. Açıkçası insanları
  kendilerini dönüştürmeye,
 577. değişmeye, ırkçı oldukları zamanları
  kabul etmeye teşvik ediyorum
 578. ve açıkçası, topluluk olarak,
 579. insanlara bunu yapabilme
  gücünü vermeliyiz.
 580. Birisi ırkçı olduğunu kabul ettiği zaman
 581. onlardan desteğimizi/takibimizi
  anında geri çekemeyiz.
 582. Ayrıca çok kötü bir şey
  yapan insanlar da var
 583. ve yaptıkları şeyin ne kadar
  kötü olduğunu anlama konusunda
 584. çok isteksiz olan insanlar da var,
 585. bu yüzden belirli bir anda,
 586. yalnızca korkunç, çok kötü eylem değil
 587. her şeyin ötesinde,
 588. korkunç, çok kötü eylemi
  kabul etmeyi bile reddetmek.
 589. Bu durumda insanların desteği/takibi
  gerçekten geri çekmek istemelerini
 590. anlayabiliyorum ve bunu yapmalıyız,
 591. diğer bir yandan,
 592. ırkçı bir tutum sergileyen insanlar için,
 593. özellikle de aşırı kötü
  biçimde yapanlar için
 594. bir tür neticeye, aleni bir neticeye
 595. kültürel bir neticeye sahip olmalıyız.
 596. Birçok insan için de gidip desteği/takibi
  geri çekmeye karar verdiler.
 597. Onları eleştirmeme
  gerek olduğunu düşünmüyorum
 598. fakat kendilerini dönüştürmeyi
  reddedenler için
 599. ve bir hata yapmış, bunu fark etmiş
  ve kendini dönüştürmeye
 600. gerçekten kendini adamış olanlar için
 601. bir şeyler düşünmeliyiz.
 602. CS: Evet, yani,

 603. birçok aktivistin tecrübe ettiği
  endişelerden birisi
 604. Siyahi Hayatlar Önemlidir
  hareketinin ardındaki enerjinin,
 605. ırkçılık karşıtı değişimin
 606. gerçekten meydana gelmesi için
  yüksek kalması gerektiğidir.
 607. Bence bu söylediğin şey için de geçerli.
 608. Ayrıca fikrini merak ediyorum,
  protestolar azalmaya başladığında
 609. ve insanların bağışlarla
  eşleşen kampanyaları
 610. arka plana düştüğünde,
 611. ırkçılık karşıtlığı hakkındaki bu sohbetin
 612. merkezde kalacağından
  nasıl emin olabiliriz?
 613. IXK: Elbette.

 614. "How to Be an Antiracist" kitabımın
 615. son bölümlerinden birisinde
 616. "başarısızlık" adlı bir bölüm var.
 617. O bölümde his savunuculuğu
  adını verdiğim şeyden bahsettim
 618. ve bu olup bitenler,
  George Floyd'a olanlar
 619. veya Ahmaud Arbery'ye olanlar
 620. ya da Breonna Taylor'a olanlar
  hakkında kötü hisseden insanlar.
 621. Bu ülke ve ülkenin gidişatı
  konusunda kötü hissediyorlar.
 622. Daha iyi hissetmeye başlama yolları da
 623. bir gösteriye katılmak.
 624. Daha iyi hissetmeye başlama yolları
 625. belirli bir kuruluşa bağış yapmak.
 626. Daha iyi hissetmeye başlama yolları
 627. bir kitap okumak.
 628. Eğer birçok Amerikalının
  yaptığı şey buysa,
 629. öyleyse bir kez iyi hissettiklerinde,
 630. diğer bir deyişle, bir birey
  kitap kulüplerine, gösterilere
 631. veya bağış kampanyalarına
 632. katılma aracılığıyla iyi hissettiği zaman,
 633. o kişilerin kendi hisleri haricinde
  hiçbir şey değişmeyecektir.
 634. Bu yüzden hislerimizi geçmeliyiz.

 635. Bu, insanlar kötü hissetmelidir
  anlamına gelmiyor
 636. fakat hislerimizi kullanmalıyız,
 637. olup bitenler hakkında
  ne kadar korkunç hissediyorsak,
 638. ırkçılık karşıtı gücü ve politikaları
 639. yürürlüğe ve uygulamaya sokmak için
  hislerimizi kullanmalıyız.
 640. Diğer bir deyişle,
  hislerimiz bizi teşvik etmeli.
 641. Hislerimiz esas amaç olmamalı.
 642. Bu, bizi iyi hissettirmekle
  ilgili olmamalı.
 643. Bu, ülkeyi dönüştürmekle alakalı olmalı
 644. ve ülkeyi dönüştürmeye dikkat etmeliyiz
 645. çünkü eğer etmezsek
 646. insanlar tüm bunlar bittiğinde
  bir kez iyi hissederlerse,
 647. o zaman yine başka bir video ile dehşete
  düşme ve kötü hissetme durumuna
 648. geri döneriz
 649. ve bu devir sadece devam eder.
 650. WPR: Gerçekleştirebileceğimiz
  değişim türleri hakkında

 651. ve sistemin daha iyi işlemesi,
 652. devletimizin daha iyi işlemesi,
 653. polisimizin daha iyi işlemesi için
 654. neler yapabileceğimiz hakkında
  düşündüğümüzde,
 655. diğer ülkelerde bunun için bir model
 656. olup olmadığını düşünüyorum --
  özellikle de ırk ve baskı açısından
 657. Birleşik Devletler'in
  tarihi gerçekten emsalsiz.
 658. Fakat diğer uluslara ve diğer
  kültürlere baktığımızda,
 659. imkan dahilinde burada uygulayabileceğimiz
 660. diğer modeller var mı?
 661. IXK: Yani, çok fazla var.

 662. Polis memurlarının
  silah taşımadığı ülkeler var.
 663. Birleşik Devletler'den daha fazla
  nüfusa sahip olan
 664. fakat daha az sayıda
  mahkumu olan ülkeler var.
 665. Şiddet suçuyla mücadelede
 666. daha fazla polis ve mahkum değil,
 667. daha fazla iş ve daha fazla fırsat
  kullanan ülkeler var
 668. çünkü yüksek şiddet suçu
  seviyelerine sahip olan toplulukların
 669. yüksek seviyede yoksulluk
 670. ve uzun dönemli işsizliğe sahip
  topluluklara dönüşme eğilimini
 671. biliyor ve görüyorlar.
 672. Bana kalırsa --
 673. Sonra, açıkçası,
 674. diğer ülkeler insanlar için oldukça
  büyük sosyal güvenlik ağları sağlıyor,
 675. öyle ki insanlar yoksulluk
  nedenli suç işlemiyorlar,
 676. öyle ki insanlar çaresizlik
  nedenli suç işlemiyorlar.
 677. Bu yüzden bizler için
  kritik olarak önemli olan şey,
 678. her şeyden önce
 679. evet, insanlarla ilgili yanlış bir şey
  olup olmadığını düşünmek
 680. ve sonra polis şiddetini
  azaltmaya nasıl başlayabiliriz?
 681. Irksal sağlık eşitsizliklerini
  azaltmaya nasıl başlayabiliriz?
 682. Hangi politikaları değiştirebiliriz?
  Hangi politikalar işe yaradı?
 683. Sormamız gereken, bu tür sorular
 684. çünkü insanlarla ilgili
  yanlış hiçbir şey yok.
 685. CS: "Who Gets To Be Afraid in America"
  [Amerika'da Kimler Korkmalı]

 686. adlı "Atlantic" bölümünde şöyle diyorsun,
 687. "Ne olduğum, siyahi bir erkek
  olduğum, bu önemli olmamalı.
 688. Kim olduğum önemli olmalı."
 689. Söylediğin de bunun gibi
  bir şey diye düşünüyorum,
 690. yani diğer yerlerde
  belki de bu daha olasıdır
 691. ve merak ediyorum,
 692. öncelikli olarak önem taşıdığın
  bir ülke hayal ettiğinde
 693. bu neye benziyor?
 694. IXK: Pekala, siyahi bir Amerikalı
  olarak benim düşündüğüm şey,

 695. insanların beni tehlikeli görmedikleri
 696. ve dolayısıyla varoluşumu da
  tehlikeli kılmadıkları bir ülke.
 697. Bu, bu ülkede dolaşmamı
 698. ve insanların, ten rengim
  yüzünde benden korkacaklarına
 699. inanmamamı sağlar.
 700. Bu, şuna inanmamı sağlar,
 701. o işi alamadım çünkü mülakatta
  daha iyisini yapabilirdim,
 702. bu, ten rengimden ötürü olmadı.
 703. Ayrıca şunu da sağlar --
 704. ırksal eşitliğin olduğu bir ülke,
 705. ırksal adaletin olduğu bir ülke,
 706. bilirsiniz, ortak fırsatların
  olduğu bir ülke,
 707. Afrikalı Amerikalı kültürünün
  ve Yerli Amerikalıların kültürünün
 708. ve Meksikalı Amerikalıların
 709. ve Koreli Amerikalılarının
  eşit olarak değer gördüğü bir ülke,
 710. hiç kimseden beyaz Amerikan kültürünü
  benimsemesi istenmeyen bir ülke.
 711. Standart profesyonel
  giyim diye bir şey yoktur.
 712. Ayrıca, Amerikalı olmak için
  İngilizce konuşmayı öğrenmelisin
 713. diye bir şey de yok.
 714. Ayrıca yalnızca herkes için
  eşitlik ve adalete sahip olmakla kalmayıp
 715. farklılıkları takdirle karşılamanın,
 716. Birleşik Devletler'de var olan
 717. bütün etnik ve kültürel insan
  farklılıklarını takdirle karşılamanın
 718. bir şekilde bir yolunu bulurduk.
 719. Bu ülkeyi mükemmel
  yapabilecek olan şey budur,
 720. yani tam anlamıyla
 721. ülke boyunca gezebilmek
  ve dünyanın her yerine ait
 722. kültürleri öğrenebilmek
  ve bu kültürleri takdir etmek
 723. ve diğer insanların
  yaptıkları aracılığıyla
 724. kendi kültürünü anlamak.
 725. Tüm bu acıların ortasında,
  burada çok fazla güzellik var
 726. ve tüm bu ırkçı politikaların
 727. oluşturduğu yaraların kabuklarını
 728. çıkarmak ve yok etmek istiyorum,
 729. böylece insanlar iyileşebilir
 730. ve gerçek güzelliği görebiliriz.
 731. WPR: Peki Ibram, bu anı düşündüğünde

 732. bu anın, gerçek güzelliğe ulaşmaya
  yönelik sürecin çizgisinde
 733. neresinde olduğunu düşünüyorsun?
 734. IXK: Sanırım, benim için,

 735. gösterilerde her zaman bir süreç
  ve direniş görüyorum
 736. ve insanların yenilikçi,
  sistemik değişim için
 737. değişimin burada
  olduğunu söylemek için
 738. belediyelerden ve kent meydanlarından
  insanların seslendiğini biliyorum
 739. fakat insanlar sesleniyorlar
 740. ve insanlar küçük şehirlerden,
  büyük şehirlerden sesleniyorlar
 741. ve insanlar adını duyduğumuz
  ve adını hiç duymadığımız
 742. yerlerden sesleniyorlar.
 743. İnsanlar değişim için sesleniyor
  ve insanlar bıktı.
 744. Yani, bir virüs pandemisi ile
  yüzleştiğimiz bir zamanda yaşıyoruz
 745. ve bu virüs pandemisinin içinde
  ırksal bir pandemi de var,
 746. beyaz olmayan insanların orantısız olarak
  enfekte olduğu ve öldüğü
 747. ve hatta ekonomik de bir pandemi,
 748. 40 milyon Amerikalı işini kaybetti
 749. ve kesinlikle bu polis şiddeti pandemisi
 750. ve sonra insanlar polis şiddetine karşı
  gösteriler yapıyor
 751. ve gösterilerde yalnızca
  polis şiddetine maruz kalıyorlar.
 752. Yani, insanlar burada temel bir
  problem olduğunu görüyorlar
 753. ve çözülebilir bir problem var.
 754. Yaratılabilecek bir Amerika var
 755. ve insanlar bunun için sesleniyor
 756. ve her zaman bir başlangıç var.
 757. Başlangıç, şu anda tecrübe ettiğimiz şey.
 758. CS: Sanırım bir sonraki seyirci sorusu

 759. bu konuyu takip edecek, şöyle soruyor,
 760. "Şu anda size ne umut veriyor?"
 761. IXK: Kesinlikle ırkçığa direnmek
  bana her zaman umut vermiştir

 762. ve hatta, şöyle diyelim,
 763. altı ay önce, ülkedeki insanların
  neredeyse her gece
 764. ırkçılığa karşı gösteriler yaptığı
  bir zamanda değildik
 765. fakat insanların direndiği zamanlara ait
 766. tarihlere bakabilirim.
 767. Direniş bana her zaman umut verir
 768. çünkü o her zaman direniştir
 769. ve elbette fırtınalıdır
 770. fakat ardında genelde gökkuşağı vardır.
 771. Fakat ayrıca felsefi açıdan da
  umut besliyorum
 772. çünkü biliyorum ki değişim getirmek için
 773. değişime inanmamız gerek.
 774. Bir değişimcinin
  kuşkucu olma ihtimali yok.
 775. Bu imkansız.
 776. Yani değişimi getirmek için
 777. ona inanmam gerektiğini biliyorum.
 778. WPR: Getirmemiz gereken
  yapısal değişiklik açısından

 779. daha önce söylediğin
  bazı şeylere hitap eden
 780. başka bir sorumuz daha var.
 781. Maryam Mohit'den, "Dönüştürücü
  politikaları uygulamaya sokmak açısından
 782. en önemli şey, bu yapısal değişimleri
  gerçekleştirebilecek doğru kişileri
 783. yüksek sesle oy vererek
  her seviyede göreve getirmek midir?"
 784. IXK: Bence bu, onun bir parçası.

 785. Kesinlikle, Birleşik Devletlerin Başkanı
  olarak okul yönetim kurullarından
 786. insanlara oy vermeliyiz,
  eşitlik ve adalete sebep olan
 787. ırkçılık karşıtı politikaları
 788. kurumsallaştırmaya kendini adamış
 789. insanlara oy vermeliyiz
 790. ve bence bu kritik derecede önemli
 791. fakat odaklanmamız gereken
 792. veya yapmamız gereken tek şeyin
 793. yalnızca bu olduğu düşünmüyorum.
 794. Dönüştürülmesi gereken,
 795. seçilmiş bir yetkili olan
  politika üreticilerin kapsamının
 796. belirli bir ölçüde dışında kalan
  kurumlar ve bölgeler var.
 797. Kendi sahalarında, kendi kurumlarında
  politikaları dönüştürme gücüne
 798. sahip olan yöneticiler
 799. ve CEO'lar var
 800. ve buraya odaklanmalıyız.
 801. Oy verme ile ilgili söyleyeceğim son şey,
 802. bu yılın başlarında "The Atlantic"
  için bir dizi yazı yazdım,
 803. bunlar Amerikalıları
  "diğer kararsız seçmenler" adını verdiğim
 804. ve öncelikli olarak yaşlı ve beyaz olan,
 805. cumhuriyetçilikten demokratlığa geçen
  geleneksel olmayan kararsız seçmenler
 806. hakkında düşündürtmeyi amaçlıyordu.
 807. Demokrat partiye oy veriyorken
  hiç oy vermemeye başlayan
 808. insanlardan bahsediyorum.
 809. Bu insanlar tipik olarak gençler
 810. ve tipik olarak da beyaz değiller
 811. fakat onlar özellikle
  beyaz olmayan gençler,
 812. özellikle genç siyahiler
  ve Latin kökenli Amerikalılar.
 813. Bu insanları, bu genç, siyahi
 814. ve Latin kökenli seçmenleri,
 815. kararsız seçmenler olarak oy verip
  vermemeye karar vermeye çalışan seçmenleri
 816. tıpkı, örneğin, genel seçimlerde
 817. Trump veya Biden'e oy verme
  konusunda karar vermeye çalışan
 818. insanları gördüğümüz şekilde görmeliyiz.
 819. Diğer bir deyişle, her ikisini de
  kararsız seçmen olarak görmek,
 820. onları, evet, bu insanları ikna etmeliyiz
  şeklinde görmek olacaktır.
 821. Onlar politik sığırlar değil.
 822. Onları öylece değiştiremeyiz.
 823. Onları teşvik etmeli ve ikna etmeliyiz
 824. ve sonra, bu diğer kararsız seçmenler için
 825. oy vermeyi daha kolay hale getirmeliyiz
 826. ve beyaz olmayan bu genç
  insanlar için en zoru oy vermek,
 827. seçmen baskı politikaları nedeniyle.
 828. CS: Teşekkürler Ibram.

 829. Pekala, bu görüşmenin
  sonuna yaklaşıyoruz
 830. fakat senden, Instagram'da
 831. birkaç gün önce yazdığın bir şeyi
 832. okumanı isteyeceğim.
 833. Kızının fotoğrafının altına
 834. bu güzel yazıyı yazdın,
 835. bunu ve kısaca bu bakış açısını
 836. yaşamlarımıza nasıl alabileceğimizi
  bizimle paylaşır mısın merak ediyorum.
 837. IXK: Elbette, evet,

 838. dört yaşındaki kızım Imani'nin
  bir fotoğrafını paylaştım
 839. ve yazıda da şöyle yazdım,
 840. "Seviyorum ve sevdiğim için direniyorum.
 841. Kamuda ve özelde gitgide çoğalan
 842. ırkçılığa karşı gösterileri
  besleyen şey üzerine
 843. birçok teori kuruldu.
 844. Ben de bir tane önereyim: sevgi.
 845. Bizler seviyoruz.
 846. Sevdiğimiz insanların,
 847. özellikle de sevdiğimiz siyahi
  insanların yaşamlarının
 848. ırkçılık şiddeti altında
 849. tehlikede olduğunu biliyoruz.
 850. İnsanlar hep beni neyin
  teşvik ettiğini soruyorlar.
 851. Cevap aynı: sevgi,
 852. bu küçük kızın sevgisi,
 853. bütün küçük ve büyük insanların sevgisi,
 854. ırkçı politikalarla yasaklanmamış,
 855. ırkçı fikirlerle aşağılanmamış
 856. ve ırkçı şiddet ile korkutulmamış,
 857. insanlıklarının çokluğunda
 858. bütün bir hayat yaşamak
  istediğim insanların sevgisi.
 859. Irkçılığa karşı olalım.
 860. Yaşamı savunalım.
 861. Yaşamak ve bütün olarak yaşamak için
  insan haklarımızı savunalım,
 862. çünkü seviyoruz."
 863. Ayrıca Cloe, bir şeyi de
  vurgulamak istiyorum,
 864. ırkçılık karşıtı olmanın kalbinde de
 865. sevgi yatar,
 866. ülkeyi sevmek yatar,
 867. insanlığı sevmek,
 868. akrabaları, aileyi
  ve arkadaşları sevmek
 869. ve kesinlikle kendini sevmek yatar.
 870. Ben sevgiyi bir eylem olarak görüyorum.
 871. Ben sevgiyi şöyle görüyorum,
 872. insanların olmak istediklerini
  söyledikleri kişiye doğru büyümeleri
 873. ve kendimin daha iyi bir biçimine
  doğru sürekli büyümek için
 874. bir başkasına ve hatta
  kendime yardım ediyorum.
 875. Bu yüzden, bu ülkeyi sevmek
  ve insanlığı sevmek
 876. insanlığı yapısal olarak
 877. daha iyi bir biçimine doğru itmek demektir
 878. ve hala bu ırkçılık engelleri varken
 879. daha iyi bir biçim almamızın
  hiçbir yolu yoktur,
 880. daha iyi bir insanlık yaratmamızın
  hiçbir yolu yoktur.
 881. WPR: Bence bu çok güzel.

 882. Paylaştığın her şeyi
  takdir ediyorum Ibram.
 883. Bunun kolay bir şey olmadığını
  netleştirdi, değil mi?
 884. Burada bunu yok edebilecek
 885. bir yara bandı seçeneği yok,
  bunun için hepimiz çalışmalıyız
 886. ve bugün buraya getirdiğin
 887. dürüstlük ve düşünceliliği
  gerçekten takdir ediyorum.
 888. IXK: Rica ederim.

 889. Benimle bu sohbeti gerçekleştirdiğiniz
  için çok teşekkür ederim.
 890. CS: Çok teşekkürler Ibram.

 891. Bize katıldığın için
  gerçekten minnettarız.
 892. IXK: Teşekkürler.