Vietnamese subtitrări

← Tham gia Firefox: hơn cả một trình duyệt

Obține codul încorporat
4 Languages

Showing Revision 10 created 08/13/2019 by An Bình Nguyễn .

 1. Bạn
 2. xứng đáng
 3. sự riêng tư thực sự
 4. không phải
 5. những lời hứa
 6. trống rỗng
 7. Bạn xứng đáng
 8. công nghệ
 9. biết tôn trọng
 10. Lướt mạng mà không bị bán thông tin
 11. Trình duyệt Firefox
 12. Chia sẻ các tệp lớn mà không bị dòm ngó
 13. Firefox Send
 14. Bảo vệ và sử dụng mật khẩu linh hoạt
 15. Firefox Lockwise
 16. Thiết lập cảnh báo đề phòng
  xâm phạm dữ liệu
 17. Firefox Monitor
 18. Lấy lại sự riêng tư của bạn
 19. Tham gia Firefox
 20. Firefox