Czech subtitrări

← Tajemství mysli a svobodné vůle – odhaleno kouzelnickými triky

Obține codul încorporat
39 Languages

Showing Revision 10 created 10/28/2020 by Samuel Titera.

 1. Dobře.
 2. Ráda bych začala malým
  cvičením představivosti.
 3. Představte si, že sedíte naproti
  mně u tohoto stolu.

 4. Teď vás poprosím, abyste ke mně
  posunuli jednu kartu.
 5. Představte si, prosím, že ke mně
  sunete jednu kartu.
 6. Dobře, všimněte si čísla,
  uvedeného u karty,

 7. a zapamatujte si ho.
  Bude důležité později.
 8. Teď projedu tenhle balíček karet

 9. a poprosím vás, abyste si vybrali
  jednu kartu, kterou uvidíte.
 10. Jste připraveni?
 11. Dobře, teď, když máte v hlavě vaši kartu,

 12. přičtěte číslo na vaší kartě k vašemu
  předešlému číslu.
 13. Například, pokud jste si vybrali
  žaludovou šestku, přidejte šest,
 14. pokud je to eso, přidejte jedničku,
 15. karty s obrázkem jsou za 11.
 16. Máte v hlavě vaše konečné číslo?

 17. Perfektní.
 18. Tak si, prosím, vyberte předmět,
  který odpovídá vašemu číslu.
 19. A teď ta vtipná část.

 20. Tohle video uvidí hodně lidí
 21. a vy všichni máte různé zájmy
  s různými preferencemi.
 22. A přesto,
 23. naprostá většina z vás teď myslí na kiwi,
 24. nebo, pokud jste leváci,
  možná na klas kukuřice.
 25. Ano, právě jsem vás napálila.

 26. A použila jsem vaše
  psychologické předsudky,
 27. abych ovlivnila obě vaše rozhodnutí.
 28. Pracuji v MAGIC Lab
  na Goldsmithově univerzitě v Londýně,

 29. což není misto, kde necháváme
  mizet naše asistentky,
 30. ale užíváme tam kouzelnické triky
  ke studiu psychologických procesů,
 31. jako jsou pozornost, vnímání,
  klamání a svobodná vůle.
 32. Fascinují mě nepatrné faktory,
  které ovlivňují naše rozhodnutí,

 33. a jak nás může pochopení
  našich nedostatků obohatit.
 34. Kouzelnické triky nám dávají mocný nástroj
  jak toto prozkoumat
 35. a naše experimenty to prokázaly.
 36. Zaprvé, my lidé máme tendenci dělat
  ta nejjednodušší rozhodnutí.

 37. Když dělám ten trik s kartami,
 38. většina lidí si vybere kartu,
  kterou chci, aby si vybrali,
 39. protože jim ji ukážu na delší dobu
  než ostatní.
 40. A to je pro váš mozek
  nejjednodušší možnost.
 41. V našem případě
 42. si většina z vás pravděpodobně
  vybrala srdcovou 10, že?
 43. Mnoho dalších triků je založeno
  na stejném principu
 44. jednoduchých rozhodnutí.
 45. Protože kouzelníci jsou si vědomi toho,
 46. že náš mozek, potažmo "my",
  jsme trochu leniví.
 47. Cvičení, které jsme provedli se čtyřmi
  kartami, je toho také důkazem.

 48. Je založeno na jiném triku,
  který jsem zkoumala.
 49. Žádám při něm účastníky,
  aby fyzicky posunuli
 50. jednu ze čtyř karet směrem ke mně.
 51. Zjistili jsme, že zhruba 60 procent lidí
  si vybralo třetí kartu zleva,
 52. a pokud to byli leváci,
 53. obvykle si vybrali
  druhou kartu zleva.
 54. Toto je opět založeno na principu
  jednoduché možnosti,
 55. protože karta, kterou si vybrala
  větina lidí,
 56. je ta, na kterou jednoduše dosáhnete
  vaší dominantní rukou.
 57. Takže já jsem věděla,
  že většina z vás
 58. bude mít jedno z těchto dvou čísel,
 59. a to mi dovolilo předpovědět
 60. dva nejpravděpodobnější objekty,
  s kterými jste skončili.
 61. Ale to není jen věc kouzlení.

 62. Je to také o tom, jak jsme ovlivněni
  v našich každodenních životech.
 63. Víte, přiběhy a politici
 64. si také neustále hrají s naší myslí,
 65. protože také vědí, že máme sklon
  vybrat si a mít rádi to,
 66. co se dá lehce uchopit nebo vidět.
 67. Například, když jste v obchodě

 68. a vybíráte si láhev vína nebo balíček rýže
 69. mezi mnoha jinými v regálech,
 70. váš první instinkt je podívat se
  jenom na ty,
 71. které jsou na policích
  před vašima očima, že?
 72. Je to jednodušší a vyžaduje to
  méně námahy.
 73. Věděli jste, že mnoho značek požaduje,
 74. aby byly na policích v obchodech
  v úrovni očí
 75. právě kvůli principu snadné možnosti?
 76. A toto je taktika, kterou používá
  mnoho politiků.

 77. Když je informace v médiích
  přímo před vašima očima,
 78. je lehce dostupná,
 79. a to zcela ovlivní naše chování
  při volbách.
 80. Politické výsledky, jako
  referendum o Brexitu
 81. nebo americké volby v roce 2016,
 82. byly velmi ovlivněny
  cílenou reklamou.
 83. Tím, že některé informace,
 84. které nebyly nezbytně pravdivé,
 85. byly učiněny snáze dostupnými
  a viditelnými specifickým publikem
 86. za účelem ovlivnění hlasů.
 87. Ale je tu dobrá zpráva.

 88. Některé jednoduché faktory mají
  vliv na to, jak jsme ovlivnitelní.
 89. Při experimentu využívajícím trik
  se čtyřmi kartami
 90. jsme zjistili, že výslovně informovat
  účastníky o tom,
 91. že mají právo volby,
 92. je může vlastně vést
  k učinění vědomých rozhodnutí,
 93. narozdíl od chování způsobem,
  kterým se snažíme je navést.
 94. Jinými slovy,

 95. buď jsem jen požádala účastníky,
  aby ke mně posunuli jednu kartu,
 96. nebo jsem řekla:
 97. "Vyberte si jednu kartu
  a posuňte ji ke mně."
 98. A v momentě, kdy byli požádáni
  vybrat si kartu,
 99. procento lidí, kteří impulzivně sáhli
  po té nejsnazší možnosti,
 100. kleslo z 60 na 35 procent.
 101. Takže se zdá, že když nám je řečeno,
  že máme vládu nad svými rozhodnutími,
 102. a když víme, že naše akce mají význam,
 103. narozdíl od bezmyšlenkovitého jednání,
 104. můžeme skutečně dělat
  osobnější rozhodnutí
 105. a nejsme tak lehce ovlivnitelní.
 106. Ukážu vám další trik,

 107. který vynalezl britský mentalista
  Derren Brown,
 108. abych mé tvrzení potvrdila.
 109. Tento trik využívá tzv. "přípravy"
  v psychologii.
 110. K přípravě dojde, když setkání s něčím
 111. ovlivní vaše následné myšlení a chování,
 112. aniž byste si uvědomili,
 113. že to, s čím jste se setkali, vás
  v určitém rozsahu provází.
 114. Ten trik se obvykle provádí
  v intimnějším kontextu,
 115. kde bychom vy a já byli tváří v tvář,
 116. ale zkusíme si to i takhle.
 117. Soustřeďte se na mě, jak nejlépe dokážete,
 118. ale nenechte mě ovlivnit vaše rozhodnutí.
 119. Zkusím vám mentálně poslat podobu
  jedné hrací karty,
 120. na kterou myslím.
 121. Jste přípraveni?
 122. Dobrá, takže nejprve
  si vybavte barvu, čistě a jasně.

 123. Představte si obrazovku,
 124. a na té obrazovce malá čísla,
  v dolních rozích karty,
 125. a pak ve vrchní části karty.
 126. A pak symboly ve střední části,
 127. uprostřed karty,
 128. ty bum, bum, bum, ty symboly.
 129. Máte to?
 130. Dobrá, já se vsadím, že většina z vás

 131. myslela na károvou trojku,
 132. ale vybrala si jinou kartu, ano?
 133. Jak jste si možná všimli,
 134. opravdu moc jsem se snažila
  ovlivnit váš výběr mými gesty,
 135. zatímco jsem vám dávala instrukce.
 136. Studiem těchto triků
 137. jsme zjistili, že zhruba 18 procent lidí
  si vybere károvou trojku,
 138. a skoro 40 procent si vybere
  trojku jakékoliv barvy,
 139. zatímco si vůbec nevšimli toho,
  že je ovlivňuji.
 140. Takže co se stalo?

 141. Protože jste věděli,
 142. že jsem se snažila ovlivnit váš výběr,
 143. pravděpodobně jste se víc
  soustředili na to, co dělám.
 144. A to vedlo většinu z vás k tomu,
  abyste si vybrali opatrněji
 145. než účastníci, kteří neměli
  žádné informace o tom,
 146. kdo jsem, co studuji,
 147. nebo co se snažím udělat s jejich myslí.
 148. Takže,

 149. ve všech našich experimentech
 150. dokážeme výrazně ovlivnit,
  jakou kartu lidé zvolí,
 151. zatímco oni se cítí úplně svobodní
  a zodpovědní za svůj výběr.
 152. A tento nedostatek sebeuvědomění
 153. umožňuje politikům, společnostem a dalším
 154. ještě více posílit
  jejich vliv na lidi,
 155. protože my si můžeme myslet,
  že ovládáme svoje rozhodnutí a víru,
 156. a přitom se tak neděje.
 157. Co se týče politiky nebo
  našeho spotřebního chování,

 158. pokud si nedáme pozor,
 159. zavádějící obsah nebo okázalé reklamy
  nás mohou podvést.
 160. Co kdybychom se v našich každodenních
  životech častěji zastavili
 161. a vědomě se rozhodli,
 162. a nenechali jednat to impulzivní
  zvíře uvnitř nás?
 163. Můžeme jednat s větším uvědměním,
 164. když budeme pamatovat na to,
 165. že je možné nechat se ovlivnit.
 166. Děkuji.