Vietnamese subtitrări

← A Socially Responsible Way to Internet

Obține codul încorporat
23 Languages

Showing Revision 1 created 05/05/2020 by Khoi Pham.

  1. Bạn dành rất nhiều thời gian để sắp xếp
    mọi thứ
  2. rác rưởi để phân huỷ và tái chế.

  3. Tại sao không dành ít hơn một phút để
    chuyển đổi trình duyệt web?
  4. Firefox: Tốt cho mọi người
  5. Dễ hơn đối đầu với rác.