Macedonian subtitrări

← Општествено одговорен начин на користење на интернетот

Ја исполнуваш благородната задача да сортираш отпад за рециклирање и компостирање затоа што е добро за планетата. Пробај го Firefox: добар е за Интернетот, добар е за луѓето И е полесен од отпадот. Победа / победа. https://mzl.la/2J0Uyb4

Obține codul încorporat
23 Languages

Showing Revision 2 created 02/15/2021 by Stefan Mitikj.

  1. Трошиш многу време буквално сортирајќи
  2. отпад за компостирање и рециклирање.

  3. Зошто не потрошиш помалку од минута
    во менување на веб прелистувачот?
  4. Фајерфокс: Добар за луѓе
  5. Полесен од отпад.