Filipino subtitrări

← A Socially Responsible Way to Internet

Obține codul încorporat
23 Languages

Showing Revision 2 created 09/24/2020 by enshantee.

  1. Gumugugol ka ng maraming
    oras sa paghihiwalay
  2. ng basura upang i-abono at i-recycle.

  3. Bakit hindi ka gumugol ng mas maiksi sa
    isang minuto sa pagpalit ng web browser?
  4. Firefox: Nakabubuti sa mga tao
  5. Mas madali kaysa sa basura.