Persian subtitrări

در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی در قبال اینترنت

شما شرافتمندانه زباله را تفکیک می‌کنید تا بازیافت شده و تبدیل به کود شود چون برای سیاره زمین خوب است. فایرفاکس را امتحان کنید: برای اینترنت و مردم خوب بوده و از تفکیک زباله راحت‌تر است. معامله دو سر برد.
مترجم: مهدی احمدی
https://mzl.la/2J0Uyb4

Obține codul încorporat
23 Languages

Showing Revision 5 created 02/24/2020 by mahdi ahmadi.

  1. شما زمان زیادی را صرف تفکیک زباله می‌کنید
  2. تا تبدیل به کود شده یا بازیافت شوند.

  3. چرا کمتر از یک دقیقه زمان
    صرف تغییر مرورگرتان نمی‌کنید؟
  4. فایرفاکس: برای مردم خوب و
  5. راحت‌تر از تفکیک زباله