Vietnamese subtitrări

← Tiếp cận Internet có trách nhiệm

Nhiệm vụ cao cả của bạn là phân loại rác để tái chế và ủ phân vì nó rất tốt cho hành tinh của chúng ta. Hãy dùng thử Firefox: rất tốt cho internet, tốt cho mọi người VÀ dễ hơn phân loại rác. Thắng / thắng. https://mzl.la/2J0Uyb4

Obține codul încorporat
26 Languages

Showing Revision 2 created 04/13/2020 by Trong Pham.

  1. Bạn dành nhiều thời gian cho các phương
    tiện giao thông thân thiện với môi trường.
  2. Vậy tại sao không dành ra chưa đến 1 phút
  3. để đổi trình duyệt web của mình?
  4. Firefox: Tốt cho mọi người
    Dễ dàng hơn đạp xe