Vietnamese subtitrări

← Miro 4 Intro

Obține codul încorporat
14 Languages

Subtitles translated from Engleză Showing Revision 1 created 06/21/2012 by huy.qa.nguyen010.

 1. Miro 4 là bản phát hành lớn nhất chúng tôi đã từng thực hiện cho đến nay.
 2. Chúng tôi đang thực sự tiến lên từ việc đang là chỉ là một ứng dụng video,
 3. vào một thư viện đầy đủ phương tiện thông tin quản lý ứng dụng.
 4. Sự hỗ trợ âm nhạc của chúng tôi là ở trung tâm của bản phát hành này,
 5. và chúng tôi đã xây dựng trong hỗ trợ siêu dữ liệu, và
 6. trong ngôn ngữ bình thường, mà có nghĩa là bây giờ bạn có thể có album của bạn
 7. và hiển thị các nghệ sĩ và những thứ đại loại như vậy
 8. Miro 4 thêm chia sẻ qua mạng lưới địa phương của bạn, vì vậy
 9. Nếu bạn có hai máy tính trong căn nhà của bạn, bạn có thể
 10. mở nhạc từ một phòng khác,
 11. xem video, chia sẻ âm nhạc của bạn.
 12. Miro là một bản mở sẽ không khóa bạn trong đến một hệ duy nhật
 13. Miro bây giờ đi kèm với các cửa hàng âm nhạc Amazon được xây dựng vào trong nó
 14. và bất kỳ sự mua hàng bạn thực hiện sẽ ngay lập tức hiển thị trong thư viện của bạn.
 15. Bạn có thể thêm các cửa hàng mà bạn có thể như là tốt.
 16. Đồng bộ hoá tới thiết bị Android là một tính năng mới chính trong Miro 4.
 17. Chúng tôi muốn có cùng một trải nghiệm dễ dàng mà bạn nhìn thấy
 18. được trong thế giới của Apple, Android trên thế giới.
 19. Miro quan trọng vì nó là về xây dựng
 20. một hệ mở.
 21. Nó được xây dựng có chất lượng rất cao, và cung cấp cho bạn
 22. các loại kinh nghiệm của bạn sẽ nhận được từ một hệ thống rất kín,
 23. một cách thông thoáng
 24. Chúng tôi muốn có một ứng dụng tiêu dùng là mã nguồn mở.
 25. mà bạn có thể sử dụng mỗi ngày
 26. để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.