Sotho subtitrări

← 2012 Korea Webmaster Conference

Obține codul încorporat
13 Languages

Showing Revision 1 created 09/22/2014 by Phuti Lethabo.

 1. Matsogo
 2. Dumelang
 3. Ke thabela go le bona lehono
 4. Ke thabile kudu go tlo bolela le lena gannyane ka Search
 5. Le go bolela le lena ka ga Google
 6. Search,Ka go e somago ka gona matsatsing a le bokamoso
 7. bja Search ,le go bolela gannyane ka
 8. go bulega le letata
 9. Bjalo ke mang?
 10. Ke eng ke le fa?
 11. K e eng ke eme pele a lena?
 12. Bjalo ka ge le kwele pejana ke thomile go Search
 13. Lehono,mengwaga ye 12 yeo e fitilego gosasa.
 14. .