YouTube

Got a YouTube account?

nou: permite crearea traducerilor și subtitrărilor de către spectatori pe canalul tău de YouTube!

Nu är det dags! Vaccinera dig mot årets influensa

Contribute

Add a new language!

Already have subtitles for this video?
Upload them directly.

Obține codul încorporat
1 Language

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och via händerna och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du skyddar dig mot influensa genom att vaccinera dig årligen.

Du får influensavaccinet genom en spruta i överarmen, därför är det bra om du har kortärmat vid besöket.

Vaccinationen är gratis för dig som är gravid eller som har någon kronisk sjukdom eller är över 65 år.