Return to Video

Cách tham gia bỏ phiếu ở bang Michigan năm 2020

 • 0:04 - 0:06
  Xin chào Michigan, đã đến lúc bầu cử rồi!
 • 0:06 - 0:07
  Trước tiên, bạn cần phải ghi danh.
 • 0:07 - 0:10
  Tuy nhiên, nếu không chắc rằng
  mình đã ghi danh hay chưa
 • 0:10 - 0:12
  Hãy vào đường link ở phần mô tả video
  để kiểm tra ngay bây giờ
 • 0:12 - 0:16
  Nếu bạn chưa ghi danh hoặc thay đổi
  nơi cư trú, họ tên từ đợt bầu cử gần nhất
 • 0:16 - 0:19
  hay cần cập nhật thông tin đăng ký, xin
  lòng làm theo hướng dẫn của chúng tôi.
 • 0:19 - 0:22
  Nếu bạn đã có bằng lái, hãy
  truy cập vào đường link bên dưới
 • 0:22 - 0:23
  và đăng ký trực tuyến.
 • 0:23 - 0:25
  Bạn vẫn có thể ghi danh
  bằng cách khai
 • 0:25 - 0:27
  là sinh viên thuộc tiểu bang
  khác hoặc không lái xe
 • 0:27 - 0:28
  trong trường hợp
  bạn chưa sở hữu bằng lái.
 • 0:28 - 0:31
  Bạn chỉ cần in mẫu đơn có
  trong phần mô tả, điền thông tin vào
 • 0:31 - 0:33
  và gửi đến văn phòng
  bầu cử nơi bạn đang ở
 • 0:33 - 0:36
  Đường link gồm các địa chỉ
  đã được để sẵn ở bên dưới.
 • 0:36 - 0:37
  Hạn chót gửi đơn là ngày 19/10
 • 0:37 - 0:39
  Nếu đã qua thời hạn trên
 • 0:39 - 0:41
  Bạn vẫn có thể ghi danh trực tiếp
  trong ngày bầu cử
 • 0:41 - 0:44
  bằng cách điền vào mẫu đăng ký
  và mang đến văn phòng bầu cử
 • 0:44 - 0:47
  Sau khi ghi danh, bạn sẽ
  tiến hành đi bỏ phiếu bằng nhiều cách.
 • 0:47 - 0:49
  Nếu muốn bỏ phiếu một cách
  thoải mái tại nhà
 • 0:49 - 0:51
  bạn có thể yêu cầu tham gia
  bỏ phiếu vắng mặt
 • 0:51 - 0:53
  bằng ứng dụng trực tuyến hoặc
  qua thư
 • 0:53 - 0:55
  thông qua các địa chỉ đường link bên dưới.
 • 0:55 - 0:58
  Hạn chót gửi yêu cầu
  bỏ phiếu vắng mặt đến hết ngày 31/10
 • 0:58 - 1:01
  Nếu gửi yêu cầu sớm, bạn sẽ
  nhanh chóng được nhận lá phiếu
 • 1:01 - 1:03
  để điền thông tin
  và gửi về đia chỉ trước ngày 3/11.
 • 1:03 - 1:06
  Ngoài ra, bạn cũng có thể đến
  bỏ phiếu sớm trong giờ hành chính
 • 1:06 - 1:08
  từ ngày 17/9 đến 2/11
  tại văn phòng bầu cử quận.
 • 1:08 - 1:11
  Một số văn phòng sẽ kéo dài
  giờ làm việc vào cuối tuần hoặc buổi tối
 • 1:11 - 1:15
  nên để nắm rõ thời gian bỏ phiếu,
  bạn vui lòng kiểm tra đường dẫn bên dưới.
 • 1:15 - 1:17
  Tiếp theo, nếu bạn muốn tham gia bỏ phiếu
  vào ngày bầu cử 3/11, vui lòng
 • 1:17 - 1:20
  truy cập trang web mà bạn kiểm tra
  đơn ghi danh để tim nơi đến bỏ phiếu.
 • 1:20 - 1:24
  Cuộc bầu cử sẽ kéo dài từ 7:00 đến 20:00.
  Vui lòng mang theo thẻ căn cước công dân,
 • 1:24 - 1:28
  bằng lái, thẻ sinh viên, thẻ căn cước
  quân nhân, hộ chiếu, thẻ tribal
 • 1:28 - 1:29
  hoặc thẻ tiểu bang để xuất trình.
 • 1:29 - 1:32
  Bạn có thể xem qua mẫu phiếu bầu cử
  có trong đường link bên dưới
 • 1:32 - 1:35
  để biết bạn có thể bỏ phiếu cho những ai
  trong đợt bầu cử lần này.
 • 1:35 - 1:38
  Bạn hoàn toàn có thể bỏ trống hoặc
  bỏ phiếu cho tất cả ứng viên nếu bạn muốn
 • 1:38 - 1:40
  Nhưng nên nhớ, cuộc bầu cử tại địa phương
  bạn có thể rất quan trọng
 • 1:40 - 1:42
  Một lá phiếu của bạn cũng có thể
  làm thay đổi cả kết quả bầu cử.
 • 1:42 - 1:44
  Bạn có thể chụp lại hoặc in ra
 • 1:44 - 1:47
  và mang đến cuộc bầu cử để bạn có thể
  nhớ được bạn đã bỏ phiếu như thế nào
 • 1:47 - 1:50
  Trước khi tham gia, hãy suy nghĩ thật kỹ
  rằng bạn sẽ bỏ phiếu cho những ai.
 • 1:50 - 1:54
  Kể từ ngày đăng ký cho đến ngày bạn
  tham gia bỏ phiếu trực tiếp hay vắng mặt,
 • 1:54 - 1:57
  hãy đảm bảo chỉ có một
  loại thẻ mà bạn sử dụng.
 • 1:57 - 2:00
  Bạn cũng nên chốt thời gian bạn
  sẽ đi bỏ phiếu và cách tham gia bỏ phiếu
 • 2:00 - 2:03
  bằng cách viết ra giấy, lưu lại trong
  ứng dụng ghi chú hoặc nhắn cho bạn bè.
 • 2:03 - 2:06
  Vì vậy, nếu không có gì vướng mắc
  tính đến ngày 3/11 thì hãy ghé vào
 • 2:06 - 2:10
  các đường link bạn cần phải kiểm tra
  như đơn ghi danh hay cuộc bầu cử.
 • 2:10 - 2:12
  Rất cảm ơn vì đã trở thành một cử tri!
 • 2:12 - 2:14
  Cách tham gia bỏ phiếu ở mọi tiểu bang
  được sản xuất bởi Complexly
 • 2:14 - 2:16
  Hợp tác với The MediaWise Voter Project
 • 2:16 - 2:19
  Dưới sự hướng dẫn của Viện Poynter
  và sự hỗ trợ của Facebook.
Title:
Cách tham gia bỏ phiếu ở bang Michigan năm 2020
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:21

Vietnamese subtitles

Versiuni Compare revisions