Return to Video

Cách tham gia bỏ phiếu ở bang Michigan năm 2020

 • 0:04 - 0:06
  Xin chào Michigan, đã đến lúc bầu cử rồi!
 • 0:06 - 0:07
  Trước tiên, bạn cần phải ghi danh.
 • 0:07 - 0:10
  Tuy nhiên, nếu không chắc rằng
  mình đã ghi danh hay chưa
 • 0:10 - 0:12
  Hãy vào đường link ở phần mô tả video
  để kiểm tra ngay bây giờ
 • 0:12 - 0:15
  Nếu bạn chưa ghi danh hoặc thay đổi
  nơi cư trú, họ tên từ đợt bầu cử gần nhất
 • 0:15 - 0:19
  hay cần cập nhật thông tin đăng ký,
  hãy làm theo các cách dưới đây nhé!
 • 0:19 - 0:22
  Nếu bạn đã có bằng lái xe, bạn có thể
  truy cập vào đường link bên dưới
 • 0:22 - 0:23
  và đăng ký trực tuyến.
 • 0:23 - 0:25
  Trường hợp nếu bạn chưa có bằng lái
 • 0:25 - 0:27
  hay bạn là sinh viên thuộc tiểu bang
  khác hoặc không lái xe
 • 0:27 - 0:28
  bạn vẫn có thể ghi danh.
 • 0:28 - 0:31
  Bạn chỉ cần in mẫu đơn có
  trong phần mô tả, điền thông tin vào
 • 0:31 - 0:33
  và gửi đến văn phòng
  bầu cử nơi bạn đang ở
 • 0:33 - 0:36
  Đường link gồm các địa chỉ
  đã được để sẵn ở bên dưới.
 • 0:36 - 0:37
  Hạn chót gửi đơn là ngày 19/10
 • 0:37 - 0:39
  Nếu đã qua thời hạn trên
 • 0:39 - 0:41
  Bạn vẫn có thể ghi danh
  trong ngày bầu cử
 • 0:41 - 0:44
  bằng cách điền vào mẫu đăng ký
  và mang đến văn phòng bầu cử
Title:
Cách tham gia bỏ phiếu ở bang Michigan năm 2020
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:21

Vietnamese subtitles

Versiuni Compare revisions