Срђан Ного - детаљно објашњење значаја изјаве којом се демонтира постојећи систем

Título:
Срђан Ного - детаљно објашњење значаја изјаве којом се демонтира постојећи систем
Descrição:

Изјава је прекидање хијерархијске структуре моћи и пирамиде коју ми сада имамо да одозго на доле може да ради ко шта жело. Са Изјавом такав систем потпуно пуца и зауставља се. Свако ко ово не потпише жели да и даље лаже и вара грађане.

mais » « menos
Duration:
10:42
Format: Youtube Primário Original Sincronizado

This video is part of Amara Public.