Return to Video

There's No Tomorrow (2012)

 • 0:07 - 0:11
  incubate pictures presenterar
 • 0:14 - 0:19
  i samarbete med
  post carbon institute
 • 0:23 - 0:30
  DET FINNS INGEN MORGONDAG
 • 0:47 - 0:49
  Det här är jorden,
 • 0:49 - 0:51
  som den sĺg ut för 90 miljoner ĺr sedan.
 • 0:51 - 0:55
  Geologer kallar denna tidsperiod för 'yngre krita'.
 • 0:55 - 0:58
  Det var en tidsperiod med extrem global värme,
 • 0:58 - 1:00
  när dinosaurierna fortfarande härskade pĺ planeten.
 • 1:01 - 1:03
  De levde tryggt sina liv
 • 1:03 - 1:05
  högst upp i näringskedjan -
 • 1:07 - 1:10
  omedvetna om de förändringar
  som ägde rum omkring dem.
 • 1:11 - 1:12
  Kontinenter gled isär
 • 1:12 - 1:15
  och enorma sprickor öppnade sig i jordskorpan.
 • 1:15 - 1:18
  De svämmade över och blev hav.
 • 1:20 - 1:22
  Alger frodades i den extrema värmen
 • 1:22 - 1:23
  och förgiftade vattnet.
 • 1:25 - 1:26
  De dog
 • 1:26 - 1:28
  och föll, i miljarder, till sprickornas botten.
 • 1:32 - 1:34
  Floder sköljde ut sediment i haven
  Rivers washed sediment into the seas,
 • 1:34 - 1:37
  tills det organiska materialet
  frĺn algerna helt begravts.
 • 1:38 - 1:41
  Medan trycket ökade tilltog ocksĺ värmen
 • 1:41 - 1:43
  tills en kemisk reaktion omvandlade
  det organiska materialet
 • 1:43 - 1:45
  till kolväteföreningar - fossila bränslen:
 • 1:46 - 1:49
  olja och naturgas.
 • 1:49 - 1:51
  En liknade process ägde rum pĺ land
 • 1:51 - 1:53
  vilken bildade kol.
 • 1:55 - 1:57
  Det tog naturen omkring 5 miljoner ĺr
 • 1:57 - 2:01
  att skapa det fossila bränsle
  som världen förbrukar pĺ ett ĺr.
 • 2:02 - 2:03
  Den moderna livsstilen
 • 2:03 - 2:06
  är beroende av detta fossila solljus,
 • 2:06 - 2:10
  även om förvĺnansvärt
  mĺnga tar det för givet.
 • 2:13 - 2:17
  Sedan 1860 har geologer hittat mer
  än 2 biljoner fat olja. (2x10^12)(á 159 liter)
 • 2:18 - 2:22
  Sedan dess har världen förbrukat omkring hälften.
 • 2:26 - 2:29
  Innan man kan pumpa upp olja
  mĺste man hitta den.
 • 2:30 - 2:33
  Till en början var den lätt att hitta
  och billig att utvinna.
 • 2:33 - 2:36
  Det första stora amerikanska
  oljefältet var Spindletop
 • 2:36 - 2:39
  som upptäcktes ĺr 1900.
 • 2:39 - 2:40
  Därefter kom mĺnga fler.
 • 2:41 - 2:43
  Geologer genomsökte Amerika.
 • 2:43 - 2:47
  De hittade enorma depĺer
  med olja, naturgas och kol.
 • 2:48 - 2:51
  Amerika utvann mer olja än nĺgot annat land
 • 2:51 - 2:54
  vilket gjorde det möjligt
  att bli en industriell supermakt.
 • 2:56 - 2:57
  Sĺ fort en oljekälla börjar producera olja
 • 2:57 - 3:02
  är det bara en frĺga om tid
  innan produktionen avtar.
 • 3:02 - 3:04
  Enskilda källor har olika produktionsförlopp,
 • 3:05 - 3:07
  men när mĺnga källor slĺs ihop
 • 3:07 - 3:09
  fĺr den kombinerade grafen ett klockformat utseende.
 • 3:09 - 3:11
  Det tar generellt sett
 • 3:11 - 3:14
  ett land 40 ĺr att frĺn fyndighetstoppen
 • 3:14 - 3:16
  nĺ produktionstoppen.
 • 3:17 - 3:19
  Därefter pĺbörjas en permanent tillbakagĺng.
 • 3:20 - 3:22
  Pĺ 1950-talet
 • 3:22 - 3:25
  förutspĺdde Shells geofysiker M. King Hubbert
 • 3:25 - 3:28
  att Amerikas oljeproduktion skulle toppa under 1970-talet
 • 3:28 - 3:32
  dvs. 40 ĺr efter USAs fyndighetstopp.
 • 3:33 - 3:35
  Fĺ trodde honom.
 • 3:35 - 3:37
  Hur som helst nĺdde den
 • 3:37 - 3:39
  amerikanska oljeproduktionen sin topp pĺ 70-talet
 • 3:39 - 3:41
  och inledde en stadig tillbakagĺng.
 • 3:42 - 3:44
  Hubbert fick ĺterupprättning.
 • 3:45 - 3:46
  Frĺn och med nu
 • 3:46 - 3:49
  skulle Amerika vara alltmer beroende av importerad olja.
 • 3:50 - 3:53
  Detta medförde en sĺrbarhet för störningar i utbudet
 • 3:53 - 3:57
  och bidrog till det ekonomiska kaoset under 1973
 • 3:57 - 3:59
  och 1979 ĺrs oljekriser.
 • 4:06 - 4:07
  Trots avancerad teknologi
 • 4:14 - 4:16
  Nyliga fyndigheter, sĺsom ANWAR,
 • 4:17 - 4:20
  kan i bästa fall bidra med olja för 17 mĺnader.
 • 4:22 - 4:25
  Till och med det nya
  "Jack 2"-fältet i Mexikanska Golfen
 • 4:25 - 4:28
  skulle bara tillgodose nĺgra
  fĺ mĺnaders inhemsk efterfrĺgan.
 • 4:29 - 4:31
  Trots storleken, skulle inte nĺgot
  av fälten komma i närheten av
 • 4:31 - 4:34
  att tillfredställa Amerikas energikrav.
 • 4:36 - 4:37
  Bevisen tornar nu upp sig
 • 4:37 - 4:40
  för att världsoljeproduktionen nĺr
  sin topp eller är nära toppen.
 • 4:41 - 4:46
  Globalt sett nĺddes toppen av funna
  nya oljefält pĺ 1960-talet.
 • 4:46 - 4:47
  Mer än 40 ĺr senare
 • 4:47 - 4:50
  tycks nedgĺngen i upptäckandet av nya oljekällor
 • 4:50 - 4:51
  vara omöjlig att hindra.
 • 4:54 - 4:56
  54 av de 65 största oljeproducerande länderna
 • 4:56 - 4:58
  har redan nĺtt sin produktionstopp.
 • 5:01 - 5:04
  Mĺnga av de ĺterstĺende förväntas
  följa efter inom en snar framtid.
 • 5:06 - 5:07
  Världen hade behövt driftsätta ett
 • 5:07 - 5:08
  nytt Saudi Arabien vart
 • 5:08 - 5:10
  tredje ĺr för att kompensera
 • 5:10 - 5:14
  för den vikande produktionen hos befintliga oljekällor.
 • 5:15 - 5:16
  Pĺ sextiotalet
 • 5:16 - 5:20
  utvanns sex fat olja för varje fat som användes.
 • 5:21 - 5:22
  Fyra decennier senare
 • 5:22 - 5:25
  konsumerar världen mellan tre och sex fat olja
 • 5:25 - 5:27
  för varje fat som utvinns.
 • 5:29 - 5:31
  Vid den tidpunkt världsproduktionen av
  olja nĺr sin topp
 • 5:31 - 5:33
  kommer efterfrĺgan pĺ olja
  överstiga tillgĺngen
 • 5:33 - 5:36
  och bensinpriset kommer variera väldigt.
 • 5:36 - 5:39
  vilket pĺverkar mycket mer än
  bara kostnaden att tanka bilen.
 • 5:41 - 5:44
  Moderna städer är beroende av fossila bränslen.
 • 5:44 - 5:46
  Till och med vägar är gjorda av asfalt
 • 5:46 - 5:47
  som är en oljeprodukt,
 • 5:47 - 5:49
  liksom taket pĺ mĺnga byggnader.
 • 5:51 - 5:53
  Stora omrĺden skulle bli obeboeliga
 • 5:53 - 5:57
  utan uppvärmning pĺ vintern och
  luftkonditionering pĺ sommaren.
 • 5:58 - 6:00
  Förorternas utbredning uppmuntrar
  folk att köra kilometervis
 • 6:00 - 6:02
  till arbetet, skolan och affärer.
 • 6:04 - 6:06
  Större städer har delats upp i bostadsomrĺden
 • 6:06 - 6:08
  och affärs-/industriomrĺden
  med stora avstĺnd emellan,
 • 6:08 - 6:10
  vilket tvingar folk att köra.
 • 6:15 - 6:18
  tillgĺngen pĺ olja och energi skulle vara riklig.
 • 6:19 - 6:21
  Kemikalier som skapas frĺn fossila bränslen,
 • 6:21 - 6:23
  eller oljebaserade ämnen
 • 6:23 - 6:27
  är nödvändiga för tillverkningen av oräkneliga produkter.
 • 6:28 - 6:30
  Det moderna jordbruket
 • 6:30 - 6:32
  är kraftigt beroende av fossila bränslen
 • 6:32 - 6:33
  liksom sjukhus
 • 6:33 - 6:34
  flyg,
 • 6:34 - 6:36
  vattendistributionen
 • 6:37 - 6:40
  och den amerikanska militären
  som ensam svarar för en
 • 6:40 - 6:42
  förbrukning av 140 miljoner fat olja per ĺr.
  (140x10^9) (á 159 liter)
 • 6:44 - 6:48
  Fossila bränslen är ocksĺ nödvändiga
  i tillverkningen av plaster och polymerer.
 • 6:48 - 6:52
  vilka har en nyckelroll i datorer,
  nöjesutrustning och kläder.
 • 6:54 - 6:56
  Den globala ekonomin baseras för
  närvarande pĺ oändlig tillväxt
 • 6:56 - 7:01
  vilket kräver ett kontinuerligt
  ökat utbud av billig energi.
 • 7:01 - 7:04
  Vi är sĺ beroende av olja och andra fossila bränslen
 • 7:04 - 7:07
  att den minsta störning i utbudet
 • 7:07 - 7:10
  kan ha stor inverkan pĺ alla aspekter i vĺra liv.
 • 7:17 - 7:22
  ENERGI
 • 7:22 - 7:25
  Energi är förmĺgan att uträtta arbete.
 • 7:35 - 7:38
  Ämnen som lagrar denna arbetsförmĺga kallas bränslen.
 • 7:39 - 7:42
  Vissa bränslen innehĺller mer energi än andra.
 • 7:42 - 7:44
  Det kallas energitäthet.
 • 7:44 - 7:48
  Bland dessa bränslen är olja det mest kritiska.
 • 7:48 - 7:51
  Världen förbrukar 30 miljarder
  (30x10^9) fat olja per ĺr,
 • 7:51 - 7:54
  vilket motsvarar en 'kubikmile' (ca. 4,17km3)
 • 7:54 - 7:56
  vilken innehĺller lika mycket energi
 • 7:56 - 7:58
  som skulle genereras frĺn 52 kärnkraftverk
 • 7:58 - 8:01
  i drift de kommande femtio ĺren.
 • 8:03 - 8:07
  Även om olja bara genererar 1,6% av USAs el
 • 8:07 - 8:10
  driver den 96% av all transport.
 • 8:12 - 8:15
  2008 importerades tvĺ tredjedelar av till USA.
 • 8:16 - 8:17
  Det mesta kom frĺn Kanada,
 • 8:17 - 8:19
  Mexico,
 • 8:19 - 8:21
  Saudi Arabien,
 • 8:21 - 8:22
  Venezuela,
 • 8:22 - 8:26
  Nigeria, Irak och Angola.
 • 8:27 - 8:29
  Flera faktorer gör olja unik:
 • 8:29 - 8:31
  Den är energität.
 • 8:33 - 8:34
  Ett fat olja innehĺller samma mängd energi som
 • 8:34 - 8:37
  nästan tre ĺrs arbete för en person.
 • 8:38 - 8:39
  Den är en vätska vid rumstemperatur,
 • 8:39 - 8:41
  lätt att transportera,
 • 8:41 - 8:44
  och användbar i smĺ motorer.
 • 8:45 - 8:48
  För att fĺ tag pĺ energi mĺste man använda energi.
 • 8:49 - 8:53
  Knepet är att använda en mindre mängd
  för att hitta och utvinna en större mängd.
 • 8:53 - 8:55
  Detta kallas EROEI:
 • 8:55 - 8:59
  Energy Return on Energy Invested.
  (energiretur för investerad energi)
 • 9:01 - 9:04
  Konventionell olja är ett bra exempel.
 • 9:04 - 9:07
  Den olja som var lättast att utvinna pumpades upp först.
 • 9:08 - 9:14
  Man spenderade energi motsvarande ett fat olja
  för att hitta och utvinna 100.
 • 9:15 - 9:18
  EROEI för olja var 100.
 • 9:19 - 9:21
  Eftersom den lätta oljan pumpades upp först
 • 9:21 - 9:23
  flyttade letandet ut pĺ djupt vatten
 • 9:23 - 9:25
  eller fjärran länder
 • 9:25 - 9:28
  och förbrukar därigenom alltmer energi.
 • 9:29 - 9:33
  Mestadels är oljan vi hittar idag tjock eller sur (svavelhaltig)
 • 9:33 - 9:35
  och kostsam att raffinera.
 • 9:35 - 9:39
  EROEI för olja idag är sĺ lĺg som 10.
 • 9:40 - 9:43
  Om man använder mer energi för att fĺ tag pĺ ett bränsle
 • 9:43 - 9:46
  än det innehĺller är det inte värt ansträngningen.
 • 9:50 - 9:52
  Det är möjligt att omvandla ett bränsle till ett annat.
 • 9:53 - 9:54
  Varje gĺng man gör det
 • 9:54 - 9:58
  förloras en del av det ursprungliga energiinnehĺllet.
 • 9:59 - 10:01
  För att ta ett exempel. Det finns "okonventionell" olja:
 • 10:01 - 10:03
  Tjärsand och skifferolja.
 • 10:04 - 10:06
  Tjärsand hittar man främst i Kanada.
 • 10:07 - 10:09
  Tvĺ tredjedelar av världens skifferolja finns i USA.
 • 10:11 - 10:13
  Bĺda dessa bränslen kan omvandlas till syntetisk rĺolja.
 • 10:13 - 10:17
  Men, detta kräver stora mängder värme och färskvatten,
 • 10:17 - 10:18
  vilket sänker deras EROEI
 • 10:18 - 10:23
  som varierar mellan fem
  och sĺ lite som en och en halv.
 • 10:24 - 10:26
  Skifferolja är ett osedvanligt magert bränsle,
 • 10:27 - 10:29
  som per vikt innehĺller en tredjedel av energin
 • 10:29 - 10:31
  i ett paket frukostflingor.
 • 10:33 - 10:34
  Kol finns i stora mängder
 • 10:34 - 10:39
  och genererar nästan hälften av planetens elektricitet.
 • 10:39 - 10:41
  Världen förbrukar nästan tvĺ
  'kubikmile' (2x4,17km3) kol varje ĺr.
 • 10:41 - 10:46
  Dock kan den globala kolproduktionen
  komma att nĺ sin topp före 2040.
 • 10:48 - 10:51
  Pĺstĺendet att Amerika har
  flera seklers av kol är bedrägligt,
 • 10:51 - 10:55
  eftersom det inte räknar in stigande efterfrĺgan
  och sjunkande kvalitet.
 • 10:56 - 10:58
  Mycket av det högkvalitativa antracitkolet är borta,
 • 10:58 - 11:03
  och lämnar oss kol med
  lägre kvalitet och lägre energitäthet.
 • 11:04 - 11:06
  Produktionsbetänkligheter uppstĺr,
  eftersom kol nära ytan uttöms
 • 11:06 - 11:10
  och gruvarbetare tvingas gräva allt djupare
  i allt mer svĺrtillgängliga omrĺden.
 • 11:11 - 11:14
  Mĺnga använder "bergstoppsborttagning" och spränger
 • 11:14 - 11:17
  bergstoppen för att komma ĺt kolet,
  vilket orsakar miljökaos.
 • 11:19 - 11:22
  Naturgas hittas ofta samtidigt som olja och kol.
 • 11:24 - 11:27
  Fyndigheten av naturgas i Nordamerika toppade pĺ 50-talet
 • 11:27 - 11:30
  och produktionen toppade pĺ 70-talet.
 • 11:31 - 11:34
  Om grafen för upptäckta fyndigheter flyttas fram 23 ĺr
 • 11:34 - 11:40
  avslöjas en tänkbar framtid för
  nordamerikansk naturgasproduktion.
 • 11:41 - 11:44
  Nya landvinningar har möjliggjort
  utvinning av "okonventionell" naturgas
 • 11:44 - 11:50
  sĺsom skiffergas, vilket kan komma att
  bromsa nedgĺngen de kommande ĺren.
 • 11:51 - 11:54
  Okonventionell naturgas är kontroversiell,
 • 11:54 - 11:57
  eftersom den kräver höga energipriser för att vara lönsam.
 • 11:58 - 12:01
  Även om okonventionell naturgas räknas in
 • 12:01 - 12:05
  kan produktionstoppen för naturgas komma kring 2030.
 • 12:07 - 12:10
  Det finns fortfarande stora uranreserver för kärnkraft.
 • 12:12 - 12:15
  För att ersätta de 10 TW som världen för
  närvarande genererar frĺn fossila bränslen
 • 12:15 - 12:19
  skulle det krävas 10.000 kärnkraftverk.
 • 12:19 - 12:24
  Vid den produktionshastigheten skulle de
  kända uranreserverna endast räcka 10 till 20 ĺr.
 • 12:25 - 12:29
  Försök med plutoniumbaserade reaktorer
 • 12:29 - 12:31
  i Frankrike och Japan
 • 12:31 - 12:33
  har varit dyra misslyckanden.
 • 12:33 - 12:37
  Kärnfusion har omfattande tekniska hinder framför sig.
 • 12:38 - 12:40
  Och sĺ finns det förnybara energikällor.
 • 12:40 - 12:45
  Vindkraft har hög EROEI, men är ojämn i sin tillgänglighet.
 • 12:45 - 12:47
  Vattenkraft är tillförlitlig,
 • 12:47 - 12:50
  men de flesta floderna i den utvecklade
  världen har redan dämts upp.
 • 12:52 - 12:55
  Konventionella geotermiska kraftstationer
 • 12:55 - 12:57
  använder de heta fläckar som finns nära jordskorpan.
 • 12:57 - 12:59
  De är därför begränsade till de omrĺdena.
 • 13:01 - 13:02
  I EGS försökssystemet
 • 13:02 - 13:06
  skulle tvĺ tio kilometer djupa schakt hĺl borras.
 • 13:06 - 13:09
  Vatten pumpas ner i det ena och hettas upp i sprickor
 • 13:09 - 13:12
  för att sedan stiga upp i det andra schaktet och generera el.
 • 13:13 - 13:15
  Enligt en aktuell rapport frĺn MIT
 • 13:15 - 13:21
  skulle denna teknologi kunna förse USA
  med 10% av sin el ĺr 2050.
 • 13:22 - 13:25
  Vĺgkraft är begränsat till kustnära omrĺden.
 • 13:25 - 13:29
  Energitätheten hos vĺgorna varierar frĺn omrĺde till omrĺde.
 • 13:31 - 13:35
  Att transportera vĺgkraftsgenererad el in
  till land skulle vara en utmaning.
 • 13:35 - 13:38
  Saltvatten är dessutom korroderande för turbiner.
 • 13:41 - 13:42
  Biobränslen är bränslen som odlas.
 • 13:43 - 13:46
  Ved har lĺg energitäthet och växer lĺngsamt.
 • 13:46 - 13:49
  Världen använder drygt 15 km3 ved varje ĺr.
 • 13:51 - 13:52
  Biodiesel och etanol
 • 13:52 - 13:57
  görs frĺn grödor som odlas
  genom ett oljedrivet jordbruk.
 • 13:57 - 14:00
  Energiförtjänsten genom dessa bränslen är väldigt lĺg.
 • 14:02 - 14:05
  En del politiker vill omvandla majs till etanol.
 • 14:05 - 14:10
  för att använda etanol till att ersätta 10% av den
  förutspĺdda oljekonsumtionen i USA ĺr 2020,
 • 14:10 - 14:13
  skulle man behöva använda 3% av Amerikas yta.
 • 14:15 - 14:19
  Att ersätta en tredjedel skulle en area tre gĺnger
  större än den som nu används för att odla mat.
 • 14:20 - 14:23
  För att ersätta all konsumtion av rĺolja ĺr 2020
 • 14:23 - 14:27
  skulle det behövas tvĺ gĺnger sĺ mycket land
  som används till att odla mat.
 • 14:28 - 14:33
  Väte mĺste utvinnas ur naturgas, kol och vatten,
 • 14:33 - 14:36
  vilket använder mer energi än vi fĺr frĺn vätet.
 • 14:36 - 14:39
  Det gör en ekonomi baserad pĺ vätgas osannolik.
 • 14:42 - 14:45
  Hela världens solcellspaneler genererar lika mycket ström
 • 14:45 - 14:47
  som tvĺ kolkraftverk.
 • 14:48 - 14:54
  Energi motsvarande mellan 1 och 4 ton kol
  används för att tillverka en enda solcellspanel.
 • 14:56 - 15:00
  Vi hade behövt täcka sĺ mycket som
  350000 km2 med solcellspaneler
 • 15:00 - 15:02
  för att möta nuvarande efterfrĺgan i världen.
 • 15:02 - 15:06
  Ĺr 2007 fanns det bara ca 10 km2.
 • 15:08 - 15:12
  Koncentrerande solfĺngare eller
  solceller har stor potential
 • 15:12 - 15:16
  även om det för närvarande bara
  finns ett litet antal i drift.
 • 15:17 - 15:19
  De är dessutom begränsade till soliga klimat
 • 15:19 - 15:21
  vilket innebär att stora mängder el hade behövt
 • 15:21 - 15:24
  skickas över lĺnga avstĺnd.
 • 15:26 - 15:29
  Alla alternativen till olja
  är beroende av oljedrivna maskiner
 • 15:29 - 15:34
  eller kräver material sĺsom plast som produceras frĺn olja.
 • 15:36 - 15:38
  När man skall värdera framtida utfästelser
  om nya bränslen och uppfinningar,
 • 15:38 - 15:40
  frĺga:
 • 15:40 - 15:44
  Har föresprĺkaren en fungerande,
  kommersiellt gĺngbar, modell för uppfinningen?
 • 15:45 - 15:47
  Vad har den för energitäthet?
 • 15:47 - 15:49
  Kan den lagras och distribueras enkelt?
 • 15:51 - 15:53
  Är den stabil eller mer ojämn i sin tillgänglighet?
 • 15:53 - 15:56
  Är den möjlig att skala upp till nationell nivĺ?
 • 15:56 - 15:58
  Finns det dolda utmaningar pĺ konstruktionssidan?
 • 15:59 - 16:02
  Vad har den för EROEI?
 • 16:02 - 16:04
  Vad har den för miljöpĺverkan?
 • 16:04 - 16:07
  Kom ihĺg att stora siffror kan vara vilseledande.
 • 16:08 - 16:11
  Till exempel: En miljard fat olja (10^9 x 159 liter)
 • 16:11 - 16:14
  tillgodoser endast 12 dagars global efterfrĺgan.
 • 16:15 - 16:19
  En övergĺng frĺn fossila bränslen
  skulle vara en oerhörd utmaning.
 • 16:19 - 16:24
  Ĺr 2007 ger kol upphov till 48,5% av all el i USA.
 • 16:24 - 16:27
  21,6% kommer frĺn naturgas,
 • 16:27 - 16:30
  1,6% är frĺn rĺolja,
 • 16:30 - 16:32
  19,4% är frĺn kärnkraft,
 • 16:32 - 16:34
  5,8% är frĺn vattenkraft.
 • 16:35 - 16:39
  Övriga förnybara energikällor genererar bara 2,5%.
 • 16:40 - 16:43
  Är det möjligt att ersätta ett system
  baserat pĺ fossila bränslen
 • 16:43 - 16:45
  med ett lapptäcke av alternativa?
 • 16:46 - 16:48
  Stora teknologiska framsteg behövs,
 • 16:48 - 16:51
  sĺväl som politisk vilja och samarbete,
 • 16:51 - 16:53
  omfattande investeringar,
 • 16:53 - 16:55
  internationell samsyn,
 • 16:56 - 16:59
  implementeringen av nya förbättringar
  i den gamla ekonomiska världen
 • 16:59 - 17:01
  innefattande transport,
 • 17:02 - 17:03
  tillverkningsindustri,
 • 17:03 - 17:05
  och jordbruk,
 • 17:05 - 17:08
  sĺväl som kompetens att leda övergĺngen.
 • 17:10 - 17:11
  Om allt detta uppnĺs,
 • 17:11 - 17:14
  skulle nuvarande livsstil kunna fortgĺ?
 • 17:19 - 17:21
  TILLVÄXT
 • 17:21 - 17:23
  De här bakterierna bor i en flaska.
 • 17:24 - 17:25
  Deras antal dubbleras varje minut.
 • 17:27 - 17:29
  Klockan 11 pĺ förmiddagen finns det bara en bakterie.
 • 17:30 - 17:32
  Klockan 12 är flaskan full.
 • 17:33 - 17:35
  Den är halvfull 11:59
 • 17:35 - 17:37
  dĺ det endast finns tillräckligt med
  utrymme för en dubblering till.
 • 17:38 - 17:41
  Bakterierna ser faran.
 • 17:41 - 17:44
  De letar efter nya flaskor och hittar tre till.
 • 17:44 - 17:47
  Därigenom förmodar de att deras problem är löst.
 • 17:47 - 17:49
  Klockan 12 är den första flaskan full.
 • 17:50 - 17:53
  Klockan 12:01 är den andra flaskan full.
 • 17:54 - 17:56
  Och klockan 12:02 är alla flaskorna fulla.
 • 17:57 - 17:59
  Detta är det problem vi har framför oss,
 • 17:59 - 18:03
  pĺ grund av dubbleringen som
  orsakas av exponentiell tillväxt.
 • 18:06 - 18:09
  När mänskligheten började använda
  kol och olja som bränslekällor
 • 18:09 - 18:12
  upplevde den en dittills aldrig skĺdad tillväxt.
 • 18:14 - 18:17
  Även en lĺg tillväxttakt medför
  stora ökningar över tid.
 • 18:18 - 18:20
  Vid 1% tillväxt
 • 18:20 - 18:22
  kommer en ekonomi att fördubblas pĺ 70 ĺr.
 • 18:23 - 18:27
  Vid 2% tillväxt dubblas den pĺ 35 ĺr.
 • 18:27 - 18:29
  Vid 10% tillväxttakt,
 • 18:29 - 18:32
  kommer ekonomin att dubbleras pĺ bara 7 ĺr.
 • 18:33 - 18:36
  Om en ekonomi med det nuvarande medelvärdet pĺ 3%
 • 18:36 - 18:39
  dubbleras den pĺ 23ĺr.
 • 18:40 - 18:44
  För varje dubblering överstiger
  efterfrĺgan pĺ energi och andra resurser
 • 18:44 - 18:47
  samtliga tidigare dubbleringar sammanslagna.
 • 18:48 - 18:52
  Det finansiella systemet bygger pĺ antagandet om tillväxt
 • 18:52 - 18:55
  - vilket kräver en ökande mängd
  energi för att kunna stödja den.
 • 18:56 - 18:58
  Banker lĺnar ut pengar de inte har
 • 18:58 - 19:00
  mer eller mindre genom att skapa dem.
 • 19:01 - 19:04
  Lĺntagarna använder de nyss skapade
  pengarna för att fĺ sina affärer att växa,
 • 19:04 - 19:06
  och betala tillbaka skulden
 • 19:06 - 19:09
  med ränta som kräver mer tillväxt.
 • 19:10 - 19:13
  Pĺ grund av detta skapande av skuldbaserade pengar
 • 19:13 - 19:17
  är de flesta pengar i världen en skuld
  med ränta som skall betalas.
 • 19:19 - 19:22
  Utan ständigt nya och stadigt större generationer
 • 19:22 - 19:24
  av lĺntagare för att skapa tillväxt
 • 19:24 - 19:25
  och därigenom betala av dessa skulder
 • 19:25 - 19:28
  skulle världsekonomin kollapsa.
 • 19:30 - 19:32
  Pĺ samma sätt som ett Ponzi Scheme
  (läs kedjebrev om du inte orkar
  ta reda pĺ vad det exakt innebär)
 • 19:32 - 19:35
  mĺste systemet expandera eller dö ut.
 • 19:35 - 19:37
  Delvis genom detta skuldbaserade system
 • 19:37 - 19:40
  har effekterna av ekonomisk tillväxt varit spektakulära.
 • 19:40 - 19:41
  i BNP,
 • 19:41 - 19:43
  fördämning av floder,
 • 19:43 - 19:44
  vattenanvändning,
 • 19:44 - 19:46
  gödselförbrukning,
 • 19:46 - 19:47
  stadsbefolkning,
 • 19:47 - 19:49
  pappersanvändning,
 • 19:49 - 19:51
  motorfordon,
 • 19:51 - 19:52
  kommunikation
 • 19:52 - 19:54
  och turism.
 • 19:55 - 19:57
  Världens befolkning har vuxit till 7 miljarder,
 • 19:57 - 20:01
  och förväntas överstiga 9 miljarder ĺr 2050.
 • 20:02 - 20:05
  Pĺ en platt oändlig jord skulle detta
  kanske inte vara nĺgot problem.
 • 20:06 - 20:08
  Men, eftersom jorden är rund och begränsad,
 • 20:08 - 20:11
  kommer vi förr eller senare möta tillväxtens gräns.
 • 20:13 - 20:14
  Ekonomisk expansion
 • 20:14 - 20:18
  har gett upphov till förhöjda kväveoxider i atmosfären
 • 20:18 - 20:19
  och metan,
 • 20:19 - 20:20
  förtunning av ozonlagret,
 • 20:20 - 20:22
  fler översvämningar,
 • 20:22 - 20:25
  skador pĺ världshavens ekosystem,
 • 20:25 - 20:27
  innefattande övergödning,
 • 20:27 - 20:30
  förluster av regnskog och skog,
 • 20:30 - 20:33
  ökning av brukat land
 • 20:33 - 20:36
  och utrotning av djur- och växtarter.
 • 20:38 - 20:40
  Om vi lägger ett riskorn
 • 20:40 - 20:42
  pĺ den första rutan pĺ ett schackbräde
 • 20:42 - 20:45
  dubblerar detta och lägger tvĺ riskorn pĺ den andra,
 • 20:46 - 20:48
  dubblerar igen och lägger fyra pĺ den tredje,
 • 20:49 - 20:51
  dubblerar igen och lägger 8 pĺ den fjärde,
 • 20:51 - 20:52
  och fortsätter sĺ här
 • 20:52 - 20:55
  med att lägga det dubbla antalet riskorn pĺ nästa ruta
 • 20:55 - 20:57
  jämfört med föregĺende
 • 20:57 - 20:59
  kommer vi när vi nĺr den sista rutan
 • 20:59 - 21:01
  behöva ett astronomiskt antal riskorn:
 • 21:03 - 21:05
  9 trillioner (9x10^18),
 • 21:05 - 21:07
  223 biljarder (223x10^15),
 • 21:07 - 21:09
  372 biljoner (372x10^12)
 • 21:09 - 21:11
  36 miljarder (36x10^9)
 • 21:11 - 21:13
  854 miljoner (854x10^6)
 • 21:13 - 21:16
  776 tusen riskorn:
 • 21:17 - 21:18
  Mer ris än mänskligheten
 • 21:18 - 21:21
  har odlat under de senaste 10.000 ĺren.
 • 21:22 - 21:23
  Moderna ekonomier,
 • 21:23 - 21:25
  pĺ samma sätt som riskornen pĺ schackbrädet,
 • 21:25 - 21:27
  dubblerar efter nĺgot tiotal ĺr.
 • 21:27 - 21:30
  Vilken ruta är vi pĺ pĺ schackbrädet?
 • 21:33 - 21:34
  Förutom energi
 • 21:34 - 21:37
  har civilisationen behov av otaliga nödvändiga rĺvaror:
 • 21:37 - 21:39
  färskt vatten,
 • 21:39 - 21:40
  matjord,
 • 21:40 - 21:41
  mat,
 • 21:41 - 21:42
  skog,
 • 21:42 - 21:44
  och mĺnga sorters mineraler och metaller.
 • 21:45 - 21:46
  Tillväxten är begränsad
 • 21:46 - 21:49
  av den nödvändiga resurs som det finns minst av.
 • 21:51 - 21:53
  En tunna bestĺr av stavar
 • 21:53 - 21:54
  och som vattnet i en tunna,
 • 21:54 - 21:57
  kan inte tillväxten bli högre än den lägsta staven.
 • 21:57 - 22:00
  eller den mest begränsande resursen.
 • 22:02 - 22:04
  Mänskligheten använder för närvarande
 • 22:04 - 22:07
  40% av all fotosyntes pĺ jorden
 • 22:08 - 22:09
  Även om det är tänkbart att kunna använda 80%
 • 22:09 - 22:13
  är det osannolikt att vi nĺgon gĺng
  kommer kunna använda 160%
 • 22:23 - 22:25
  MAT
 • 22:27 - 22:28
  Den globala tillgĺngen pĺ mat
 • 22:28 - 22:29
  är kraftigt beroende av fossila bränslen.
 • 22:32 - 22:33
  Före första världskriget
 • 22:33 - 22:35
  var allt jordbruk ekologiskt.
 • 22:36 - 22:39
  Efter uppfinnandet av gödsel och
  bekämpningsmedel skapade frĺn fossila bränslen
 • 22:39 - 22:42
  förbättrades matproduktionen enormt
 • 22:42 - 22:45
  vilket tillät tillväxt hos den mänskliga befolkningen.
 • 22:48 - 22:49
  Användandet av konstgjort gödsel har gett
 • 22:49 - 22:51
  mat till betydligt fler än vad som hade varit möjligt
 • 22:51 - 22:54
  med ekologisk odling enbart.
 • 22:56 - 22:58
  Fossila bränslen behövs för jordbruksredskap,
 • 22:58 - 22:59
  transport,
 • 22:59 - 23:00
  kylning,
 • 23:01 - 23:02
  plastförpackningar,
 • 23:02 - 23:04
  och matlagning.
 • 23:05 - 23:08
  Modernt jordbruk använder ĺkermark
  för att omvandla fossila bränslen till mat
 • 23:08 - 23:10
  - och mat till människor.
 • 23:12 - 23:13
  Cirka 7 kalorier fossilt bränsle
 • 23:13 - 23:16
  används för att framställa 1 kalori mat.
 • 23:19 - 23:25
  I Amerika färdas maten ungefär 2400km
  frĺn bondgĺrd till konsument.
 • 23:30 - 23:31
  Utöver nedgĺngen för fossila bränslen,
 • 23:31 - 23:34
  finns det flera hot mot det nuvarande
  sättet att producera mat:
 • 23:35 - 23:36
  Billig energi,
 • 23:36 - 23:37
  förbättrad teknologi
 • 23:37 - 23:41
  och bidrag har möjliggjort massiva fiskfĺngster.
 • 23:43 - 23:45
  Globala fiskfĺngster nĺdde sin topp
  under senare delen av 80-talet
 • 23:45 - 23:48
  vilket medförde att fiskare flyttade
  vidare till djupare vatten.
 • 23:53 - 23:55
  Övergödning i form av kväveutsläpp frĺn gödsel
  tillverkat av fossila bränslen.
 • 23:55 - 23:59
  förgiftar floder och hav och skapar enorma döda omrĺden.
 • 24:00 - 24:01
  I den här takten
 • 24:01 - 24:03
  förutspĺs alla fiskbestĺnd kollapsa
 • 24:03 - 24:05
  ĺr 2048.
 • 24:07 - 24:11
  Surt regn frĺn städer och industrier
  dränerar jorden pĺ livsviktiga näringsämnen
 • 24:11 - 24:12
  sĺsom kalium,
 • 24:12 - 24:13
  kalcium,
 • 24:13 - 24:14
  och magnesium.
 • 24:18 - 24:20
  Ett annat hot är brist pĺ vatten.
 • 24:20 - 24:25
  Mĺnga jordbruk använder vatten som pumpas upp frĺn
  grundvattendepĺer (akvifir) för bevattning.
 • 24:26 - 24:28
  Grundvattendepĺerna behöver tusentals ĺr för att fyllas,
 • 24:28 - 24:30
  men kan pumpas torra pĺ nĺgra decennier
 • 24:30 - 24:32
  pĺ samma sätt som oljekällor.
 • 24:34 - 24:36
  Amerikas enorma grundvattendepĺ Ogallala
  har krympt sĺ mycket att
 • 24:36 - 24:40
  mĺnga jordbrukare har tvingats ĺtergĺ
  till mindre produktiv torrlandsodling.
 • 24:42 - 24:46
  Därtill kan användandet av bevattning
  och gödsel leda till salinisering:
 • 24:47 - 24:48
  ansamling av salt i jorden.
 • 24:49 - 24:51
  Detta är en stor orsak till ökenutbredningen.
 • 24:53 - 24:56
  Ett annat hot är förlusten av matjord.
 • 24:56 - 24:57
  För 200 ĺr sedan
 • 24:57 - 25:00
  fanns det tvĺ meter matjord
  pĺ de amerikanska prärierna.
 • 25:01 - 25:03
  Idag, till följd av bearbetning
  och undermĺliga metoder,
 • 25:03 - 25:06
  är omkring hälften borta.
 • 25:08 - 25:13
  Bevattning underlättar för svartrost
  (Puccinia graminis) sĺsom UG-99
 • 25:13 - 25:17
  - som potentiellt skulle kunna förstöra 80%
  av världens veteskörd.
 • 25:19 - 25:20
  Enligt Norman Borlaug,
 • 25:20 - 25:22
  pappa till "den gröna revolutionen"
 • 25:22 - 25:27
  har svartrost 'oerhörd potential för
  social och human förstörelse'.
 • 25:29 - 25:32
  Användandet av biobränslen innebär att mindre land
 • 25:32 - 25:35
  kommer vara tillgänglig för matproduktion.
 • 25:37 - 25:39
  Ett omrĺde har en begränsad bärförmĺga.
 • 25:40 - 25:41
  Det är det antal djur eller människor
 • 25:41 - 25:43
  som kan leva där för alltid.
 • 25:44 - 25:47
  Om en art växer ut över det omrĺdets bärförmĺga
 • 25:47 - 25:51
  kommer den dö av tills populationen ĺtergĺr
  till de naturliga begränsningarna.
 • 25:53 - 25:54
  Världen har undvikit dessa avdöenden
 • 25:54 - 25:56
  genom att hitta nya marker att odla upp
 • 25:56 - 25:57
  eller genom att öka produktionen,
 • 25:57 - 26:00
  vilket till stor del har varit tackvare olja.
 • 26:01 - 26:03
  För fortsatt tillväxt
 • 26:03 - 26:06
  krävs mer resurser än jorden kan erbjuda,
 • 26:07 - 26:09
  men det inte finns fler planeter.
 • 26:11 - 26:13
  Med hänsyn tagen till dessa utmaningar
 • 26:13 - 26:16
  mĺste den globala matproduktionen
  dubbleras till 2050
 • 26:16 - 26:18
  för att föda den växande befolkningen i världen.
 • 26:21 - 26:23
  En miljard människor är redan undernärda eller svältande.
 • 26:24 - 26:27
  Det kommer bli utmanande att ge mat
  till över 9 miljarder människor de kommande ĺren.
 • 26:28 - 26:31
  när världens olje- och naturgasproduktion faller.
 • 26:41 - 26:42
  DET LYCKLIGA SLUTET
 • 26:45 - 26:48
  Den globala ekonomin växer exponentiellt
 • 26:48 - 26:50
  med omkring 3% ĺrligen
 • 26:50 - 26:53
  och förbrukar stadigt ökande mängder
  icke-förnybara bränslen,
 • 26:53 - 26:54
  mineraler och metaller,
 • 26:54 - 26:56
  sĺ väl som förnybara resurser
 • 26:56 - 27:00
  som vatten, skog, jord och fisk
 • 27:00 - 27:02
  snabbare än de kan ĺteruppbyggas.
 • 27:03 - 27:05
  Även vid en tillväxt pĺ 1%
 • 27:05 - 27:08
  kommer ekonomin dubbleras pĺ 70 ĺr.
 • 27:10 - 27:13
  Problemen intensifieras av andra faktorer:
 • 27:13 - 27:15
  Globaliseringen tillĺter människor pĺ en kontinent
 • 27:15 - 27:18
  att köpa varor och mat tillverkade pĺ en annan.
 • 27:19 - 27:20
  Försörjningsvägarna är lĺnga,
 • 27:20 - 27:23
  vilket anstränger begränsade oljeresurser.
 • 27:26 - 27:29
  Vi förlitar oss nu pĺ fjärran
  länder för det nödvändigaste.
 • 27:30 - 27:32
  Moderna städer är beroende av fossilt bränsle.
 • 27:34 - 27:36
  De flesta banksystem är baserade pĺ skuld,
 • 27:36 - 27:40
  vilket tvingar in folk i
  en spiral av lĺn och ĺterbetalning
 • 27:40 - 27:41
  - som genererar tillväxt.
 • 27:43 - 27:46
  Vad kan man göra när man stĺr inför dessa problem?
 • 27:47 - 27:48
  Mĺnga tror att krisen kan förhindras
 • 27:48 - 27:50
  genom minskad konsumtion,
 • 27:50 - 27:51
  teknologi,
 • 27:51 - 27:52
  smart tillväxt,
 • 27:52 - 27:53
  ĺtervinning,
 • 27:53 - 27:55
  elbilar och hybrider,
 • 27:55 - 27:57
  ersättning,
 • 27:57 - 27:58
  eller val.
 • 28:00 - 28:01
  Minskad konsumtion kommer innebära minskade utgifter,
 • 28:01 - 28:03
  men endast det kommer inte kunna rädda planeten.
 • 28:05 - 28:07
  Om vissa använder mindre olja
 • 28:07 - 28:09
  kommer den minskade efterfrĺgan sänka priset,
 • 28:09 - 28:12
  varför andra kan köpa den billigare.
 • 28:13 - 28:13
  Pĺ samma sätt
 • 28:13 - 28:17
  kommer en mer effektiv motor,
  som använder mindre energi,
 • 28:17 - 28:20
  paradoxalt nog, leda till större energianvändning.
 • 28:21 - 28:22
  Pĺ 1800-talet
 • 28:22 - 28:25
  insĺg den engelske ekonomen William Stanley Jevons
 • 28:25 - 28:28
  att bättre ĺngmaskiner gjorde kol
 • 28:28 - 28:31
  till ett mer kostnadseffektivt bränsle,
 • 28:31 - 28:32
  vilket ledde till ökad användning av ĺngmaskiner,
 • 28:32 - 28:35
  vilket i sin tur ökade kolkonsumtionen.
 • 28:37 - 28:40
  Ökad användning kommer att
  förbruka den energi eller resurs
 • 28:40 - 28:42
  som sparats genom minskad konsumtion.
 • 28:48 - 28:49
  Mĺnga tror att vetenskapsmän
 • 28:49 - 28:51
  kommer att lösa dessa nya problem genom ny teknik.
 • 28:52 - 28:55
  Men teknologi är inte energi.
 • 28:56 - 28:57
  Teknologi kan sätta energi i arbete,
 • 28:57 - 28:59
  men kan inte ersätta den.
 • 29:00 - 29:02
  Den konsumerar ocksĺ resurser:
 • 29:02 - 29:03
  till exempel;
 • 29:03 - 29:05
  datorer tillverkas med en tiondel
 • 29:05 - 29:07
  av den energi som gĺr ĺt för att göra en bil.
 • 29:08 - 29:10
  Mer avancerade teknologier
 • 29:10 - 29:12
  kan förvärra situationen,
 • 29:12 - 29:14
  eftersom mĺnga kräver sällsynta mineraler,
 • 29:14 - 29:16
  som ocksĺ närmar sig sin begränsning.
 • 29:17 - 29:18
  Till exempel:
 • 29:18 - 29:21
  97% av jordens sällsynta mineraler/metaller
  produceras i Kina,
 • 29:21 - 29:24
  De flesta frĺn en enda gruva i inre Mongoliet.
 • 29:26 - 29:28
  Dessa mineraler används i katalysatorer,
 • 29:28 - 29:30
  flygplansmotorer,
 • 29:30 - 29:33
  högeffektiva magneter och hĺrddiskar,
 • 29:33 - 29:35
  hybridbilsbatterier,
 • 29:35 - 29:36
  lasrar,
 • 29:36 - 29:37
  flyttningsbara röntgenapparater,
 • 29:37 - 29:39
  avskärmning vid kärnreaktorer,
 • 29:39 - 29:41
  CD-skivor,
 • 29:41 - 29:43
  hybridfordonsmotorer,
 • 29:43 - 29:45
  lĺgenergilampor,
 • 29:45 - 29:46
  fiberoptik,
 • 29:46 - 29:48
  plattskärmar.
 • 29:49 - 29:52
  Kina har börjat överväga
  exportbegränsningar av dessa mineraler,
 • 29:52 - 29:54
  medan efterfrĺgan trappas upp.
 • 29:57 - 30:00
  Sĺ kallad hĺllbar tillväxt eller
  smart tillväxt kommer inte hjälpa,
 • 30:00 - 30:03
  eftersom den ocksĺ använder
  icke-förnybara metaller och mineraler.
 • 30:03 - 30:05
  i fortsatt ökande kvantiteter,
 • 30:05 - 30:07
  inklusive sällsynta metaller/mineraler.
 • 30:08 - 30:10
  Ĺtervinning kommer inte lösa problemet,
 • 30:10 - 30:11
  eftersom den behöver energi
 • 30:11 - 30:14
  och processen inte är 100% effektiv.
 • 30:16 - 30:19
  Det är bara möjligt att ĺterfĺ en del
  av materialet som skall ĺtervinnas.
 • 30:19 - 30:22
  En stor del förloras för alltid som avfall.
 • 30:25 - 30:27
  Elbilar kör pĺ el.
 • 30:28 - 30:30
  Eftersom den största andelen elektricitet genereras frĺn
 • 30:30 - 30:32
  fossilt bränsle är inte det nĺgon lösning.
 • 30:33 - 30:37
  Dessutom behöver bilar alla möjliga
  slags oljor för sin tillverkning.
 • 30:37 - 30:41
  Varje däck behöver runt 25 liter rĺolja för tillverkning.
 • 30:43 - 30:47
  Det finns ungefär 800 miljoner bilar i världen ĺr 2010.
 • 30:47 - 30:49
  Vid nuvarande tillväxt,
 • 30:49 - 30:52
  har den siffran nĺtt 2 miljarder ĺr 2025.
 • 30:53 - 30:57
  Det är inte troligt att planeten kan klara av sĺ mĺnga fordon
 • 30:57 - 30:59
  sĺ värst länge, oavsett energikälla.
 • 31:01 - 31:02
  Mĺnga ekonomer tror
 • 31:02 - 31:05
  att den fria marknaden kommer ersätta en energikälla
 • 31:05 - 31:07
  med en annan genom teknologiska landvinningar.
 • 31:08 - 31:10
  Men de huvudsakliga ersättarna till olja
 • 31:10 - 31:12
  stĺr själva inför sina egna vikande kurvor.
 • 31:13 - 31:18
  Ersättande misslyckas ocksĺ med att
  räkna in den tid som krävs för övergĺngen.
 • 31:20 - 31:22
  Hirsch-rapporten frĺn USAs energidepartement
 • 31:22 - 31:25
  uppskattar att ĺtminstone tvĺ decennier skulle behövas
 • 31:25 - 31:27
  för förberedelserna inför effekterna av Peak Oil.
 • 31:28 - 31:31
  Bekymren med för bristande energitillgĺng,
 • 31:31 - 31:33
  resursutarmning,
 • 31:33 - 31:34
  förlorad matjord,
 • 31:34 - 31:39
  och utsläpp är alla symtom pĺ ett enda större problem:
 • 31:40 - 31:42
  Tillväxt.
 • 31:43 - 31:46
  Sĺ länge som vĺrt finansiella system
  bygger pĺ (kräver) oändlig tillväxt
 • 31:46 - 31:49
  kommer reformer troligen inte att lyckas.
 • 31:49 - 31:52
  Hur kommer dĺ framtiden se ut?
 • 31:54 - 31:56
  Optimisterna tror att tillväxten kommer fortsätta för alltid.
 • 31:56 - 31:57
  utan begränsningar.
 • 31:59 - 32:02
  Pessimisterna tror att vi närmar oss en ny stenĺlder,
 • 32:02 - 32:04
  eller utrotning.
 • 32:05 - 32:06
  Sanningen ligger kanske mellan dessa bĺda extremer.
 • 32:07 - 32:11
  Det är möjligt att samhället faller tillbaka till ett mindre
 • 32:12 - 32:14
  komplext läge där energianvändningen är betydligt mindre.
 • 32:16 - 32:18
  Det skulle innebära ett hĺrdare liv för de flesta.
 • 32:18 - 32:19
  Mer arbete för hand.
 • 32:19 - 32:20
  mer jordbruk,
 • 32:20 - 32:24
  och lokal produktion av varor, mat och tjänster.
 • 32:25 - 32:28
  Vad skall man göra för att förbereda sig
  för en sĺdan tänkbar framtid?
 • 32:29 - 32:33
  Förvänta dig färre varor och matvaror frĺn fjärran länder.
 • 32:34 - 32:35
  Börja gĺ eller cykla.
 • 32:36 - 32:39
  Vänj dig vid att använda mindre elektricitet.
 • 32:40 - 32:41
  Tag dig ur skuldfällan! (Amortera!)
 • 32:41 - 32:44
  Försök klara dig utan banker.
 • 32:44 - 32:45
  Istället för att handla pĺ stora köpcentra
 • 32:45 - 32:48
  kan du stötta lokala handlare.
 • 32:48 - 32:51
  Köp närproducerad mat pĺ marknader.
 • 32:51 - 32:55
  Istället för gräsmatta kan du anlägga en liten köksträdgĺrd.
 • 32:55 - 32:57
  Lär dig konservera det du odlar.
 • 32:58 - 33:00
  Överväg att använda lokala valutor
 • 33:00 - 33:02
  i den eventualitet att den större ekonomin
  skulle upphöra att fungera
 • 33:02 - 33:05
  och arbeta upp en högre grad av självhushĺllning.
 • 33:07 - 33:09
  Ingen av dessa ĺtgärder kommer förhindra Kollapsen,
 • 33:09 - 33:13
  men kan kanske förbättra dina chanser
  i en lĺgenergiframtid
 • 33:13 - 33:15
  i vilken vi kommer vara tvungna
  att lita mer till oss själva
 • 33:15 - 33:18
  sĺsom tidigare generationer gjort.
Título:
There's No Tomorrow (2012)
Descrição:

Den första produktionen av http://www.incubatepictures.com:
En 34 minuter lång animerad dokumentär om resurstömning och det omöjliga med oändlig tillväxt på en ändlig planet.

mais » « menos
Idioma do Vídeo:
English
Duração:
34:53

Legendas em Swedish

Revisões