Return to Video

There's No Tomorrow (2012)

 • 0:23 - 0:31
  Det Finns Ingen Morgondag
 • 0:47 - 0:49
  Det här är jorden,
 • 0:49 - 0:51
  som den såg ut för 90 miljoner år sedan.
 • 0:51 - 0:55
  Geologer kallar denna period för Yngre krita.
 • 0:55 - 0:58
  Det var en tid som präglades av extrem global uppvärmning.
 • 0:58 - 1:00
  När dinosaurier fortfarande härskade över planeten.
 • 1:01 - 1:03
  De levde sitt liv,
 • 1:03 - 1:05
  trygga i sin plats högst upp i näringskedjan,
 • 1:08 - 1:10
  omedvetna om de förändringar som tog plats runt omkring dem.
 • 1:11 - 1:12
  Kontinenterna gled isår,
 • 1:12 - 1:15
  vilket öppnade stora revor i jordskorpan.
 • 1:16 - 1:19
  De överflödades, blev sjöar.
 • 1:20 - 1:22
  Alger frodades i den extrema hettan,
 • 1:22 - 1:24
  vilket förgiftade vattnet.
 • 1:25 - 1:26
  De dog,
 • 1:26 - 1:29
  och föll, triljonvis, ned till botten av revorna.
 • 1:32 - 1:34
  Floder sköljde sediment in i sjöarna,
 • 1:34 - 1:36
  tills att de organiska resterna av algerna var begravda.
 • 1:38 - 1:41
  När trycket ökade, gjorde så också hettan,
 • 1:41 - 1:43
  tills att en kemisk reaktion transformerade det organiska
 • 1:43 - 1:46
  till kolväten, fossila bränslen.
 • 1:46 - 1:49
  Olja och naturgas.
 • 1:49 - 1:51
  En liknande process ägde rum på land,
 • 1:52 - 1:54
  vilket producerade kol.
 • 1:55 - 1:57
  Det tog ungefär 5 miljoner år
 • 1:57 - 2:02
  att skapa de fossila bränslena som världen använder på 1 år.
 • 2:02 - 2:03
  Det moderna sättet att leva
 • 2:03 - 2:06
  är beroende på detta fossiliserade solljus,
 • 2:06 - 2:10
  även fast överraskande många tar det för givet.
 • 2:13 - 2:18
  Sedna 1860 har geologer upptäckt över 2 triljoner fat av olja.
 • 2:19 - 2:23
  Sedan dess har världen använt ungefär hälften.
 • 2:26 - 2:29
  Innan man kan pumpa olja, måste man upptäcka den.
 • 2:30 - 2:33
  I början var den lätt att hitta, och lätt att utvinna.
 • 2:33 - 2:36
  Det första stora amerikanska oljefältet var Spindletop,
 • 2:37 - 2:39
  upptäckt 1900.
 • 2:39 - 2:40
  Många fler följde.
 • 2:41 - 2:43
  Geologer rensade Amerika.
 • 2:43 - 2:47
  De fann enorma depåer av olja, naturgas och kol.
 • 2:48 - 2:51
  Amerika producerade mer olja än något annat land,
 • 2:51 - 2:54
  vilket möjliggjorde att de kunde bli en industriell supermakt.
 • 2:56 - 2:58
  När en oljekälla väl börjar producera olja
 • 2:58 - 3:01
  är det bara en tidsfråga innan det börjar sina.
 • 3:02 - 3:05
  Enskilda källor har olika produktionshastighet.
 • 3:10 - 3:11
  Vanligtvis
 • 3:11 - 3:14
  tar det 40 år efter höjdpunkten av upptäckt
 • 3:14 - 3:16
  för ett land att nå dess höjdpunkt av produktion,
 • 3:17 - 3:20
  efter vilket det påbörjar ett permanent fall.
 • 3:21 - 3:23
  Under 1950-talet,
 • 3:23 - 3:25
  förutspådde Shell's geofysiker M. King Hubbert
 • 3:25 - 3:29
  att Amerikas oljeproduktion skulle nå sin höjdpunkt 1970,
 • 3:29 - 3:33
  40 år efter höjdpunkten av upptäckt.
 • 3:33 - 3:35
  Få trodde på honom.
 • 3:35 - 3:37
  Hur som helst,
 • 3:37 - 3:39
  1970 nådde Amerikas oljeproduktion sin höjdpunkt,
 • 3:39 - 3:41
  och påbörjade sin permanenta nedgång.
 • 3:42 - 3:44
  Hubbert hade rätt.
 • 3:45 - 3:46
  Från och med då
 • 3:46 - 3:50
  skulle Amerika allt mer vara beroende av importerad olja.
 • 3:50 - 3:53
  Detta gjorde henne känslig mot avbrott i tillgång
 • 3:53 - 3:57
  och medförde den ekonomiska förödelse under år 1973
 • 3:57 - 4:00
  och 1979s oljechocker.
 • 4:02 - 4:06
  Under 1930-talet var antalet oljeupptäckter den högsta i USAs historia.
 • 4:06 - 4:08
  Trots avancerad teknologi
 • 4:08 - 4:13
  har nedgången i upptäckter av nya amerikanska oljefält varit obarmhärtig.
 • 4:14 - 4:17
  Nya upptäckter, såsom ANWAR,
 • 4:17 - 4:21
  skulle som mest bidra med olja tillräckligt för 17 månader.
 • 4:24 - 4:25
  Även det nya "Jack 2"-fältet i Mexikanska gulfen
 • 4:25 - 4:28
  skulle bara bidra med ett par månaders olja för inhemsk efterfrågan.
 • 4:29 - 4:32
  Trots att de är stora, kommer inte något av fälten i närheten av att
 • 4:32 - 4:34
  mätta Amerikas energibehov.
 • 4:36 - 4:37
  Det finns högvis med bevis
 • 4:37 - 4:41
  på att oljeproduktionen nått sin höjdpunkt, eller är nära.
 • 4:41 - 4:46
  Globalt nåddes höjdpunkten av upptäckt av oljefält under 1960-talet.
 • 4:47 - 4:48
  Över 40 år senare
 • 4:48 - 4:50
  verkar nedgången av upptäckte av nya fält
 • 4:50 - 4:52
  ostoppbar.
 • 4:54 - 4:56
  54 av de 65 stora oljeproducerande nationerna
 • 4:56 - 4:59
  har redan nått sin höjdpunkt i produktion.
 • 5:01 - 5:05
  Många fler ser ut att följa samma öde inom snart framtid.
 • Não sincronizado
  Incubate Pictures presenterar
 • Não sincronizado
  I samarbete med Post Carbon Institute
Título:
There's No Tomorrow (2012)
Descrição:

Den första produktionen av http://www.incubatepictures.com:
En 34 minuter lång animerad dokumentär om resurstömning och det omöjliga med oändlig tillväxt på en ändlig planet.

mais » « menos
Idioma do Vídeo:
English
Duração:
34:53

Legendas em Swedish

Revisões