YouTube

Tem uma conta do YouTube?

Novo: habilite traduções e legendas criadas por espectadores no seu canal no YouTube!

Swedish legenda

← There's No Tomorrow (2012)

Den första produktionen av http://www.incubatepictures.com:
En 34 minuter lång animerad dokumentär om resurstömning och det omöjliga med oändlig tillväxt på en ändlig planet.

Obter Código para Incorporação
29 idiomas

Exibindo Revisão 7 criada em 05/01/2012 por PerBerg.

 1. incubate pictures presenterar
 2. i samarbete med
  post carbon institute
 3. DET FINNS INGEN MORGONDAG
 4. Det här är jorden,
 5. som den såg ut för 90 miljoner år sedan.
 6. Geologer kallar denna tidsperiod för 'yngre krita'.
 7. Det var en tidsperiod med extrem global värme,
 8. när dinosaurierna fortfarande härskade på planeten.
 9. De levde tryggt sina liv
 10. högst upp i näringskedjan -
 11. omedvetna om de förändringar
  som ägde rum omkring dem.
 12. Kontinenter gled isär
 13. och enorma sprickor öppnade sig i jordskorpan.
 14. De svämmade över och blev hav.
 15. Alger frodades i den extrema värmen
 16. och förgiftade vattnet.
 17. De dog
 18. och föll, i miljarder, till sprickornas botten.
 19. Floder sköljde ut sediment i haven
 20. tills det organiska materialet
  från algerna helt begravts.
 21. Medan trycket ökade tilltog också värmen
 22. tills en kemisk reaktion omvandlade
  det organiska materialet
 23. till kolväteföreningar - fossila bränslen:
 24. olja och naturgas.
 25. En liknade process ägde rum på land
 26. vilken bildade kol.
 27. Det tog naturen omkring 5 miljoner år
 28. att skapa det fossila bränsle
  som världen förbrukar på ett år.
 29. Den moderna livsstilen
 30. är beroende av detta fossila solljus,
 31. även om förvånansvärt
  många tar det för givet.
 32. Sedan 1860 har geologer hittat mer
  än 2 biljoner fat olja. (2x10^12)(á 159 liter)
 33. Sedan dess har världen förbrukat omkring hälften.
 34. Innan man kan pumpa upp olja
  måste man hitta den.
 35. Till en början var den lätt att hitta
  och billig att utvinna.
 36. Det första stora amerikanska
  oljefältet var Spindletop
 37. som upptäcktes år 1900.
 38. Därefter kom många fler.
 39. Geologer genomsökte Amerika.
 40. De hittade enorma depåer
  med olja, naturgas och kol.
 41. Amerika utvann mer olja än något annat land
 42. vilket gjorde det möjligt
  att bli en industriell supermakt.
 43. Så fort en oljekälla börjar producera olja
 44. är det bara en fråga om tid
  innan produktionen avtar.
 45. Enskilda källor har olika produktionsförlopp,
 46. men när många källor slås ihop
 47. får den kombinerade grafen ett klockformat utseende.
 48. Det tar generellt sett
 49. ett land 40 år att från fyndighetstoppen
 50. nå produktionstoppen.
 51. Därefter påbörjas en permanent tillbakagång.
 52. På 1950-talet
 53. förutspådde Shells geofysiker M. King Hubbert
 54. att Amerikas oljeproduktion skulle toppa under 1970-talet
 55. dvs. 40 år efter USAs fyndighetstopp.
 56. Få trodde honom.
 57. Hur som helst nådde den
 58. amerikanska oljeproduktionen sin topp på 70-talet
 59. och inledde en stadig tillbakagång.
 60. Hubbert fick återupprättning.
 61. Från och med nu
 62. skulle Amerika vara alltmer beroende av importerad olja.
 63. Detta medförde en sårbarhet för störningar i utbudet
 64. och bidrog till det ekonomiska kaoset under 1973
 65. och 1979 års oljekriser.
 66. 1930-talet var det decennium som hade den högsta
 67. oljefyndighetstakten i den amerikanska historien.
 68. Trots avancerad teknologi
 69. har fyndighetstakten obönhörligen fallit
 70. när det gäller nya amerikanska oljekällor.
 71. Nyliga fyndigheter, såsom ANWAR,
 72. kan i bästa fall bidra med olja för 17 månader.
 73. Till och med det nya
  "Jack 2"-fältet i Mexikanska Golfen
 74. skulle bara tillgodose några
  få månaders inhemsk efterfrågan.
 75. Trots storleken, skulle inte något
  av fälten komma i närheten av
 76. att tillfredställa Amerikas energikrav.
 77. Bevisen tornar nu upp sig
 78. för att världsoljeproduktionen når
  sin topp eller är nära toppen.
 79. Globalt sett nåddes toppen av funna
  nya oljefält på 1960-talet.
 80. Mer än 40 år senare
 81. tycks nedgången i upptäckandet av nya oljekällor
 82. vara omöjlig att hindra.
 83. 54 av de 65 största oljeproducerande länderna
 84. har redan nått sin produktionstopp.
 85. Många av de återstående förväntas
  följa efter inom en snar framtid.
 86. Världen hade behövt driftsätta ett
 87. nytt Saudi Arabien vart
 88. tredje år för att kompensera
 89. för den vikande produktionen hos befintliga oljekällor.
 90. På sextiotalet
 91. utvanns sex fat olja för varje fat som användes.
 92. Fyra decennier senare
 93. konsumerar världen mellan tre och sex fat olja
 94. för varje fat som utvinns.
 95. Vid den tidpunkt världsproduktionen av
  olja når sin topp
 96. kommer efterfrågan på olja
  överstiga tillgången
 97. och bensinpriset kommer variera väldigt.
 98. vilket påverkar mycket mer än
  bara kostnaden att tanka bilen.
 99. Moderna städer är beroende av fossila bränslen.
 100. Till och med vägar är gjorda av asfalt
 101. som är en oljeprodukt,
 102. liksom taket på många byggnader.
 103. Stora områden skulle bli obeboeliga
 104. utan uppvärmning på vintern och
  luftkonditionering på sommaren.
 105. Förorternas utbredning uppmuntrar
  folk att köra kilometervis
 106. till arbetet, skolan och affärer.
 107. Större städer har delats upp i bostadsområden
 108. och affärs-/industriområden
  med stora avstånd emellan,
 109. vilket tvingar folk att köra.
 110. Förorter och många samhällen
 111. byggdes upp kring antagandet att
 112. tillgången på olja och energi skulle vara riklig.
 113. Kemikalier som skapas från fossila bränslen,
 114. eller oljebaserade ämnen
 115. är nödvändiga för tillverkningen av oräkneliga produkter.
 116. Det moderna jordbruket
 117. är kraftigt beroende av fossila bränslen
 118. liksom sjukhus
 119. flyg,
 120. vattendistributionen
 121. och den amerikanska militären
  som ensam svarar för en
 122. förbrukning av 140 miljoner fat olja per år.
  (140x10^9) (á 159 liter)
 123. Fossila bränslen är också nödvändiga
  i tillverkningen av plaster och polymerer.
 124. vilka har en nyckelroll i datorer,
  nöjesutrustning och kläder.
 125. Den globala ekonomin baseras för
  närvarande på oändlig tillväxt
 126. vilket kräver ett kontinuerligt
  ökat utbud av billig energi.
 127. Vi är så beroende av olja och andra fossila bränslen
 128. att den minsta störning i utbudet
 129. kan ha stor inverkan på alla aspekter i våra liv.
 130. ENERGI
 131. Energi är förmågan att uträtta arbete.
 132. Den genomsnittlige amerikanen
  förfogar idag över energi
 133. motsvarande 150 slavar som
  arbetar 24 timmar om dygnet.
 134. Ämnen som lagrar denna arbetsförmåga kallas bränslen.
 135. Vissa bränslen innehåller mer energi än andra.
 136. Det kallas energitäthet.
 137. Bland dessa bränslen är olja det mest kritiska.
 138. Världen förbrukar 30 miljarder
  (30x10^9) fat olja per år,
 139. vilket motsvarar en 'kubikmile' (ca. 4,17km3)
 140. vilken innehåller lika mycket energi
 141. som skulle genereras från 52 kärnkraftverk
 142. i drift de kommande femtio åren.
 143. Även om olja bara genererar 1,6% av USAs el
 144. driver den 96% av all transport.
 145. 2008 importerades två tredjedelar av till USA.
 146. Det mesta kom från Kanada,
 147. Mexico,
 148. Saudi Arabien,
 149. Venezuela,
 150. Nigeria, Irak och Angola.
 151. Flera faktorer gör olja unik:
 152. Den är energität.
 153. Ett fat olja innehåller samma mängd energi som
 154. nästan tre års arbete för en person.
 155. Den är en vätska vid rumstemperatur,
 156. lätt att transportera,
 157. och användbar i små motorer.
 158. För att få tag på energi måste man använda energi.
 159. Knepet är att använda en mindre mängd
  för att hitta och utvinna en större mängd.
 160. Detta kallas EROEI:
 161. Energy Return on Energy Invested.
  (energiretur för investerad energi)
 162. Konventionell olja är ett bra exempel.
 163. Den olja som var lättast att utvinna pumpades upp först.
 164. Man spenderade energi motsvarande ett fat olja
  för att hitta och utvinna 100.
 165. EROEI för olja var 100.
 166. Eftersom den lätta oljan pumpades upp först
 167. flyttade letandet ut på djupt vatten
 168. eller fjärran länder
 169. och förbrukar därigenom alltmer energi.
 170. Mestadels är oljan vi hittar idag tjock eller sur (svavelhaltig)
 171. och kostsam att raffinera.
 172. EROEI för olja idag är så låg som 10.
 173. Om man använder mer energi för att få tag på ett bränsle
 174. än det innehåller är det inte värt ansträngningen.
 175. Det är möjligt att omvandla ett bränsle till ett annat.
 176. Varje gång man gör det
 177. förloras en del av det ursprungliga energiinnehållet.
 178. För att ta ett exempel. Det finns "okonventionell" olja:
 179. Tjärsand och skifferolja.
 180. Tjärsand hittar man främst i Kanada.
 181. Två tredjedelar av världens skifferolja finns i USA.
 182. Båda dessa bränslen kan omvandlas till syntetisk råolja.
 183. Men, detta kräver stora mängder värme och färskvatten,
 184. vilket sänker deras EROEI
 185. som varierar mellan fem
  och så lite som en och en halv.
 186. Skifferolja är ett osedvanligt magert bränsle,
 187. som per vikt innehåller en tredjedel av energin
 188. i ett paket frukostflingor.
 189. Kol finns i stora mängder
 190. och genererar nästan hälften av planetens elektricitet.
 191. Världen förbrukar nästan två
  'kubikmile' (2x4,17km3) kol varje år.
 192. Dock kan den globala kolproduktionen
  komma att nå sin topp före 2040.
 193. Påståendet att Amerika har
  flera seklers av kol är bedrägligt,
 194. eftersom det inte räknar in stigande efterfrågan
  och sjunkande kvalitet.
 195. Mycket av det högkvalitativa antracitkolet är borta,
 196. och lämnar oss kol med
  lägre kvalitet och lägre energitäthet.
 197. Produktionsbetänkligheter uppstår,
  eftersom kol nära ytan uttöms
 198. och gruvarbetare tvingas gräva allt djupare
  i allt mer svårtillgängliga områden.
 199. Många använder "bergstoppsborttagning" och spränger
 200. bergstoppen för att komma åt kolet,
  vilket orsakar miljökaos.
 201. Naturgas hittas ofta samtidigt som olja och kol.
 202. Fyndigheten av naturgas i Nordamerika toppade på 50-talet
 203. och produktionen toppade på 70-talet.
 204. Om grafen för upptäckta fyndigheter flyttas fram 23 år
 205. avslöjas en tänkbar framtid för
  nordamerikansk naturgasproduktion.
 206. Nya landvinningar har möjliggjort
  utvinning av "okonventionell" naturgas
 207. såsom skiffergas, vilket kan komma att
  bromsa nedgången de kommande åren.
 208. Okonventionell naturgas är kontroversiell,
 209. eftersom den kräver höga energipriser för att vara lönsam.
 210. Även om okonventionell naturgas räknas in
 211. kan produktionstoppen för naturgas komma kring 2030.
 212. Det finns fortfarande stora uranreserver för kärnkraft.
 213. För att ersätta de 10 TW som världen för
  närvarande genererar från fossila bränslen
 214. skulle det krävas 10.000 kärnkraftverk.
 215. Vid den produktionshastigheten skulle de
  kända uranreserverna endast räcka 10 till 20 år.
 216. Försök med plutoniumbaserade reaktorer
 217. i Frankrike och Japan
 218. har varit dyra misslyckanden.
 219. Kärnfusion har omfattande tekniska hinder framför sig.
 220. Och så finns det förnybara energikällor.
 221. Vindkraft har hög EROEI, men är ojämn i sin tillgänglighet.
 222. Vattenkraft är tillförlitlig,
 223. men de flesta floderna i den utvecklade
  världen har redan dämts upp.
 224. Konventionella geotermiska kraftstationer
 225. använder de heta fläckar som finns nära jordskorpan.
 226. De är därför begränsade till de områdena.
 227. I EGS försökssystemet
 228. skulle två tio kilometer djupa schakthål borras.
 229. Vatten pumpas ner i det ena och hettas upp i sprickor
 230. för att sedan stiga upp i det andra schaktet och generera el.
 231. Enligt en aktuell rapport från MIT
 232. skulle denna teknologi kunna förse USA
  med 10% av sin el år 2050.
 233. Vågkraft är begränsat till kustnära områden.
 234. Energitätheten hos vågorna varierar från område till område.
 235. Att transportera vågkraftsgenererad el in
  till land skulle vara en utmaning.
 236. Saltvatten är dessutom korroderande för turbiner.
 237. Biobränslen är bränslen som odlas.
 238. Ved har låg energitäthet och växer långsamt.
 239. Världen använder drygt 15 km3 ved varje år.
 240. Biodiesel och etanol
 241. görs från grödor som odlas
  genom ett oljedrivet jordbruk.
 242. Energiförtjänsten genom dessa bränslen är väldigt låg.
 243. En del politiker vill omvandla majs till etanol.
 244. för att använda etanol till att ersätta 10% av den
  förutspådda oljekonsumtionen i USA år 2020,
 245. skulle man behöva använda 3% av Amerikas yta.
 246. Att ersätta en tredjedel skulle en area tre gånger
  större än den som nu används för att odla mat.
 247. För att ersätta all konsumtion av råolja år 2020
 248. skulle det behövas två gånger så mycket land
  som används till att odla mat.
 249. Väte måste utvinnas ur naturgas, kol och vatten,
 250. vilket använder mer energi än vi får från vätet.
 251. Det gör en ekonomi baserad på vätgas osannolik.
 252. Hela världens solcellspaneler genererar lika mycket ström
 253. som två kolkraftverk.
 254. Energi motsvarande mellan 1 och 4 ton kol
  används för att tillverka en enda solcellspanel.
 255. Vi hade behövt täcka så mycket som
  350000 km2 med solcellspaneler
 256. för att möta nuvarande efterfrågan i världen.
 257. År 2007 fanns det bara ca 10 km2.
 258. Koncentrerande solfångare eller
  solceller har stor potential
 259. även om det för närvarande bara
  finns ett litet antal i drift.
 260. De är dessutom begränsade till soliga klimat
 261. vilket innebär att stora mängder el hade behövt
 262. skickas över långa avstånd.
 263. Alla alternativen till olja
  är beroende av oljedrivna maskiner
 264. eller kräver material såsom plast som produceras från olja.
 265. När man skall värdera framtida utfästelser
  om nya bränslen och uppfinningar,
 266. fråga:
 267. Har förespråkaren en fungerande,
  kommersiellt gångbar, modell för uppfinningen?
 268. Vad har den för energitäthet?
 269. Kan den lagras och distribueras enkelt?
 270. Är den stabil eller mer ojämn i sin tillgänglighet?
 271. Är den möjlig att skala upp till nationell nivå?
 272. Finns det dolda utmaningar på konstruktionssidan?
 273. Vad har den för EROEI?
 274. Vad har den för miljöpåverkan?
 275. Kom ihåg att stora siffror kan vara vilseledande.
 276. Till exempel: En miljard fat olja (10^9 x 159 liter)
 277. tillgodoser endast 12 dagars global efterfrågan.
 278. En övergång från fossila bränslen
  skulle vara en oerhörd utmaning.
 279. År 2007 ger kol upphov till 48,5% av all el i USA.
 280. 21,6% kommer från naturgas,
 281. 1,6% är från råolja,
 282. 19,4% är från kärnkraft,
 283. 5,8% är från vattenkraft.
 284. Övriga förnybara energikällor genererar bara 2,5%.
 285. Är det möjligt att ersätta ett system
  baserat på fossila bränslen
 286. med ett lapptäcke av alternativa?
 287. Stora teknologiska framsteg behövs,
 288. såväl som politisk vilja och samarbete,
 289. omfattande investeringar,
 290. internationell samsyn,
 291. implementeringen av nya förbättringar
  i den gamla ekonomiska världen
 292. innefattande transport,
 293. tillverkningsindustri,
 294. och jordbruk,
 295. såväl som kompetens att leda övergången.
 296. Om allt detta uppnås,
 297. skulle nuvarande livsstil kunna fortgå?
 298. TILLVÄXT
 299. De här bakterierna bor i en flaska.
 300. Deras antal dubbleras varje minut.
 301. Klockan 11 på förmiddagen finns det bara en bakterie.
 302. Klockan 12 är flaskan full.
 303. Den är halvfull 11:59
 304. då det endast finns tillräckligt med
  utrymme för en dubblering till.
 305. Bakterierna ser faran.
 306. De letar efter nya flaskor och hittar tre till.
 307. Därigenom förmodar de att deras problem är löst.
 308. Klockan 12 är den första flaskan full.
 309. Klockan 12:01 är den andra flaskan full.
 310. Och klockan 12:02 är alla flaskorna fulla.
 311. Detta är det problem vi har framför oss,
 312. på grund av dubbleringen som
  orsakas av exponentiell tillväxt.
 313. När mänskligheten började använda
  kol och olja som bränslekällor
 314. upplevde den en dittills aldrig skådad tillväxt.
 315. Även en låg tillväxttakt medför
  stora ökningar över tid.
 316. Vid 1% tillväxt
 317. kommer en ekonomi att fördubblas på 70 år.
 318. Vid 2% tillväxt dubblas den på 35 år.
 319. Vid 10% tillväxttakt,
 320. kommer ekonomin att dubbleras på bara 7 år.
 321. Om en ekonomi med det nuvarande medelvärdet på 3%
 322. dubbleras den på 23år.
 323. För varje dubblering överstiger
  efterfrågan på energi och andra resurser
 324. samtliga tidigare dubbleringar sammanslagna.
 325. Det finansiella systemet bygger på antagandet om tillväxt
 326. - vilket kräver en ökande mängd
  energi för att kunna stödja den.
 327. Banker lånar ut pengar de inte har
 328. mer eller mindre genom att skapa dem.
 329. Låntagarna använder de nyss skapade
  pengarna för att få sina affärer att växa,
 330. och betala tillbaka skulden
 331. med ränta som kräver mer tillväxt.
 332. På grund av detta skapande av skuldbaserade pengar
 333. är de flesta pengar i världen en skuld
  med ränta som skall betalas.
 334. Utan ständigt nya och stadigt större generationer
 335. av låntagare för att skapa tillväxt
 336. och därigenom betala av dessa skulder
 337. skulle världsekonomin kollapsa.
 338. På samma sätt som ett Ponzi Scheme
  (läs kedjebrev om du inte orkar
  ta reda på vad det exakt innebär)
 339. måste systemet expandera eller dö ut.
 340. Delvis genom detta skuldbaserade system
 341. har effekterna av ekonomisk tillväxt varit spektakulära.
 342. i BNP,
 343. fördämning av floder,
 344. vattenanvändning,
 345. gödselförbrukning,
 346. stadsbefolkning,
 347. pappersanvändning,
 348. motorfordon,
 349. kommunikation
 350. och turism.
 351. Världens befolkning har vuxit till 7 miljarder,
 352. och förväntas överstiga 9 miljarder år 2050.
 353. På en platt oändlig jord skulle detta
  kanske inte vara något problem.
 354. Men, eftersom jorden är rund och begränsad,
 355. kommer vi förr eller senare möta tillväxtens gräns.
 356. Ekonomisk expansion
 357. har gett upphov till förhöjda kväveoxider i atmosfären
 358. och metan,
 359. förtunning av ozonlagret,
 360. fler översvämningar,
 361. skador på världshavens ekosystem,
 362. innefattande övergödning,
 363. förluster av regnskog och skog,
 364. ökning av brukat land
 365. och utrotning av djur- och växtarter.
 366. Om vi lägger ett riskorn
 367. på den första rutan på ett schackbräde
 368. dubblerar detta och lägger två riskorn på den andra,
 369. dubblerar igen och lägger fyra på den tredje,
 370. dubblerar igen och lägger 8 på den fjärde,
 371. och fortsätter så här
 372. med att lägga det dubbla antalet riskorn på nästa ruta
 373. jämfört med föregående
 374. kommer vi när vi når den sista rutan
 375. behöva ett astronomiskt antal riskorn:
 376. 9 trillioner (9x10^18),
 377. 223 biljarder (223x10^15),
 378. 372 biljoner (372x10^12)
 379. 36 miljarder (36x10^9)
 380. 854 miljoner (854x10^6)
 381. 776 tusen riskorn:
 382. Mer ris än mänskligheten
 383. har odlat under de senaste 10.000 åren.
 384. Moderna ekonomier,
 385. på samma sätt som riskornen på schackbrädet,
 386. dubblerar efter något tiotal år.
 387. Vilken ruta är vi på på schackbrädet?
 388. Förutom energi
 389. har civilisationen behov av otaliga nödvändiga råvaror:
 390. färskt vatten,
 391. matjord,
 392. mat,
 393. skog,
 394. och många sorters mineraler och metaller.
 395. Tillväxten är begränsad
 396. av den nödvändiga resurs som det finns minst av.
 397. En tunna består av stavar
 398. och som vattnet i en tunna,
 399. kan inte tillväxten bli högre än den lägsta staven.
 400. eller den mest begränsande resursen.
 401. Mänskligheten använder för närvarande
 402. 40% av all fotosyntes på jorden
 403. Även om det är tänkbart att kunna använda 80%
 404. är det osannolikt att vi någon gång
  kommer kunna använda 160%
 405. MAT
 406. Den globala tillgången på mat
 407. är kraftigt beroende av fossila bränslen.
 408. Före första världskriget
 409. var allt jordbruk ekologiskt.
 410. Efter uppfinnandet av gödsel och
  bekämpningsmedel skapade från fossila bränslen
 411. förbättrades matproduktionen enormt
 412. vilket tillät tillväxt hos den mänskliga befolkningen.
 413. Användandet av konstgjort gödsel har gett
 414. mat till betydligt fler än vad som hade varit möjligt
 415. med ekologisk odling enbart.
 416. Fossila bränslen behövs för jordbruksredskap,
 417. transport,
 418. kylning,
 419. plastförpackningar,
 420. och matlagning.
 421. Modernt jordbruk använder åkermark
  för att omvandla fossila bränslen till mat
 422. - och mat till människor.
 423. Cirka 7 kalorier fossilt bränsle
 424. används för att framställa 1 kalori mat.
 425. I Amerika färdas maten ungefär 2400km
  från bondgård till konsument.
 426. Utöver nedgången för fossila bränslen,
 427. finns det flera hot mot det nuvarande
  sättet att producera mat:
 428. Billig energi,
 429. förbättrad teknologi
 430. och bidrag har möjliggjort massiva fiskfångster.
 431. Globala fiskfångster nådde sin topp
  under senare delen av 80-talet
 432. vilket medförde att fiskare flyttade
  vidare till djupare vatten.
 433. Övergödning i form av kväveutsläpp från gödsel
  tillverkat av fossila bränslen.
 434. förgiftar floder och hav och skapar enorma döda områden.
 435. I den här takten
 436. förutspås alla fiskbestånd kollapsa
 437. år 2048.
 438. Surt regn från städer och industrier
  dränerar jorden på livsviktiga näringsämnen
 439. såsom kalium,
 440. kalcium,
 441. och magnesium.
 442. Ett annat hot är brist på vatten.
 443. Många jordbruk använder vatten som pumpas upp från
  grundvattendepåer (akvifir) för bevattning.
 444. Grundvattendepåerna behöver tusentals år för att fyllas,
 445. men kan pumpas torra på några decennier
 446. på samma sätt som oljekällor.
 447. Amerikas enorma grundvattendepå Ogallala
  har krympt så mycket att
 448. många jordbrukare har tvingats återgå
  till mindre produktiv torrlandsodling.
 449. Därtill kan användandet av bevattning
  och gödsel leda till salinisering:
 450. ansamling av salt i jorden.
 451. Detta är en stor orsak till ökenutbredningen.
 452. Ett annat hot är förlusten av matjord.
 453. För 200 år sedan
 454. fanns det två meter matjord
  på de amerikanska prärierna.
 455. Idag, till följd av bearbetning
  och undermåliga metoder,
 456. är omkring hälften borta.
 457. Bevattning underlättar för svartrost
  (Puccinia graminis) såsom UG-99
 458. - som potentiellt skulle kunna förstöra 80%
  av världens veteskörd.
 459. Enligt Norman Borlaug,
 460. pappa till "den gröna revolutionen"
 461. har svartrost 'oerhörd potential för
  social- och människoförstörelse'.
 462. Användandet av biobränslen innebär att mindre land
 463. kommer vara tillgänglig för matproduktion.
 464. Ett område har en begränsad bärförmåga.
 465. Det är det antal djur eller människor
 466. som kan leva där för alltid.
 467. Om en art växer ut över det områdets bärförmåga
 468. kommer den dö av tills populationen återgår
  till de naturliga begränsningarna.
 469. Världen har undvikit dessa avdöenden
 470. genom att hitta nya marker att odla upp
 471. eller genom att öka produktionen,
 472. vilket till stor del har varit tackvare olja.
 473. För fortsatt tillväxt
 474. krävs mer resurser än jorden kan erbjuda,
 475. men det inte finns fler planeter.
 476. Med hänsyn tagen till dessa utmaningar
 477. måste den globala matproduktionen
  dubbleras till 2050
 478. för att föda den växande befolkningen i världen.
 479. En miljard människor är redan undernärda eller svältande.
 480. Det kommer bli utmanande att ge mat
  till över 9 miljarder människor de kommande åren.
 481. när världens olje- och naturgasproduktion faller.
 482. DET LYCKLIGA SLUTET
 483. Den globala ekonomin växer exponentiellt
 484. med omkring 3% årligen
 485. och förbrukar stadigt ökande mängder
  icke-förnybara bränslen,
 486. mineraler och metaller,
 487. såväl som förnybara resurser
 488. som vatten, skog, jord och fisk
 489. snabbare än de kan återuppbyggas.
 490. Även vid en tillväxt på 1%
 491. kommer ekonomin dubbleras på 70 år.
 492. Problemen intensifieras av andra faktorer:
 493. Globaliseringen tillåter människor på en kontinent
 494. att köpa varor och mat tillverkade på en annan.
 495. Försörjningsvägarna är långa,
 496. vilket anstränger begränsade oljeresurser.
 497. Vi förlitar oss nu på fjärran
  länder för det nödvändigaste.
 498. Moderna städer är beroende av fossilt bränsle.
 499. De flesta banksystem är baserade på skuld,
 500. vilket tvingar in folk i
  en spiral av lån och återbetalning
 501. - som genererar tillväxt.
 502. Vad kan man göra när man står inför dessa problem?
 503. Många tror att krisen kan förhindras
 504. genom minskad konsumtion,
 505. teknologi,
 506. smart tillväxt,
 507. återvinning,
 508. elbilar och hybrider,
 509. ersättning,
 510. eller val.
 511. Minskad konsumtion kommer innebära minskade utgifter,
 512. men endast det kommer inte kunna rädda planeten.
 513. Om vissa använder mindre olja
 514. kommer den minskade efterfrågan sänka priset,
 515. varför andra kan köpa den billigare.
 516. På samma sätt
 517. kommer en mer effektiv motor,
  som använder mindre energi,
 518. paradoxalt nog, leda till större energianvändning.
 519. På 1800-talet
 520. insåg den engelske ekonomen William Stanley Jevons
 521. att bättre ångmaskiner gjorde kol
 522. till ett mer kostnadseffektivt bränsle,
 523. vilket ledde till ökad användning av ångmaskiner,
 524. vilket i sin tur ökade kolkonsumtionen.
 525. Ökad användning kommer att
  förbruka den energi eller resurs
 526. som sparats genom minskad konsumtion.
 527. Många tror att vetenskapsmän
 528. kommer att lösa dessa nya problem genom ny teknik.
 529. Men teknologi är inte energi.
 530. Teknologi kan sätta energi i arbete,
 531. men kan inte ersätta den.
 532. Den konsumerar också resurser:
 533. till exempel;
 534. datorer tillverkas med en tiondel
 535. av den energi som går åt för att göra en bil.
 536. Mer avancerade teknologier
 537. kan förvärra situationen,
 538. eftersom många kräver sällsynta mineraler,
 539. som också närmar sig sin begränsning.
 540. Till exempel:
 541. 97% av jordens sällsynta mineraler/metaller
  produceras i Kina,
 542. De flesta från en enda gruva i inre Mongoliet.
 543. Dessa mineraler används i katalysatorer,
 544. flygplansmotorer,
 545. högeffektiva magneter och hårddiskar,
 546. hybridbilsbatterier,
 547. lasrar,
 548. flyttningsbara röntgenapparater,
 549. avskärmning vid kärnreaktorer,
 550. CD-skivor,
 551. hybridfordonsmotorer,
 552. lågenergilampor,
 553. fiberoptik,
 554. plattskärmar.
 555. Kina har börjat införa
  exportbegränsningar av dessa mineraler,
 556. medan efterfrågan trappas upp.
 557. Så kallad hållbar tillväxt eller
  smart tillväxt kommer inte hjälpa,
 558. eftersom den också använder
  icke-förnybara metaller och mineraler.
 559. i fortsatt ökande kvantiteter,
 560. inklusive sällsynta metaller/mineraler.
 561. Återvinning kommer inte lösa problemet,
 562. eftersom den behöver energi
 563. och processen inte är 100% effektiv.
 564. Det är bara möjligt att återfå en del
  av materialet som skall återvinnas.
 565. En stor del förloras för alltid som avfall.
 566. Elbilar kör på el.
 567. Eftersom den största andelen elektricitet genereras från
 568. fossilt bränsle är inte det någon lösning.
 569. Dessutom behöver bilar alla möjliga
  slags oljor för sin tillverkning.
 570. Varje däck behöver runt 25 liter råolja för tillverkning.
 571. Det finns ungefär 800 miljoner bilar i världen år 2010.
 572. Vid nuvarande tillväxt,
 573. har den siffran nått 2 miljarder år 2025.
 574. Det är inte troligt att planeten kan klara av så många fordon
 575. så värst länge, oavsett energikälla.
 576. Många ekonomer tror
 577. att den fria marknaden kommer ersätta en energikälla
 578. med en annan genom teknologiska landvinningar.
 579. Men de huvudsakliga ersättarna till olja
 580. står själva inför sina egna vikande kurvor.
 581. Ersättande misslyckas också med att
  räkna in den tid som krävs för övergången.
 582. Hirsch-rapporten från USAs energidepartement
 583. uppskattar att åtminstone två decennier skulle behövas
 584. för förberedelserna inför effekterna av Peak Oil.
 585. Bekymren med för bristande energitillgång,
 586. resursutarmning,
 587. förlorad matjord,
 588. och utsläpp är alla symtom på ett enda större problem:
 589. Tillväxt.
 590. Så länge som vårt finansiella system
  bygger på (kräver) oändlig tillväxt
 591. kommer reformer troligen inte att lyckas.
 592. Hur kommer då framtiden se ut?
 593. Optimisterna tror att tillväxten kommer fortsätta för alltid.
 594. utan begränsningar.
 595. Pessimisterna tror att vi närmar oss en ny stenålder,
 596. eller utrotning.
 597. Sanningen ligger kanske mellan dessa båda extremer.
 598. Det är möjligt att samhället faller tillbaka till ett mindre
 599. komplext läge där energianvändningen är betydligt mindre.
 600. Det skulle innebära ett hårdare liv för de flesta.
 601. Mer arbete för hand.
 602. mer jordbruk,
 603. och lokal produktion av varor, mat och tjänster.
 604. Vad skall man göra för att förbereda sig
  för en sådan tänkbar framtid?
 605. Förvänta dig färre varor och matvaror från fjärran länder.
 606. Börja gå eller cykla.
 607. Vänj dig vid att använda mindre elektricitet.
 608. Tag dig ur skuldfällan! (Amortera!)
 609. Försök klara dig utan banker.
 610. Istället för att handla på stora köpcentra
 611. kan du stötta lokala handlare.
 612. Köp närproducerad mat på marknader.
 613. Istället för gräsmatta kan du anlägga en liten köksträdgård.
 614. Lär dig konservera det du odlar.
 615. Överväg att använda lokala valutor
 616. i den eventualitet att den större ekonomin
  skulle upphöra att fungera
 617. och arbeta upp en högre grad av självhushållning.
 618. Ingen av dessa åtgärder kommer förhindra kollapsen,
 619. men kan kanske förbättra dina chanser
  i en lågenergiframtid
 620. i vilken vi kommer vara tvungna
  att lita mer till oss själva
 621. såsom tidigare generationer gjort.