Return to Video

There's No Tomorrow (2012)

 • 0:07 - 0:11
  Incubate Pictures predstavlja
 • 0:14 - 0:19
  U saradnji sa Post Carbon Institute
 • 0:23 - 0:30
  NEMA SUTRAŠNJICE
 • 0:47 - 0:49
  Ovo je Zemlja,
 • 0:49 - 0:51
  onako kako je izgledala pre 90 miliona godina.
 • 0:51 - 0:54
  Geolozi ovaj period zovu "kasna Kreda".
 • 0:55 - 0:58
  Bio je to period ekstremnog globalnog zagrevanja,
 • 0:58 - 1:00
  kada su dinosaurusi još uvek gospodarili planetom.
 • 1:01 - 1:02
  Živeli su bezbrižno,
 • 1:02 - 1:05
  sigurni na vrhu lanca ishrane,
 • 1:07 - 1:10
  nesvesni promena koje su se dešavale oko njih.
 • 1:11 - 1:13
  Kontinenti su se razdvajali,
 • 1:13 - 1:15
  otvarajući ogromne procepe u Zemljinoj kori.
 • 1:15 - 1:18
  Ispunjeni vodom, ovi procepi postajali su mora.
 • 1:20 - 1:22
  Alge su bujale u ekstremoj toploti,
 • 1:22 - 1:24
  trujući tako vodu.
 • 1:25 - 1:26
  Izumirale su,
 • 1:26 - 1:29
  i taložile se, bilioni njih, na dno procepa.
 • 1:32 - 1:34
  Reke su spirale talog u mora,
 • 1:34 - 1:37
  sve dok organski ostaci algi nisu bili prekriveni.
 • 1:38 - 1:41
  Kako je pritisak rastao, rasla je i temperatura,
 • 1:41 - 1:44
  sve dok hemijska reakcija nije transformisala organsku materiju
 • 1:44 - 1:46
  u ugljovodonična fosilna goriva:
 • 1:46 - 1:49
  naftu i prirodni gas.
 • 1:49 - 1:52
  Sličan proces se odvijao i na kopnu,
 • 1:52 - 1:54
  proizvodeći tako ugalj.
 • 1:55 - 1:57
  Prirodi je bilo potrebno oko 5 miliona godina
 • 1:57 - 2:01
  da kreira onu količinu fosilnih goriva koju svet potroši za 1 godinu.
 • 2:02 - 2:04
  Moderan način života
 • 2:04 - 2:06
  zavisi od ovog fosilizovanog sunčevog žara,
 • 2:06 - 2:10
  mada, iznenađujuće veliki broj ljudi ga prihvata zdravo za gotovo.
 • 2:13 - 2:18
  Od 1860. geolozi su otkrili preko 2 biliona barela nafte. (1 barel = 159 litra)
 • 2:18 - 2:22
  Od tada, svet je potrošio oko polovinu.
 • 2:26 - 2:29
  Pre vađenja, nafta mora da se otkrije.
 • 2:30 - 2:33
  Isprva, bilo je lako pronaći i jeftino vaditi.
 • 2:33 - 2:37
  Prvo veliko američko naftno polje bilo je Spindletop,
 • 2:37 - 2:38
  otkriveno 1900. godine.
 • 2:39 - 2:41
  Usledila su i mnoga druga.
 • 2:41 - 2:43
  Geolozi su pretražili celu Ameriku.
 • 2:43 - 2:47
  Otkrili su ogromna nalazišta nafte, prirodnog gasa i uglja.
 • 2:48 - 2:51
  Amerika je proizvodila više nafte od bilo koje druge zemlje,
 • 2:51 - 2:54
  što joj je omogućilo da postane industrijska super-sila.
 • 2:56 - 2:58
  Kada naftni izvor počne davati naftu,
 • 2:58 - 3:01
  samo je pitanje vremena kada će proizvodnja početi da opada.
 • 3:02 - 3:05
  Različiti izvori imaju različitu stopu proizvodnje.
 • 3:05 - 3:07
  Kada se posmatra prosečna vrednost više izvora,
 • 3:07 - 3:10
  kombinovani grafik ima oblik zvona.
 • 3:10 - 3:12
  Obično je potrebno
 • 3:12 - 3:15
  40 godina nakon pika (vrhunca) u otkrivanju nalazišta
 • 3:15 - 3:17
  da zemlja dostigne pik (vrhunac) proizvodnje,
 • 3:17 - 3:20
  nakon čega sledi permanentno opadanje.
 • 3:20 - 3:22
  1950-ih,
 • 3:23 - 3:25
  geofizičar M. King Hubbert iz Shell-a
 • 3:25 - 3:29
  predvideo je da će Američka proizvodnja nafte dostići pik 1970-ih,
 • 3:29 - 3:33
  40 godina nakon pika u otkrivanju nalazišta nafte u SAD.
 • 3:33 - 3:34
  Malo ljudi mu je poverovalo.
 • 3:35 - 3:37
  Medutim, 1970.
 • 3:37 - 3:39
  Americka proizvodnja nafte ipak dostiže pik,
 • 3:39 - 3:41
  i od tad počinje konstantno opadanje.
 • 3:42 - 3:44
  Pokazalo se da je Hubbert bio u pravu.
 • 3:45 - 3:47
  Od ovog trenutka nadalje,
 • 3:47 - 3:50
  Amerika sve više zavisi od uvežene nafte.
 • 3:50 - 3:53
  Ovo je učinilo ranjivom na prekide u snabdevanju,
 • 3:53 - 3:56
  i doprinelo ekonomskim krizama
 • 3:57 - 3:59
  iz 1973. i 1979. godine
 • 4:01 - 4:05
  Najveća stopa otkrivanja nafte u Američkoj istoriji je bila 1930-ih.
 • 4:06 - 4:08
  Uprkos napretku tehnologije,
 • 4:08 - 4:13
  pad u otkrivanju novih američkih naftnih polja je bio neumoljiv.
 • 4:14 - 4:17
  Skorija nalazišta, kao što je ANWAR,
 • 4:17 - 4:21
  bi u najboljem slučaju obezbedila dovoljno nafte za 17 meseci.
 • 4:22 - 4:25
  Čak i nova "Jack 2" bušotina u meksičkom zalivu
 • 4:25 - 4:28
  bi zadovoljila svega par meseci domaće potražnje.
 • 4:29 - 4:32
  Iako velika, nijedno od ovih nalazišta ni približno
 • 4:32 - 4:35
  ne zadovoljava američke energetske zahteve.
 • 4:36 - 4:37
  Sada se gomilaju dokazi
 • 4:37 - 4:41
  da je svetska proizvodnja nafte na piku, ili blizu njega.
 • 4:41 - 4:46
  Globalno, stopa otkrića novih naftnih nalazišta je dostigla pik 1960-ih.
 • 4:46 - 4:48
  Više od 40 godina kasnije,
 • 4:48 - 4:50
  pad u otkrivanju novih nalazišta
 • 4:50 - 4:52
  deluje nezaustavljiv.
 • 4:54 - 4:57
  54 od 65 zemalja najvećih proizvođača nafte
 • 4:57 - 4:59
  je već dostiglo pik proizvodnje.
 • 5:01 - 5:04
  Mnoge ostale očekuje isto u bliskoj budućnosti.
 • 5:06 - 5:09
  Svetu će biti neophodno da uvodi u proizvodnju
 • 5:09 - 5:10
  ekvivalent nove Saudijske Arabije
 • 5:10 - 5:12
  na svake 3 godine
 • 5:12 - 5:15
  kako bi nadoknadio pad proizvodnje postojećih nalazišta.
 • 5:16 - 5:17
  Šezdesetih godina prošlog veka,
 • 5:17 - 5:20
  6 barela nafte je otkrivano na svaki 1 potrošen.
 • 5:21 - 5:22
  Četiri decenije kasnije,
 • 5:22 - 5:25
  svet konzumira između 3 i 6 barela nafte
 • 5:26 - 5:27
  na svaki 1 otkriven.
 • 5:29 - 5:32
  Jednom kada se pik svetske proizvodnje nafte dostigne,
 • 5:32 - 5:34
  potražnja za naftom će nadmašiti ponudu,
 • 5:34 - 5:37
  a cene benzina će postati izrazito nestabilne,
 • 5:37 - 5:40
  što će uticati na mnogo toga osim troškova vožnje.
 • 5:41 - 5:44
  Moderni gradovi zavise od fosilnih goriva.
 • 5:44 - 5:46
  Čak se i putevi prave od asfalta,
 • 5:46 - 5:48
  koji je naftni derivat,
 • 5:48 - 5:50
  baš kao i krovovi mnogih kuća.
 • 5:51 - 5:53
  Velike površine bi postale nenaseljive
 • 5:53 - 5:57
  bez grejanja zimi ili klimatizacije leti.
 • 5:58 - 6:00
  Širenje stanovanja u predgrađu zahteva
 • 6:00 - 6:03
  da ljudi putuju na posao, u škole i trgovine.
 • 6:04 - 6:06
  Veliki gradovi su podeljeni u rezidencione
 • 6:06 - 6:09
  i komercijalne zone, međusobno udaljene,
 • 6:09 - 6:11
  što primorava ljude na vožnju.
 • 6:11 - 6:13
  Predgrađa, kao i mnoga naselja
 • 6:13 - 6:17
  su projektovani na pretpostavci obilja nafte i energije.
 • 6:19 - 6:21
  Hemikalije - derivati fosilnih goriva,
 • 6:21 - 6:23
  tj. petro-hemikalije,
 • 6:23 - 6:27
  su esencijalne za proizvodnju nebrojeno mnogo proizvoda.
 • 6:28 - 6:30
  Moderna poljoprivreda
 • 6:30 - 6:32
  umnogome zavisi od fosilnih goriva,
 • 6:32 - 6:34
  baš kao i bolnice,
 • 6:34 - 6:35
  vazduhoplovstvo,
 • 6:35 - 6:37
  vodovodi,
 • 6:37 - 6:39
  i vojska SAD,
 • 6:39 - 6:43
  koja samostalno troši oko 140 miliona barela nafte godišnje.
 • 6:44 - 6:48
  Fosilna goriva su takođe esencijalna za proizvodnju plastike i polimera,
 • 6:48 - 6:53
  ključnih sastojaka kompjutera, elektronike zabave i odeće.
 • 6:54 - 6:57
  Globalna ekonomija trenutno zavisi od neograničenog rasta,
 • 6:57 - 7:00
  zahtevajući sve veće snabdevanje jeftinom energijom.
 • 7:01 - 7:04
  Toliko zavisimo od nafte i ostalih fosilnih goriva,
 • 7:04 - 7:07
  da čak i mali prekid snabdevanja
 • 7:07 - 7:11
  može imati dalekosežne posledice na sve aspekte naših života.
 • 7:17 - 7:22
  ENERGIJA
 • 7:22 - 7:25
  Energija je sposobnost obavljanja rada.
 • 7:26 - 7:33
  Prosečni Amerikanac danas raspolaže energetskim ekvivalentom 150 robova, koji rade 24 sata dnevno.
 • 7:36 - 7:38
  Materiju koja skladišti ovu energiju za rad zovemo gorivom.
 • 7:39 - 7:42
  Neka goriva sadrže više energije od ostalih.
 • 7:42 - 7:44
  Ovo zovemo gustina energije.
 • 7:46 - 7:48
  Od ovih goriva, nafta je najkritičnija.
 • 7:50 - 7:52
  Svet troši 30 milijardi barela godišnje,
 • 7:52 - 7:54
  što je jednako 1 kubnoj milji nafte,
 • 7:54 - 7:56
  a ta količina sadrži onoliko energije
 • 7:56 - 7:59
  kolko bi generisale 52 nuklearne elektrane
 • 7:59 - 8:02
  da rade narednih 50 godina.
 • 8:03 - 8:07
  Iako se nafta koristi za proizvodnju 1.6% struje u SAD,
 • 8:07 - 8:10
  ona napaja 96% svog transporta.
 • 8:12 - 8:16
  U 2008. dve trećine američke nafte je uveženo.
 • 8:16 - 8:17
  Najviše iz Kanade,
 • 8:17 - 8:19
  Meksika,
 • 8:19 - 8:21
  Saudijske Arabije,
 • 8:21 - 8:23
  Venecuele,
 • 8:23 - 8:26
  Nigerije, Iraka i Angole.
 • 8:27 - 8:30
  Nekoliko faktora čini naftu unikatnom.
 • 8:30 - 8:32
  Velika gustina energije.
 • 8:33 - 8:35
  Jedan barel nafte sadrži energetski ekvivalent
 • 8:35 - 8:37
  skoro trogodišnjeg ljudskog rada.
 • 8:38 - 8:40
  Tečna je na sobnoj temperaturi,
 • 8:40 - 8:42
  laka za transport
 • 8:42 - 8:44
  i može se koristiti u malim motorima.
 • 8:45 - 8:48
  Da bi se dobila energija, mora se utrošiti energija.
 • 8:49 - 8:53
  Trik je u tome da se koristi manja količina da bi se našla i ekstrahovala veća.
 • 8:53 - 8:56
  Ovo se zove DEnUE
 • 8:56 - 8:59
  Dobijena Energija na Uloženu Energiju.
 • 9:01 - 9:03
  Konvencionalna nafta je dobar primer.
 • 9:04 - 9:08
  Visoko kvalitetna sirova nafta, koja je bila laka za ekstrakciju je vađena najpre.
 • 9:08 - 9:14
  Naftaši su trošili ekvivalent 1 barela nafte da bi otkrili i izvadili 100.
 • 9:15 - 9:18
  DEnUE nafte bio je 100.
 • 9:19 - 9:21
  Nakon što je dostupnija nafta izvađena,
 • 9:21 - 9:24
  pretraga je preseljena u dubine mora,
 • 9:24 - 9:26
  ili udaljene zemlje,
 • 9:26 - 9:29
  pritom trošeći sve veće količine energije.
 • 9:29 - 9:33
  Često, nafta koju danas nalazimo je tzv. teška ili pak kisela sirova nafta,
 • 9:33 - 9:35
  i skupa je za preradu.
 • 9:35 - 9:39
  DEnUE za naftu danas je spao na 10.
 • 9:40 - 9:44
  Ukoliko, da bi dobili gorivo, trošimo više energije nego što je sadržano u samom gorivu,
 • 9:44 - 9:46
  onda ono nije ni vredno truda.
 • 9:50 - 9:53
  Moguće je jednu vrstu goriva konvertovati u drugu.
 • 9:53 - 9:55
  Svaki put kada se to radi
 • 9:55 - 9:58
  nešto od energije sadržane u originalnom gorivu se gubi.
 • 9:59 - 10:02
  Na primer, postoji nekonvencionalna nafta:
 • 10:02 - 10:04
  bitumenozni pesak i uljni škriljac.
 • 10:04 - 10:07
  Nalazišta bitumenoznog peska većinom su u Kanadi.
 • 10:07 - 10:10
  Dve trećine svetskih zaliha uljnog škriljca su u SAD.
 • 10:11 - 10:14
  Obe ove vrste goriva mogu se preraditi u sintetičku sirovu naftu.
 • 10:14 - 10:18
  Međutim, to zahteva velike količine toplote i sveže vode,
 • 10:18 - 10:20
  što smanjuje njihov DEnUE,
 • 10:20 - 10:23
  koji se kreće od 5 do čak 1,5.
 • 10:24 - 10:27
  Škriljac je gorivo veoma lošeg kvaliteta,
 • 10:27 - 10:29
  koje, gram za gram, sadrži oko jedne trećine energije
 • 10:29 - 10:31
  kutije žitnih pahuljica.
 • 10:33 - 10:35
  Ugalj postoji u ogromnim količinama,
 • 10:35 - 10:38
  i koristi se za proizvodnju gotovo polovine svetske električne energije.
 • 10:39 - 10:42
  Svet troši skoro 2 kubne milje uglja godišnje.
 • 10:42 - 10:47
  Ali, globalna proizvodnja uglja može dostići pik pre 2040.
 • 10:48 - 10:52
  Tvrdnja da Amerika ima zalihe uglja dovoljne za više vekova je varljiva,
 • 10:52 - 10:56
  jer ona ne uzima u obzir rast potražnje, ni pad kvaliteta.
 • 10:56 - 10:59
  Veliki udeo visoko kvalitetnog antracit uglja je potrošen,
 • 10:59 - 11:03
  ostavivši ugalj manjeg kvaliteta, koji ima manju gustinu energije.
 • 11:04 - 11:07
  Kako se zalihe površinskog uglja iscrpljuju, pojavljuju se problemi u proizvodnji
 • 11:07 - 11:11
  jer rudari moraju da kopaju dublje i u manje pristupačnim oblastima.
 • 11:11 - 11:15
  Mnogi koriste destruktivne metode rudarstva kako bi došli do naslaga uglja,
 • 11:15 - 11:17
  izazivajući pri tom ekološke katastrofe.
 • 11:20 - 11:23
  Prirodni gas se često otkriva uz naftu i ugalj.
 • 11:24 - 11:28
  Otkriće konvencionalnog gasa u severnoj Americi dostiže pik 1950-ih,
 • 11:28 - 11:30
  a proizvodnja ranih 70-ih.
 • 11:31 - 11:34
  Ako grafik otkrića pomerimo unapred za 23 godine
 • 11:34 - 11:39
  dobijamo moguću budućnost proizvodnje prirodnog gasa
 • 11:39 - 11:41
  u severnoj Americi.
 • 11:41 - 11:45
  Skorašnji napredak, omogućio je ekstrakciju nekonvencionalnog prirodnog gasa,
 • 11:45 - 11:50
  kao što je škriljačni gas, što će možda pomoći da odložimo pad proizvodnje.
 • 11:51 - 11:54
  Nekonvencionalni prirodni gas je kontroverzan,
 • 11:54 - 11:57
  jer su neophodne visoke cene energije da bi bio profitabilan.
 • 11:58 - 12:00
  Čak i uz nekonvencionalni gas,
 • 12:00 - 12:05
  globalna proizvodnja prirodnog gasa može dostići pik do 2030.
 • 12:07 - 12:11
  Velike rezerve uranijuma za nuklearnu fisiju još uvek postoje.
 • 12:12 - 12:16
  Da bi se zamenilo 10 teravati koje svet trenutno proizvodi iz fosilnih goriva,
 • 12:16 - 12:19
  bilo bi neophodno 10 000 nuklearnih elektrana.
 • 12:19 - 12:25
  Tim tempom, poznate rezerve uranijuma bi potrajale svega 10 do 20 godina.
 • 12:25 - 12:29
  Eksperimenti sa reaktorima razmnožiteljima baziranim na plutonijumu
 • 12:29 - 12:31
  u Francuskoj i Japanu
 • 12:31 - 12:33
  pokazali su se skupim neuspesima.
 • 12:33 - 12:38
  Nuklearna fuzija mora prevazići ogromne tehničke prepreke.
 • 12:39 - 12:41
  Zatim, postoje obnovljivi izvori energije.
 • 12:41 - 12:45
  Vetar ima visok DEnUE, ali nije neprekidan.
 • 12:45 - 12:47
  Vodena energija je pouzdana,
 • 12:47 - 12:51
  ali na većini reka u razvijenom svetu su već postavljene brane.
 • 12:52 - 12:54
  Konvencionalne geotermalne elektrane
 • 12:54 - 12:57
  koriste postojeće vruće tačke blizu površine zemlje.
 • 12:58 - 13:00
  One su ograničene na te oblasti.
 • 13:01 - 13:03
  U eksperimentalnom EGS sistemu,
 • 13:03 - 13:06
  dve cevi bi bile sprovedene do dubine od 6 milja.
 • 13:06 - 13:10
  Voda se pumpa niz jednu cev, gde se greje u procepu,
 • 13:10 - 13:12
  a zatim se diže uz drugu, generišući struju.
 • 13:13 - 13:16
  Prema skorašnjem izveštaju iz MIT-a, ova tehnologija
 • 13:17 - 13:21
  bi mogla obezbeđivati 10% električne energije u SAD do 2050.
 • 13:22 - 13:26
  Energija od talasa je ograničena na obalna područja.
 • 13:26 - 13:30
  Gustina energije talasa varira od oblasti do oblasti.
 • 13:31 - 13:35
  Transport el. energije generisane talasima u unutrašnjost kopna bi bio težak.
 • 13:35 - 13:39
  Takođe, salinitet okeana je korozivan po turbine.
 • 13:41 - 13:43
  Biogoriva su goriva koja se uzgajaju.
 • 13:43 - 13:47
  Drvo ima malu gustinu energije, i raste sporo.
 • 13:47 - 13:51
  Svet troši 3.7 kubnih milja drva godišnje.
 • 13:51 - 13:54
  Biodizel i etanol se proizvode
 • 13:54 - 13:57
  od kultura uzgajanih pomoću poljoprivrede zasnovane na nafti.
 • 13:57 - 14:01
  Energetski profit ovih goriva je veoma nizak.
 • 14:02 - 14:04
  Neki političari žele da kukuruz pretvore u etanol.
 • 14:05 - 14:10
  Da bi etanol obezbedio 1/10 predviđene potrošnje nafte u SAD 2020-e,
 • 14:10 - 14:14
  bilo bi potrebno 3% Američke teritorije.
 • 14:15 - 14:20
  Da bi obezbedio 1/3 zahtevalo bi 3 puta veću površinu od one koja se trenutno koristi za uzgoj kukuruza.
 • 14:20 - 14:24
  Da bi obezbedio celokupnu potrošnju nafte u SAD 2020-e
 • 14:24 - 14:27
  zahtevalo bi duplo veću teritoriju od one koja se danas koristi za uzgoj sve hrane.
 • 14:28 - 14:34
  Vodonik je potrebno ekstrahovati iz prirodnog gasa, uglja ili vode,
 • 14:34 - 14:38
  što zahteva više energije nego što se dobija od vodonika.
 • 14:38 - 14:40
  Stoga, ekonomija zasnovana na vodoniku nije verovatna.
 • 14:42 - 14:46
  Svi fotovoltažni solarni paneli u svetu generišu onoliko el. struje
 • 14:46 - 14:48
  koliko dve elektrane na ugalj.
 • 14:48 - 14:52
  Za proizvodnju jednog solarnog panela je potreban
 • 14:52 - 14:55
  ekvivalent od 1 do 4 tone uglja.
 • 14:56 - 15:00
  Morali bi da prekrijemo panelima čak 140 000 kvadratnih milja
 • 15:00 - 15:02
  da bi zadovoljili trenutnu svetsku potražnju.
 • 15:02 - 15:07
  Do 2007-e, tek je postojalo oko 4 kvadratne milje.
 • 15:08 - 15:13
  Koncentrisana solarna energija, ili solarna termalna, ima sjajan potencijal,
 • 15:13 - 15:17
  mada trenutno postoji samo mali broj ovakvih elektrana.
 • 15:17 - 15:20
  One su takođe ograničene na sunčanu klimu,
 • 15:20 - 15:23
  što zahteva distribuciju velike količine el. energije
 • 15:23 - 15:25
  na velike daljine.
 • 15:26 - 15:30
  Sve alternative nafte zavise od mašina koje rade na naftu,
 • 15:30 - 15:34
  ili zahtevaju materijale poput plastike, koji se proizvode od nafte.
 • 15:36 - 15:39
  Kada budete razmatrali buduće tvrdnje neverovatnih novih goriva ili izuma,
 • 15:39 - 15:40
  upitajte:
 • 15:40 - 15:45
  Da li promoteri imaju funkcionalan, komercijalan model izuma?
 • 15:45 - 15:47
  Koja je njegova gustina energije?
 • 15:47 - 15:50
  Da li može biti skladišten ili distribuiran?
 • 15:51 - 15:53
  Da li je pouzdan ili nekontinualan?
 • 15:53 - 15:56
  Da li se može proširiti na nivo države?
 • 15:56 - 15:59
  Ima li skrivenih inženjerskih prepreka?
 • 15:59 - 16:02
  Kakav je DEnUE koeficijent?
 • 16:02 - 16:05
  Kakav uticaj ima na okolinu?
 • 16:05 - 16:08
  Upamtite da veliki brojevi mogu biti obmanljivi.
 • 16:08 - 16:10
  Na primer: 1 milijarda barela nafte
 • 16:10 - 16:14
  zadovoljava samo globalnu potražnju za 12 dana.
 • 16:15 - 16:19
  Prelazak sa fosilnih goriva predstavljao bi monumentalan izazov.
 • 16:19 - 16:25
  U 2007. ugalj je proizvodio 48.5% el. struje u SAD.
 • 16:25 - 16:27
  21.6% je od prirodnog gasa,
 • 16:28 - 16:30
  1.6% je od nafte,
 • 16:30 - 16:33
  19.4% je od nuklearnih elektrana,
 • 16:33 - 16:35
  5.8% od vode.
 • 16:35 - 16:39
  Ostali obnovljivi izvori zaslužni su za 2.5%.
 • 16:40 - 16:43
  Da li je moguće zameniti sistem baziran na fosilnim gorivima
 • 16:43 - 16:46
  kombinacijom alternativnih?
 • 16:46 - 16:49
  Neophodni su ogromni tehnološki pomaci,
 • 16:49 - 16:52
  kao i politička volja i saradnja,
 • 16:52 - 16:54
  masivna ulaganja,
 • 16:54 - 16:56
  internacionalni konsenzus,
 • 16:56 - 17:00
  modifikacija globalne ekonomije vredne 45 biliona dolara,
 • 17:00 - 17:02
  uključujući transport,
 • 17:02 - 17:03
  proizvodne industrije,
 • 17:03 - 17:05
  i poljoprivredne sisteme,
 • 17:05 - 17:09
  ali i zvaničnici kompetentni da upravljaju tranzicijom.
 • 17:10 - 17:12
  Ako se sve navedeno postigne,
 • 17:12 - 17:14
  da li se sadašnji način života može nastaviti?
 • 17:19 - 17:21
  Rast
 • 17:21 - 17:23
  Ove bakterije žive u flaši.
 • 17:24 - 17:26
  Njihova populacija se duplira svakog minuta.
 • 17:27 - 17:29
  U 11 časova tu je jedna bakterija.
 • 17:30 - 17:32
  U podne, flaša je puna.
 • 17:33 - 17:35
  Polu-puna je 11:59
 • 17:35 - 17:38
  ostavljajući mesta za još samo jedno dupliranje.
 • 17:38 - 17:41
  Bakterije vide opasnost.
 • 17:41 - 17:44
  One tragaju za novim flašama, i pronalaze 3.
 • 17:44 - 17:47
  Pretpostavljaju da je njihov problem rešen.
 • 17:47 - 17:50
  Do podneva, prva flaša je puna.
 • 17:50 - 17:53
  U 12:01, druga flaša je puna.
 • 17:54 - 17:57
  U 12:02, sve flaše su pune.
 • 17:57 - 18:00
  Ovo je problem s kojim se mi suočavamo,
 • 18:00 - 18:03
  zbog dupliranja izazvanog Eksponencijalnim Rastom.
 • 18:06 - 18:09
  Kada je čovečanstvo počelo da koristi ugalj i naftu kao goriva,
 • 18:09 - 18:12
  doživelo je do tada nezabeleženi rast.
 • 18:14 - 18:17
  Čak i male stope rasta rezultuju velikim uvećanjem tokom vremena.
 • 18:18 - 18:20
  Pri stopi od 1% rasta,
 • 18:20 - 18:23
  ekonomija će se duplirati na 70 godina.
 • 18:23 - 18:27
  Stopa od 2% duplira na 35 godina.
 • 18:27 - 18:29
  Pri stopi od 10% rasta,
 • 18:29 - 18:32
  ekonomija će se duplirati na svega 7 godina.
 • 18:33 - 18:37
  Ako ekonomija raste trenutnom prosečnom stopom od 3%,
 • 18:37 - 18:40
  dupliraće se na svake 23 godine.
 • 18:40 - 18:44
  Sa svakim dupliranjem, potražnja za energijom i resursima
 • 18:44 - 18:47
  će prevazići sva prethodna dupliranja zajedno.
 • 18:48 - 18:51
  Finansijski sistem je izgrađen pod pretpostavkom rasta
 • 18:52 - 18:56
  što zahteva sve veće snabdevanje energijom kako bi opstao.
 • 18:56 - 18:59
  Banke pozajmljuju novac koji nemaju,
 • 18:59 - 19:00
  čime ga, zapravo, kreiraju.
 • 19:01 - 19:05
  Zajmoprimci koriste novokreirani pozajmljeni novac kako bi uvećali svoj biznis,
 • 19:05 - 19:06
  i otplatili nazad dug,
 • 19:06 - 19:09
  sa kamatom, koja zahteva još veći rast.
 • 19:10 - 19:13
  Zbog ovakvog kreiranja novca iz duga,
 • 19:13 - 19:18
  većina svetskog novca u opticaju zapravo predstavlja dug na koji tek treba platiti kamatu.
 • 19:19 - 19:23
  Bez stalnog priliva novih i sve većih generacija zajmoprimaca
 • 19:23 - 19:24
  koji bi obezbedili rast,
 • 19:24 - 19:26
  i time otplatili ove dugove,
 • 19:26 - 19:29
  svetska ekonomija bi se urušila.
 • 19:30 - 19:31
  Kao Poncijeva šema,
 • 19:31 - 19:34
  sistem se mora proširiti ili umire.
 • 19:35 - 19:37
  Delom usled ovog sistema duga,
 • 19:37 - 19:40
  efekti ekonomskog rasta su bili spektakularni:
 • 19:40 - 19:42
  u Bruto Domaćem Proizvodu,
 • 19:42 - 19:43
  postavljanju brana na rekama,
 • 19:43 - 19:45
  korišćenju vode,
 • 19:45 - 19:46
  potrošnji đubriva,
 • 19:46 - 19:48
  gradskoj populaciji,
 • 19:48 - 19:50
  potrošnji papira,
 • 19:50 - 19:51
  motornim vozilima,
 • 19:51 - 19:52
  komunikacijama
 • 19:52 - 19:54
  i turizmu.
 • 19:55 - 19:57
  Svetska populacija je narasla na 7 milijardi,
 • 19:57 - 20:01
  a očekuje se da pređe 9 milijardi do 2050.
 • 20:02 - 20:06
  Na ravnoj beskonačnoj zemlji, ovo ne bi bio problem.
 • 20:06 - 20:09
  Međutim, kako je Zemlja okrugla i konačna,
 • 20:09 - 20:11
  kad-tad ćemo dostići granice rasta.
 • 20:13 - 20:14
  Ekonomska ekspanzija
 • 20:14 - 20:18
  dovela je do povećanja koncentracije azot-suboksida
 • 20:18 - 20:19
  i metana u atmosferi,
 • 20:19 - 20:21
  oštećenja ozonskog omotača,
 • 20:21 - 20:23
  povećanja broja velikih poplava,
 • 20:23 - 20:26
  oštećenja okeanskih ekosistema,
 • 20:26 - 20:28
  uključujući slivanje azota,
 • 20:28 - 20:31
  uništavanja prašuma i šuma,
 • 20:31 - 20:33
  povećanja obradivih površina,
 • 20:33 - 20:35
  i istrebljenja vrsta.
 • 20:38 - 20:40
  Ukoliko stavimo jedno zrno pirinča
 • 20:40 - 20:42
  na prvo polje šahovske table,
 • 20:42 - 20:45
  dupliramo ovo i stavimo 2 zrna na drugo polje,
 • 20:46 - 20:48
  dupliramo opet i stavimo 4 na treće,
 • 20:49 - 20:52
  dupliramo opet i stavimo 8 na četvrto,
 • 20:52 - 20:53
  i nastavimo ovako,
 • 20:53 - 20:55
  stavljajući na svako polje duplo više zrnevlja
 • 20:55 - 20:57
  nego što je na prethodnom,
 • 20:57 - 20:59
  onda će nam do trenutka kad budemo stigli do poslednjeg polja
 • 20:59 - 21:01
  biti potreban astronomski broj zrna:
 • 21:03 - 21:05
  9 triliona,
 • 21:05 - 21:07
  223 bilijarde,
 • 21:07 - 21:09
  372 biliona,
 • 21:09 - 21:11
  36 milijardi,
 • 21:11 - 21:13
  854 miliona
 • 21:13 - 21:16
  776 hiljada zrna:
 • 21:17 - 21:19
  više zrnevlja nego što je ljudska rasa
 • 21:18 - 21:21
  uzgajala u zadnjih 10 000 godina.
 • 21:22 - 21:24
  Moderne ekonomije se,
 • 21:24 - 21:25
  poput zrna na šahovskoj tabli,
 • 21:25 - 21:27
  udvostručuju na svakih par decenija.
 • 21:27 - 21:30
  Na kom polju šahovske table se mi nalazimo?
 • 21:33 - 21:34
  Osim energije,
 • 21:35 - 21:38
  civilizacija zahteva brojne esencijalne resurse:
 • 21:38 - 21:39
  svežu vodu,
 • 21:39 - 21:40
  obradivo zemljište,
 • 21:40 - 21:41
  hranu,
 • 21:41 - 21:42
  šume,
 • 21:42 - 21:44
  i mnoge vrste minerala i metala.
 • 21:45 - 21:47
  Rast je ograničen onim resursom
 • 21:47 - 21:49
  kojeg ima najmanje u opticaju.
 • 21:51 - 21:53
  Bure je sastavljeno od dasaka,
 • 21:53 - 21:55
  i poput vode koja puni bure,
 • 21:55 - 21:58
  rast ne može ići dalje od najkraće daske,
 • 21:58 - 22:01
  tj. najređeg esencijalnog resursa.
 • 22:02 - 22:04
  Ljudi trenutno koriste
 • 22:04 - 22:07
  40% ukupne fotosinteze na Zemlji.
 • 22:08 - 22:09
  Iako je možda moguće koristiti 80%,
 • 22:10 - 22:13
  teško da ćemo ikada koristiti 160%.
 • 22:23 - 22:25
  Hrana
 • 22:27 - 22:28
  Globalno snabdevanje hranom
 • 22:28 - 22:30
  umnogome zavisi od fosilnih goriva.
 • 22:32 - 22:33
  Pre Prvog svetskog rata,
 • 22:33 - 22:35
  celokupna poljoprivreda bila je organska.
 • 22:36 - 22:40
  Nakon razvoja đubriva i pesticida, koji su izvedeni iz fosilnih goriva,
 • 22:40 - 22:43
  došlo je do ogromnog poboljšanja u proizvodnji hrane,
 • 22:43 - 22:45
  što je omogućilo rast ljudske populacije.
 • 22:48 - 22:49
  Upotreba veštačkih đubriva
 • 22:49 - 22:52
  je hranila mnogo više ljudi nego što bi bilo moguće
 • 22:52 - 22:54
  isključivo organskom poljoprivredom.
 • 22:56 - 22:58
  Fosilna goriva su neophodna za poljoprivrednu opremu,
 • 22:58 - 23:00
  transport,
 • 23:00 - 23:01
  hlađenje,
 • 23:01 - 23:03
  pakovanje - u plastiku,
 • 23:03 - 23:04
  i kuvanje.
 • 23:05 - 23:09
  Moderna poljoprivreda koristi zemljište da bi pretvorila fosilna goriva u hranu
 • 23:09 - 23:10
  a hranu u ljude.
 • 23:12 - 23:14
  Oko 7 kalorija energije iz fosilnih goriva
 • 23:14 - 23:16
  se koristi za proizvodnju 1 kalorije hrane.
 • 23:19 - 23:25
  U Americi, hrana putuje približno 1500 milja od farme do mušterije.
 • 23:30 - 23:31
  Osim pada zaliha fosilnih goriva,
 • 23:32 - 23:35
  postoji još nekoliko pretnji po trenutni sistem proizvodnje hrane:
 • 23:35 - 23:36
  Jeftina energija,
 • 23:36 - 23:38
  poboljšanje tehnologije
 • 23:38 - 23:41
  i subvencije, omogućili su ogromne ulove riba.
 • 23:43 - 23:46
  Globalni ulov riba doživeo je pik kasnih 1980-ih,
 • 23:46 - 23:49
  što je primoralo ribolovce da krenu u dublje vode.
 • 23:53 - 23:55
  Slivanje azota iz veštačkih đubriva
 • 23:56 - 23:59
  zagađuje reke i mora, stvarajući ogromne mrtve zone.
 • 24:00 - 24:01
  Ovim tempom,
 • 24:01 - 24:04
  predviđa se kolaps svih populacija riba
 • 24:04 - 24:06
  do 2048. godine.
 • 24:07 - 24:11
  Kisele kiše iz gradova i industrija uništavaju hranljive sastojke zemljišta,
 • 24:11 - 24:12
  kao što su kalijum,
 • 24:12 - 24:13
  kalcijum,
 • 24:13 - 24:14
  i magnezijum.
 • 24:18 - 24:20
  Još jedna opasnost je manjak vode.
 • 24:20 - 24:25
  Mnoge farme za navodnjavanje koriste vodu koja se pumpa iz podzemnih izdana.
 • 24:26 - 24:29
  Izdanima je potrebno hiljade godina da bi se napunili,
 • 24:29 - 24:31
  ali se ispumpavanjem mogu isprazniti za par decenija,
 • 24:31 - 24:32
  baš kao i naftni izvori.
 • 24:34 - 24:37
  Američki ogromni Ogallala izdan je spao na toliko nizak nivo
 • 24:37 - 24:41
  da su mnogi farmeri morali da se vrate na manje produktivnu zemljoradnju bez navodnjavanja.
 • 24:42 - 24:46
  Pored toga, upotreba navodnjavanja i đubriva može dovesti do salinizacije:
 • 24:47 - 24:49
  akumulacije soli u zemljištu.
 • 24:49 - 24:51
  Ovo je jedan od glavnih uzroka dezertifikacije.
 • 24:53 - 24:56
  Još jednu pretnju predstavlja gubitak površinskog tla.
 • 24:56 - 24:58
  Pre 200 godina,
 • 24:58 - 25:01
  na američkim prerijama je bilo do 2 metra površinskog tla.
 • 25:01 - 25:04
  Danas, usled obrade zemljišta i loših praksi,
 • 25:04 - 25:06
  približno polovina je nestala.
 • 25:08 - 25:13
  Navodnjavanje pospešuje rast štetnih gljivica kao što je UG-99,
 • 25:13 - 25:18
  koja ima potencijal da uništi 80% svetskih prinosa žitarica.
 • 25:19 - 25:20
  Prema Normanu Borlaugu,
 • 25:20 - 25:22
  ocu Zelene revolucije
 • 25:22 - 25:27
  bolesti koje izazivaju ove gljivice "imaju ogroman potencijal za socijalno i ljudsko uništenje".
 • 25:29 - 25:32
  Upotreba biogoriva znači da će
 • 25:32 - 25:34
  manje zemljišta biti raspoloživo za proizvodnju hrane.
 • 25:37 - 25:39
  Određena oblast ima konačan kapacitet koji može da podrži.
 • 25:40 - 25:42
  To je broj životinja ili ljudi
 • 25:42 - 25:44
  koji mogu na njoj da žive neograničeno dugo.
 • 25:44 - 25:47
  Ukoliko te životinje ili ljudi prekorače taj kapacitet oblasti,
 • 25:47 - 25:52
  oni će odumirati sve dok se populacija ne vrati na svoja prirodna ograničenja.
 • 25:53 - 25:55
  Svet je uspevao da izbegne ovo odumiranje
 • 25:55 - 25:56
  otkrivanjem novog zemljišta za obradu,
 • 25:56 - 25:58
  ili povećanjem proizvodnje,
 • 25:58 - 26:01
  koje je bilo moguće najviše zahvaljujući nafti.
 • 26:01 - 26:04
  Da bi se rast nastavio,
 • 26:04 - 26:07
  neophodno je više resursa nego što Zemlja može da pruži,
 • 26:07 - 26:09
  a nove planete nam nisu dostupne.
 • 26:11 - 26:13
  Suočena sa svim ovim izazovima,
 • 26:13 - 26:16
  globalna proizvodnja hrane se mora udvostručiti do 2050-e
 • 26:17 - 26:19
  kako bi prehranila rastuću svetsku populaciju.
 • 26:21 - 26:24
  1 milijarda ljudi je već neuhranjena ili gladuje.
 • 26:24 - 26:28
  Prehraniti preko 9 milijardi u narednim godinama,
 • 26:28 - 26:32
  kada će svetska nafta i prirodni gas biti u padu, biće teško.
 • 26:41 - 26:42
  Srećan kraj
 • 26:45 - 26:48
  Globalna ekonomija raste eksponencijalno,
 • 26:48 - 26:50
  stopom od oko 3% godišnje,
 • 26:50 - 26:53
  konzumirajući sve veće količine neobnovljivih goriva,
 • 26:53 - 26:55
  minerala i metala,
 • 26:55 - 26:57
  kao i obnovljivih resursa,
 • 26:57 - 27:00
  poput vode, šuma, zemljišta i riba
 • 27:00 - 27:02
  brže nego što se mogu obnoviti.
 • 27:03 - 27:05
  Čak i pri stopi od 1%,
 • 27:05 - 27:08
  ekonomija će se udvostručiti za 70 godina.
 • 27:10 - 27:12
  Problem intenziviraju drugi faktori:
 • 27:13 - 27:16
  Globalizacija omogućava da ljudi na jednom kontinentu
 • 27:16 - 27:19
  kupuju dobra i hranu proizvedene od strane ljudi na drugom.
 • 27:19 - 27:21
  Rute snabdevanja su duge,
 • 27:21 - 27:24
  što nateže ograničene rezerve nafte.
 • 27:26 - 27:29
  Danas računamo na udaljene zemlje za osnovne potrepštine.
 • 27:30 - 27:33
  Moderni gradovi zavise od fosilnih goriva.
 • 27:34 - 27:36
  Većina bankarskih sistema je bazirana na dugu,
 • 27:36 - 27:40
  primoravajući ljude na začarani krug zajmova i otplata,
 • 27:40 - 27:42
  što za posledicu ima rast.
 • 27:43 - 27:45
  Šta se može učiniti povodom ovih problema?
 • 27:47 - 27:49
  Mnogi veruju da se kriza može sprečiti
 • 27:49 - 27:50
  kroz štednju,
 • 27:50 - 27:51
  tehnologiju,
 • 27:51 - 27:52
  pametan rast,
 • 27:52 - 27:54
  recikliranje,
 • 27:54 - 27:56
  električne automobile i hibride,
 • 27:56 - 27:57
  zamenu
 • 27:57 - 27:58
  ili glasanje.
 • 28:00 - 28:01
  Štednja će nam uštedeti novac,
 • 28:01 - 28:03
  ali ona sama neće spasiti planetu.
 • 28:05 - 28:07
  Ako neki ljudi smanje potrošnju nafte,
 • 28:07 - 28:10
  smanjena potražnja će oboriti cene,
 • 28:10 - 28:12
  što će drugima omogućiti da je kupe za manje.
 • 28:13 - 28:14
  Na isti način,
 • 28:14 - 28:17
  efikasniji motor, koji troši manje energije će,
 • 28:17 - 28:21
  paradoksalno, dovesti do veće potrošnje energije.
 • 28:21 - 28:23
  U 19. veku,
 • 28:23 - 28:25
  engleski ekonomista William Stanley Jevons
 • 28:26 - 28:28
  je shvatio da bolji parni motori čine ugalj
 • 28:28 - 28:30
  isplativijim gorivom,
 • 28:31 - 28:33
  što je rezultovalo širom upotrebom parnih motora,
 • 28:33 - 28:36
  što je zauzvrat povećalo ukupnu potrošnju uglja.
 • 28:37 - 28:41
  Rast upotrebe bi potrošio svu energiju i resurse
 • 28:41 - 28:43
  koje bi eventualno uštedeli.
 • 28:48 - 28:49
  Mnogi veruju da će naučnici
 • 28:49 - 28:52
  rešiti ove probleme novim tehnologijama.
 • 28:52 - 28:55
  Međutim, tehnologija nije energija.
 • 28:56 - 28:58
  Tehnologija može kanalisati energiju u rad,
 • 28:58 - 28:59
  ali je ne može zameniti.
 • 29:00 - 29:02
  Ona takođe troši resurse:
 • 29:02 - 29:03
  na primer,
 • 29:03 - 29:05
  kompjuteri se prave pomoću
 • 29:05 - 29:07
  1/10 energije potrebne da se napravi automobil.
 • 29:08 - 29:10
  Naprednije tehnologije
 • 29:10 - 29:12
  mogu učiniti situaciju gorom,
 • 29:12 - 29:15
  jer mnoge zahtevaju retke minerale,
 • 29:15 - 29:16
  koji su takođe blizu svojih granica.
 • 29:17 - 29:18
  Na primer,
 • 29:18 - 29:22
  97% svetskih retkih minerala se proizvodi u Kini,
 • 29:22 - 29:25
  većinom u jednom rudniku u unutrašnjosti Mongolije.
 • 29:26 - 29:29
  Ovi minerali se koriste u katalitičkim konvertorima,
 • 29:29 - 29:31
  motorima aviona,
 • 29:31 - 29:33
  visoko-efikasnim magnetima i hard-diskovima,
 • 29:33 - 29:35
  akumulatorima hibridnih automobila,
 • 29:35 - 29:36
  laserima,
 • 29:36 - 29:38
  prenosivim Rentgen aparatima,
 • 29:38 - 29:40
  izolaciji nuklearnih reaktora,
 • 29:40 - 29:42
  kompakt-diskovima,
 • 29:42 - 29:43
  motorima hibridnih vozila,
 • 29:44 - 29:45
  sijalicama male energije,
 • 29:45 - 29:46
  optičkim kablovima
 • 29:46 - 29:48
  i ravnim ekranima.
 • 29:49 - 29:53
  Kina je počela da razmatra ograničavanje izvoza ovih minerala,
 • 29:53 - 29:55
  kako potražnja naglo raste.
 • 29:57 - 30:01
  Takozvani održivi razvoj ili pametni rast neće pomoći,
 • 30:01 - 30:04
  jer on takođe zahteva neobnovljive metale i minerale
 • 30:04 - 30:06
  u konstantno većim količinama,
 • 30:06 - 30:07
  uključujući i retke minerale.
 • 30:08 - 30:10
  Recikliranje neće rešiti problem,
 • 30:10 - 30:12
  jer ono zahteva energiju,
 • 30:12 - 30:14
  a i sam proces nije 100% efikasan.
 • 30:16 - 30:20
  Moguće je povratiti samo mali deo recikliranog materijala;
 • 30:20 - 30:23
  veći deo zauvek ostaje otpad.
 • 30:25 - 30:28
  Električni automobili rade na el. struju.
 • 30:28 - 30:31
  Budući da se el. struja najvećim delom generiše iz fosilnih goriva,
 • 30:31 - 30:33
  ovo nije rešenje.
 • 30:33 - 30:37
  Pored toga, automobili svih vrsta zahtevaju naftu za svoju proizvodnju.
 • 30:37 - 30:42
  Samo jedna guma zahteva oko 7 galona nafte. (1 galon = 3.78 litra)
 • 30:43 - 30:47
  U 2010. na svetu je bilo oko 800 miliona automobila.
 • 30:48 - 30:49
  Trenutnim stopama rasta,
 • 30:49 - 30:53
  ovaj broj će dostići 2 milijarde do 2025.
 • 30:53 - 30:57
  Teško da planeta može izdržavati dugo toliko mnogo vozila,
 • 30:57 - 30:59
  bez obzira na njihov izvor napajanja.
 • 31:01 - 31:02
  Mnogi ekonomisti veruju
 • 31:03 - 31:06
  da će slobodno tržište zameniti jedan izvor energije drugim
 • 31:06 - 31:08
  kroz tehnološke inovacije.
 • 31:08 - 31:11
  Međutim, i glavne zamene za naftu
 • 31:11 - 31:12
  se suočavaju sa svojim stopama opadanja.
 • 31:13 - 31:18
  Teorija zamene, pored toga, ne uzima u obzir vreme potrebno za tranziciju.
 • 31:20 - 31:22
  Hirsch izveštaj ministarstva energije SAD
 • 31:22 - 31:26
  procenjuje da bi bar 2 decenije bilo neophodno za pripremu
 • 31:26 - 31:28
  za posledice pika nafte.
 • 31:28 - 31:31
  Problemi nestašice energije,
 • 31:31 - 31:33
  iscrpljenja resursa,
 • 31:33 - 31:35
  gubitka površinskog tla,
 • 31:35 - 31:39
  i zagađenja su sve simptomi jednog, većeg problema:
 • 31:40 - 31:42
  rasta.
 • 31:43 - 31:47
  Sve dok naš finansijski sistem zahteva beskonačni rast,
 • 31:47 - 31:49
  reforma teško da ima šansi za uspeh.
 • 31:49 - 31:52
  Kako će onda budućnost izgledati?
 • 31:54 - 31:57
  Optimisti veruju da će se rast nastaviti zauvek,
 • 31:57 - 31:58
  bez ograničenja.
 • 31:59 - 32:03
  Pesimisti misle da hrlimo u novo Kameno doba,
 • 32:03 - 32:04
  ili izumiranje.
 • 32:05 - 32:07
  Istina možda leži negde između ovih ekstrema.
 • 32:07 - 32:12
  Moguće je da će se društvo vratiti na jednostavniji stupanj,
 • 32:12 - 32:15
  gde se energija koristi mnogo manje.
 • 32:16 - 32:18
  Ovo bi značilo teži život za većinu.
 • 32:18 - 32:19
  Više manuelnog rada,
 • 32:20 - 32:21
  više poljoprivrednog rada,
 • 32:21 - 32:24
  i lokalna proizvodnja dobara, hrane i usluga.
 • 32:25 - 32:29
  Šta biste mogli da uradite kako bi se pripremili za takvu budućnost?
 • 32:29 - 32:34
  Očekujte pad u snabdevanju hrane i dobara iz udaljenih mesta.
 • 32:34 - 32:36
  Počnite šetati ili voziti bicikl.
 • 32:36 - 32:39
  Navikavajte se da koristite manje el. energije.
 • 32:40 - 32:41
  Izađite iz duga.
 • 32:41 - 32:43
  Pokušajte izbegavati banke.
 • 32:43 - 32:46
  Umesto kupovine u velikim hiper-marketima,
 • 32:46 - 32:48
  podržite lokalne prodavnice.
 • 32:48 - 32:51
  Kupujte hranu uzgajanu lokalno, na pijaci.
 • 32:51 - 32:56
  Umesto travnjaka, razmislite o bašti, kako bi gajili sopstvenu hranu.
 • 32:56 - 32:57
  Naučite kako da je konzervirate.
 • 32:58 - 33:00
  Razmotrite upotrebu lokalnih valuta
 • 33:00 - 33:03
  za slučaj da šira ekonomija prestane da funkcioniše,
 • 33:03 - 33:06
  i razvijajte veću samo-održivost/nezavisnost.
 • 33:07 - 33:09
  Nijedan od ovih koraka neće sprečiti kolaps,
 • 33:09 - 33:14
  ali mogu povećati vaše šanse u budućnosti, u kojoj će biti manje energije,
 • 33:14 - 33:17
  i kada ćemo morati da se više oslanjamo na same sebe,
 • 33:17 - 33:19
  kao što su to činili naši preci.
 • 33:20 - 33:25
  (preveo janke100)
Título:
There's No Tomorrow (2012)
Descrição:

mais » « menos
Idioma do Vídeo:
English
Duração:
34:53
Corascendea editou as Sérvio legendas para o There's No Tomorrow (2012)
Milan Stojanović editou as Sérvio legendas para o There's No Tomorrow (2012)
Milan Stojanović adicionou uma tradução

Legendas em Serbian

Revisões Comparar revisões