YouTube

Tem uma conta do YouTube?

Novo: habilite traduções e legendas criadas por espectadores no seu canal no YouTube!

Slovenian legenda

← There's No Tomorrow (2012)

The first production by http://www.incubatepictures.com:
A 34 minute animated documentary about resource depletion and the impossibility of infinite growth on a finite planet.

Obter Código para Incorporação
29 idiomas

Exibindo Revisão 4 criada em 04/15/2012 por MojsterSplinter.

 1. JUTRI NE BO NIKOLI
 2. To je Zemlja, kakrna je bila
  pred 90 milijoni let.
 3. Geologi temu obdobju
  pravijo 'pozna kreda'.
 4. To je bil čas izjemnega
  globalnega segrevanja,
 5. ko so planetu
  e vladali dinozavri.
 6. Zagotovili so si mesto
  na vrhu prehranjevalne lestvice,
 7. ne glede na spremembe,
  ki so se dogajale okoli njih.
 8. Celine so se razmikale in
  odpirale razpoke v zemeljski skorji.
 9. Poplavilo jih je in nastala so morja.
 10. V ekstremni toploti so se
  razmahnile alge in zastrupile vodo.
 11. Odmrle so in padle
  na dno razpok.
 12. Reke so odnaale sedimente v morja.
 13. Ti so sčasoma zakopali
  organske ostanke alg.
 14. Ker je naračal pritisk,
  je naračala tudi toplota,
 15. dokler ni kemijska reakcija
  pretvorila organske snovi
 16. v fosilna goriva iz ogljikovodikov:
  nafto in zemeljski plin.
 17. Podoben proces se je
  odvil na kopnem,
 18. zaradi česar je nastal premog.
 19. Narava je rabila
  priblino 5 milijonov let,
 20. da je naredila fosilna goriva,
  ki jih porabimo v enem letu.
 21. Sodobni način ivljenja je odvisen
  od te fosilizirane sončne svetlobe,
 22. čeprav jo ima presenetljivo
  veliko ljudi za samoumevno.
 23. Od estdesetih let so geologi odkrili
  več kot 2 bilijona sodčkov nafte.
 24. Od takrat jih je svet porabil
  priblino polovico.
 25. Preden lahko črpate nafto,
  jo morate najti.
 26. Najprej jo je bilo lahko najti
  in poceni pridobivati.
 27. Prvo veliko ameriko naftno polje,
  Spindletop, je bilo odkrito leta 1900.
 28. Sledila so tevilna druga.
 29. Geologi so prečesali ZDA.
 30. Nali so ogromne zaloge nafte,
  zemeljskega plina in premoga.
 31. ZDA so črpale več nafte
  kot katerakoli drava,
 32. zaradi česar so lahko postale
  industrijska velesila.
 33. Ko naftni vrelec začne proizvajati nafto,
 34. je samo vpraanje časa,
  kdaj začne proizvodnja upadati.
 35. Posamezni vrelci imajo
  različne hitrosti proizvodnje.
 36. Povprečje proizvodnje več vrelcev
  je videti kot normalna krivulja.
 37. Tipično traja 40 let
  od vrhunca odkritij,
 38. da drava dosee
  vrhunec proizvodnje.
 39. Po tem proizvodnja
  nenehno upada.
 40. V petdesetih je geofizik iz drube Shell,
  M. King Hubbert, predvidel,
 41. da bo amerika proizvodnja nafte
  dosegla vrh v sedemdesetih.
 42. To je 40 let po vrhuncu odkritij v ZDA.
 43. Le redki so mu verjeli.
 44. Vendar je leta 1970 amerika
  proizvodnja nafte dosegla vrhunec
 45. in potem začela trajno padati.
 46. Hubbert je dobil zadočenje.
 47. Odtlej so ZDA čedalje bolj
  odvisne od uvoza nafte.
 48. Postale so občutljive na motnje v dobavi.
 49. Ta odvisnost je prispevala
  h gospodarskim problemom
 50. zaradi naftnih okov
  v letih 1973 in 1979.
 51. Leta 1930 je bilo največ odkritij
  nahajalič nafte v zgodovini ZDA.
 52. Kljub napredni tehnologiji
  se odkrivanje naftnih polj v ZDA
 53. neusmiljeno zmanjuje e naprej.
 54. Noveja najdiča, npr. ANWAR, bi lahko
  dajala nafto za največ 17 mesecev.
 55. Celo novo polje 'Jack 2'
  v Mehikem zalivu
 56. bi zadostovalo le za nekaj mesecev
  domačega povpraevanja.
 57. Čeprav sta to veliki polji,
  se nobeno niti priblia ne temu,
 58. da bi zadovoljilo
  energetske potrebe ZDA.
 59. Kopičijo se dokazi,
  da je svetovna proizvodnja nafte
 60. e na svojem vrhu,
  ali pa se mu pribliuje.
 61. Globalno je hitrost odkrivanja novih
  naftnih polj dosegla vrhunec v estdesetih.
 62. Več kot 40 let kasneje je videti
  kot da ni mogoče zaustaviti
 63. čedalje manjega odkrivanja
  novih naftnih polj.
 64. 54 od 65 drav,
  ki so večje proizvajalke nafte,
 65. je e doseglo vrh proizvodnje.
 66. Pričakujemo, da jim bodo
  kmalu sledile mnoge druge.
 67. Svet bi moral vsake tri leta
  proizvodnji dodati
 68. ekvivalent nove Saudove Arabije,
  da bi nadoknadil
 69. zmanjanje proizvodnje
  na obstoječih naftnih poljih.
 70. V estdesetih letih 20. stoletja
 71. so nali est sodčkov nafte
  na vsakega porabljenega.
 72. tiri desetletja kasneje
 73. svet porabi od tri do est sodčkov
  na vsakega najdenega.
 74. Ko bo doseen vrh svetovne proizvodnje,
 75. bo povpraevanje po nafti preseglo ponudbo
 76. in cena bencina bo močno nihala.
 77. Vpliv tega bo močno presegal
 78. zgolj stroek polnjenja
  avtomobilskega rezervoarja.
 79. Moderna mesta so odvisna
  od fosilnih goriv.
 80. Celo ceste so narejene iz asfalta,
  ki je proizvod iz nafte.
 81. Prav tako tudi strehe mnogih domovanj.
 82. Velika področja bi bila
  neprimerna za bivanje
 83. brez gretja pozimi ali hlajenja poleti.
 84. irjenje predmestij spodbuja ljudi,
  da se vozijo več kilometrov
 85. na delo, v olo ali do trgovin.
 86. Večja mesta so razdeljena tako,
  da so industrijske in komercialne cone
 87. daleč od stanovanjskih področij,
  in silijo ljudi, da se vozijo.
 88. Predmestja in mnoge občine
  so projektirane ob predpostavki,
 89. da je na voljo obilo
  nafte in energije.
 90. Kemikalije, izdelane iz fosilnih goriv,
  tako imenovane petrokemikalije,
 91. so bistvene za proizvodnjo
  netetih proizvodov.
 92. Sodobno kmetijstvo je močno
  odvisno od fosilnih goriv,
 93. prav tako bolnice, letalstvo,
  vodovodni sistemi in vojska,
 94. ki v ZDA sama porabi okrog
  140 milijonov sodčkov nafte letno.
 95. Fosilna goriva so bistvena tudi
  pri proizvodnji plastike in polimerov.
 96. Ti so ključni materiali v računalnikih,
  zabavni elektroniki in oblačilih.
 97. Globalno gospodarstvo je trenutno
  odvisno od nenehne rasti,
 98. ki zahteva vse večjo ponudbo
  cenene energije.
 99. Tako smo odvisni od nafte
  in drugih fosilnih goriv,
 100. da utegne celo
  majhna motnja v dobavah
 101. daljnoseno vplivati
  na vse vidike naega ivljenja.
 102. ENERGIJA
 103. Energija pomeni
  sposobnost opravljati delo.
 104. Povprečni Američan ima dandananji
  na razpolago energijo,
 105. ki ustreza temu, da bi za njega
  noč in dan delalo 150 sunjev.
 106. Materiali, ki skladičijo to energijo za delo,
  se imenujejo goriva.
 107. Nekatera goriva vsebujejo
  več energije kot druga.
 108. Temu rečemo energetska gostota.
 109. Nafta je najbolj kritična med temi gorivi.
 110. Svet je porabi 30 milijard sodčkov na leto,
 111. kar je enako tirim kubičnim kilometrom.
 112. To vsebuje toliko energije,
 113. kot bi jo 52 jedrskih elektrarn
  proizvedlo v 50 letih obratovanja.
 114. Čeprav ZDA z nafto proizvedejo
  le 1,6% elektrike,
 115. ta poganja 96% vsega transporta.
 116. Leta 2008 so ZDA
  uvozile dve tretjini svoje nafte.
 117. Večina je bila iz Kanade,
 118. Mehike,
 119. Saudove Arabije,
 120. Venezuele,
 121. Nigerije, Iraka in Angole.
 122. Nafta je edinstvena
  zaradi mnogih lastnosti.
 123. Je energetsko gosta.
 124. En sodček vsebuje
  energetski ekvivalent
 125. skoraj treh let
  človekega dela.
 126. Tekoča je pri sobni temperaturi,
  lahka za transportiranje,
 127. in uporabna v majhnih strojih.
 128. Da pridobite energijo,
  morate energijo tudi uporabiti.
 129. Trik je v tem, da porabite manje količine,
  da najdete in izvlečete večje količine.
 130. Temu rečemo EROEI:
 131. energetski donos
  na vloeno energijo.
 132. Konvencionalna nafta je dober primer.
 133. Najprej so črpali preprosto dostopno
  visokokakovostno surovo nafto.
 134. Naftarji so porabili ekvivalent 1 sodčka,
  da so jih nali in načrpali 100.
 135. EROEI nafte je bil 100.
 136. Ko so počrpali nafto,
  ki jo je bilo lahko najti,
 137. so raziskave selili v globoka morja
  ali oddaljene deele.
 138. Za to so uporabljali
  čedalje večje količine energije.
 139. Pogosto je nafta, ki jo najdemo danes,
  teka ali kisla surova nafta.
 140. Njeno rafiniranje je drago.
 141. EROEI nafte je do danes
  padel na komaj 10.
 142. Če za pridobivanje goriva uporabite
  več energije, kot jo ta vsebuje,
 143. se trud preprosto ne izplača.
 144. En vir goriva je mogoče
  spremeniti v drugega.
 145. Vsakokrat, ko to storite,
 146. je izgubljene nekaj energije,
  ki jo je vsebovalo prvotno gorivo.
 147. Obstaja npr. nekonvencionalna nafta:
  naftni peski in naftni skrilavci.
 148. Naftne peske najdemo
  v glavnem v Kanadi.
 149. Dve tretjini naftnih skrilavcev na svetu
  je v ZDA.
 150. Obe gorivi lahko pretvarjamo
  v sintetično surovo nafto.
 151. A za to je potrebno
  veliko toplote in svee vode.
 152. To zmanja njun EROEI,
  ki se giblje med 5 in komaj 1,5.
 153. Skrilavec je izjemno revno gorivo.
 154. Ista tea skrilavca vsebuje
  samo tretjino toliko energije
 155. kot je je v enako teki
  katli kosmičev za zajtrk.
 156. Premoga je ogromno.
 157. Iz njega pridobivamo skoraj
  polovico elektrike na planetu.
 158. Svet letno porabi skoraj
  8 kubičnih kilometrov premoga.
 159. Vendar lahko globalna proizvodnja
  dosee vrhunec e pred letom 2040.
 160. Trditev, da imajo ZDA premoga
  za stoletja, je zavajajoča.
 161. Ne upoteva rastoče porabe
  in slabljenja kakovosti.
 162. Precej od visoko kakovostnega
  antracitnega premoga je e zmanjkalo.
 163. Ostaja premog nije kakovosti,
  ki je manj energetsko gost.
 164. Pridobivanje je vse teje,
  saj so dnevni kopi osiromaeni.
 165. Rudarji morajo kopati globlje
  in na manj dostopnih področjih.
 166. Mnogi uporabljajo uničevalne
  metode odstranjevanja vrhov gora.
 167. S tem pohabljajo okolje.
 168. Pogosto skupaj z nafto in premogom
  najdemo zemeljski plin.
 169. Severnoamerika odkrivanja
  konvencionalnega plina
 170. so dosegla vrhunec v petdesetih,
  proizvodnja pa v zgodnjih sedemdesetih.
 171. Če krivuljo odkritij potisnemo
  naprej za 23 let,
 172. odkrijemo mono prihodnost
  severnoamerike proizvodnje
 173. konvencionalnega zemeljskega plina.
 174. Nedavni preboji so omogočili
 175. izkoričanje nekonvencionalnega
  zemeljskega plina, npr. iz skrilavcev,
 176. ki bi utegnilo odloiti zmanjanje
  v prihodnjih letih.
 177. Nekonvencionalni zemeljski plin
  je kontroverzen.
 178. Cene energije morajo biti visoke,
  če hočemo, da je rentabilen.
 179. Tudi z nekonvencionalnim plinom lahko
 180. svetovna proizvodnja zemeljskega plina
  dosee vrh e pred letom 2030.
 181. e vedno obstajajo velike rezerve urana
  za jedrsko cepitev.
 182. Da bi na svetu nadomestili 10 teravatov,
  ki jih proizvedemo iz fosilnih goriv,
 183. bi potrebovali 10.000 jedrskih elektrarn.
 184. Pri taki porabi bi znane rezerve urana
  zadočale komaj za 10 do 20 let.
 185. Poskusi s plutonijem,
  kot osnove za hitro oplodne reaktorje,
 186. so se v Franciji in na Japonskem
  izkazali za drage polomije.
 187. Jedrska fuzija se sooča
  z ogromnimi tehničnimi ovirami.
 188. Potem so tu e obnovljivi viri.
 189. Energija vetra ima visok EROEI,
  a je nestalna.
 190. Vodna energija je zanesljiva,
 191. a je večina rek v razvitem svetu
  e zajezenih.
 192. Elektrarne na konvencionalno
  geotermalno energijo
 193. uporabljajo obstoječe vroče točke
  blizu Zemljine povrine.
 194. Omejene so na ta območja.
 195. V eksperimentalnem sistemu
  ojačanega geotermalnega sistema,
 196. bi v tla izvrtali dva jaka do globine 10 km.
 197. Po enem jaku bi navzdol črpali vodo,
  da bi se segrevala v razpokah
 198. in bi se potem dvigala po drugem
  ter proizvajala energijo.
 199. Sodeč po nedavnem poročilu MIT,
 200. bi ta tehnologija do leta 2050
  utegnila dobavljati 10% elektrike v ZDA.
 201. Moč plimovanja je omejena
  na obalna področja.
 202. Energetska gostota valov
  je različna po regijah.
 203. Izziv bi bilo transportiranje elektrike,
  ki jo proizvede plimovanje.
 204. Prav tako je slano oceansko okolje
  korozivno za turbine.
 205. Bio goriva so goriva,
  ki zrastejo.
 206. Les ima nizko energetsko gostoto
  in počasi raste.
 207. Na svetu letno porabimo
  15 kubičnih kilometrov lesa.
 208. Biodizel in etanol
  sta proizvedena iz rastlin,
 209. ki jih gojijo s pomočjo nafte.
 210. Energetski donos iz teh goriv
  je zelo nizek.
 211. Nekateri politiki elijo koruzo
  spreminjati v etanol.
 212. Če bi hoteli iz etanola v letu 2020
  dobaviti 10% predvidene porabe nafte,
 213. bi za to morali nameniti 3% povrine ZDA.
 214. Da bi dobavili eno tretjino,
  bi morali uporabiti 3-kratno povrino,
 215. na kateri zdaj pridelujejo hrano.
 216. Če bi hoteli nadomestiti
  celotno porabo nafte v letu 2020,
 217. bi rabili dvakrat toliko zemljiča
  kot ga je trenutno za pridelavo hrane.
 218. Vodik je treba izločiti iz zemeljskega plina,
  premoga ali vode.
 219. Za to porabimo več energije
  kot jo dobimo iz vodika.
 220. Zaradi tega gospodarstvo,
  temelječe na vodiku, ni realno.
 221. Vse svetovne fotovoltaične sončne ploče
  generirajo toliko energije
 222. kot dve termoelektrarni.
 223. Ekvivalent med 1 in 4 tonami premoga
 224. uporabimo za izdelavo
  ene same sončne ploče.
 225. Prekriti bi morali kar
  360.000 kvadratnih kilometrov,
 226. da bi zadovoljili trenutno
  svetovno povpraevanje po energiji.
 227. Leta 2007 jih je bilo
  samo 10 kvadratnih kilometrov.
 228. Koncentrirana sončna energija
  ali termalna sončna energija,
 229. ima velik potencial,
 230. čeprav trenutno obratuje
  le manje tevilo postrojev.
 231. Omejeni so na kraje s sončnim podnebjem
 232. in za prenos na večje razdalje
  zahtevajo velike količine energije.
 233. Vse alternative za nafto so odvisne
  od strojev, ki jih poganja nafta,
 234. ali vsebujejo materiale, npr. plastiko,
  ki so izdelani iz nafte.
 235. Ko boste v bodoče presojali trditve
  o osupljivih novih gorivih ali izumih,
 236. se vpraajte:
 237. Ali ima njihov zagovornik delujoč
  komercialen model izuma?
 238. Kakna je njegova energetska gostota?
 239. Ga lahko skladičimo
  ali na lahek način distribuiramo?
 240. Je zanesljiv ali občasen?
 241. Ali ga lahko razirimo
  na dravni nivo?
 242. Vsebuje skrite inenirske izzive?
 243. Kaken je njegov EROEI?
 244. Kakni so vplivi na okolje?
 245. Zapomnite si,
  da so velike tevilke lahko varljive.
 246. Npr. 1 milijarda sodčkov nafte
 247. lahko zadovolji svetovno povpraevanje
  le za dvanajstih dni.
 248. Prehod s fosilnih goriv
  bi bil monumentalen izziv.
 249. Leta 2007 so v ZDA iz premoga
  proizvedli 48,5% elektrike,
 250. 21,6% iz naravnega plina,
 251. 1,6% iz nafte,
 252. 19,4% iz nukleark
 253. in 5,8% iz hidroelektrarn.
 254. Drugi obnovljivi viri
  prispevajo le 2,5%.
 255. Ali je mogoče zamenjati sistem,
  ki temelji na fosilnih gorivih,
 256. s krparijo iz alternativnih goriv?
 257. Potrebni so večji tehnoloki napredek,
 258. pa tudi politična volja in sodelovanje,
 259. obsene nalobe,
 260. mednarodni konsenz
 261. in preureditev svetovnega gospodarstva
  velikosti 45 bilijonov dolarjev,
 262. vključno s transportom,
 263. izdelovalno industrijo
 264. in kmetijskimi sistemi.
 265. Potrebni so tudi uradniki,
  sposobni upravljati tranzicijo.
 266. Če bomo vse to dosegli,
 267. ali bomo lahko nadaljevali
  s sedanjim načinom ivljenja?
 268. RAST
 269. Te bakterije ive v steklenici.
 270. Njihova populacija se vsako minuto podvoji.
 271. Ob 11h je tam ena bakterija.
 272. Opoldne je steklenica polna.
 273. Ob 11.59 je na pol polna,
 274. pri čemer je ravno e
  dovolj prostora za eno delitev.
 275. Bakterije zaslutijo nevarnost.
 276. Ičejo nove steklenice in najdejo 3.
 277. Domnevajo, da je problem reen.
 278. Ob 12h je polna prva steklenica.
 279. Ob 12.01 je polna tudi druga.
 280. Ob 12.02 so vse steklenice polne.
 281. To je problem, ki je pred nami
 282. zaradi podvojevanja,
  ki ga povzroča eksponentna rast.
 283. Ko je človetvo pričelo
  izkoričati premog in nafto kot gorivo,
 284. je izkusilo rast, kakrne e ni bilo.
 285. Tudi nizke stopnje rasti
  sčasoma povzročijo večjo.
 286. Pri 1% stopnji rasti,
 287. se bo gospodarstvo podvojilo
  v 70 letih.
 288. Pri 2% rasti v 35 letih.
 289. Pri 10% rasti
 290. se bo gospodarstvo podvojilo
  e v 7 letih.
 291. Če gospodarstvo raste
  po trenutnem povprečku 3%,
 292. se podvoji v 23 letih.
 293. Z vsako podvojitvijo bo povpraevanje
  po energiji in naravnih virih
 294. preseglo vse prejnje podvojitve skupaj.
 295. Finančni sistem je zgrajen
  na predpostavki rasti.
 296. Ta zahteva podporo v obliki
  naračajoče porabe energije.
 297. Banke posojajo denar,
  ki ga nimajo.
 298. Pravzaprav ga tako ustvarjajo.
 299. Posojilojemalci uporabljajo novonastali
  denar za rast svojih podjetij
 300. in odplačujejo dolg, skupaj z obrestmi,
  kar zahteva e več rasti.
 301. Zaradi takega ustvarjanja
  denarja na podlagi dolga,
 302. večino denarja na svetu predstavlja
  dolg z obrestmi, ki jih je treba plačati.
 303. Brez vedno novih in vedno večjih
  generacij posojilojemalcev,
 304. ki naj bi proizvedli rast
  in tako odplačali te dolgove,
 305. se bo svetovno gospodarstvo sesedlo.
 306. Sistem se mora iriti ali pa umre,
  kot Ponzijeva shema.
 307. Delno zahvaljujoč temu
  sistemu dolgov
 308. so bili učinki gospodarske rasti
  spektakularni,
 309. če gledamo BDP, zajezitev rek,
  porabo vode,
 310. porabo gnojil, urbano populacijo,
  porabo papirja,
 311. motorna vozila, komunikacije
  in turizem.
 312. Svetovno prebivalstvo
  je naraslo na 7 milijard.
 313. Pričakujemo, da bo
  do l. 2050 preseglo 9 milijard.
 314. Na pločati neskončni Zemlji
  to ne bi bil problem.
 315. Ker pa je Zemlja okrogla in ni neskončna,
 316. bomo nekega dne soočeni z mejami rasti.
 317. Posledice gospodarske ekspanzije
 318. so povečanje količin atmosferskih
  duikovih oksidov in metana,
 319. tanjanje ozonske plasti,
  povečanje velikih poplav,
 320. pokodbe oceanskega eko sistema,
  vključno z izgubami duika,
 321. izguba deevnega pragozda
  in gozdnate pokrajine,
 322. povečanje obdelovalnih povrin
  in izumiranje vrst.
 323. Če poloimo eno samo rievo zrno
 324. na prvo polje ahovnice,
 325. to podvojimo in poloimo dve zrni na drugo
 326. in spet podvojimo in poloimo tiri na tretje
 327. in spet podvojimo ter jih damo 8 na četrto
 328. in potem to ponavljamo tako,
 329. da vsakokrat na novo polje
  dvakrat toliko zrn kot na prejnje,
 330. bomo na koncu prili
  do astronomskega tevila
 331. 9 trilijonov
 332. 223 bilijard
 333. 372 bilijonov
 334. 36 milijard
 335. 845 milijonov
 336. 776 tisoč zrn.
 337. To je več zrn kot jih je človetvo
  pridelalo v zadnjih 10.000 letih.
 338. Tudi moderna ekonomija se,
  podobno kot rieva zrna na ahovnici,
 339. podvoji vsakih deset let.
 340. Na katerem polju ahovnice smo?
 341. Poleg energije civilizacija rabi
  tevilne esencialne vire:
 342. pitno vodo, prst, hrano,
  gozdove,
 343. in mnoge vrste mineralov in kovin.
 344. Rast je omejena z esencialnim virom,
  katerega ponudba je najbolj pičla.
 345. Sod je narejen iz dog.
 346. Tako kot voda napolni sod,
  rast ne more preko najnije doge
 347. ali najbolj omejenega esencialnega vira.
 348. Ljudje trenutno izkoristijo
  40% vse fotosinteze na Zemlji.
 349. Čeprav je je mogoče koristiti 80%,
  ni verjetno, da bi je izkoristili 160%.
 350. HRANA
 351. Globalna ponudba hrane
  je močno odvisna od fosilnih goriv.
 352. Pred prvo svetovno vojno
  je bilo celotno kmetijstvo organsko.
 353. Izumu gnojil in pesticidov,
  izdelanih iz fosilnih goriv,
 354. so sledile ogromne izboljave
  proizvodnje hrane,
 355. kar je omogočilo rast prebivalstva.
 356. Uporaba umetnih gnojil
  je nahranila precej več ljudi,
 357. kot bi se to lahko zgodilo
  s samo organsko pridelavo.
 358. Fosilna goriva so potrebna
  za kmetijsko mehanizacijo,
 359. transport, hlajenje,
  embaliranje v plastiko
 360. in za kuhanje.
 361. Moderno kmetijstvo
  uporablja zemljo za to,
 362. da fosilna goriva spreminja v hrano
  in hrano v ljudi.
 363. Priblino 7 kalorij fosilne energije
 364. porabimo za izdelavo eno kalorijo hrane.
 365. V ZDA hrana potuje priblino 2500 km
  od kmetije do kupca.
 366. Poleg upadanja fosilnih goriv
  je e precej stvari,
 367. ki ogroajo trenutni sistem
  proizvodnje hrane.
 368. Cenena energija,
  izboljana tehnologija
 369. in subvencije so omogočale
  masivne ulove rib.
 370. Globalni ulovi rib so dosegli vrhunec
  v poznih devetnajsto osemdesetih,
 371. kar je ribiče prisililo, da so se premaknili
  v smeri globljih voda.
 372. Duik, ki ga emitirajo gnojila iz fosilnih goriv,
 373. zastruplja reke in morja
  in ustvarja ogromne mrtve cone.
 374. Pri tej hitrosti bodo do leta 2048
  propadle vse ribje populacije.
 375. Kisel de iz mest in industrije kvari tla
  in jim jemlje ivljenjsko pomembna hranila,
 376. kot so kalij, kalcij
  in magnezij.
 377. Druga gronja je pomanjkanje vode.
 378. Mnoge kmetije za namakanje črpajo vodo
  iz podtalnih vodonosnikov.
 379. Vodonosnik potrebuje na tisoče let,
  da se napolni,
 380. a ga lahko izčrpamo v nekaj desetletjih,
  tako kot naftne vrelce.
 381. V ogromnem amerikem vodonosniku Ogallala
  je gladina upadla tako zelo,
 382. da so se mnogi kmetje morali vrniti
  k manj produktivnem načinu
 383. kmetovanja brez namakanja.
 384. Poleg tega uporaba namakanja
  in umetnih gnojil vodi v salinizacijo,
 385. tj. akumuliranju soli v tleh.
 386. To je glavni razlog nastanka pučav.
 387. Naslednja gronja je izguba prsti.
 388. Pred 200 leti
 389. je bilo na amerikih prerijah
  prsti skoraj 2 metra.
 390. Danes je je z obdelovanjem
  in s slabimi praksami
 391. priblino pol izginilo.
 392. Namakanje spodbuja rast
  rjastih itnih glivic kot so denimo UG-99,
 393. ki imajo potencial uničiti
  80% svetovnega itnega pridelka.
 394. Po Normanu Borlaugu,
  očetu "zelene revolucije",
 395. ima itna rja "velik potencial
  za uničenje drube in ljudi".
 396. Uporaba bioenergentov pomeni,
 397. da bo manj zemlje na razpolago
  za proizvodnjo hrane.
 398. Vsako področje ima določeno omejeno
  kapaciteto obremenitve oz. nosilnost.
 399. To je tevilo ivali ali ljudi,
  ki lahko tam ivijo neomejeno dolgo.
 400. Če določena vrsta presee
  kapaciteto obremenitve,
 401. bo izumirala dokler populacija
  ne dosee naravnih meja.
 402. Svet se je izognil temu izumiranju tako,
  da je nael nove obdelovalne povrine,
 403. ali povečal proizvodnjo,
  kar je bilo mono predvsem zaradi nafte.
 404. Da bi nadaljevali rast,
 405. rabimo več virov
  kot jih lahko preskrbi na planet,
 406. novi planeti pa niso na razpolago.
 407. Glede na vse te spremembe,
 408. se mora globalna proizvodnja hrane
  do leta 2050 podvojiti,
 409. da bo nahranila svetovno prebivalstvo.
 410. Milijarda ljudi je e podhranjenih
  ali strada.
 411. V naslednjih letih jih bo velik izziv
  prehraniti 9 milijard,
 412. ko bo upadala svetovna proizvodnja
  nafte in zemeljskega plina.
 413. SREČNI KONEC
 414. Globalno gospodarstvo raste eksponencialno
 415. s stopnjo rasti priblino 3% na leto.
 416. Pri tem porablja čedalje večje količine
  neobnovljivih goriv,
 417. mineralov in kovin,
 418. kot tudi obnovljivih virov, kot so voda,
  gozdovi, orna zemlja in ribe,
 419. hitreje kot se ti lahko obnavljajo.
 420. Tudi pri stopnji rasti 1%
  se ekonomija podvoji v 70 letih.
 421. Problem poglabljajo e drugi dejavniki.
 422. Globalizacija daje ljudem monost,
 423. da kupujejo blago in hrano,
  proizvedeno na drugem kontinentu.
 424. Dobavne poti so dolge
  in obremenjujejo omejene naftne vire.
 425. Sedaj se za osnovne potrebčine
  zanaamo na oddaljene deele.
 426. Moderna mesta so odvisna od fosilnih goriv.
 427. Večji del bančnega sistema
  temelji na zadolevanju
 428. in sili ljudi v spiralo
  dolgov in odplačevanja -
 429. kar prinaa rast.
 430. Kaj lahko storimo v zvezi s temi problemi?
 431. Mnogi verjamejo, da krizo lahko preprečimo
 432. z ohranjanjem virov, s tehnologijo,
  inteligentno rastjo, recikliranjem,
 433. električnimi avtomobili in hibridi,
  nadomestki,
 434. ali z volitvami.
 435. Ohranjanje vam bo prihranilo denar,
 436. samo po sebi pa ne bo reilo planeta.
 437. Če nekaj ljudi zmanja porabo nafte,
 438. bo zmanjano povpraevanje
  znialo cene
 439. in bo drugim omogočilo,
  da jo kupujejo ceneje.
 440. Na isti način bo učinkoviteji stroj,
  ki uporablja manj energije,
 441. paradoksalno peljal
  k e večji rabi energije.
 442. V 19. stoletju je angleki ekonomist
  William Stanley Jevons ugotovil,
 443. da je postal premog strokovno
  učinkoviteji energent,
 444. če so izboljali parne stroje.
 445. To je vodilo k uvajanju
  e več parnih strojev,
 446. kar je povečalo
  celotno porabo premoga.
 447. Rast porabe bo porla
  vso prihranjeno energijo ali naravni vir.
 448. Mnogi verjamejo, da bodo znanstveniki
  reili te probleme z novo tehnologijo.
 449. Vendar tehnologija ni energija.
 450. Tehnologija lahko kanalizira energijo v delo,
  ne more pa je nadomestiti.
 451. Poleg tega porablja vire:
 452. računalniki so npr. narejeni
  iz ene desetine energije,
 453. potrebne za izdelavo avtomobila.
 454. Napredneja tehnologija
  e poslabuje poloaj,
 455. saj pogosto zahteva redke minerale,
  ki jih tudi zmanjkuje.
 456. 97% svetovnih redkih zemelj
  npr. proizvede Kitajska,
 457. večino iz enega samega rudnika
  v Notranji Mongoliji.
 458. Te minerale uporabljajo
  v katalitskih konverterjih,
 459. letalskih motorjih,
 460. visoko učinkovitih magnetih
  in trdih diskih,
 461. hibridnih avtomobilskih baterijah,
 462. laserjih, prenosnih rentgenih,
  zaslanjanju jedrskih reaktorjev,
 463. kompaktnih diskih,
  motorjih hibridnih vozil,
 464. nizkoenergijskih sijalkah,
  optičnih vlaknih in ravnih zaslonih.
 465. Kitajska je pričela premiljevati
  o omejitvah izvoza teh mineralov,
 466. saj povpraevanje strmo narača.
 467. Tako imenovana trajnostna
  ali inteligentna rast ne bo pomagala,
 468. saj prav tako potrebuje
  neobnovljive kovine in minerale
 469. v čedalje večjih količinah,
  vključno z redkimi zemljami.
 470. Recikliranje ne bo reilo problema,
  saj zahteva energijo,
 471. postopek pa ni 100% učinkovit.
 472. Nazaj je mogoče pridobiti
  le del materiala, ki ga recikliramo.
 473. Velik del je za vedno izgubljen kot odpadek.
 474. Električne avtomobile poganja elektrika.
 475. Ker je večina energije
  pridobljena iz fosilnih goriv,
 476. to ni reitev.
 477. Poleg tega nafto uporabljamo
  za proizvodnjo avtomobilov vseh vrst.
 478. Za vsako avtomobilsko gumo preko 20 litrov nafte.
 479. V svetu je bilo l. 2010 okrog 800 milijonov avtomobilov.
 480. Pri trenutni stopnji rasti,
 481. se bo ta tevilka povečala
  na 2 milijardi do l. 2025.
 482. Ni verjetno, da bi ta planet
  lahko dolgo vzdral toliko vozil,
 483. ne glede na njihov tip pogona.
 484. Mnogi ekonomisti verjamejo,
 485. da bo prosti trg nadomestil
  en energetski vir z drugim
 486. s pomočjo tehnoloke inovativnosti.
 487. Vendar pa se glavni nadomestki za nafto
 488. soočajo s svojimi lastnimi stopnjami padanja.
 489. Nadomečanje tudi ne upoteva časa,
  potrebnega za priprave na prehod.
 490. Hirschevo poročilo amerikega
  ministrstva za energetiko ocenjuje,
 491. da bosta za priprave na učinke naftnega vrhunca
  potrebni najmanj dve desetletji.
 492. Problemi s pomanjkanjem energije,
  izčrpanosti virov, izgube prsti
 493. in onesnaevanja so vse simptomi
  enega samega večjega problema:
 494. rasti.
 495. Dokler na finančni sistem
  zahteva neskončno rast,
 496. je malo verjetno, da bi reforma uspela.
 497. Kakna bo tedaj videti prihodnost?
 498. Optimisti verjamejo, da
  se bo rast nadaljevala v nedogled,
 499. brez omejitev.
 500. Pesimisti menijo,
  da gremo proti novi kameni dobi
 501. ali proti izumrtju.
 502. Resnica utegne biti
  nekje med tema skrajnostima.
 503. Druba se utegne vrniti
  v enostavneje razmere,
 504. kjer je poraba energije bistveno manja.
 505. To bi za večino pomenilo teje ivljenje,
 506. več ročnega dela,
 507. več dela na kmetijah
 508. in lokalno proizvodnjo dobrin,
  hrane in storitev.
 509. Kaj naj človek stori, da se pripravi
  na takno mono prihodnost?
 510. Pričakujte zmanjanje dobav hrane
  in dobrin iz oddaljenih krajev.
 511. Pričnite peačiti ali kolesariti.
 512. Navadite se troiti
  manj električne energije.
 513. Znebite se dolgov.
 514. Poskusite se izogibati bankam.
 515. Namesto nakupovanja
  v velikih nakupovalnih centrih
 516. podpirajte lokalne podjetnike.
 517. Kupujte lokalno pridelano hrano na trnicah.
 518. Namesto trate si omislite vrt,
  kjer boste pridelali svojo lastno hrano.
 519. Naučite se jo vkuhavati.
 520. Razmislite o uporabi lokalnih valut,
 521. če bi gospodarstvo na vijem nivoju
  prenehalo funkcionirati
 522. in razvijte večjo samozadostnost.
 523. Noben od teh korakov
  ne bo preprečil kolapsa,
 524. a lahko izboljajo vae monosti
  v nizko energetski prihodnosti,
 525. takni kjer bomo morali biti
  bolj odvisni od samih sebe
 526. kot so bili nekoč nai predniki.
 527. Prevod: drutvo Eko krog