YouTube

Tem uma conta do YouTube?

Novo: habilite traduções e legendas criadas por espectadores no seu canal no YouTube!

Polish legenda

← Nie Ma Jutra - There's No Tomorrow (2012)

Pierwsza produkcja autorstwa http://www.incubatepictures.com:
34 minutowy animowany dokument o wyczerpywaniu się zasobów naturalnych oraz niemożności nieskończonego wzrostu na skończonej planecie.

Obter Código para Incorporação
29 idiomas

Exibindo Revisão 7 criada em 04/12/2012 por Amara Bot.

 1. NIE MA JUTRA
 2. To jest Ziemia,
 3. tak jak wyglądała 90 milionów lat temu.
 4. Geolodzy nazywają tę epokę 'Późną Kredą'.
 5. Był to czas ogromnego globalnego ocieplenia,
 6. Kiedy dinozaury nadal rządziły planetą.
 7. Dinozaury wiodły życie,
 8. bezpieczne w ich miejscu na szczycie łańcucha pokarmowego,
 9. niepomne zmian mających miejsce wokół ich.
 10. Kontynenty oddalały się od siebie,
 11. odsłaniając ogromne rozpadliny w skorupie ziemskiej.
 12. Rozpadliny te zalewała woda, zamieniając je w morza.
 13. Glony dobrze rozwijały się w ogromnym cieple,
 14. zatruwając wodę.
 15. Zginęły,
 16. i tryliony opadły na dno rozpadlin.
 17. Rzeki zmyły osad do mórz,
 18. aż szczątki organiczne glonów zostały pogrzebane.
 19. Wraz ze wzrostem ciśnienia, wzrastało też ciepło,
 20. aż reakcja chemiczna przekształciła szczątki organiczne
 21. w węglowodorowe paliwo kopalne:
 22. Ropę i Gaz Ziemny.
 23. Podobny proces miał miejsce na lądzie,
 24. wytwarzając węgiel.
 25. Stworzenie paliw kopalnych, które świat zużywa w 1 rok,
 26. zajęło naturze blisko 5 milionów lat.
 27. Nowoczesny sposób życia
 28. jest zależny od tego skamieniałego światła słonecznego,
 29. aczkolwiek zadziwiająco duża liczba ludzi bierze to za pewnik.
 30. Od 1860 roku, geolodzy odkryli ponad 2 tryliony baryłek ropy.
 31. Od tego czasu, świat zużył w przybliżeniu połowę.
 32. Zanim będziesz mógł pompować ropę, musisz ją odnaleźć.
 33. Na początku była łatwa do znalezienia i tania do wydobycia.
 34. Pierwszym wielkim Amerykańskim polem naftowym był Spindletop,
 35. odkryty w 1900
 36. Po nim odkryto dużo więcej.
 37. Geolodzy "przeczesali" Amerykę.
 38. Znaleźli ogromne osady ropy, gazu ziemnego i węgla.
 39. Ameryka produkowała więcej ropy niż każde inne państwo,
 40. co pozwoliło jej stać się przemysłową super-potęgą.
 41. Gdy szyb naftowy zacznie produkować ropę,
 42. jest tylko kwestią czasu zanim produkcja zacznie spadać.
 43. Poszczególne szyby mają różne tempo produkcji.
 44. Połączony wykres średniej z wielu szybów,
 45. wygląda jak krzywa dzwonowa.
 46. Zazwyczaj
 47. 40 lat po okresie największej ilości odkryć złóż,
 48. dane państwo osiąga szczytową produkcję,
 49. po czym wkracza w permanentne stadium spadku produkcji.
 50. W latach 1950,
 51. Pracujący dla Shell'a geofizyk M. King Hubbert
 52. przewidział, że Amerykańska produkcja ropy osiągnie szczyt w 1970 roku,
 53. 40 lat po szczycie odkryć ropy w Ameryce.
 54. Nieliczni mu uwierzyli.
 55. Niemniej jednak, w 1970,
 56. Produkcja ropy w Ameryce osiągnęła szczyt,
 57. i wkroczyła w stały spadek.
 58. Hubbert był zrehabilitowany.
 59. Od tego momentu,
 60. Ameryka będzie coraz bardziej zależna od importowanej ropy.
 61. To spowodowało jej wrażliwość na zakłócenia w dostawach,
 62. i przyczyniło się do ekonomicznego chaosu lat 1973
 63. i 1979, spowodowanych wahaniami na rynku surowców.
 64. W latach ‘30 odnotowano najwyższy wskaźnik odkryć ropy w historii Ameryki.
 65. Pomimo zaawansowanej technologii,
 66. spadek w odkryciach nowych amerykańskich pól naftowych był niepohamowany.
 67. Nowsze odkrycia, takie jak ANWAR,
 68. w najlepszym razie zapewnią wystarczająco ropy na 17 miesięcy.
 69. Nawet nowe pole "Jack 2" w zatoce meksykańskiej,
 70. zaspokoiłoby popyt krajowy tylko na kilka miesięcy.
 71. Choć duże, żadne pole nie zbliża się do zaspokojenia
 72. zapotrzebowania na energię w Ameryce.
 73. Jak dowodzi wzrastająca ilość danych i badań,
 74. światowa produkcja ropy osiąga szczyt, lub jest tego bliska.
 75. Globalnie wskaźnik odkryć nowych pól naftowych osiągnął szczyt w latach 1960.
 76. Ponad 40 lat później,
 77. spadek w odkryciach nowych pól
 78. wydaje się nie do powstrzymania.
 79. 54 z 65 głównych państw produkujących ropę
 80. już osiągnęło szczyt produkcji.
 81. Przypuszcza się, że wiele z pozostałych osiągnie szczyt w niedalekiej przyszłości.
 82. Świat będzie musiał dostarczyć równowartość
 83. produkcji nowej Arabii Saudyjskiej
 84. w celu uzupełnienia malejącej wydajności istniejących pól naftowych.
 85. W latach 1960,
 86. sześć baryłek ropy było znajdowane na każdą, która była użyta.
 87. Cztery dekady później,
 88. świat zużywa pomiędzy trzy a sześc baryłek
 89. na każdą, którą znajduje.
 90. Kiedy szczyt światowej produkcji ropy zostanie osiągnięty,
 91. zapotrzebowanie na ropę będzie przewyższać podaż,
 92. a cena benzyny będzie się wahać jak dzika,
 93. wpływając na dużo więcej niż koszt zatankowania samochodu.
 94. Współczesne miasta są zależne od paliw kopalnych.
 95. Nawet drogi są robione z asfaltu,
 96. otrzymywanego z ropy naftowej,
 97. tak jak dachy wielu domów.
 98. Duże obszary będą nie nadawały się do zamieszkania
 99. bez ogrzewania zimą lub klimatyzacji w lecie.
 100. Rozrastające się przedmieścia zmuszają ludzi do wielo milowej jazdy
 101. do pracy, szkoły i sklepów.
 102. Większe miasta zostały podzielone na strefy - obszary mieszkalne
 103. i handlowe położone daleko od siebie,
 104. zmuszające ludzi do jazdy samochodem.
 105. Przedmieścia, i wiele społeczności
 106. zostały zaprojektowane na założeniu obfitości ropy i energii.
 107. Chemikalia pochodzące z paliw kopalnych,
 108. lub inaczej Petro-chemikalia,
 109. są niezbędne w wytwarzaniu niezliczonej ilości produktów.
 110. Nowoczesny system rolniczy
 111. jest w dużym stopniu zależny od paliw kopalnych,
 112. tak jak szpitale,
 113. lotnictwo,
 114. systemy dystrybucji wody,
 115. i wojsko Stanów Zjednoczonych,
 116. które samo zużywa 140 milionów baryłek ropy rocznie.
 117. Paliwa kopalne są także niezbędne do tworzenia plastiku i polimerów,
 118. kluczowych składników komputerów, urządzeń służących rozrywce i ubrań.
 119. Globalna gospodarka zależy obecnie od nieskończonego wzrostu,
 120. wymagającego rosnących dostaw taniej energii.
 121. Jesteśmy tak zależni od ropy i innych paliw kopalnych,
 122. że nawet małe zakłócenie w dostawach
 123. może mieć głęboko sięgające efekty na każdy aspekt naszego życia.
 124. ENERGIA
 125. Energia to zdolność do wykonywania pracy.
 126. Przeciętny Amerykanin ma dziś dostępną równowartość energii wytwarzanej przez 150 niewolników, pracujących 24 godziny na dobę.
 127. Materiały, które przechowują tą energię do pracy są nazywane paliwami,
 128. Niektóre paliwa zawierają więcej energii od innych.
 129. Nazywa się to gęstością energii.
 130. Ropa jest najbardziej istotnym z tych paliw.
 131. Świat zużywa 30 miliardów baryłek rocznie,
 132. co jest równe 1 mili sześciennej ropy,
 133. która zawiera tyle energii
 134. ile było by wytworzone przez 52 elektrownie atomowe
 135. pracujące przez następne 50 lat.
 136. Chociaż ropa generuje tylko 1.6% elektryczności w Stanach Zjednoczonych,
 137. to zasila 96% całego transportu.
 138. W 2008, dwie trzecie Amerykańskiej ropy było importowane.
 139. Większość z Kanady,
 140. Meksyku,
 141. Arabii Saudyjskiej,
 142. Wenezueli,
 143. Nigerii, Iraku i Angoli.
 144. Kilka czynników stanowi o wyjątkowości ropy:
 145. ma wysoką gęstość energii.
 146. Jedna baryłka ropy zawiera równowartość energetyczną
 147. prawie trzech lat ludzkiej pracy.
 148. Jest ciekła w temperaturze pokojowej,
 149. łatwa w transporcie
 150. i nadająca się do użytku w małych silnikach.
 151. Aby zdobyć energię, musisz użyć energię.
 152. Sztuką jest użyć mniejsze ilości by znaleźć i wydobyć duże ilości.
 153. To się nazywa EROEI:
 154. Zwrot energii z energii zainwestowanej [Energy Return on Energy Invested.]
 155. Konwencjonalna ropa jest dobrym przykładem.
 156. Łatwa do wydobycia, wysoka jakościowo ropa naftowa została wypompowana najpierw.
 157. Wydobywcy zużywali równowartość energetyczną 1 baryłki ropy by znaleźć i wydobyć 100.
 158. EROEI ropy wynosiło 100.
 159. Kiedy łatwa do znalezienia ropa została wypompowana,
 160. eksploracja przeniosła się na głębokie wody,
 161. albo do odległych krajów,
 162. używając przy tym wzrastających ilości energii.
 163. W dzisiejszych czasach ropa, którą wydobywamy jest często ciężka lub zakwaszona.
 164. Jest też droga w rafinacji.
 165. EROEI ropy w dzisiejszych czasach potrafić spaść do 10.
 166. Jeśli używasz więcej energii by zdobyć paliwo niż jest zawarte w tym paliwie,
 167. zdobycie go nie jest warte wysiłku.
 168. Możliwe jest przekształcanie jednego źródła paliwa w inne.
 169. Za każdym razem gdy tak robisz,
 170. trochę energii zawartej w oryginalnym paliwie zostaje stracone.
 171. Na przykład istnieje ropa niekonwencjonalna:
 172. Piaski bitumiczne oraz łupki.
 173. Piaski bitumiczne znajdują się głównie w Kanadzie.
 174. Dwie trzecie światowych łupków znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
 175. Oba te paliwa można przekształcić w syntetyczną ropę naftową.
 176. Wymaga to jednak dużych ilości ciepła i wody,
 177. obniżając ich EROEI,
 178. które waha się na poziomie od pięciu do jednego i pół.
 179. Łupki są wyjątkowo słabym paliwem,
 180. porównując funt do funta, zawierającym około jednej trzeciej energii
 181. pudełka płatków śniadaniowych.
 182. Węgiel występuje w ogromnych ilościach,
 183. i generuje prawie połowę światowej elektryczności.
 184. Świat zużywa prawie 2 mile sześcienne węgla rocznie.
 185. Jednak, globalna produkcja węgla może osiągnąć szczyt przed 2040.
 186. Twierdzenie, że Ameryka ma węgla na całe wieki jest zwodnicze,
 187. ponieważ nie bierze pod uwagę rosnącego popytu i malejącej jakości.
 188. Dużo z węgla wysokiej jakości - Antracytu zostało już wydobyte
 189. zostawiając węgiel niższej jakości, mający mniejszą gęstość energetyczną.
 190. Pojawiają się problemy z produkcją, gdyż węgiel powierzchniowy jest wyczerpany.
 191. i górnicy muszą kopać głębiej w mniej dostępnych obszarach.
 192. Wielu wydobywców niszczy górną pokrywę skalną aby dotrzeć do złóż węgla,
 193. powodując zniszczenie środowiska na dużą skalę.
 194. Gaz ziemny jest często znajdowany razem z ropą i węglem.
 195. Północno Amerykańskie odkrycia konwencjonalnego gazu osiągnęły szczyt w latach 1950
 196. a produkcja osiągnęła szczyt we wczesnych latach siedemdziesiątych.
 197. Jeśli wykres odkryć przesuniemy do przodu o 23 lata,
 198. to zobaczymy możliwą przyszłość produkcji konwencjonalnego gazu ziemnego
 199. w Północnej Ameryce.
 200. Nowo odkryte procesy technologiczne pozwoliły na wydobycie niekonwencjonalnego gazu ziemnego
 201. takiego jak gaz łupkowy, który może pomóc wyrównać straty wywołane przez spadek wydobycia w nadchodzących latach.
 202. Niekonwencjonalny gaz ziemny jest kontrowersyjny,
 203. ponieważ potrzebuje dużych cen energii by być opłacalny.
 204. Nawet z gazem niekonwencjonalnym,
 205. globalna produkcja gazu ziemnego może osiągnąć szczyt przed rokiem 2030.
 206. Wciąż istnieją duże zasoby uranu do przeprowadzania fuzji jądrowej.
 207. By zastąpić 10 terawatów, które świat obecnie generuje z paliw kopalnych,
 208. potrzeba by było 10,000 elektrowni jądrowych.
 209. W takim tempie znane światowe rezerwy uranu starczyły by na tylko od 10 do 20 lat.
 210. Eksperymenty w opartych na plutonie reaktorach,
 211. we Francji i Japonii
 212. były drogimi niepowodzeniami.
 213. Fuzja jądrowa staje przed ogromnymi technicznymi przeszkodami
 214. I dochodzimy do źródeł odnawialnych.
 215. Energia wiatrowa ma wysokie EROEI, ale jest okresowa.
 216. Energia wodna jest niezawodna,
 217. ale większość rzek w krajach rozwiniętych jest już spiętrzone.
 218. Konwencjonalne elektrownie geotermalne
 219. używają gorących punktów istniejących blisko powierzchni Ziemi.
 220. Są one ograniczone do tych obszarów.
 221. W eksperymentalnym systemie EGS,
 222. dwa szyby są wiercone na głębokość 6 mil.
 223. Woda jest pompowana w dół jednym szybem, by zostać ogrzana w szczelinach skalnych,
 224. potem wraca drugim, generując energię.
 225. Według najnowszego raportu MIT,
 226. ta technologia może dostarczyć 10% elektryczności Stanów Zjednoczonych do roku 2050.
 227. Energia fal jest ograniczona do obszarów przybrzeżnych.
 228. Gęstość energii fal waha się w zależności od regionu.
 229. Transportowanie energii generowanej z fal w głąb lądu było by trudne.
 230. Słone środowisko oceanu powoduje również korozję turbin.
 231. Biopaliwa to paliwa, które są uprawiane.
 232. Drewno ma małą gęstość energetyczną i rośnie wolno.
 233. Świat używa 3.7 mil sześciennych drewna rocznie.
 234. Biodiesel i etanol
 235. są wytwarzane z roślin uprawianych przez rolnictwo zasilane ropą naftową.
 236. Zysk energetyczny z tych paliw jest bardzo mały.
 237. Niektórzy politycy chcą zamienić kukurydzę w etanol.
 238. Użycie etanolu by dostarczyć jedną dziesiątą przewidywanego zużycia ropy w Stanach Zjednoczonych w 2020,
 239. wymagało by 3% Amerykańskiej ziemi.
 240. Zaopatrzenie jednej trzeciej wymagało by trzy razy więcej powierzchni niż używana obecnie do produkcji żywności.
 241. Zaopatrzenie całej konsumpcji ropy naftowej Stanów Zjednoczonych w 2020
 242. zajęłoby dwa razy więcej ziemi niż jest wykorzystywane do uprawy żywności.
 243. Wodór wydobywany jest z Gazu Naturalnego, węgla lub wody,
 244. co używa więcej energii niż da się otrzymać z wodoru.
 245. To sprawia, że gospodarki napędzane wodorem są mało prawdopodobne.
 246. Wszystkie światowe fotowoltaiczne panele słoneczne generują tyle elektryczności
 247. co dwie elektrownie węglowe.
 248. Równowartość pomiędzy 1 a 4 ton węgla
 249. jest wykorzystywana w produkcji jednego panelu słonecznego.
 250. Musielibyśmy pokryć panelami nie mniej niż 140,000 mil kwadratowych
 251. by spełnić obecne zapotrzebowanie na świecie.
 252. Począwszy od roku 2007 są tylko 4 mile kwadratowe.
 253. Skoncentrowana energia słoneczna lub słoneczny prąd termiczny ma ma ogromny potencjał,
 254. chociaż w tej chwili istnieje tylko niewielka liczba działających elektrowni.
 255. Są one też ograniczone do słonecznego klimatu,
 256. wymagają aby duże ilości energii
 257. były transmitowane na duże odległości.
 258. Wszystkie alternatywy dla ropy są zależne od napędzanej ropą maszynerii,
 259. lub wymaga materiałów takich jak tworzywa sztuczne, które są wytwarzane z ropy.
 260. Kiedy słyszysz o nowych wspaniałych wynalazkach lub paliwach,
 261. zapytaj:
 262. Czy ich entuzjasta ma działający model, gotowy do komercyjnego użycia?
 263. Jaka jest jego gęstość energetyczna?
 264. Czy może być przechowywane lub łatwo dystrybuowane?
 265. Czy jest niezawodne lub działa okresowo?
 266. Czy może być użyty efekt skali aby korzystać z niego na poziomie krajowym?
 267. Czy istnieją ukryte wyzwania dla inżynierów?
 268. Jakie jest EROEI?
 269. Jaki jest wpływ na środowisko?
 270. Pamiętaj, że duże liczby mogą być zwodnicze.
 271. Na przykład: 1 miliard baryłek ropy
 272. zaspokoi popyt globalny na tylko 12 dni.
 273. Odejście od paliw kopalnych będzie monumentalnym wyzwaniem.
 274. Na rok 2007, węgiel generuje 48.5% elektryczności Stanów Zjednoczonych.
 275. 21.6% jest z gazu ziemnego,
 276. 1.6% jest z ropy naftowej,
 277. 19.4% pochodzi ze źródeł jądrowych,
 278. 5.8% pochodzi z elektrowni wodnych.
 279. Inne odnawialne źródła generują tylko 2.5%.
 280. Czy można zastąpić system oparty na paliwach kopalnych
 281. systemem połączonych źródeł energii alternatywnych?
 282. Potrzebne są duże postępy technologiczne,
 283. jak również wola polityczna i współpraca,
 284. znaczne inwestycje,
 285. międzynarodowy dialog i zgoda,
 286. reorganizacja $ 45 trylionowej globalnej gospodarki,
 287. w tym transport,
 288. produkcję przemysłową,
 289. i systemy rolnicze,
 290. jak również urzędnicy kompetentni do zarządzania tą przemianą.
 291. Czy jeśli to wszystko zostanie osiągnięte
 292. to obecny sposób życia będzie mógł toczyć się dalej?
 293. Wzrost
 294. Oto bakterie żyjące w butelce.
 295. Ich populacja podwaja się z każdą minutą.
 296. O 11 jest jedna bakteria.
 297. o 12 w południe butelka jest pełna.
 298. Jest w połowie pełna o 11:59
 299. zostawiając wystarczająco miejsca dla tylko jednego podwojenia.
 300. Bakterie zauważyły niebezpieczeństwo.
 301. Szukają nowych butelek i znajdują 3.
 302. Zakładają, że ich problem został rozwiązany.
 303. O 12 w południe pierwsza butelka jest pełna.
 304. O 12:01 druga butelka jest pełna.
 305. O 12:02 wszystkie butelki są pełne.
 306. To jest problem, z którym mamy do czynienia,
 307. Ze względu na podwajanie spowodowane wykładniczym wzrostem
 308. Ludzkość doświadczyła niespotykanego dotąd wzrostu,
 309. kiedy zaczęła używać węgla i ropy jako źródeł paliwa.
 310. Nawet małe tempo wzrostu z czasem przynosi znaczny wzrost.
 311. Przy 1% tempie wzrostu,
 312. gospodarka podwoi się w 70 lat.
 313. Przy 2% tempie podwoi się w 35 lat.
 314. Przy 10% tempie wzrostu,
 315. gospodarka podwoi się w tylko 7 lat.
 316. Jeśli gospodarka rośnie przy obecnej średniej 3%,
 317. podwaja się co każde 23 lata.
 318. Z każdym podwojeniem, zapotrzebowanie na energię i zasoby
 319. przekroczy wszystkie poprzednie podwojenia razem wzięte.
 320. System finansowy opiera się na założeniu wzrostu
 321. -co wymaga wsparcia wzrastających dostaw energii, aby ten wzrost zasilić.
 322. Banki pożyczają pieniądze, których nie mają
 323. faktycznie stwarzając je.
 324. Kredytobiorcy wykorzystują nowo stworzone pieniądze do rozwoju własnej działalności,
 325. i spłacają dług,
 326. z odsetkami, które wymagają więcej wzrostu gospodarczego.
 327. W związku z tym procesem, gdzie pieniądze są tworzone przez dług,
 328. większość pieniędzy w światowej gospodarce to dług z odsetkami do spłacenia.
 329. Bez ciągłego wzrostu pożyczkobiorców,
 330. którzy de facto generują wzrost,
 331. i jednocześnie spłacają swoje zobowiązania,
 332. gospodarka światowa załamie się.
 333. Tak jak schemat piramidy,
 334. system musi się rozwijać albo umrzeć.
 335. Częściowo przez ten system długu
 336. skutki wzrostu gospodarczego były spektakularne:
 337. w PKB [produkt krajowy brutto],
 338. budowaniu zapór na rzekach,
 339. użyciu wody,
 340. zużyciu nawozów,
 341. ludności miejskiej,
 342. zużyciu papieru,
 343. pojazdach silnikowych,
 344. komunikacji
 345. i turystyce.
 346. Światowa populacja urosła do 7 miliardów,
 347. i ma przekroczyć 9 miliardów w 2050.
 348. Na płaskiej, nieskończonej ziemi, nie było by to problemem.
 349. Jednakże, ponieważ Ziemia jest okrągła i skończona,
 350. ostatecznie staniemy wobec limitów wzrostu.
 351. Ekspansja gospodarcza
 352. spowodowała wzrost stężenia zarówno podtlenku azotu w atmosferze
 353. jak i metanu,
 354. zubożenie warstwy ozonowej,
 355. wzrost ilości i nasilenia wielkich powodzi,
 356. szkodach w ekosystemach morskich,
 357. m. in. spływ wód gruntowych z wysoką zawartością azotu do morza,
 358. utratę lasów deszczowych i terenów lesistych,
 359. wzrost powierzchni terenów przystosowanych do życia człowieka,
 360. i wzrost gatunków zagrożonych wyginięciem lub wyginiętych.
 361. Jeśli umieścimy jedno ziarenko ryżu
 362. na pierwszym polu szachownicy,
 363. podwoimy to i umieścimy 2 ziarenka na drugim,
 364. podwoimy znów i umieścimy 4 na trzecim,
 365. podwoimy znów i umieścimy 8 na czwartym,
 366. i będziemy dalej postępować w ten sposób,
 367. umieszczając na każdym następnym polu podwojoną ilość ziaren,
 368. z pola poprzedniego,
 369. w chwili, gdy docieramy do końcowego kwadratu
 370. potrzebujemy astronomicznej liczby ziaren:
 371. 9 kwintylionów (10^18),
 372. 223 kwadryliony,
 373. 372 trylionów,
 374. 36 miliardów,
 375. 854 milionów,
 376. 776 tysięcy ziaren:
 377. więcej ziaren niż rasa ludzka
 378. wyhodowała przez ostatnie 10,000 lat.
 379. Współczesne gospodarki
 380. tak jak ziarna na szachownicy,
 381. podwajają się co kilkadziesiąt lat.
 382. Na którym kwadracie szachownicy jesteśmy?
 383. Poza energią,
 384. cywilizacja wymaga wielu istotnych zasobów:
 385. wody słodkiej
 386. ziemi ornej,
 387. jedzenia,
 388. lasów,
 389. i wielu rodzajów minerałów i metali.
 390. Wzrost jest ograniczony
 391. przez kluczowe zasoby o najmniejszej podaży,
 392. Beczka zbudowana jest z klepek,
 393. i gdy wzrost jak woda napełnia beczkę,
 394. nie może on przekroczyć najkrótszej klepki,
 395. lub najbardziej ograniczonego w ilości, kluczowego surowca.
 396. Ludzie wykorzystują obecnie
 397. 40% całej fotosyntezy na Ziemi.
 398. Choć może być możliwe wykorzystanie 80%,
 399. jest mało prawdopodobne abyśmy kiedykolwiek używali 160%.
 400. ŻYWNOŚĆ
 401. Globalne zaopatrzenie w żywność
 402. opiera się głównie na paliwach kopalnych.
 403. Przed pierwszą wojną światową,
 404. całe rolnictwo było ekologiczne.
 405. Jednak po wynalezieniu nawozów i pestycydów opracowanych na bazie paliw kopalnych
 406. nastąpił znaczny wzrost w produkcji żywności
 407. pozwalając na wzrost ludzkiej populacji.
 408. Stosowanie nawozów sztucznych
 409. wyżywiło więcej ludzi niż byłoby to możliwe,
 410. przy pomocy rolnictwa organicznego.
 411. Paliwa kopalne są potrzebne do maszyn rolniczych,
 412. transportu,
 413. chłodzenia,
 414. pakowania - w plastik,
 415. i gotowania.
 416. Nowoczesne rolnictwo używa ziemi by zamienić paliwa kopalne w żywność
 417. - a żywność w ludzi.
 418. Około 7 kalorii energii pochodzącej z paliw kopalnych
 419. jest używane do produkcji 1 kalorii żywności.
 420. W Ameryce, żywność podróżuje około 1,500 mil z farmy do klienta.
 421. Oprócz wyczerpywania się paliw kopalnych,
 422. istnieje kilka zagrożeń dla obecnego systemu produkcji żywności:
 423. Tania energia,
 424. udoskonalona technologia
 425. i dotacje pozwoliły na masowe połowy ryb.
 426. Globalne połowy ryb osiągnęły szczyt w późnych latach osiemdziesiątych,
 427. zmuszając rybaków do przeniesienia się na głębokie wody.
 428. Spływ wód nasyconych azotem spowodowany użyciem syntetycznych nawozów,
 429. zatruwa rzeki i morza, tworząc ogromne martwe strefy.
 430. Przewiduje się, że w tym tempie,
 431. wszystkie populacje ryb załamią się
 432. przed rokiem 2048.
 433. Kwaśny deszcz z miast i przemysłu wyjaławia glebę z istotnych składników odżywczych,
 434. takich jak potas,
 435. wapń,
 436. i magnez.
 437. Kolejnym zagrożeniem jest brak wody.
 438. Wiele farm używa do nawadniania wody pompowanej z podziemnych warstw wodonośnych.
 439. Warstwy te potrzebują tysięcy lat aby się zapełnić,
 440. ale mogą być wypompowane do sucha w ciągu kilku dziesięcioleci,
 441. tak jak szyby naftowe.
 442. Ogromna amerykańska warstwa wodonośna Ogallala ma tak niski poziom,
 443. że wielu farmerów musiało powrócić do mniej wydajnego rolnictwa bez irygacji,
 444. W dodatku używanie nawadniania i nawozów może prowadzić do zasolenia:
 445. koncentracji soli w glebie.
 446. To jest główna przyczyna pustynnienia.
 447. Innym zagrożeniem jest utrata ziemi ornej.
 448. 200 lat temu,
 449. na Amerykańskich preriach było 6 stóp ziemi ornej.
 450. Dzisiaj poprzez uprawę i złe praktyki,
 451. prawie połowa jest stracona.
 452. Nawadnianie wzmaga wzrost grzybów z rodziny rdzy zbożowej, jak UG-99,
 453. - które mogłyby zniszczyć 80% światowych plonów zbóż.
 454. Według Normana Borlauga,
 455. ojca Zielonej Rewolucji,
 456. rdza zbożowa "ma ogromny potencjał do społecznego i ludzkiego zniszczenia."
 457. Użycie biopaliw oznacza, że mniej ziemi
 458. będzie dostępne do produkcji żywności.
 459. Każdy obszar ma skończoną nośność.
 460. Jest to ilość zwierząt lub ludzi,
 461. które mogą żyć tam przez czas nieokreślony,
 462. Jeśli gatunek przekroczy nośność tego obszaru,
 463. część osobników będzie wymierać, dopóki poziom populacji nie wróci do naturalnego poziomu.
 464. Świat uniknął tego wymierania
 465. poprzez znajdywanie nowych ziem do uprawy,
 466. lub poprzez wzrastającą produkcję,
 467. która była możliwa głównie dzięki ropie.
 468. By kontynuować wzrost,
 469. potrzebne jest więcej zasobów niż Ziemia może zapewnić,
 470. a nowe planety nie są dla nas dostępne.
 471. W obliczu tych wszystkich wyzwań,
 472. by wyżywić wzrastającą światową populację,
 473. globalna produkcja żywności musi się podwoić do roku 2050.
 474. 1 miliard ludzi jest już niedożywionych lub głoduje.
 475. Wyzwaniem będzie wykarmienie ponad 9 miliardów w nadchodzących latach,
 476. kiedy produkcja światowej ropy i gazu ziemnego będzie spadać.
 477. SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE
 478. Globalna gospodarka wzrasta wykładniczo,
 479. o około 3% rocznie,
 480. zużywając wzrastające ilości paliw nieodnawialnych,
 481. minerałów i metali,
 482. jak również zasoby odnawialne
 483. takie jak woda, lasy, gleby, ryby
 484. szybciej niż są one uzupełniane.
 485. Nawet przy 1% tempie wzrostu,
 486. gospodarka podwoi się w 70 lat.
 487. Problem nasila się przez inne czynniki:
 488. Globalizacja pozwala ludziom z jednego kontynentu
 489. kupować towary i żywność wytworzone na innym kontynencie.
 490. Linie zaopatrzenia są długie,
 491. co bardzo nadwyręża już i tak ograniczoną podaż ropy.
 492. Jesteśmy zależni od odległych krajów, nawet jeśli chodzi o dobra podstawowe.
 493. Nowoczesne miasta są zależne od paliw kopalnych.
 494. Większość systemów bankowych opiera się na długu,
 495. co zmusza ludzi do wpadania w spiralę pożyczek i spłat
 496. - produkując wzrost.
 497. Co można zrobić w obliczu tych problemów?
 498. Wielu wierzy, że można zapobiec kryzysowi
 499. poprzez oszczędność,
 500. technologię,
 501. inteligentny rozwój,
 502. recykling,
 503. samochody elektryczne i hybrydowe,
 504. substytucję,
 505. albo głosowanie.
 506. Oszczędzanie pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze,
 507. ale samo nie ocali planety.
 508. Jeśli jacyś ludzie oszczędzają na wykorzystaniu ropy,
 509. zmniejszony popyt będzie obniżał cenę,
 510. pozwalając innym kupić ją za mniej.
 511. W ten sam sposób,
 512. bardziej wydajny silnik, który zużywa mniej energii,
 513. będzie paradoksalnie prowadził do większego użycia energii.
 514. W dziewiętnastym wieku,
 515. Angielski ekonomista William Stanley Jevons
 516. zrozumiał, że lepsze silniki parowe sprawiły, że węgiel
 517. stał się bardziej opłacalnym źródłem paliwa,
 518. co doprowadziło do stosowania większej liczby silników parowych,
 519. co zwiększyło całkowite zużycie węgla.
 520. Wzrost zużyje każdą ilość energii i zasobów
 521. oszczędzone przez konserwację.
 522. Wielu wierzy, że naukowcy
 523. rozwiążą te problemy nową technologią.
 524. Jednak, technologia nie jest energią.
 525. Technologia może skierować energię do pracy,
 526. ale nie może jej zastąpić.
 527. Zużywa to także zasoby:
 528. na przykład:
 529. komputery są wykonane z jednej dziesiątej
 530. energii potrzebnej do wykonania samochodu.
 531. Bardziej zaawansowane technologie
 532. mogą pogorszyć sytuację,
 533. ponieważ wiele wymaga rzadkich minerałów,
 534. które także zbliżają się do granic eksploatacji.
 535. Na przykład,
 536. 97% światowych pierwiastków ziem rzadkich jest produkowane przez Chiny,
 537. większość z nich z jednej kopalni w środkowej Mongolii.
 538. Te minerały są używane w reaktorach katalitycznych (katalizatorach),
 539. silnikach samolotów,
 540. magnesach wysokiej wydajności i twardych dyskach,
 541. bateriach samochodów hybrydowych,
 542. laserach,
 543. przenośnych aparatach rentgenowskich,
 544. osłonach dla reaktorów jądrowych,
 545. płytach kompaktowych,
 546. silnikach pojazdów hybrydowych,
 547. energooszczędnych żarówkach,
 548. światłowodach
 549. i płaskich wyświetlaczach.
 550. Chiny zaczęły rozważać ograniczenie eksportu tych minerałów,
 551. podczas gdy popyt wzrasta.
 552. Tak zwany zrównoważony lub inteligentny wzrost nie pomoże,
 553. ponieważ używa on także nieodnawialnych metali i minerałów
 554. w zwiększających się ilościach,
 555. wliczając w to pierwiastki ziem rzadkich.
 556. Recykling nie rozwiąże problemu,
 557. ponieważ wymaga energii,
 558. i sam proces nie jest w 100% wydajny.
 559. Możliwe jest odzyskanie tylko części materiału;
 560. Duża część jest stracona na zawsze jako odpady.
 561. Samochody elektryczne napędzane są przez elektryczność.
 562. Ponieważ większość energii jest generowana z paliw kopalnych,
 563. nie są one rozwiązaniem.
 564. Ponadto, samochody wszystkich rodzajów potrzebują ropy w trakcie ich produkcji.
 565. Każda opona wymaga około 7 galonów ropy naftowej.
 566. Na rok 2010 było około 800 milionów samochodów na świecie.
 567. Przy obecnym tempie rozwoju,
 568. liczba ta sięgnie 2 miliardów w 2025 roku.
 569. Jest mało prawdopodobne, że planeta będzie mogła zaopatrzyć w zasoby tak wiele pojazdów przez dłuższy czas,
 570. niezależnie od źródła ich zasilania.
 571. Wielu ekonomistów wierzy,
 572. że wolny rynek zastąpi jedno źródło energii
 573. innym poprzez innowacje technologiczne.
 574. Jednak, główne zamienniki ropy
 575. stoją w obliczu własnych spadków i problemów.
 576. Zwolennicy substytucji także nie biorą pod uwagę czasu potrzebnego na dokonanie przemian.
 577. Raport Hirsch Departamentu Energi USA,
 578. szacuje się, że przynajmniej 20 lat potrzeba aby przygotować
 579. na efekty szczytu w wydobyciu ropy.
 580. Kwestie niedoboru energii,
 581. wyczerpywania się zasobów,
 582. utrata ziemi ornej,
 583. i zanieczyszczenia są wszystkie symptomami jednego większego problemu:
 584. Wzrostu.
 585. Dopóki nasz system finansowy wymaga nieskończonego wzrostu
 586. jest mało prawdopodobne, aby reforma odniosła sukces
 587. Jak więc będzie wyglądała przyszłość?
 588. Optymiści wierzą, że wzrost będzie trwać wiecznie,
 589. bez granic.
 590. Pesymiści sądzą że zmierzamy w kierunku nowej epoki kamienia,
 591. lub wyginięcia.
 592. Prawda może leżeć pomiędzy tymi ekstremami.
 593. Możliwe jest, że społeczeństwo cofnie się do prostszej postaci,
 594. w której używa się o wiele mniej energii.
 595. To oznaczało by trudniejsze życie dla większości
 596. Więcej pracy fizycznej,
 597. więcej pracy rolniczej,
 598. i lokalną produkcję towarów, żywności i usług.
 599. Co powinna zrobić osoba by przygotować się na taką możliwą przyszłość?
 600. Spodziewaj się zmniejszenia zaopatrzeń żywności i dóbr z odległych krajów,
 601. Zacznij chodzić lub jeździć na rowerze.
 602. Przyzwyczaj się do używania mniej elektryczności.
 603. Wyjdź z długów.
 604. Unikaj banków.
 605. Zamiast kupowania w wielkich sklepach,
 606. wspieraj lokalny biznes.
 607. Kupuj żywność uprawianą lokalnie.
 608. Rozważ uprawianie własnego jedzenia zamiast trawnika.
 609. Naucz się je przechowywać.
 610. Rozważ użycie lokalnych walut
 611. - jeśli ogólna gospodarka przestanie funkcjonować,
 612. i rozwijaj większą samowystarczalność.
 613. Żaden z tych kroków nie zapobiegnie upadkowi,
 614. ale może polepszyć twoje szanse w nisko-energetycznej przyszłości,
 615. w której będziemy musieli być bardziej samodzielni,
 616. tak jak byli kiedyś nasi przodkowie.
 617. Não sincronizado
  co trzy lata
 618. Não sincronizado
  Incubate Pictures prezentuje
 619. Não sincronizado
  Przy współpracy z Post Carbon Institute