Return to Video

There's No Tomorrow (2012)

 • 0:07 - 0:11
  Incubate Pictures presenterer
 • 0:14 - 0:19
  I samarbeid med Post Carbon Institute
 • 0:23 - 0:31
  DET BLIR INGEN DAG I MORGEN
 • 0:47 - 0:49
  Dette er Jorden,
 • 0:49 - 0:51
  som den så ut for 90 millioner år siden.
 • 0:51 - 0:55
  Geologer kaller denne perioden 'sen Kritt'.
 • 0:55 - 0:58
  Det var en tid med ekstrem global oppvarming,
 • 0:58 - 1:00
  når dinosaurer fremdeles hersket over planeten.
 • 1:01 - 1:03
  De levde livene sine,
 • 1:03 - 1:05
  trygt plassert på toppen av næringskjeden,
 • 1:08 - 1:10
  uvitende om forandringene som skjedde rundt dem.
 • 1:11 - 1:12
  Kontinentene drev fra hverandre,
 • 1:12 - 1:15
  og åpnet enorme rifter i jordskorpen.
 • 1:16 - 1:19
  De ble oversvømt, og ble til hav.
 • 1:20 - 1:22
  Alger blomstret i den ekstreme varmen,
 • 1:22 - 1:24
  og forgiftet vannet.
 • 1:25 - 1:26
  De døde,
 • 1:26 - 1:29
  og billioner sank til bunnen av riftene.
 • 1:32 - 1:34
  Elver vasket sedimenter ut i havene,
 • 1:34 - 1:36
  til de organiske restene av algene ble begravd.
 • 1:38 - 1:41
  Ettersom trykket økte, steg varmen,
 • 1:41 - 1:43
  helt til en kjemisk reaksjon forvandlet det organiske stoffet
 • 1:43 - 1:46
  til hydrokarbon, fossile brennstoffer:
 • 1:46 - 1:49
  olje og naturgass.
 • 1:49 - 1:51
  En liknende prosess skjedde på land,
 • 1:52 - 1:54
  som produserte kull.
 • 1:55 - 1:57
  Det tok naturen omtrent 5 millioner år
 • 1:57 - 2:02
  å skape de fossile brennstoffene som verden forbruker på ett år.
 • 2:02 - 2:03
  Den moderne livsstilen
 • 2:03 - 2:06
  er avhengig av dette fossile sollyset,
 • 2:06 - 2:10
  selv om et overraskende antall mennesker tar det for gitt.
 • 2:13 - 2:18
  Siden 1860 har geologer oppdaget mer enn to billioner fat olje.
 • 2:19 - 2:23
  Siden da har verden brukt omtrent halvparten.
 • 2:26 - 2:29
  Før man kan pumpe olje, må man oppdage den.
 • 2:30 - 2:33
  I begynnelsen var det enkelt å finne, og billig å utvinne.
 • 2:33 - 2:36
  Det første store amerikanske oljefeltet var Spindeltop,
 • 2:37 - 2:39
  som ble oppdaget i 1900.
 • 2:39 - 2:40
  Mange flere fulgte.
 • 2:41 - 2:43
  Geologer skurte Amerika.
 • 2:43 - 2:47
  De fant enorme forekomster av olje, naturgass og kull.
 • 2:48 - 2:51
  Amerika produserte mer olje enn noe annet land,
 • 2:51 - 2:54
  og gjorde det mulig å bli en industriell supermakt.
 • 2:56 - 2:58
  Så snart en oljebrønn starter å produsere olje
 • 2:58 - 3:01
  er det bare et tidsspørsmål før den går inn i en nedgang.
 • 3:02 - 3:05
  Individuelle brønner har forskjellige produksjonssatser.
 • 3:06 - 3:07
  Når mange brønner blir sees i gjennomsnitt,
 • 3:07 - 3:10
  ser det kombinerte diagrammet ut som en klokkekurve.
 • 3:10 - 3:11
  Typisk sett
 • 3:11 - 3:14
  tar det 40 år etter toppen av antall oljefunn
 • 3:14 - 3:16
  for et land å nå toppen av sin oljeproduksjon,
 • 3:17 - 3:20
  som medfører en permanent nedgang.
 • 3:21 - 3:23
  På 1950-tallet,
 • 3:23 - 3:25
  spådde Shell-geologen M. King Hubbert
 • 3:25 - 3:29
  at Amerika sin oljeproduksjon ville nå sin topp i 1970,
 • 3:29 - 3:33
  40 år etter toppen av USAs oljefunn.
 • 3:33 - 3:35
  Få trodde på ham.
 • 3:35 - 3:37
  Men i 1970,
 • 3:37 - 3:39
  nådde Amerika toppen av oljeproduksjon,
 • 3:39 - 3:41
  og gikk inn i en permanent nedgang.
 • 3:42 - 3:44
  Hubbert fikk rett.
 • 3:45 - 3:46
  Fra dette tidspunktet og fremover,
 • 3:46 - 3:50
  ble Amerika i økende grad avhengig av importert olje.
 • 3:50 - 3:53
  Dette gjorde landet sårbart for forsyningsforstyrrelser,
 • 3:53 - 3:57
  og bidro til det økonomiske kaoset under oljesjokkene
 • 3:57 - 4:00
  i 1973 og 1979.
 • 4:02 - 4:06
  1930-årene så de høyeste tallene for oljefunn i USAs historie.
 • 4:06 - 4:08
  På tross av avansert teknologi,
 • 4:08 - 4:13
  har nedgangen i oppdagelsen av nye amerikanske oljefelt vært nådeløs.
 • 4:14 - 4:17
  Nyere funn, slik som ANWAR,
 • 4:17 - 4:21
  ville i beste fall gi nok olje i 17 måneder.
 • 4:22 - 4:25
  Selv det nye "Jack 2"-feltet i Mexicogolfen
 • 4:25 - 4:28
  ville bare levert noen måneder med innenlandsk etterspørsel.
 • 4:29 - 4:32
  Tross sine størrelser, vil verken av feltene komme i nærheten av å tilfredsstille
 • 4:32 - 4:34
  Amerika sitt energibehov.
 • 4:36 - 4:37
  Beviser stabler seg nå
 • 4:37 - 4:41
  for at verdens oljeproduksjon har nådd toppen, eller er svært nær.
 • 4:41 - 4:46
  Globalt sett nådde antall nye oljefelt toppen på 1960-tallet.
 • 4:47 - 4:48
  Over 40 år senere,
 • 4:48 - 4:50
  synes nedgangen i oppdagelsen av nye felt
 • 4:50 - 4:52
  å være ustoppelig.
 • 4:54 - 4:56
  54 av de 65 største oljeproduserende nasjonene
 • 4:56 - 4:59
  har allerede nådd toppen av produksjon.
 • 5:01 - 5:05
  Mange av de andre forventes å følge i nær framtid.
 • 5:06 - 5:08
  Verden kommer til å måtte fremskaffe tilsvarende
 • 5:08 - 5:10
  et nytt Saudi-Arabia i produksjonen
 • 5:10 - 5:11
  hvert tredje år
 • 5:11 - 5:14
  for å gjøre opp for synkende produksjon i eksisterende oljefelter.
 • 5:16 - 5:17
  På 1960-tallet,
 • 5:17 - 5:20
  ble seks oljefat funnet for hvert oljefat som ble brukt.
 • 5:21 - 5:22
  40 år senere,
 • 5:22 - 5:26
  konsumerer verden mellom tre og seks oljefat
 • 5:26 - 5:27
  for hvert oljefat som blir funnet.
 • 5:29 - 5:31
  Så snart toppen av verdens oljeproduksjon er nådd,
 • 5:31 - 5:34
  vil etterspørsel av olje overskride tilførselen
 • 5:34 - 5:36
  og prisen på bensin vil svinge voldsomt,
 • 5:36 - 5:39
  og påvirke langt mer enn kostnaden av å fylle en bil.
 • 5:42 - 5:44
  Moderne byer er avhengig av fossile brennstoff.
 • 5:44 - 5:46
  Selv veier er laget av asfalt,
 • 5:46 - 5:48
  et petroleumsprodukt,
 • 5:48 - 5:50
  dette er også takene på mange hjem.
 • 5:51 - 5:53
  Store områder ville bli ubeboelige
 • 5:53 - 5:57
  uten oppvarming om vinteren eller nedkjøling om sommeren.
 • 5:58 - 6:01
  Forstadsutbygging oppfordrer folk til å kjøre mange mil
 • 6:01 - 6:03
  til arbeid, skole og butikker.
 • 6:04 - 6:06
  Større byer har blitt inndelt med boligområder
 • 6:06 - 6:09
  og kommersielle områder plassert langt fra hverandre,
 • 6:09 - 6:11
  og tvinger mennesker til å kjøre.
 • 6:11 - 6:13
  Forstader og mange lokalsamfunn
 • 6:13 - 6:16
  ble utformet på en forutsetning om rikelig olje og energi.
 • 6:20 - 6:21
  Kjemikalier som stammer fra fossile brennstoff,
 • 6:21 - 6:23
  eller Petro-kjemikalier,
 • 6:23 - 6:24
  er viktig i produksjon av utallige produkter.
 • 6:28 - 6:30
  Det moderne landbruksystemet
 • 6:30 - 6:32
  er sterkt avhengig av fossilt brensel,
 • 6:32 - 6:33
  i tillegg til sykehus,
 • 6:34 - 6:35
  luftfart,
 • 6:35 - 6:37
  distribusjonssystemer for vann,
 • 6:37 - 6:38
  og det amerikanske militæret,
 • 6:38 - 6:43
  som alene bruker om lag 140 millioner fat olje i året.
 • 6:44 - 6:48
  Fossile brensler er også avgjørende for etableringen av plast og polymerer,
 • 6:48 - 6:53
  viktige ingredienser i datamaskiner, digitale enheter og klær.
 • 6:54 - 6:57
  Verdensøkonomien er for tiden avhengig av endeløs vekst,
 • 6:57 - 7:01
  og krever en økende tilgang på billig energi.
 • 7:01 - 7:04
  Vi er så avhengig av olje og andre fossile brensler,
 • 7:04 - 7:07
  at selv en liten forstyrrelse i tilførselen
 • 7:07 - 7:10
  kan ha vidtrekkende effekter på alle aspekter av våre liv.
 • 7:17 - 7:22
  ENERGI
 • 7:23 - 7:26
  Energi er evnen til å utføre arbeid
 • 7:26 - 7:36
  Den gjennomsnittlige amerikaner har i dag tilgang på energi tilsvarende 150 slaver, som arbeider 24 timer i døgnet.
 • 7:36 - 7:39
  Materialer som lagrer denne energien for arbeid kalles brensel,
 • 7:39 - 7:42
  Noen brensel inneholder mer energi enn andre.
 • 7:42 - 7:46
  Dette kalles energitetthet.
 • 7:46 - 7:50
  Dette kalles energitetthet.
 • 7:50 - 7:51
  Verden forbruker 30 milliarder fat i året,
 • 7:52 - 7:54
  som tilsvarer 1 kubikkilometer med olje,
 • 7:55 - 7:56
  som inneholder like mye energi
 • 7:56 - 7:59
  som ville bli generert fra 52 kjernekraftverk
 • 7:59 - 8:02
  i arbeid de neste 50 årene.
 • 8:03 - 8:07
  Selv om olje bare genererer 1,6% av USAs elektrisitet,
 • 8:08 - 8:11
  dekker det 96% av all transport.
 • 8:12 - 8:15
  I 2008 var to tredjedeler av USAs olje importert.
 • 8:16 - 8:18
  Mesteparten var fra Canada,
 • 8:18 - 8:19
  Mexico,
 • 8:20 - 8:21
  Saudi Arabia,
 • 8:21 - 8:23
  Venezuela,
 • 8:23 - 8:26
  Nigeria, Irak og Angola.
 • 8:27 - 8:29
  Flere faktorer gjør oljen unik:
 • 8:29 - 8:31
  den har høy energitetthet.
 • 8:33 - 8:35
  Ett fat olje inneholder energi som tilsvarer
 • 8:35 - 8:37
  nesten tre år av menneskelig arbeidskraft.
 • 8:38 - 8:40
  Det er flytende ved romtemperatur,
 • 8:40 - 8:42
  lett å transportere
 • 8:42 - 8:44
  og brukbare i små motorer.
 • 8:45 - 8:48
  og brukbare i små motorer.
 • 8:49 - 8:53
  Trikset er å bruke mindre mengder å finne og utvinne større mengder.
 • 8:53 - 8:56
  Dette kalles EROEI:
 • 8:56 - 8:59
  Energiretur fra energi investert.
 • 9:02 - 9:04
  Konvensjonell olje er et godt eksempel.
 • 9:04 - 9:08
  Råoljen som var enkel å trekke ut og var av høy kvalitet ble pumpet først.
 • 9:09 - 9:15
  Oljemenn brukte energi tilsvarende 1 fat olje å finne og utvinne 100.
 • 9:15 - 9:18
  Oljens EROEI var 100.
 • 9:19 - 9:21
  Ettersom den lette oljen ble pumpet først,
 • 9:21 - 9:24
  ble letingen flyttet ut på dypt vann,
 • 9:24 - 9:26
  eller fjerntliggende land,
 • 9:26 - 9:29
  med stadig økende energiforbruk for å gjøre det.
 • 9:29 - 9:32
  Ofte er den oljen vi finner nå tung eller sur råolje,
 • 9:32 - 9:35
  og er dyrt å foredle.
 • 9:36 - 9:40
  EROEI for olje i dag er så lav som 10.
 • 9:40 - 9:44
  Hvis du bruker mer energi for å få drivstoff enn det som finnes i drivstoffet,
 • 9:44 - 9:47
  er det ikke verdt innsatsen for å få det.
 • 9:50 - 9:53
  Det er mulig å konvertere en drivstoff kilde til en annen.
 • 9:54 - 9:54
  Hver gang du gjør det,
 • 9:54 - 9:58
  går noe av den energien som finnes i det opprinnelige drivstoffet tapt.
 • 9:59 - 10:01
  For eksempel er det er ukonvensjonell olje:
 • 10:01 - 10:03
  Tjæresand og oljeskifer.
 • 10:04 - 10:07
  Tjæresand finnes hovedsakelig i Canada.
 • 10:07 - 10:10
  To tredjedeler av verdens kerogen er i USA.
 • 10:11 - 10:14
  Begge disse drivstoffene kan bli konvertert til syntetisk råolje.
 • 10:14 - 10:17
  Dette krever imidlertid store mengder varme og ferskvann,
 • 10:17 - 10:19
  som minsker EROEI-verdien,
 • 10:19 - 10:23
  som varierer fra 5, til så lavt som 1 1/2.
 • 10:24 - 10:26
  Oljeskifer er et spesielt dårlig brensel
 • 10:26 - 10:29
  og et halvt kilo inneholder omtrent en tredjedel av energien
 • 10:29 - 10:31
  til en boks med frokostblanding.
 • 10:33 - 10:35
  Kull finnes i store mengder,
 • 10:35 - 10:38
  og genererer nesten halvparten av jordens elektrisitet.
 • 10:39 - 10:41
  Verden bruker nesten 9 kubikkilometer kull hvert år.
 • 10:42 - 10:47
  Men verdens kullproduksjon vil kanskje nå toppen før 2040.
 • 10:48 - 10:51
  Påstanden om at Amerika har kull nok til flere århundrer bedrar,
 • 10:51 - 10:56
  siden den ikke tar økende etterspørsel og synkende kvalitet i betraktning.
 • 10:56 - 10:59
  Mye av antrasittkullet med høy kvalitet er borte,
 • 10:59 - 11:03
  og energifattig kull med mindre kvalitet blir igjen.
 • 11:04 - 11:07
  Utfordringer med produksjonen dukker opp når kullet på overflaten er tomt,
 • 11:07 - 11:11
  og gruvearbeidere må grave dypere og i mindre framkommelige områder.
 • 11:11 - 11:14
  Mange bruker ødeleggende sprengningmetoder for å nå kullet,
 • 11:14 - 11:17
  og skaper miljøkatastrofer.
 • 11:20 - 11:23
  Naturgass oppdages ofte sammen med olje og kull.
 • 11:24 - 11:27
  Nord-Amerikas oppdagelse av gass nådde toppen i 1950-årene,
 • 11:27 - 11:30
  og produksjonen nådde toppen tidelig på 70-tallet.
 • 11:31 - 11:34
  Hvis oppdagelsene flyttes frem 23 år,
 • 11:34 - 11:39
  blir den mulige fremtid i Nord-Amerikansk gassproduksjon
 • 11:39 - 11:40
  avduket.
 • 11:41 - 11:45
  Nylige gjennombrudd har gjort det mulig å hente ut ukonvensjonell gass,
 • 11:45 - 11:50
  slik som skifergass, som kan hjelpe å utsette nedgangen i årene fremover.
 • 11:51 - 11:54
  Ukonvensjonell gass er omstridt,
 • 11:54 - 11:58
  ettersom den trenger høye energipriser for å være lønnsom.
 • 11:58 - 12:00
  Selv med ukonvensjonell gass
 • 12:00 - 12:05
  vil global gassproduksjon kanskje nå toppen før 2030.
 • 12:08 - 12:11
  Store mengder uranium til bruk for kjernekraftverk finnes fremdeles.
 • 12:12 - 12:16
  For å erstatte 10 terawatt med elektrisitet verden får fra fossile brensler i dag,
 • 12:16 - 12:19
  trengs 10 000 atomkraftverk.
 • 12:19 - 12:24
  Da ville reservene vi har funnet for uranium vare 10-20 år.
 • 12:25 - 12:29
  Eksperimenter med plutoniumbaserte formeringsreaktorer
 • 12:29 - 12:31
  i Frankrike og Japan
 • 12:31 - 12:33
  har vært kostbare fiaskoer.
 • 12:34 - 12:38
  Kjernefysisk fusjon byr på enorme tekniske utfordringer.
 • 12:39 - 12:40
  Så er det fornybar energi.
 • 12:40 - 12:45
  Vindkraft er energirik, men er upålitelig.
 • 12:46 - 12:47
  Vannkraft er pålitelig,
 • 12:47 - 12:51
  men mesteparten av elvene i industrilandene er allerede utnyttet.
 • 12:52 - 12:54
  Geotermiske energiverk
 • 12:54 - 12:57
  bruker varme punkter nær jordens overflate.
 • 12:57 - 13:00
  De er begrenset til disse områdene.
 • 13:01 - 13:03
  I det nyutviklede EGS-systemet,
 • 13:03 - 13:06
  vil to rør bli boret 10 km dypt.
 • 13:06 - 13:09
  Vann blir pumpet ned gjennom det ene røret og blir oppvarmet i ribber,
 • 13:09 - 13:12
  og kommer opp gjennom det andre, hvor det blir generert elektrisitet.
 • 13:13 - 13:15
  I følge en nyere MIT-rapport (Massachusetts Institute of Technology)
 • 13:15 - 13:21
  kan denne teknologien levere 10% av USAs elektrisitet i 2050.
 • 13:22 - 13:25
  Bølgekraft er begrenset til kystområder.
 • 13:25 - 13:29
  Energitettheten til bølger varierer fra område til område.
 • 13:31 - 13:35
  Å transportere elektrisitet fra bølgeenergi i innlandet ville være utfordrende.
 • 13:35 - 13:39
  I tillegg utsetter det salte miljøet rundt havet turbinene for korrosjon.
 • 13:41 - 13:43
  Biobrensel er brensel som blir kultivert.
 • 13:43 - 13:46
  Treverk er energifattig, og vokser sakte.
 • 13:46 - 13:50
  Verden bruker 16 kubikkilometer treverk i året.
 • 13:51 - 13:53
  Biobrensel og etanol
 • 13:53 - 13:57
  er dyrket fra avlinger i oljebasert jordbruk.
 • 13:58 - 14:01
  Energiutvinningen fra disse brenslene er svært lav.
 • 14:02 - 14:05
  Noen politikere ønsker å gjøre mais om til etanol.
 • 14:05 - 14:10
  Å bruke etanol for å forsyne en tidel av USAs oljeforbruk i 2020,
 • 14:10 - 14:14
  ville krevd 3% av USAs landmasse.
 • 14:15 - 14:19
  Å forsyne en tredjedel ville krevd tre ganger så mye land som dagens matproduksjon.
 • 14:20 - 14:23
  Å forsyne all oljeforbruk i USA i 2020
 • 14:23 - 14:27
  ville krevd det dobbelte.
 • 14:29 - 14:34
  Hydrogen må utvinnes fra naturgass, kull eller vann,
 • 14:34 - 14:37
  som krever mer energi enn vi får fra hydrogen.
 • 14:37 - 14:40
  Dette gjør en hydrogenøkonomi svært usannsynlig.
 • 14:42 - 14:46
  Hele verdens solpaneler genererer like mye energi
 • 14:46 - 14:48
  som to kullkraftverk.
 • 14:49 - 14:51
  Cirka 1-4 tonn kull med energi
 • 14:51 - 14:54
  blir brukt til å produsere ett enkelt solpanel.
 • 14:56 - 15:00
  Vi måtte ha dekket så mye som 360 000 kvadratkilometer (Tyskland) med solpaneler
 • 15:00 - 15:02
  for å møte verdens energibehov.
 • 15:02 - 15:07
  I 2007 var det omtrent 10 kvadratkilometer.
 • 15:09 - 15:12
  Konsentrert solkraft har stort potensiale,
 • 15:12 - 15:16
  men for øyeblikket er det bare et lite antall kraftverk i gang.
 • 15:18 - 15:19
  De er også avhengig av solrike klima,
 • 15:19 - 15:22
  og trenger store mengder elektrisitet
 • 15:22 - 15:24
  for å overføres over lange avstander.
 • 15:26 - 15:29
  Alle alternativene til olje er avhengig av oljebasert maskineri,
 • 15:29 - 15:34
  eller krever materialer slik som plastikk som er produsert fra olje.
 • 15:36 - 15:39
  Når man vurderer fremtidige påstander om nye brensler eller oppfinnelser,
 • 15:39 - 15:40
  spør deg selv:
 • 15:40 - 15:44
  har man fungerende, kommersielle modeller av oppfinnelsen?
 • 15:45 - 15:47
  Hva er energitettheten?
 • 15:48 - 15:50
  Kan den lagres eller bli distribuert enkelt?
 • 15:51 - 15:53
  Er den pålitelig eller varierende?
 • 15:53 - 15:56
  Kan den bli iverksatt nasjonalt?
 • 15:56 - 15:59
  Er det skjulte tekniske utfordringer?
 • 16:00 - 16:02
  Hvor høyt scorer den på EROEI?
 • 16:02 - 16:05
  Hva er miljøpåvirkningen?
 • 16:05 - 16:08
  Husk at store tall kan bedra.
 • 16:08 - 16:10
  For eksempel 1 milliard fat med olje
 • 16:10 - 16:14
  vil dekke verdens energibehov i kun 12 dager.
 • 16:15 - 16:19
  En overgang fra fossile brensler ville være en enorm utfordring.
 • 16:20 - 16:24
  Anno 2007 genererer kull 48,5% av USAs elektrisitet.
 • 16:24 - 16:27
  21,6% kommer fra naturgass,
 • 16:27 - 16:30
  1,6% kommer fra petroleum,
 • 16:30 - 16:33
  19,4% fra atomkraft,
 • 16:33 - 16:35
  5,8% fra vannkraft,
 • 16:35 - 16:39
  Andre fornybare energikilder gir bare 2,5%.
 • 16:40 - 16:43
  Er det mulig å erstatte et system basert på fossile brensler
 • 16:43 - 16:46
  med en sammensetning av alternativer?
 • 16:46 - 16:49
  Store teknologiske fremskritt er nødvendige,
 • 16:49 - 16:52
  i tillegg til politisk vilje og samarbeid,
 • 16:52 - 16:53
  enorme investeringer,
 • 16:54 - 16:56
  internasjonal samstemmighet,
 • 16:56 - 16:59
  oppdateringen av en 45 000 000 000 000 dollars global økonomi,
 • 16:59 - 17:02
  i tillegg til transport,
 • 17:02 - 17:03
  produksjonsindustri,
 • 17:03 - 17:05
  og landbrukssystemer,
 • 17:05 - 17:09
  og ledere som klarer å håndtere overgangen.
 • 17:10 - 17:12
  Hvis alt dette oppnås
 • 17:12 - 17:15
  kan måten vi lever på fortsette?
 • 17:19 - 17:21
  VEKST
 • 17:21 - 17:23
  Disse bakteriene bor i en flaske.
 • 17:24 - 17:26
  Antallet fordobles hvert minutt.
 • 17:27 - 17:29
  Kl 11.00 er det 1 bakterie.
 • 17:30 - 17:32
  Kl 12 er flasken full.
 • 17:33 - 17:35
  Flasken er dermed halvfull kl. 11.59
 • 17:35 - 17:38
  og gir plass til én ekstra fordobling.
 • 17:39 - 17:41
  Bakteriene oppdager trusselen.
 • 17:41 - 17:44
  De leter etter nye flasker, og finner tre.
 • 17:44 - 17:47
  De antar at problemet er løst.
 • 17:47 - 17:50
  Kl 12.00 er den første flasken full.
 • 17:50 - 17:53
  Kl 12.01 er den andre flasken full.
 • 17:54 - 17:57
  Kl 12.02 er alle flaskene fulle.
 • 17:58 - 18:00
  Dette er problemet vi er i ferd med å møte,
 • 18:00 - 18:03
  på grunn av doblingen forårsaket av eksponentiell vekst.
 • 18:06 - 18:09
  Når menneskeheten begynte å bruke kull og olje som energikilder,
 • 18:09 - 18:13
  opplevde vi voldsom vekst.
 • 18:14 - 18:17
  Selv lave vekstrater produsere store økninger over tid.
 • 18:19 - 18:20
  Ved 1% vekstrate,
 • 18:20 - 18:23
  vil en økonomi fordobles på 70 år.
 • 18:24 - 18:27
  En vekstrate på 2% dobles på 35 år.
 • 18:27 - 18:29
  Med en vekstrate på 10%,
 • 18:29 - 18:32
  vil en økonomi fordobles på bare 7 år.
 • 18:33 - 18:37
  Hvis en økonomi vokser med dagens vekst på 3%,
 • 18:37 - 18:40
  fordobles den hvert 23 år.
 • 18:41 - 18:44
  Ved hver fordobling vil etterspørselen for energi og ressurser
 • 18:44 - 18:47
  overgå alle de foregående fordoblingene sammenlagt.
 • 18:48 - 18:52
  Det finansielle systemet er bygget på forutsetningen av vekst
 • 18:52 - 18:56
  - hvilket krever en økende tilførsel med energi for å fungere.
 • 18:57 - 18:58
  Banker låner bort penger de ikke har,
 • 18:58 - 19:01
  og skaper dermed nye penger.
 • 19:01 - 19:05
  Den som låner bruker pengene til å utvikle en forretning,
 • 19:05 - 19:06
  og betaler tilbake gjelden,
 • 19:06 - 19:09
  med en rente i tillegg som krever mer vekst.
 • 19:10 - 19:13
  Som følge av å skape gjelds-baserte penger
 • 19:13 - 19:18
  er mesteparten av pengene i verden gjeld med renter som skal betales.
 • 19:19 - 19:22
  Uten nye og større generasjoner
 • 19:22 - 19:24
  av lånere for å produsere vekst,
 • 19:24 - 19:26
  og dermed betale denne gjelden,
 • 19:26 - 19:28
  vill verdensøkonomien kollapse.
 • 19:30 - 19:31
  Som et pyramidespill,
 • 19:31 - 19:34
  må systemet utvides eller dø hen.
 • 19:36 - 19:37
  Delvis gjennom dette gjelds-systemet
 • 19:38 - 19:40
  har effekten av økonomisk vekst vert spektakulær:
 • 19:41 - 19:42
  i GDP (Bruttonasjonalprodukt),
 • 19:42 - 19:43
  antall demninger i elver,
 • 19:43 - 19:44
  vannforbruk,
 • 19:44 - 19:46
  forbruk av gjødsel,
 • 19:46 - 19:48
  antall befolkning i byer,
 • 19:48 - 19:50
  papirforbruk,
 • 19:50 - 19:51
  motoriserte kjøretøy,
 • 19:51 - 19:52
  kommunikasjon
 • 19:52 - 19:54
  og turisme.
 • 19:55 - 19:57
  Verdens befolkning har vokst til 7 milliarder,
 • 19:57 - 20:01
  og er estimert til å overgå 9 milliarder i 2050.
 • 20:02 - 20:06
  På en flat, uendelig jordklode ville ikke dette vært et problem.
 • 20:06 - 20:09
  Men siden jorden er rundt og begrenset,
 • 20:09 - 20:12
  vil vi etter hvert ikke kunne vokse.
 • 20:13 - 20:14
  Økonomisk ekspansjon
 • 20:14 - 20:18
  har resultert i økning av dinitrogenoksid (lystgass) i atmosfæren
 • 20:18 - 20:19
  og metangass,
 • 20:19 - 20:21
  tap av ozonlag,
 • 20:21 - 20:23
  økning av store oversvømmelser,
 • 20:23 - 20:26
  skade på havets økosystemer,
 • 20:26 - 20:28
  i tillegg til nitrogenutslipp,
 • 20:28 - 20:31
  tap av regnskog og skogområder,
 • 20:31 - 20:33
  økning av befolket landskap,
 • 20:33 - 20:36
  og utryddelsen av arter.
 • 20:38 - 20:40
  Hvis vi plasserer et riskorn
 • 20:40 - 20:42
  i den første ruten på et sjakkbrett,
 • 20:42 - 20:45
  dobler det og plasserer 2 riskorn på den andre,
 • 20:46 - 20:49
  dobler igjen og plasserer 4 på den tredje,
 • 20:49 - 20:51
  dobler igjen og plasserer 8 på den fjerde,
 • 20:52 - 20:53
  og fortsetter på denne måten,
 • 20:53 - 20:55
  at vi plasserer dobbelt så mange korn på hver rute
 • 20:55 - 20:57
  som det var på den forrige,
 • 20:57 - 20:59
  når vi kommer til den siste ruten,
 • 20:59 - 21:01
  trenger vi en ufattelig antall riskorn:
 • 21:04 - 21:05
  9 trillioner,
 • 21:05 - 21:07
  223 000 billioner,
 • 21:07 - 21:09
  372 billioner,
 • 21:09 - 21:11
  36 milliarder,
 • 21:11 - 21:13
  854 millioner,
 • 21:13 - 21:17
  776 000 riskorn:
 • 21:17 - 21:19
  flere riskorn enn menneskeheten
 • 21:19 - 21:22
  har dyrket de siste 10 000 årene.
 • 21:23 - 21:24
  Moderne økonomi,
 • 21:24 - 21:25
  slik som riskornene på sjakkbrettet,
 • 21:25 - 21:27
  fordobler seg med noen få årtiers mellomrom.
 • 21:28 - 21:31
  På hvilken rute av sjakkbrettet er vi?
 • 21:33 - 21:35
  Sett bort fra energi,
 • 21:35 - 21:38
  krever sivilisasjon mange andre viktige ressurser:
 • 21:38 - 21:39
  ferskvann,
 • 21:39 - 21:40
  jordsmonn,
 • 21:40 - 21:41
  mat,
 • 21:41 - 21:42
  skoger,
 • 21:42 - 21:44
  og mange typer mineraler og metaller.
 • 21:45 - 21:46
  Vekst er begrenset
 • 21:46 - 21:49
  av den ressursen det finnes minst av.
 • 21:51 - 21:52
  En tønne er laget av planker
 • 21:52 - 21:55
  og slik vann fyller en tønne,
 • 21:55 - 21:58
  kan ikke vekst gå lengre enn den laveste planken
 • 21:58 - 22:01
  eller den mest begrensede ressursen.
 • 22:02 - 22:04
  Mennesker bruker for øyeblikket
 • 22:04 - 22:07
  40% av all fotosyntese på jorden.
 • 22:08 - 22:10
  Selv om det kanskje er mulig å bruke 80%
 • 22:10 - 22:14
  er det usannsynlig at vi noen gang kan bruke 160%.
 • 22:23 - 22:26
  MAT
 • 22:27 - 22:28
  Den globale tilførselen av mat
 • 22:28 - 22:30
  er svært avhengig av fossile brensler.
 • 22:32 - 22:33
  Før første verdenskrig
 • 22:33 - 22:35
  var all landbruk organisk.
 • 22:36 - 22:40
  Etter gjennombruddet i oljebaserte gjødsler og plantevernmidler
 • 22:40 - 22:42
  var det enorme forbedringer i matproduksjon
 • 22:43 - 22:45
  som gjorde det mulig for økning i verdens befolkning.
 • 22:48 - 22:49
  Bruken av kunstig gjødsel
 • 22:49 - 22:52
  har mettet langt flere mennesker enn hva hadde vært mulig
 • 22:52 - 22:55
  kun med organisk landbruk.
 • 22:56 - 22:58
  Fossile brennstoff blir brukt av landbruksmaskiner,
 • 22:58 - 23:00
  transportering,
 • 23:00 - 23:01
  kjøling,
 • 23:01 - 23:03
  pakking - i plastikk,
 • 23:03 - 23:05
  og matlaging.
 • 23:05 - 23:09
  Moderne landbruk bruker land for å gjøre fossile brennstoff om til mat
 • 23:09 - 23:11
  - mat mat om til mennesker.
 • 23:12 - 23:14
  Omtrent 7 kalorier med fossile brennstoff
 • 23:14 - 23:17
  blir brukt for å produsere 1 kalori med mat.
 • 23:19 - 23:25
  I USA reiser mat i gjennomsnitt 2400 km fra landbruk til forbruker.
 • 23:30 - 23:32
  Sett bort i fra synkende tilgang på fossile brennstoff
 • 23:32 - 23:35
  er det flere trusler mot dagens matproduksjon:
 • 23:35 - 23:36
  Billig energi,
 • 23:36 - 23:38
  forbedret teknologi
 • 23:38 - 23:41
  og subsidier har tillatt enorme fiskefangster.
 • 23:43 - 23:46
  Globale fiskefangster nådde toppen på slutten av 80-tallet,
 • 23:46 - 23:49
  og tvang fiskere ut på dypere vann.
 • 23:53 - 23:56
  Nitrogenutslipp fra oljebaserte gjødselmaskiner
 • 23:56 - 24:00
  forgifter elver og hav, og skaper enorme "dødsoner".
 • 24:00 - 24:01
  Med denne farten
 • 24:01 - 24:04
  vil alle fiske-populasjoner kollapse
 • 24:04 - 24:06
  i 2048.
 • 24:07 - 24:11
  Sur nedbør fra byer og industri tapper jorden for viktige næringsstoffer
 • 24:11 - 24:12
  slik som kalium,
 • 24:12 - 24:13
  kalsium,
 • 24:13 - 24:14
  og magnesium.
 • 24:18 - 24:20
  En annen trussel er mangel på vann.
 • 24:20 - 24:25
  Mange gårder bruker vann som er pumpet opp fra underjordiske vannreserver for vanning.
 • 24:26 - 24:29
  Vannreservene trenger tusener av år for å fylles,
 • 24:29 - 24:31
  men kan bli pumpet tørre på noen årtier
 • 24:31 - 24:33
  slik som oljebrønner.
 • 24:34 - 24:37
  USAs enorme vannreserve Ogallala har minsket så kraftig
 • 24:37 - 24:41
  at mange bønder har måttet gå tilbake til mindre produktiv tørrjordbruk.
 • 24:42 - 24:47
  I tillegg kan bruken av vanning og gjødsling føre til forsaltning:
 • 24:47 - 24:49
  oppsamling av salt i jordsmonnet.
 • 24:49 - 24:52
  Dette er en av hovedårsakene til ørkenspredning.
 • 24:53 - 24:56
  Enda en trussel er tap av jordsmonn.
 • 24:56 - 24:58
  For 200 år siden
 • 24:58 - 25:01
  var det 2 meter med jordsmonn på de Amerikanske præriene.
 • 25:01 - 25:03
  I dag, ved jordbruk og dårlig praksis,
 • 25:03 - 25:06
  er omtrent halvparten borte.
 • 25:09 - 25:13
  Vanning oppfordrer veksten av rustsvap-sopp som UG-99
 • 25:13 - 25:18
  - som har potensialet til å ødelegge 80% av verdens kornavling.
 • 25:19 - 25:20
  I følge Norman Borlaug,
 • 25:20 - 25:22
  far til den 'grønne revolusjonen',
 • 25:22 - 25:28
  har rustsvamp "enormt potensiale for sosial og menneskelig undergang".
 • 25:29 - 25:32
  Bruken av biobrensel betyr at mindre land
 • 25:32 - 25:35
  vil være åpen for matproduksjon.
 • 25:37 - 25:39
  Et område har en begrenset bæreevne.
 • 25:40 - 25:42
  Dette er antallet dyr eller mennesker
 • 25:42 - 25:44
  som kan leve der bærekraftig.
 • 25:44 - 25:47
  Hvis en art overtrer bæreevnen til området,
 • 25:47 - 25:52
  vil overskuddet av arten dø hen til populasjonen har gått tilbake til sin naturlige grense.
 • 25:53 - 25:54
  Verden har unngått å dø hen
 • 25:54 - 25:56
  ved å finne nye områder å kultivere,
 • 25:56 - 25:58
  eller ved å øke produksjon,
 • 25:58 - 26:01
  som har vært mulig takket være olje.
 • 26:01 - 26:04
  For å fortsette veksten
 • 26:04 - 26:07
  trengs mer ressurser enn Jorden kan tilby,
 • 26:07 - 26:10
  men ingen nye planeter er tilgjengelig.
 • 26:11 - 26:13
  I vårt møte med alle disse utfordringene
 • 26:13 - 26:16
  må global matproduksjon dobles til år 2050
 • 26:16 - 26:19
  for å imøtekomme Jordens økende befolkning.
 • 26:21 - 26:24
  1 milliard mennesker er allerede underernært eller utsultet.
 • 26:24 - 26:28
  Det vil bli utfordringer ved å mette over 9 milliarder i årene som kommer
 • 26:28 - 26:32
  når verdens olje- og naturgassproduksjon går med tap.
 • 26:41 - 26:43
  LYKKELIG SLUTT
 • 26:46 - 26:48
  Den globale økonomien vokser eksponentielt
 • 26:48 - 26:50
  ved cirka 3% i året
 • 26:50 - 26:53
  og konsumerer økende mengder ikke-fornybare brensler,
 • 26:53 - 26:55
  mineraler og metaller,
 • 26:55 - 26:57
  i tillegg til fornybare ressurser
 • 26:57 - 27:00
  som vann, skoger, jord og fisker
 • 27:00 - 27:02
  raskere enn de kan bli etterfylt.
 • 27:04 - 27:06
  Selv med en vekstrate på 1%
 • 27:06 - 27:08
  vil en økonomi fordobles på 70 år.
 • 27:10 - 27:13
  Problemet blir forverret av andre forhold:
 • 27:13 - 27:16
  globalisering gjør det mulig for mennesker på ett kontinent
 • 27:16 - 27:18
  å kjøpe varer og mat laget av mennesker på et annet.
 • 27:19 - 27:21
  Linjene av tilbud er lange
 • 27:21 - 27:24
  og legger en byrde på en begrenset oljeressurs.
 • 27:26 - 27:29
  Vi er nå avhengig av fjerntliggende land for grunnleggende behov.
 • 27:31 - 27:33
  Moderne byer er avhengig av fossile brennstoff.
 • 27:34 - 27:37
  Flesteparten av banksystemer er basert på gjeld,
 • 27:37 - 27:40
  og tvinger folk inn i en spiral av lån og tilbakebetalinger
 • 27:40 - 27:42
  - som produserer vekst.
 • 27:43 - 27:46
  Hva kan gjøres med disse problemene?
 • 27:47 - 27:49
  Mange tror at problemet kan bli unngått
 • 27:49 - 27:50
  gjennom konservering,
 • 27:50 - 27:51
  teknologi,
 • 27:51 - 27:53
  'smart vekst',
 • 27:53 - 27:54
  resirkulering,
 • 27:54 - 27:55
  elektriske biler og hybrider,
 • 27:55 - 27:57
  erstatning,
 • 27:57 - 27:58
  eller stemming.
 • 28:00 - 28:01
  Konservering vil spare deg penger,
 • 28:01 - 28:04
  men i seg selv vil det ikke redde planeten.
 • 28:05 - 28:07
  Hvis noen mennesker begrenser oljebruken sin,
 • 28:07 - 28:10
  vil den reduserte etterspørselen senke prisen,
 • 28:10 - 28:12
  og da kan andre kjøpe den billigere.
 • 28:13 - 28:14
  På samme måte
 • 28:14 - 28:17
  vil en mer effektiv motor som bruker mindre energi
 • 28:17 - 28:21
  merkelig nok føre til mer energiforbruk.
 • 28:22 - 28:23
  I det 19. århundre
 • 28:23 - 28:26
  innså den Britiske økonomen William Stanley Jevons
 • 28:26 - 28:28
  at bedre dampmaskiner gjorde kull
 • 28:28 - 28:31
  en mer kostnadseffektiv brennstoffkilde
 • 28:31 - 28:33
  som førte til bruken av flere dampmaskiner,
 • 28:33 - 28:36
  som økte totalt kullforbruk.
 • 28:37 - 28:40
  Økt bruk vil forbruke hvilken som helst energi eller ressurser
 • 28:40 - 28:42
  som er vunnet ved konservering.
 • 28:48 - 28:49
  Mange tror at forskere
 • 28:49 - 28:52
  vil løse disse problemene med ny teknologi.
 • 28:52 - 28:55
  Men teknologi er ikke energi.
 • 28:56 - 28:58
  Teknologi kan gjøre energi om til arbeid
 • 28:58 - 29:00
  men ikke erstatte den.
 • 29:00 - 29:02
  Den forbruker også ressurser:
 • 29:02 - 29:03
  for eksempel;
 • 29:03 - 29:05
  datamaskiner er laget med en tiendedel
 • 29:05 - 29:08
  av energien som trengs for å lage en bil.
 • 29:09 - 29:10
  Mer avanserte teknologier
 • 29:10 - 29:12
  kan gjøre tilstanden verre
 • 29:12 - 29:14
  ettersom de fleste trenger sjeldne mineraler,
 • 29:14 - 29:16
  som også er på vei mot sine grenser.
 • 29:17 - 29:18
  For eksempel,
 • 29:18 - 29:22
  97% av verdens sjeldne jordarter er produsert av Kina,
 • 29:22 - 29:25
  de fleste fra én enkelt gruve i indre Mongolia.
 • 29:26 - 29:29
  Disse mineralene blir brukt i katalysatorer,
 • 29:29 - 29:31
  flymotorer,
 • 29:31 - 29:33
  magneter og harddisker,
 • 29:33 - 29:35
  bilbatterier,
 • 29:35 - 29:36
  lasere,
 • 29:36 - 29:38
  mobile røntgenmaskiner,
 • 29:38 - 29:40
  skjerming av atomkraftverk,
 • 29:40 - 29:42
  CD-plater,
 • 29:42 - 29:44
  hybridmotorer,
 • 29:44 - 29:45
  sparepærer,
 • 29:45 - 29:47
  fiberoptikk,
 • 29:47 - 29:48
  og flatskjermer.
 • 29:49 - 29:53
  Kina har startet å vurdere en begrensning på eksporten av disse mineralene
 • 29:53 - 29:54
  ettersom etterspørselen vokser.
 • 29:57 - 30:01
  Såkalt bærekraftig vekst eller smart vekst vil ikke hjelpe,
 • 30:01 - 30:04
  siden den også bruker ikke-fornybare metaller og mineraler
 • 30:04 - 30:05
  i stadig økende mengder,
 • 30:05 - 30:08
  inkludert sjeldne jordarter.
 • 30:09 - 30:10
  Resirkulering vil ikke løse problemet
 • 30:11 - 30:12
  ettersom det krever energi,
 • 30:12 - 30:14
  og prosessen aldri er 100% effektiv.
 • 30:16 - 30:20
  Det er bare mulig å gjenvinne en brøkdel av materialet som resirkuleres;
 • 30:20 - 30:23
  mesteparten går tapt som boss for alltid.
 • 30:25 - 30:28
  Elektriske biler går på elektrisitet.
 • 30:28 - 30:31
  Siden mesteparten av elektrisiteten kommer fra fossile brennstoff
 • 30:31 - 30:33
  er dette ikke en løsning.
 • 30:33 - 30:37
  Biler av alle slag forbruker også olje i produksjonsfasen.
 • 30:37 - 30:41
  Hvert bildekk trenger cirka 26 liter petroleum.
 • 30:43 - 30:47
  Det er rundt 800 millioner biler i verden, anno 2010.
 • 30:47 - 30:49
  Ved dagens vekst
 • 30:49 - 30:53
  blir dette tallet 2 milliarder i 2025.
 • 30:54 - 30:57
  Det er usannsynlig at planeten kan tåle så mange biler særlig lenge,
 • 30:57 - 31:00
  uavhengig av hvor de får energien fra.
 • 31:01 - 31:02
  Mange økonomer tror
 • 31:03 - 31:05
  at det frie marked vil erstatte en energikilde
 • 31:05 - 31:07
  med en annen gjennom teknologisk innovasjon.
 • 31:08 - 31:10
  Men de beste alternativene til olje
 • 31:10 - 31:12
  møter også nedgang.
 • 31:14 - 31:19
  Erstatning kan heller ikke hjelpe med tiden vi trenger til å forberede oss på en overgang.
 • 31:20 - 31:22
  Hirschrapporten til USAs Energidepartement
 • 31:22 - 31:25
  anslår at minst 20 år vil trenges for å forberede seg
 • 31:25 - 31:28
  på virkningene av 'Peak Oil'.
 • 31:29 - 31:31
  Problemene rundt energimangel,
 • 31:31 - 31:33
  ressursmangel,
 • 31:33 - 31:35
  jordsmonnmangel,
 • 31:35 - 31:39
  og forurensning er flere symptomer på et større problem:
 • 31:40 - 31:42
  vekst.
 • 31:44 - 31:46
  Sålenge som finanssystemet krever uendelig vekst
 • 31:46 - 31:49
  vil endringen antakelig ikke skje.
 • 31:50 - 31:53
  Hvordan vil fremtiden se ut da?
 • 31:54 - 31:56
  Optimister tror at vekst vil fortsette for alltid
 • 31:56 - 31:58
  uten grenser.
 • 31:59 - 32:02
  Pessimister tror vi er på vei mot en ny steinalder,
 • 32:02 - 32:04
  eller utryddelse.
 • 32:05 - 32:06
  Sannheten ligger kanskje mellom disse to ytterpunktene.
 • 32:07 - 32:12
  Det er mulig at samfunnet går tilbake til en enklere versjon,
 • 32:12 - 32:15
  en hvor energiforbruket mye mindre.
 • 32:16 - 32:18
  Dette betyr et hardere liv for de fleste.
 • 32:18 - 32:19
  Mer manuelt arbeid,
 • 32:19 - 32:20
  mer gårdsarbeid
 • 32:20 - 32:24
  og lokal produksjon av varer, mat og tjenester.
 • 32:25 - 32:28
  Hva burde man gjøre for å forberede seg til en slik mulig fremtid?
 • 32:29 - 32:33
  Forvent en nedgang i tilføring av mat og varer fra fjerntliggende steder.
 • 32:34 - 32:36
  Start å gå eller sykle.
 • 32:36 - 32:39
  Bli vant til å bruke mindre elektrisitet.
 • 32:40 - 32:41
  Betal ned gjelden.
 • 32:42 - 32:43
  Prøve å unngå banker.
 • 32:43 - 32:45
  Istedet for å handle på butikkjeder,
 • 32:45 - 32:48
  støtt lokale butikker.
 • 32:48 - 32:52
  Kjøp mat som er produsert lokalt, på lokale torg.
 • 32:52 - 32:55
  I stedet for en plen, vurder hagebruk for å dyrke din egen mat.
 • 32:55 - 32:57
  Lær hvordan å bevare den.
 • 32:58 - 33:00
  Vurder bruken av lokale valutaer
 • 33:00 - 33:02
  skulle den større økonomien slutte å fungere,
 • 33:02 - 33:06
  og bli mer selvstendig.
 • 33:07 - 33:08
  Ingen av disse stegene vil hindre kollaps,
 • 33:08 - 33:12
  men de vil kanskje øke sjansene dine i en energifattig fremtid,
 • 33:13 - 33:15
  en hvor vi må være mer selvstendige
 • 33:15 - 33:18
  slik som våre forfedre en gang var.
Título:
There's No Tomorrow (2012)
Descrição:

The first production by http://www.incubatepictures.com:
A 34 minute animated documentary about resource depletion and the impossibility of infinite growth on a finite planet.

mais » « menos
Idioma do Vídeo:
English
Duração:
34:53
Tor Ninja editou as Norwegian Bokmal legendas para o There's No Tomorrow (2012)
Tor Ninja editou as Norwegian Bokmal legendas para o There's No Tomorrow (2012)
Tor Ninja editou as Norwegian Bokmal legendas para o There's No Tomorrow (2012)
Tor Ninja editou as Norwegian Bokmal legendas para o There's No Tomorrow (2012)
Tor Ninja adicionou uma tradução
Corascendea adicionou uma tradução
Corascendea adicionou uma tradução

Legendas em Norwegian Bokmal

Revisões Comparar revisões