Return to Video

There's No Tomorrow (2012)

 • 0:07 - 0:11
  Incubate Pictures presenterer
 • 0:14 - 0:19
  I samarbeid med Post Carbon Institute
 • 0:23 - 0:31
  DET BLIR INGEN DAG I MORGEN
 • 0:47 - 0:49
  Dette er Jorden,
 • 0:49 - 0:51
  som den så ut for 90 millioner år siden.
 • 0:51 - 0:55
  Geologer kaller denne perioden 'sen Kritt'.
 • 0:55 - 0:58
  Det var en tid med ekstrem global oppvarming,
 • 0:58 - 1:00
  når dinosaurer fremdeles hersket over planeten.
 • 1:01 - 1:03
  De levde livene sine,
 • 1:03 - 1:05
  trygt plassert på toppen av næringskjeden,
 • 1:08 - 1:10
  uvitende om forandringene som skjedde rundt dem.
 • 1:11 - 1:12
  Kontinentene drev fra hverandre,
 • 1:12 - 1:15
  og åpnet enorme rifter i jordskorpen.
 • 1:16 - 1:19
  De ble oversvømt, og ble til hav.
 • 1:20 - 1:22
  Alger blomstret i den ekstreme varmen,
 • 1:22 - 1:24
  og forgiftet vannet.
 • 1:25 - 1:26
  De døde,
 • 1:26 - 1:29
  og billioner sank til bunnen av riftene.
 • 1:32 - 1:34
  Elver vasket sedimenter ut i havene,
 • 1:34 - 1:36
  til de organiske restene av algene ble begravd.
 • 1:38 - 1:41
  Ettersom trykket økte, steg varmen,
 • 1:41 - 1:43
  helt til en kjemisk reaksjon forvandlet det organiske stoffet
 • 1:43 - 1:46
  til hydrokarbon, fossile brennstoffer:
 • 1:46 - 1:49
  olje og naturgass.
 • 1:49 - 1:51
  En liknende prosess skjedde på land,
 • 1:52 - 1:54
  som produserte kull.
 • 1:55 - 1:57
  Det tok naturen omtrent 5 millioner år
 • 1:57 - 2:02
  å skape de fossile brennstoffene som verden forbruker på ett år.
 • 2:02 - 2:03
  Den moderne livsstilen
 • 2:03 - 2:06
  er avhengig av dette fossile sollyset,
 • 2:06 - 2:10
  selv om et overraskende antall mennesker tar det for gitt.
 • 2:13 - 2:18
  Siden 1860 har geologer oppdaget mer enn to billioner fat olje.
 • 2:19 - 2:23
  Siden da har verden brukt omtrent halvparten.
 • 2:26 - 2:29
  Før man kan pumpe olje, må man oppdage den.
 • 2:30 - 2:33
  I begynnelsen var det enkelt å finne, og billig å utvinne.
 • 2:33 - 2:36
  Det første store amerikanske oljefeltet var Spindeltop,
 • 2:37 - 2:39
  som ble oppdaget i 1900.
 • 2:39 - 2:40
  Mange flere fulgte.
 • 2:41 - 2:43
  Geologer skurte Amerika.
 • 2:43 - 2:47
  De fant enorme forekomster av olje, naturgass og kull.
 • 2:48 - 2:51
  Amerika produserte mer olje enn noe annet land,
 • 2:51 - 2:54
  og gjorde det mulig å bli en industriell supermakt.
 • 2:56 - 2:58
  Så snart en oljebrønn starter å produsere olje
 • 2:58 - 3:01
  er det bare et tidsspørsmål før den går inn i en nedgang.
 • 3:02 - 3:05
  Individuelle brønner har forskjellige produksjonssatser.
 • 3:06 - 3:07
  Når mange brønner blir sees i gjennomsnitt,
 • 3:07 - 3:10
  ser det kombinerte diagrammet ut som en klokkekurve.
 • 3:10 - 3:11
  Typisk sett
 • 3:11 - 3:14
  tar det 40 år etter toppen av antall oljefunn
 • 3:14 - 3:16
  for et land å nå toppen av sin oljeproduksjon,
 • 3:17 - 3:20
  som medfører en permanent nedgang.
 • 3:21 - 3:23
  På 1950-tallet,
 • 3:23 - 3:25
  spådde Shell-geologen M. King Hubbert
 • 3:25 - 3:29
  at Amerika sin oljeproduksjon ville nå sin topp i 1970,
 • 3:29 - 3:33
  40 år etter toppen av USAs oljefunn.
 • 3:33 - 3:35
  Få trodde på ham.
 • 3:35 - 3:37
  Men i 1970,
 • 3:37 - 3:39
  nådde Amerika toppen av oljeproduksjon,
 • 3:39 - 3:41
  og gikk inn i en permanent nedgang.
 • 3:42 - 3:44
  Hubbert fikk rett.
 • 3:45 - 3:46
  Fra dette tidspunktet og fremover,
 • 3:46 - 3:50
  ble Amerika i økende grad avhengig av importert olje.
 • 3:50 - 3:53
  Dette gjorde landet sårbart for forsyningsforstyrrelser,
 • 3:53 - 3:57
  og bidro til det økonomiske kaoset under oljesjokkene
 • 3:57 - 4:00
  i 1973 og 1979.
 • 4:02 - 4:06
  1930-årene så de høyeste tallene for oljefunn i USAs historie.
 • 4:06 - 4:08
  På tross av avansert teknologi,
 • 4:08 - 4:13
  har nedgangen i oppdagelsen av nye amerikanske oljefelt vært nådeløs.
 • 4:14 - 4:17
  Nyere funn, slik som ANWAR,
 • 4:17 - 4:21
  ville i beste fall gi nok olje i 17 måneder.
 • 4:22 - 4:25
  Selv det nye "Jack 2"-feltet i Mexicogolfen
 • 4:25 - 4:28
  ville bare levert noen måneder med innenlandsk etterspørsel.
 • 4:29 - 4:32
  Tross sine størrelser, vil verken av feltene komme i nærheten av å tilfredsstille
 • 4:32 - 4:34
  Amerika sitt energibehov.
 • 4:36 - 4:37
  Beviser stabler seg nå
 • 4:37 - 4:41
  for at verdens oljeproduksjon har nådd toppen, eller er svært nær.
 • 4:41 - 4:46
  Globalt sett nådde antall nye oljefelt toppen på 1960-tallet.
 • 4:47 - 4:48
  Over 40 år senere,
 • 4:48 - 4:50
  synes nedgangen i oppdagelsen av nye felt
 • 4:50 - 4:52
  å være ustoppelig.
 • 4:54 - 4:56
  54 av de 65 største oljeproduserende nasjonene
 • 4:56 - 4:59
  har allerede nådd toppen av produksjon.
 • 5:01 - 5:05
  Mange av de andre forventes å følge i nær framtid.
 • 5:06 - 5:08
  Verden kommer til å måtte fremskaffe tilsvarende
 • 5:08 - 5:10
  et nytt Saudi-Arabia i produksjonen
 • 5:10 - 5:11
  hvert tredje år
 • 5:11 - 5:14
  for å gjøre opp for synkende produksjon i eksisterende oljefelter.
 • 5:16 - 5:17
  På 1960-tallet,
 • 5:17 - 5:20
  ble seks oljefat funnet for hvert oljefat som ble brukt.
 • 5:21 - 5:22
  40 år senere,
 • 5:22 - 5:26
  konsumerer verden mellom tre og seks oljefat
 • 5:26 - 5:27
  for hvert oljefat som blir funnet.
 • 5:29 - 5:31
  Så snart toppen av verdens oljeproduksjon er nådd,
 • 5:31 - 5:34
  vil etterspørsel av olje overskride tilførselen
 • 5:34 - 5:36
  og prisen på bensin vil svinge voldsomt,
 • 5:36 - 5:39
  og påvirke langt mer enn kostnaden av å fylle en bil.
 • 5:42 - 5:44
  Moderne byer er avhengig av fossile brennstoff.
 • 5:44 - 5:46
  Selv veier er laget av asfalt,
 • 5:46 - 5:48
  et petroleumsprodukt,
 • 5:48 - 5:50
  dette er også takene på mange hjem.
 • 5:51 - 5:53
  Store områder ville bli ubeboelige
 • 5:53 - 5:57
  uten oppvarming om vinteren eller nedkjøling om sommeren.
 • 5:58 - 6:01
  Forstadsutbygging oppfordrer folk til å kjøre mange mil
 • 6:01 - 6:03
  til arbeid, skole og butikker.
 • 6:04 - 6:06
  Større byer har blitt inndelt med boligområder
 • 6:06 - 6:09
  og kommersielle områder plassert langt fra hverandre,
 • 6:09 - 6:11
  og tvinger mennesker til å kjøre.
 • 6:11 - 6:13
  Forstader og mange lokalsamfunn
 • 6:13 - 6:16
  ble utformet på en forutsetning om rikelig olje og energi.
 • 6:20 - 6:21
  Kjemikalier som stammer fra fossile brennstoff,
 • 6:21 - 6:23
  eller Petro-kjemikalier,
 • 6:23 - 6:24
  er viktig i produksjon av utallige produkter.
 • 6:28 - 6:30
  Det moderne landbruksystemet
 • 6:30 - 6:32
  er sterkt avhengig av fossilt brensel,
 • 6:32 - 6:33
  i tillegg til sykehus,
 • 6:34 - 6:35
  luftfart,
 • 6:35 - 6:37
  distribusjonssystemer for vann,
 • 6:37 - 6:38
  og det amerikanske militæret,
 • 6:38 - 6:43
  som alene bruker om lag 140 millioner fat olje i året.
 • 6:44 - 6:48
  Fossile brensler er også avgjørende for etableringen av plast og polymerer,
 • 6:48 - 6:53
  viktige ingredienser i datamaskiner, digitale enheter og klær.
 • 6:54 - 6:57
  Verdensøkonomien er for tiden avhengig av endeløs vekst,
 • 6:57 - 7:01
  og krever en økende tilgang på billig energi.
 • 7:01 - 7:04
  Vi er så avhengig av olje og andre fossile brensler,
 • 7:04 - 7:07
  at selv en liten forstyrrelse i tilførselen
 • 7:07 - 7:10
  kan ha vidtrekkende effekter på alle aspekter av våre liv.
 • 7:17 - 7:22
  ENERGI
 • 7:23 - 7:26
  Energi er evnen til å utføre arbeid
 • 7:26 - 7:36
  Den gjennomsnittlige amerikaner har i dag tilgang på energi tilsvarende 150 slaver, som arbeider 24 timer i døgnet.
 • 7:36 - 7:39
  Materialer som lagrer denne energien for arbeid kalles brensel,
 • 7:39 - 7:42
  Noen brensel inneholder mer energi enn andre.
 • 7:42 - 7:46
  Dette kalles energitetthet.
 • 7:46 - 7:50
  Dette kalles energitetthet.
 • 7:50 - 7:51
  Verden forbruker 30 milliarder fat i året,
 • 7:52 - 7:54
  som tilsvarer 1 kubikkilometer med olje,
 • 7:55 - 7:56
  som inneholder like mye energi
 • 7:56 - 7:59
  som ville bli generert fra 52 kjernekraftverk
 • 7:59 - 8:02
  i arbeid de neste 50 årene.
 • 8:03 - 8:07
  Selv om olje bare genererer 1,6% av USAs elektrisitet,
 • 8:08 - 8:11
  dekker det 96% av all transport.
 • 8:12 - 8:15
  I 2008 var to tredjedeler av USAs olje importert.
 • 8:16 - 8:18
  Mesteparten var fra Canada,
 • 8:18 - 8:19
  Mexico,
 • 8:20 - 8:21
  Saudi Arabia,
 • 8:21 - 8:23
  Venezuela,
 • 8:23 - 8:26
  Nigeria, Irak og Angola.
 • 8:27 - 8:29
  Flere faktorer gjør oljen unik:
 • 8:29 - 8:31
  den har høy energitetthet.
 • 8:33 - 8:35
  Ett fat olje inneholder energi som tilsvarer
 • 8:35 - 8:37
  nesten tre år av menneskelig arbeidskraft.
 • 8:38 - 8:40
  Det er flytende ved romtemperatur,
 • 8:40 - 8:42
  lett å transportere
 • 8:42 - 8:44
  og brukbare i små motorer.
 • 8:45 - 8:48
  og brukbare i små motorer.
 • 8:49 - 8:53
  Trikset er å bruke mindre mengder å finne og utvinne større mengder.
 • 8:53 - 8:56
  Dette kalles EROEI:
 • 8:56 - 8:59
  Energiretur fra energi investert.
 • 9:02 - 9:04
  Konvensjonell olje er et godt eksempel.
 • 9:04 - 9:08
  Råoljen som var enkel å trekke ut og var av høy kvalitet ble pumpet først.
 • 9:09 - 9:15
  Oljemenn brukte energi tilsvarende 1 fat olje å finne og utvinne 100.
 • 9:15 - 9:18
  Oljens EROEI var 100.
 • 9:19 - 9:21
  Ettersom den lette oljen ble pumpet først,
 • 9:21 - 9:24
  ble letingen flyttet ut på dypt vann,
 • 9:24 - 9:26
  eller fjerntliggende land,
 • 9:26 - 9:29
  med stadig økende energiforbruk for å gjøre det.
 • 9:29 - 9:32
  Ofte er den oljen vi finner nå tung eller sur råolje,
 • 9:32 - 9:35
  og er dyrt å foredle.
 • 9:36 - 9:40
  EROEI for olje i dag er så lav som 10.
 • 9:40 - 9:44
  Hvis du bruker mer energi for å få drivstoff enn det som finnes i drivstoffet,
 • 9:44 - 9:47
  er det ikke verdt innsatsen for å få det.
 • 9:50 - 9:53
  Det er mulig å konvertere en drivstoff kilde til en annen.
 • 9:54 - 9:54
  Hver gang du gjør det,
 • 9:54 - 9:58
  går noe av den energien som finnes i det opprinnelige drivstoffet tapt.
 • 9:59 - 10:01
  For eksempel er det er ukonvensjonell olje:
 • 10:01 - 10:03
  Tjæresand og oljeskifer.
 • 10:04 - 10:07
  Tjæresand finnes hovedsakelig i Canada.
 • 10:07 - 10:10
  To tredjedeler av verdens kerogen er i USA.
 • 10:11 - 10:14
  Begge disse drivstoffene kan bli konvertert til syntetisk råolje.
 • 10:14 - 10:17
  Dette krever imidlertid store mengder varme og ferskvann,
 • 10:17 - 10:19
  som minsker EROEI-verdien,
 • 10:19 - 10:23
  som varierer fra 5, til så lavt som 1 1/2.
 • 10:24 - 10:26
  Oljeskifer er et spesielt dårlig brensel
 • 10:26 - 10:29
  og et halvt kilo inneholder omtrent en tredjedel av energien
 • 10:29 - 10:31
  til en boks med frokostblanding.
 • 10:33 - 10:35
  Kull finnes i store mengder,
 • 10:35 - 10:38
  og genererer nesten halvparten av jordens elektrisitet.
 • 10:39 - 10:41
  Verden bruker nesten 9 kubikkilometer kull hvert år.
 • 10:42 - 10:47
  Men verdens kullproduksjon vil kanskje
Título:
There's No Tomorrow (2012)
Descrição:

The first production by http://www.incubatepictures.com:
A 34 minute animated documentary about resource depletion and the impossibility of infinite growth on a finite planet.

mais » « menos
Idioma do Vídeo:
English
Duração:
34:53
Tor Ninja editou as Norwegian Bokmal legendas para o There's No Tomorrow (2012)
Tor Ninja editou as Norwegian Bokmal legendas para o There's No Tomorrow (2012)
Tor Ninja editou as Norwegian Bokmal legendas para o There's No Tomorrow (2012)
Tor Ninja editou as Norwegian Bokmal legendas para o There's No Tomorrow (2012)
Tor Ninja adicionou uma tradução
Corascendea adicionou uma tradução
Corascendea adicionou uma tradução

Legendas em Norwegian Bokmal

Revisões Comparar revisões