Return to Video

There's No Tomorrow (2012) למידע נוסף בעברית, בקרו באתר delek-info.co.il

 • Não sincronizado
  1.6% מיוצר מבנזין,
 • Não sincronizado
  19.4% מכוח גרעיני,
 • Não sincronizado
  21.6% מיוצר מגז טבעי,
 • Não sincronizado
  223 קוואדריליון,
 • Não sincronizado
  36 מיליארד,
 • Não sincronizado
  372 טריליון,
 • Não sincronizado
  5.8% מכוח הידראולי.
 • Não sincronizado
  54 מתוך 65 מפיקות הנפט הגדולות
 • Não sincronizado
  854 מיליון,
 • Não sincronizado
  9 קוונטיליון,
 • Não sincronizado
  97% מהיסודות הנדירים בעולם מופקים בסין,
 • Não sincronizado
  אבי המהפכה הירוקה,
 • Não sincronizado
  אבל אין עוד כוכבי לכת זמינים.
 • Não sincronizado
  אבל אינה יכולה להחליף אותה.
 • Não sincronizado
  אבל אפשר לרוקן אותם כליל בשאיבה בתוך עשרות בודדות של שנים,
 • Não sincronizado
  אבל הארץ עגולה וסופית,
 • Não sincronizado
  אבל הוא לבדו לא יציל את הכוכב הזה.
 • Não sincronizado
  אבל הם יוכלו לשפר את סיכויכם בעתיד של פחות אנרגיה.
 • Não sincronizado
  אבל טכנולוגיה אינה אנרגיה.
 • Não sincronizado
  אבל לעולם לא נוכל להשתמש ב-160%.
 • Não sincronizado
  אבל רוב הנהרות בעולם המפותח כבר סכורים.
 • Não sincronizado
  אדמה פורייה,
 • Não sincronizado
  או בהגברת הייצור,
 • Não sincronizado
  או דורשות חומרים כמו פלסטיק שמופקים מנפט.
 • Não sincronizado
  או הכחדה.
 • Não sincronizado
  או המשאב החיוני המוגבל ביותר.
 • Não sincronizado
  או הצבעה בבחירות.
 • Não sincronizado
  או לארצות רחוקות
 • Não sincronizado
  או פטרוכימיקלים,
 • Não sincronizado
  אובדן קרקע עליונה,
 • Não sincronizado
  אובדן של יערות גשם וחורש,
 • Não sincronizado
  אוכל
 • Não sincronizado
  אוכלוסייה עירונית,
 • Não sincronizado
  אוכלוסיית העולם גדלה ל-7 מיליארד,
 • Não sincronizado
  אולם כרגע מופעל מספר קטן מאוד של תחנות כוח תרמו-סולאריות.
 • Não sincronizado
  אולם, ב-1970,
 • Não sincronizado
  אולם, התחליפים העיקריים לנפט
 • Não sincronizado
  אורח החיים המודרני
 • Não sincronizado
  אזורים גדולים יהפכו להיות בלתי ראויים למגורים,
 • Não sincronizado
  איום נוסף הוא אובדן שכבת הקרקע העליונה.
 • Não sincronizado
  איום נוסף הוא מחסור במים.
 • Não sincronizado
  אין זה סביר שכוכב הלכת הזה יוכל לכלכל כל כך הרבה כלי רכב לזמן רב,
 • Não sincronizado
  אין עתיד
 • Não sincronizado
  אין שום סיבה להתאמץ להפיקו.
 • Não sincronizado
  אינקיובייט הפקות מציגים
 • Não sincronizado
  אך הוא מספק 96% מכלל צורכי התחבורה.
 • Não sincronizado
  אם כל אלה יתממשו,
 • Não sincronizado
  אם כלכלה צומחת בקצב הנוכחי של 3%
 • Não sincronizado
  אם כמה אנשים יקצצו בשימוש בנפט,
 • Não sincronizado
  אם מוציאים יותר אנרגיה על הפקת הדלק מאשר הדלק הזה מכיל,
 • Não sincronizado
  אם מזיזים את הגרף של הגילויים קדימה ב-23 שנים,
 • Não sincronizado
  אם נניח גרגר אחד של אורז
 • Não sincronizado
  אמנם אולי אפשר להשתמש ב-80%,
 • Não sincronizado
  אמנם הנפט מספק רק 1.6% מצריכת החשמל של ארה"ב
 • Não sincronizado
  אמריקה החלה להיות תלויה יותר ויותר על נפט מיובא
 • Não sincronizado
  אמריקה ייצרה נפט יותר מכל מדינה אחרת,
 • Não sincronizado
  אנחנו כל כך תלויים בנפט ובשאר דלקי המאובנים,
 • Não sincronizado
  אנחנו עכשיו נסמכים על ארצות רחוקות
  כדי למלא את צרכינו הבסיסיים.
 • Não sincronizado
  אנרגיה
 • Não sincronizado
  אנרגיה היא היכולת לבצע עבודה.
 • Não sincronizado
  אנרגיה המופקת מגלים מוגבלת לאזורי חוף.
 • Não sincronizado
  אנרגיה זולה,
 • Não sincronizado
  אנרגיה מוחזרת על אנרגיה מושקעת.
 • Não sincronizado
  אנרגיות חלופיות
 • Não sincronizado
  אנשי חברות הנפט הוציאו אנרגיה בשווי של חבית אחת כדי למצוא ולהפיק 100 חביות.
 • Não sincronizado
  אספקת המזון עולמית
 • Não sincronizado
  אף אחד מהצעדים האלה לא ימנע התמוטטות,
 • Não sincronizado
  אפילו בשיעור צמיחה של 1%,
 • Não sincronizado
  אפילו כבישים עשויים מאספלט
 • Não sincronizado
  אפילו מאגרי הנפט שהתגלו במפרץ מכסיקו
 • Não sincronizado
  אפילו עם גז לא קונבנציונאלי,
 • Não sincronizado
  אפילו צמיחה בשיעור נמוך מגיעה למספרים גדולים במשך הזמן.
 • Não sincronizado
  אפשר להמיר מקור דלק אחד באחר.
 • Não sincronizado
  אפשר להשתמש רק בחלק קטן מהחומרים הממוחזרים,
 • Não sincronizado
  אפשר שהחברה תשוב למצב פשוט יותר,
 • Não sincronizado
  אצות שגשגו בחום הכבד,
 • Não sincronizado
  אקוויפר הענק אוגללה באמריקה ירד לרמות כה נמוכות,
 • Não sincronizado
  ארבעה עשורים לאחר מכן,
 • Não sincronizado
  ארבעים שנה לאחר מכן,
 • Não sincronizado
  ארבעים שנה לאחר שארצות הברית הגיעה לשיא גילויי מאגרי הנפט בשטחה
 • Não sincronizado
  את צורכי האנרגיה של אמריקה
 • Não sincronizado
  ב-11 בבוקר יש חיידק אחד.
 • Não sincronizado
  ב-12 בצהריים הבקבוק מלא.
 • Não sincronizado
  ב-12:00, הבקבוק הראשון יתמלא.
 • Não sincronizado
  ב-12:01, השני יתמלא.
 • Não sincronizado
  ב-12:02, כל הבקבוקים יתמלאו.
 • Não sincronizado
  ב-2008, שני שלישים מהנפט של אמריקה היו מיובאים
 • Não sincronizado
  ב-2048.
 • Não sincronizado
  ב-40% של כל הפעילות הפוטוסינתטית על פני הארץ.
 • Não sincronizado
  באמריקה, האוכל עובר בערך 1.500 מייל מהחווה עד הלקוח.
 • Não sincronizado
  בגלל ההכפלות הנוצרות כתוצאה מצמיחה אקספוננציאלית.
 • Não sincronizado
  בדומה לכך,
 • Não sincronizado
  בדרך כלל,
 • Não sincronizado
  בהתחלה, היה קל למצוא נפט וזול להפיק אותו.
 • Não sincronizado
  בטלאי על טלאי של חלופות?
 • Não sincronizado
  ביודיזל ואתנול
 • Não sincronizado
  ביחס שווה לשליש האנרגיה.
 • Não sincronizado
  בין השאר בגלל שיטת החוב הזו,
 • Não sincronizado
  בכך שנמצאו אדמות חדשות ליישב,
 • Não sincronizado
  בכל פעם שעושים זאת,
 • Não sincronizado
  בלי קשר למקור האנרגיה שלהם.
 • Não sincronizado
  במאה ה-19,
 • Não sincronizado
  במגנטים בעלי יעילות מוגברת וכוננים קשיחים,
 • Não sincronizado
  במטרה להגיע למאגרים שתחתיהן וגרמו לאסונות סביבתיים.
 • Não sincronizado
  במנועי מטוסים,
 • Não sincronizado
  במערכת אי.ג'י.אס. הניסיונית,
 • Não sincronizado
  במקום לקנות ברשתות גדולות,
 • Não sincronizado
  במקום לשתול דשא, שיקלו לגדל את מזונכם שלכם.
 • Não sincronizado
  בנוסף, ההצעות לתחליפים אינן מביאות בחשבון את הזמן שנדרש להכנה למעבר.
 • Não sincronizado
  בנוסף, השימוש בהשקיה ובדשנים עלול להוביל להמלחת קרקעות.
 • Não sincronizado
  בני האדם משתמשים כרגע
 • Não sincronizado
  בנקים מלווים כסף שאין להם,
 • Não sincronizado
  בסדר גודל שמקביל לתפוקה של סעודיה
 • Não sincronizado
  בסכירת נהרות,
 • Não sincronizado
  בעזרת חיסכון
 • Não sincronizado
  בעקבות הזינוק בביקוש.
 • Não sincronizado
  בעקבות המצאת דשנים ומדבירי חרקים המופקים מדלקי מאובנים,
 • Não sincronizado
  בעקבות חדשנות טכנולוגיות
 • Não sincronizado
  בערים מרכזיות יש הפרדה בין אזורי מגורים
 • Não sincronizado
  בעשרת אלפים השנים האחרונות.
 • Não sincronizado
  בצרפת וביפן
 • Não sincronizado
  בקצב גבוה יותר מזה שבו הם יכולים להתחדש.
 • Não sincronizado
  בקצב הזה,
 • Não sincronizado
  בקצב הזה, מרבצי האוראניום הידועים
  יספיקו רק ל-10 עד 20 שנים.
 • Não sincronizado
  ברגע שבאר נפט מתחילה להפיק נפט,
 • Não sincronizado
  ברגע שתפוקת הנפט העולמית תגיע לשיאה,
 • Não sincronizado
  ברמה העולמית,
  קצב גילויי שדות הנפט החדשים הגיע לשיאו בשנות הששים,
 • Não sincronizado
  בשיעור צמיחה של 1%,
 • Não sincronizado
  בשיעור צמיחה של 10%,
 • Não sincronizado
  בשיעורי הצמיחה הנוכחיים,
 • Não sincronizado
  בשיעורי צמיחה של 2% הוא יוכפל בתוך 35 שנה
 • Não sincronizado
  בשיתוף עם המכון הבתר-פחמני
 • Não sincronizado
  בשל הנפקת כסף הנוצר מחוב,
 • Não sincronizado
  בשנות ה-30 נרשם המספר הגבוה ביותר
  של תגליות נפט בהיסטוריה של ארה"ב
 • Não sincronizado
  בשנות החמישים,
 • Não sincronizado
  בשנות החמישים, גיאו-פיזיקאי של חברת הנפט "של", מריון קינג האברט,
 • Não sincronizado
  בשנות השישים,
 • Não sincronizado
  בתוצר לאומי גולמי,
 • Não sincronizado
  גז טבעי לא קונבנציונאלי הוא עניין שנוי במחלוקת,
 • Não sincronizado
  גיאולוגים מכנים את התקופה הזו "הקרטיקון העליון".
 • Não sincronizado
  גילויי הגז הקונבנציונאלי בצפון אמריקה הגיעו לשיאם בשנות ה-50,
 • Não sincronizado
  גרמה לעלייה בשיעור החמצן הדו-חנקני,
 • Não sincronizado
  גשם חומצי מערים ומתעשיות מעקר את האדמה
  מיסודות מזון חיוניים
 • Não sincronizado
  דו"ח הירש של מחלקת האנרגיה של ארה"ב
 • Não sincronizado
  דילול האוזון,
 • Não sincronizado
  דלקי מאובנים חיוניים גם ליצירת פלסטיק ופולימרים,
 • Não sincronizado
  דלקי מאובנים נדרשים לציוד מכאני,
 • Não sincronizado
  דלקים ביולוגים הם דלקים שיש לגדל אותם.
 • Não sincronizado
  דרך אחד שואבים מים, המתחממים בבקיעים.
 • Não sincronizado
  האברט צדק
 • Não sincronizado
  האוכלוסייה שלהם מתרבה בכל דקה.
 • Não sincronizado
  האופטימיסטים מאמינים שהצמיחה תמשיך לעד .
 • Não sincronizado
  האכיל הרבה יותר אנשים ממה שהיה אפשרי
 • Não sincronizado
  האם אפשר להחליף מערכת המבוססת על דלקי מאובנים
 • Não sincronizado
  האם זה נותן מענה ברמה הארצית?
 • Não sincronizado
  האם זה קבוע או אקראי?
 • Não sincronizado
  האם יש אתגרים הנדסיים חבויים?
 • Não sincronizado
  האם למקדם הרעיון יש מודל תפעולי להמצאה?
 • Não sincronizado
  האם נוכל להמשיך בדרך החיים הנוכחית?
 • Não sincronizado
  האם ניתן לאגור או להפיץ אותה בקלות?
 • Não sincronizado
  האמת נמצאת כנראה בין שני הקטבים.
 • Não sincronizado
  האצות גוועו
 • Não sincronizado
  הבין כי מנועי קיטור משופרים הפכו את הפחם
 • Não sincronizado
  הביקוש המופחת יוריד את המחיר,
 • Não sincronizado
  הביקוש לנפט יעלה על ההיצע
 • Não sincronizado
  הבעיה מתעצמת בגלל גורמים נוספים:
 • Não sincronizado
  הבעיות של מחסור באנרגיה,
 • Não sincronizado
  הבקבוק מלא למחצה ב-11:59,
 • Não sincronizado
  הגדלת השטחים המיושבים
 • Não sincronizado
  הגיאולוגים חרשו את אמריקה.
 • Não sincronizado
  הגלובליזציה מאפשרת לאנשים ביבשת אחת
 • Não sincronizado
  הגרף המשותף נראה כמו עקומה בצורת פעמון.
 • Não sincronizado
  הדורשת יותר ויותר אספקה של אנרגיה כדי לתמוך בה.
 • Não sincronizado
  הדייג הכלל-עולמי הגיע לשיאו בסוף שנות השמונים,
 • Não sincronizado
  ההאה"א של הנפט היה 100.
 • Não sincronizado
  ההאה"א של נפט היום נמוך עד כדי 10.
 • Não sincronizado
  ההשלכות של צמיחה כלכלית הן מרחיקות לכת:
 • Não sincronizado
  הוא בעל צפיפות אנרגיה גבוהה
 • Não sincronizado
  הוא יגווע עד שהאוכלוסייה תחזור למגבלותיה הטבעיות.
 • Não sincronizado
  הוא נוזלי בטמפרטורת החדר,
 • Não sincronizado
  החוכמה היא להוציא כמה שפחות אנרגיה כדי למצוא ולהפיק כמה שיותר אנרגיה.
 • Não sincronizado
  החומרים האוצרים בתוכם את האנרגיה הזו
  נקראים "דלקים"
 • Não sincronizado
  החיידקים קולטים את הסכנה.
 • Não sincronizado
  החיפושים עברו למים עמוקים,
 • Não sincronizado
  החנקן הדולף מדשנים המיוצרים מדלקי מאובנים
 • Não sincronizado
  החקלאות המודרנית משתמשת באדמה
  – ואוכל לאנשים.
 • Não sincronizado
  החקלאות המודרנית משתמשת באדמה
  כדי להפוך דלקי מאובנים לאוכל
 • Não sincronizado
  הטכנולוגיה הזו אולי תוכל לספק 10% מצריכת החשמל בארצות הברית עד 2050.
 • Não sincronizado
  הטענה שבאמריקה יש פחם בכמות שתספיק למאות שנים היא מטעה,
 • Não sincronizado
  היא גם צורכת משאבים:
 • Não sincronizado
  היא החלה לגדול באופן חסר תקדים.
 • Não sincronizado
  היא תוכפל כל 23 שנה.
 • Não sincronizado
  היבשות החלו להיפרד,
 • Não sincronizado
  הידלדלות משאבים,
 • Não sincronizado
  היו 6 רגל של קרקע עליונה בערבות של אמריקה.
 • Não sincronizado
  היום, בשל החריש ובשל שיטות עבודה קלוקלות,
 • Não sincronizado
  הירידה בגילויי מאגרים חדשים
 • Não sincronizado
  הירידה בגילויי שדות נפט חדשים בארה"ב לא עצרה
 • Não sincronizado
  היתוך גרעיני ניצב בפני מכשולים טכניים רבים.
 • Não sincronizado
  הכלכלה הגלובלית גדלה באופן אקספוננציאלי,
 • Não sincronizado
  הכלכלה העולמית הנוכחית תלויה בצמיחה אינסופית,
 • Não sincronizado
  הכלכלן הבריטי ויליאם סטנלי ג'בונס,
 • Não sincronizado
  הלווים משתמשים בכסף החדש שנוצר מההלוואה כדי לטפח את עסקיהם
 • Não sincronizado
  הם גם מוגבלים לאזורים שטופי שמש,
 • Não sincronizado
  הם הוצפו, והפכו להיות ימים.
 • Não sincronizado
  הם חיו להם את חייהם,
 • Não sincronizado
  הם מחפשים עוד בקבוקים חדשים ומוצאים שלושה.
 • Não sincronizado
  הם מניחים שהבעיה שלהם נפתרה.
 • Não sincronizado
  הם מצאו מאגרים עצומים של נפט, גז טבעי ופחם.
 • Não sincronizado
  המינרלים האלה משמשים בממירים קטליטיים לרכב,
 • Não sincronizado
  המכיל אנרגיה
 • Não sincronizado
  המספר הזה עלול להגיע לשני מיליארד ב-2025.
 • Não sincronizado
  המערכת הכלכלית מבוססת על הנחת העבודה של צמיחה
 • Não sincronizado
  המערכת חייבת להתרחב או לגווע.
 • Não sincronizado
  המקבילה ל-3 שנות עבודה של אדם.
 • Não sincronizado
  המשמעות היא חיים קשים יותר לרוב האנשים.
 • Não sincronizado
  המשק המודרני,
 • Não sincronizado
  המשק יוכפל בתוך שבע שנים בלבד.
 • Não sincronizado
  המשק מוכפל בתוך 70 שנה.
 • Não sincronizado
  המשתווים למייל מעוקב של נפט,
 • Não sincronizado
  הן מוגבלות לאותם האזורים.
 • Não sincronizado
  הנדרשת לייצור מכונית.
 • Não sincronizado
  הנפט הגולמי האיכותי, שקל יותר להפיק אותו, נשאב קודם
 • Não sincronizado
  הסוף הטוב
 • Não sincronizado
  העברת החשמל המופק מגלים לפנים היבשה תהווה אתגר.
 • Não sincronizado
  העולם משתמש בכ-2 מיילים מעוקבים של פחם בשנה.
 • Não sincronizado
  העולם נמנע עד כה מצמצום כזה
 • Não sincronizado
  העולם צורך 3.7 מיילים מעוקבים של עץ בשנה.
 • Não sincronizado
  העולם צורך 30 מיליארד חביות נפט בשנה,
 • Não sincronizado
  העולם צורך בין שלוש לשש חביות נפט
 • Não sincronizado
  העולם צריך למצוא מאגרי נפט חדשים
 • Não sincronizado
  העריך שאמריקה תגיע לשיא התפוקה שלה
  בשנת 1970.
 • Não sincronizado
  הערים המודרניות תלויות בדלקי מאובנים.
 • Não sincronizado
  הפסימיסטים מאמינים שאנו עומדים לפני תקופת אבן חדשה
 • Não sincronizado
  הרוב היה מקנדה,
 • Não sincronizado
  הרווח האנרגטי של דלקים אלה הוא נמוך מאוד.
 • Não sincronizado
  השימוש באתנול כדי לספק עשירית מצריכת הנפט הצפויה
  בארה"ב ב-2020,
 • Não sincronizado
  השימוש בדלקים ביולוגיים משמעו שפחות אדמה
 • Não sincronizado
  השימוש בדשנים מלאכותיים
 • Não sincronizado
  השקיה מעודדת פטריות גבעול כמו יו.ג'י-99,
 • Não sincronizado
  השקעה כספית עצומה,
 • Não sincronizado
  השתדלו להימנע מבנקים.
 • Não sincronizado
  התחילו ללכת או לרכוב על אופניים.
 • Não sincronizado
  התקדמות טכנולוגית משמעותית נדרשת,
 • Não sincronizado
  התרגלו להשתמש בפחות חשמל.
 • Não sincronizado
  התרחבות כלכלית
 • Não sincronizado
  ו-776 אלף גרגרים.
 • Não sincronizado
  ואילץ את הדייגים לעבור למים עמוקים.
 • Não sincronizado
  ואפשר להשתמש בו במנועים קטנים.
 • Não sincronizado
  ובסופו של דבר נגיע לגבולותיה של הצמיחה.
 • Não sincronizado
  ובקעים עצומים נפערו בקרום של כדור הארץ.
 • Não sincronizado
  ודורשת גידול באספקת אנרגיה זולה
 • Não sincronizado
  והחלה להצטמצם באופן קבוע
 • Não sincronizado
  והיא צפויה לעבור את ה-9 מיליארד עד 2050.
 • Não sincronizado
  והכחדה של זנים.
 • Não sincronizado
  והמתאן באטמוספירה
 • Não sincronizado
  והצבא האמריקאי,
 • Não sincronizado
  והרעילו את המים.
 • Não sincronizado
  והתהליך אינו יעיל במאת האחוזים.
 • Não sincronizado
  וזיהום, כולם סימפטומים של בעיה אחת גדולה מכולן:
 • Não sincronizado
  ויאפשר לאחרים לקנות אותו יותר בזול.
 • Não sincronizado
  ויותר ייצור מקומי של סחורות, אוכל ושירותים.
 • Não sincronizado
  ויקר לזקק אותו.
 • Não sincronizado
  ויש מספיק מקום רק לעוד הכפלה אחת.
 • Não sincronizado
  ויש מקורות האנרגיה המתחדשת.
 • Não sincronizado
  וכורים נאלצים לחפור עמוק יותר ובאזורים פחות נגישים.
 • Não sincronizado
  וכך ומייצרים צמיחה.
 • Não sincronizado
  וכך ישלמו את חובותיהם,
 • Não sincronizado
  וכן בעלי תפקידים המסוגלים לנהל את המעבר.
 • Não sincronizado
  וכן בתי החולים שלנו
 • Não sincronizado
  וכן הלאה
 • Não sincronizado
  וכפי שמים ממלאים חבית,
 • Não sincronizado
  ולא הבחינו בשינויים המתחוללים סביבם.
 • Não sincronizado
  ולבישול.
 • Não sincronizado
  ולהלם הנפט של 1979.
 • Não sincronizado
  ולמעשה מייצרים אותו.
 • Não sincronizado
  ומאלצות אנשים להיכנס לסחרור של הלוואות או החזרים,
 • Não sincronizado
  ומגנזיום
 • Não sincronizado
  ומחיר הדלק יזנק כלפי מעלה,
 • Não sincronizado
  ומכלה יותר ויותר דלקי מאובנים,
 • Não sincronizado
  ומניע כמחצית מצריכת החשמל העולמית.
 • Não sincronizado
  ומשיתים לחצים על משאבי הנפט המוגבלים.
 • Não sincronizado
  ומשלמים חזרה את החוב,
 • Não sincronizado
  ונוצר פחם.
 • Não sincronizado
  ונפלו בטריליונים למעמקי הבקעים.
 • Não sincronizado
  ונצואלה, .
 • Não sincronizado
  ונשאר פחם מאיכות נמוכה, בעל צפיפות אנרגיה פחותה.
 • Não sincronizado
  ונשים בכל משבצת מספר כפול של גרגרים
 • Não sincronizado
  וסובסידיות איפשרו דיג מאסיבי.
 • Não sincronizado
  וסוגים רבים של מינרלים ומתכות
 • Não sincronizado
  ועל אף גודלם, אף אחד מהמאגרים האלה אינו
  קרוב למלא
 • Não sincronizado
  ופתחו יכולת להסתמך יותר על עצמכם.
 • Não sincronizado
  וצגים שטוחים.
 • Não sincronizado
  ושיא התפוקה היה בשנות השבעים המוקדמות.
 • Não sincronizado
  ותיירות
 • Não sincronizado
  ותרם למשבר הכלכלי של 1973
 • Não sincronizado
  זה אינו פתרון.
 • Não sincronizado
  זה יהיה אתגר להאכיל יותר מ-9 מיליארד אנשים בשנים הקרובות,
 • Não sincronizado
  זה נקרא "צפיפות אנרגיה".
 • Não sincronizado
  זה נקרא האה"א:
 • Não sincronizado
  זה רק עניין של זמן עד שהיא מתחילה להידלדל.
 • Não sincronizado
  זהו הגורם העיקרי למדבור.
 • Não sincronizado
  זהו כדור הארץ
 • Não sincronizado
  זהו מספר בעלי החיים או האנשים
 • Não sincronizado
  זו הבעיה העומדת בפנינו,
 • Não sincronizado
  זו הייתה תקופה של התחממות גלובאלית קיצונית,
 • Não sincronizado
  זיכרו כי מספרים גדולים יכולים להטעות.
 • Não sincronizado
  חבית אחת של נפט מכילה את האנרגיה
 • Não sincronizado
  חבית עשויה מקורות עץ,
 • Não sincronizado
  חוות רבות שואבות מים ממאגרים תת-קרקעיים (אקוויפרים) להשקיה.
 • Não sincronizado
  חולות זפת ופצלי שמן.
 • Não sincronizado
  חולות זפת נמצאים בעיקר בקנדה.
 • Não sincronizado
  חולפות ארבעים שנים מנקודת השיא של גילוי המאגרים במדינה מסוימת
 • Não sincronizado
  חוץ מאנרגיה,
 • Não sincronizado
  חיוניים לתהליך הייצור של אינספור מוצרים
 • Não sincronizado
  חיידקים אלה חיים בבקבוק.
 • Não sincronizado
  חיסכון יחסוך לך כסף,
 • Não sincronizado
  חלו שיפורים בקנה מידה עצום בייצור המזון,
 • Não sincronizado
  חלק מהאנרגיה המוכלת בדלק המקורי מתבזבזת.
 • Não sincronizado
  חלק נכבד הולך לאיבוד כפסולת.
 • Não sincronizado
  טכנולוגיה יכולה לתעל אנרגיה לעבודה,
 • Não sincronizado
  טכנולוגיה משופרת
 • Não sincronizado
  טכנולוגיה,
 • Não sincronizado
  טכנולוגיות מתקדמות
 • Não sincronizado
  ידרוש 3% משטחה של אמריקה.
 • Não sincronizado
  יהיה צורך ב-10,000 תחנות כוח גרעיניות.
 • Não sincronizado
  יוביל, באורח פרדוקסלי, לשימוש מוגבר באנרגיה.
 • Não sincronizado
  יוכלו לספק לכל היותר נפט ל-17 חודשים
 • Não sincronizado
  יוכלו לענות לביקוש של כמה חודשים בלבד
 • Não sincronizado
  יותר מכל מה שהאנושות גידלה
 • Não sincronizado
  יותר עבודה ידנית,
 • Não sincronizado
  יותר עבודת חקלאות,
 • Não sincronizado
  יידרש שטח גדול פי שניים מהשטח שעליו מגדלים מזון.
 • Não sincronizado
  יעלה על כל ההכפלות הקודמות גם יחד.
 • Não sincronizado
  יענו על הביקוש העולמי רק למשך 12 יום.
 • Não sincronizado
  יערות
 • Não sincronizado
  יפתרו את הבעיות האלה באמצעות טכנולוגיות חדשות.
 • Não sincronizado
  יש דלקים האוצרים יותר אנרגיה מאחרים.
 • Não sincronizado
  יש כמה וכמה איומים על השיטה הקיימת של ייצור מזון:
 • Não sincronizado
  יש כשמונה מאות מיליון מכוניות בעולם, נכון ל-2010.
 • Não sincronizado
  כ-3% בשנה בקירוב,
 • Não sincronizado
  כ-7 קלוריות של אנרגיה מדלק מאובנים
 • Não sincronizado
  כאשר עושים ממוצע בין כולן,
 • Não sincronizado
  כבר הגיעו לשיא התפוקה שלהן
 • Não sincronizado
  כדי להאכיל את אוכלוסיית העולם המתרבה.
 • Não sincronizado
  כדי להמשיך בצמיחה,
 • Não sincronizado
  כדי להעביר אותם מרחקים גדולים.
 • Não sincronizado
  כדי להפיק אנרגיה, יש להשתמש באנרגיה.
 • Não sincronizado
  כדי לייצר מחשב נדרשת עשירית האנרגיה
 • Não sincronizado
  כדי לספק את כל צריכת הנפט הצפויה בארה"ב ב-2020,
 • Não sincronizado
  כדי לספק שליש, יידרש שטח גדול פי שלושה
  מהשטח המשמש כיום לגידול מזון.
 • Não sincronizado
  כדי לענות על הביקוש העולמי הנוכחי.
 • Não sincronizado
  כדי לפצות את הירידה בתפוקה של שדות הנפט הקיימים
 • Não sincronizado
  כדי שאלה ייתנו מענה על עשר הטרה-וואט שהעולם מייצר היום מדלקי מאובנים,
 • Não sincronizado
  כוח הידראולי הוא אמין,
 • Não sincronizado
  כולל זליגת חנקן,
 • Não sincronizado
  כולל יסודות נדירים.
 • Não sincronizado
  כולל תחבורה,
 • Não sincronizado
  כזה שבו משתמשים הרבה פחות באנרגיה.
 • Não sincronizado
  כי גם היא משתמשת בשיעורים גדלים והולכים
 • Não sincronizado
  כי הוא דורש אנרגיה,
 • Não sincronizado
  כי הוא דורש מחירי אנרגיה גבוהים כדי שהפקתו תהיה רווחית.
 • Não sincronizado
  כיום, לאמריקאי הממוצע יש אנרגיה זמינה
  השווה לעבודה של 150 עבדים, שעובדים 24 שעות ביממה.
 • Não sincronizado
  כימיקלים המופקים מדלקי מאובנים,
 • Não sincronizado
  ככל שהלחץ גבר, כך החום עלה
 • Não sincronizado
  כל אוכלוסיות הדגים צפויות לקרוס
 • Não sincronizado
  כל ההתקנים הסולאריים הפוטוולטאיים בעולם
  מייצרים חשמל.
 • Não sincronizado
  כל החלופות לנפט תלויות במכונות המופעלות בנפט,
 • Não sincronizado
  כל החקלאות הייתה אורגנית.
 • Não sincronizado
  כל עוד שהשיטה הכלכלית שלנו דורשת צמיחה אינסופית,
 • Não sincronizado
  כל צמיג יחיד דורש שבעה גלונים של נפט.
 • Não sincronizado
  כל שלוש שנים
 • Não sincronizado
  כלומר, אין סבירות לכלכלה מבוססת על מימן.
 • Não sincronizado
  כלי רכב,
 • Não sincronizado
  כלכלנים רבים מאמינים
 • Não sincronizado
  כלכלת העולם תתמוטט.
 • Não sincronizado
  כמה מאפיינים הופכים את הנפט לייחודי:
 • Não sincronizado
  כמה פוליטיקאים מציעים להפוך תירס לאתנול.
 • Não sincronizado
  כמו אשלגן,
 • Não sincronizado
  כמו בארות נפט.
 • Não sincronizado
  כמו גגות של בתים רבים.
 • Não sincronizado
  כמו גז מפצלי שמן, שעשוי אולי לסייע לדחות את המחסור בשנים הקרובות.
 • Não sincronizado
  כמו גם משאבים מתחדשים
 • Não sincronizado
  כמו גם רצון פוליטי ושיתוף פעולה,
 • Não sincronizado
  כמו הגרגרים שעל לוח השחמט,
 • Não sincronizado
  כמו הונאת פונזי (פירמידה),
 • Não sincronizado
  כמו כן, המלח שבמים גורם לקורוזיה בטורבינות.
 • Não sincronizado
  כמו כן, מכוניות מכל הסוגים זוללות נפט בתהליך הייצור שלהן.
 • Não sincronizado
  כמו מים, יערות, אדמות ודגה
 • Não sincronizado
  כמו שתי תחנות כוח פחמיות
 • Não sincronizado
  כעת, מצטברות ראיות לכך
 • Não sincronizado
  כפי שהוא נראה לפני 90 מיליון שנה.
 • Não sincronizado
  כשבוחנים הצהרות עתידיות על דלקים והמצאות חדשים ומדהימים,
 • Não sincronizado
  כשהאנושות החלה להשתמש בפחם ובנפט כדלקים,
 • Não sincronizado
  כשהדינוזאורים עדיין משלו על כדור הארץ.
 • Não sincronizado
  כשהתפוקה העולמית של נפט וגז טבעי תקטן.
 • Não sincronizado
  כשזן מסוים חורג מיכולת ההכלה של השטח,
 • Não sincronizado
  לאזורי מסחר מרוחקים,
 • Não sincronizado
  לאחר שהנפט שקל למצוא נשאב,
 • Não sincronizado
  לאנרגיה שמש מרוכזת, או תרמו-סולארי, יש פוטנציאל גדול,
 • Não sincronizado
  לאנרגיית הרוח יש האה"א גבוה, אבל היא אקראית.
 • Não sincronizado
  לאקוויפרים נדרשו אלפי שנים להתמלא,
 • Não sincronizado
  לאריזה – בפלסטיק,
 • Não sincronizado
  לבד מהתמעטות דלק המאובנים,
 • Não sincronizado
  לדוגמה,
 • Não sincronizado
  לדוגמה, יש נפט לא קונבנציונלי:
 • Não sincronizado
  לדלק מאובנים פחמימני:
 • Não sincronizado
  להשפעות של שיא תפוקת הנפט.
 • Não sincronizado
  לטווח שבין חמש לאחד וחצי.
 • Não sincronizado
  לייזרים,
 • Não sincronizado
  לימדו איך לשמר אותו.
 • Não sincronizado
  ליצור את דלקי המאובנים שהעולם צורך בשנה אחת.
 • Não sincronizado
  לכל באר נפט יש דרגת תפוקה משלה.
 • Não sincronizado
  ללא דורות חדשים וגדלים תדיר ,
 • Não sincronizado
  ללא הגבלה
 • Não sincronizado
  ללא חימום בחורף או מיזוג בקיץ
 • Não sincronizado
  למידע נוסף, חפשו בגוגל "מתדלקים במידע"

  למיד
 • Não sincronizado
  למקור דלק משתלם יותר,
 • Não sincronizado
  למקרה שהכלכלה הגדולה תפסיק לתפקד.
 • Não sincronizado
  למרות ההתפתחויות בטכנולוגיה,
 • Não sincronizado
  למשל,
 • Não sincronizado
  למשל, מיליארד חביות נפט
 • Não sincronizado
  לנוכח כל האתגרים האלה,
 • Não sincronizado
  לעבודה, לבית הספר ולחנויות.
 • Não sincronizado
  לעץ יש צפיפות אנרגיה נמוכה, והוא צומח לאט.
 • Não sincronizado
  לעתים קרובות מוצאים גז טבעי לצד נפט ופחם.
 • Não sincronizado
  לפטריות הגבעול "יש כוח עצום להרס חברתי ואנושי".
 • Não sincronizado
  לפי דו"ח מעודכן של המכון הטכנולוגי במסצ'וסטס (MIT),
 • Não sincronizado
  לפי נורמן בורלג,
 • Não sincronizado
  לפני 200 שנים,
 • Não sincronizado
  לפני מלחמת העולם הראשונה,
 • Não sincronizado
  לפני שאפשר לשאוב נפט, יש לגלות אותו.
 • Não sincronizado
  לקח לטבע כחמישה מיליון שנים
 • Não sincronizado
  לקירור,
 • Não sincronizado
  לקנות מוצרים ומזון שאנשים מייצרים ביבשת אחרת.
 • Não sincronizado
  לשטח יש יכולת הכלה מוגבלת.
 • Não sincronizado
  לשינוע,
 • Não sincronizado
  מאז 1860,
  גילו הגיאולוגים מעל שני טריליון חביות נפט.
 • Não sincronizado
  מאז, השתמש העולם בחצי מהן, פחות או יותר.
 • Não sincronizado
  מבין הדלקים האלה, נפט הוא המשמעותי ביותר.
 • Não sincronizado
  מגורים בפרברים מעודדים לבני אדם רבים לנסוע מרחקים גדולים
 • Não sincronizado
  מה אנחנו יכולים לעשות לנוכח הבעיות האלה?
 • Não sincronizado
  מה הוא מדד ההאה"א?
 • Não sincronizado
  מה הוא, אם כן, העתיד המצפה לנו?
 • Não sincronizado
  מה הן ההשלכות על הסביבה?
 • Não sincronizado
  מה עלינו לעשות כדי להתכונן לעתיד אפשרי כזה?
 • Não sincronizado
  מה צפיפות האנרגיה?
 • Não sincronizado
  מה שאיפשר גידול משמעותי באוכלוסייה.
 • Não sincronizado
  מה שאיפשר לה להפוך למעצמת-על תעשייתית.
 • Não sincronizado
  מה שדורש יותר אנרגיה ממה שהמימן יספק.
 • Não sincronizado
  מה שדורש כמות גדולה של חשמל
 • Não sincronizado
  מה שהוביל לשימוש מוגבר במנועי קיטור,
 • Não sincronizado
  מה שהפך אותה פגיעה להפרעות באספקה
 • Não sincronizado
  מה שישפיע הרבה מעבר לעלות הנעת המכוניות
 • Não sincronizado
  מה שמוריד את מדד ההאה"א שלהם
 • Não sincronizado
  מה שמחייב בני אדם לנסוע במכוניות.
 • Não sincronizado
  מה שמכונה "צמיחה בת קיימא" או "צמיחה חכמה" לא יעזור,
 • Não sincronizado
  מוכפל בכל כמה עשרות שנים.
 • Não sincronizado
  מזה ששמנו על המשבצת הקודמת
 • Não sincronizado
  מזהם את הנהרות ואת הימים, ויוצר אזורים מתים עצומים.
 • Não sincronizado
  מזון,
 • Não sincronizado
  מיוצרים מיבולים התלויים בחקלאות תעשייתית,
  המבוססת על בנזין.
 • Não sincronizado
  מיחזור גם לא יפתור את הבעיה,
 • Não sincronizado
  מיחזור,
 • Não sincronizado
  מיליארד בני אדם כבר עכשיו סובלים מתת-תזונה או גוועים ברעב.
 • Não sincronizado
  מים נקיים,
 • Não sincronizado
  מימן מפיקים מגז טבעי, מפחם או ממים,
 • Não sincronizado
  מינרלים ומתכות בלתי מתחדשים,
 • Não sincronizado
  מכוניות חשמליות והיברידיות,
 • Não sincronizado
  מכוניות חשמליות פועלות על חשמל.
 • Não sincronizado
  מכיוון שרוב תחנות הכוח מופעלות בדלקי מאובנים,
 • Não sincronizado
  מכסיקו,
 • Não sincronizado
  ממוקמות בנקודות (גיאולוגיות) חמות נתונות הקרובות לפני השטח של כדור הארץ.
 • Não sincronizado
  ממצאים חדשים יותר, כמו ב-ANWR באלסקה,
 • Não sincronizado
  מנוע יעיל וחסכוני יותר
 • Não sincronizado
  מנועים של מכוניות היברידיות,
 • Não sincronizado
  מנקודה זו והלאה,
 • Não sincronizado
  מעבר מדלקי מאובנים יהיה אתגר עצום.
 • Não sincronizado
  מעטים האמינו לו
 • Não sincronizado
  מעטפת הגנה לכורים גרעיניים,
 • Não sincronizado
  מעריך כי יידרשו לפחות
  שני עשורים כדי להתכונן
 • Não sincronizado
  מערכות הולכת מים,
 • Não sincronizado
  מערכות החקלאות,
 • Não sincronizado
  מערכות התחבורה האוויריות,
 • Não sincronizado
  מרבצים גדולים של אוראניום לביקוע גרעיני עדיין קיימים.
 • Não sincronizado
  מרכיבי מפתח במחשבים, במערכות בידור, ובבגדים
 • Não sincronizado
  משמשות לייצור קלוריה אחת של מזון.
 • Não sincronizado
  משפיעה על אספקטים רבים של חיינו
 • Não sincronizado
  משק יכפיל את עצמו בתוך שבעים שנה.
 • Não sincronizado
  מתבררת האפשרות העתידית.
 • Não sincronizado
  נדרש בייצור פאנל סולארי יחיד.
 • Não sincronizado
  נדרשים יותר משאבים ממה שכדור הארץ יכול לספק,
 • Não sincronizado
  נהרות סחפו את המשקעים אל הים,
 • Não sincronizado
  נורות חשמל חסכוניות,
 • Não sincronizado
  נזדקק למספר אסטרונומי של גרגרים:
 • Não sincronizado
  נזק למערכות אקולוגיות באוקיינוסים,
 • Não sincronizado
  ניגריה, עיראק ואנגולה
 • Não sincronizado
  ניסויים בכורי תרבית מואצת מבוססי פלוטוניום
 • Não sincronizado
  ניתן להמיר את שני הדלקים האלה לנפט גולמי סינתטי.
 • Não sincronizado
  נכון ל-2007, 48.5% מהחשמל של ארה"ב מיוצר מפחם
 • Não sincronizado
  נכון ל-2007, יש רק ארבעה מיילים רבועים.
 • Não sincronizado
  נכפיל אותו ונשים שני גרגרים על הריבוע השני,
 • Não sincronizado
  נכפיל שוב ונניח 8 על הרביעי,,
 • Não sincronizado
  נכפיל שוב ונשים 4 על השלישי,
 • Não sincronizado
  נכשלו וגבו מחיר יקר.
 • Não sincronizado
  נפט וגז טבעי.
 • Não sincronizado
  נפט קונבנציונלי הוא דוגמה טובה.
 • Não sincronizado
  נצטרך לכסות שטח של 140.000 מיילים רועים בפאנלים סולאריים
 • Não sincronizado
  נראית בלתי ניתנת לעצירה
 • Não sincronizado
  סוללות של מכוניות היברידיות,
 • Não sincronizado
  סיבים אופטיים
 • Não sincronizado
  סידן
 • Não sincronizado
  סין החלה להגביל את הייצוא של המינרלים האלה,
 • Não sincronizado
  סעודיה,
 • Não sincronizado
  עד שהשאריות האורגניות של האצות נקברו.
 • Não sincronizado
  עד שנגיע אל הריבוע האחרון,
 • Não sincronizado
  עד שתגובה כימית הפכה את החומר האורגני
 • Não sincronizado
  עומדים בפני ירידה בקצב התפוקה משלהם.
 • Não sincronizado
  עכשיו, הנפט שמוצאים בדרך כלל הוא גולמי כבד או גולמי חמוץ,
 • Não sincronizado
  על איזו משבצת של לוח השחמט אנחנו עכשיו?
 • Não sincronizado
  על המשבצת הראשונה של לוח שחמט,
 • Não sincronizado
  על ידי המשאב החיוני החסר ביותר.
 • Não sincronizado
  על כל חבית שמופקת
 • Não sincronizado
  על פלנטה שטוחה ואינסופית, זה לא היה מהווה בעיה.
 • Não sincronizado
  עלויות ההפקה גדלות ככל שכמות הפחם בגובה פני השטח מוצתה
 • Não sincronizado
  עלולות להחמיר את המצב,
 • Não sincronizado
  עם זאת, נדרות לכך כמויות גדולות של חום ושל מים נקיים,
 • Não sincronizado
  עם זאת, תפוקת הפחם העולמית תגיע כנראה לשיאה לפני 2040.
 • Não sincronizado
  עם חקלאות אורגנית בלבד.
 • Não sincronizado
  עם כל הכפלה, הביקוש לאנרגיה ולמשאבים
 • Não sincronizado
  עם ריבית הדורשת עוד צמיחה.
 • Não sincronizado
  ערי הפרברים, וקהילות רבות אחרות,
 • Não sincronizado
  ערים מודרניות תלויות בדלקי מאובנים.
 • Não sincronizado
  פחם מצוי בשפע,
 • Não sincronizado
  פצלי שמן הם דלק דל במיוחד,
 • Não sincronizado
  פריצות דרך מהזמן האחרון איפשרו להפיק גז טבעי לא קונבנציונאלי
 • Não sincronizado
  צאו מחובות.
 • Não sincronizado
  ציוויליזציה צריכה אינספור משאבים חיוניים:
 • Não sincronizado
  צמיחה
 • Não sincronizado
  צמיחה אינה יכולה לגדול אל מעבר לאורכה של הקורה
  הקצרה ביותר,
 • Não sincronizado
  צמיחה בשימוש תכלה כל אנרגיה או משאבים.
 • Não sincronizado
  צמיחה חכמה,
 • Não sincronizado
  צמיחה מוגבלת
 • Não sincronizado
  צמיחה.
 • Não sincronizado
  צפו לירידה באספקת מזון וסחורות ממקומות רחוקים.
 • Não sincronizado
  צפיפות האנרגיה של הגלים משתנה מאזור לאזור.
 • Não sincronizado
  צריכה של דשנים,
 • Não sincronizado
  צריכת נייר,
 • Não sincronizado
  קווי האספקה ארוכים,
 • Não sincronizado
  קונצנזוס בינלאומי,
 • Não sincronizado
  קל לשינוע
 • Não sincronizado
  קנו מזון הגדל באזורכם, בשווקים כפריים.
 • Não sincronizado
  קרוב לחצי אבד.
 • Não sincronizado
  קרני רנטגן ניידות,
 • Não sincronizado
  רבות מהאחרות צפויות ללכת בעקבותיהן בעתיד הקרוב
 • Não sincronizado
  רבים השתמשו בשיטות של הרס פסגות ההרים
 • Não sincronizado
  רבים מאמינים שהמדענים
 • Não sincronizado
  רבים סבורים שהמשבר יכול להימנע,
 • Não sincronizado
  רוב הכסף בעולם מייצג חוב עם ריבית שיש לשלם.
 • Não sincronizado
  רוב המערכות הבנקאיות מבוססות על חוב,
 • Não sincronizado
  רוב הפחם מסוג אנתרכיט באיכות גבוהה נגמר כבר,
 • Não sincronizado
  רובם ממכרה אחד בודד במרכז מונגוליה.
 • Não sincronizado
  ריבוי שטפונות עצומים,
 • Não sincronizado
  רפורמה אינה צפויה להצליח.
 • Não sincronizado
  רק 2.5% מיוצרים ממקורות אנרגיה מתחדשת אחרים.
 • Não sincronizado
  ש-52 כורים גרעיניים
 • Não sincronizado
  שאננים ובוטחים במקומם בראש שרשרת המזון,
 • Não sincronizado
  שאף הם קרובים לכליה.
 • Não sincronizado
  שבו נהיה חייבים להיות יותר עצמאיים, כפי שהיה בדורות הקודמים
 • Não sincronizado
  שדה הנפט האמריקאי הראשון הגדול היה ספינדלטופ,
 • Não sincronizado
  שדות נפט רבים נוספים התגלו בעקבותיו.
 • Não sincronizado
  שהגביר את סך כל צריכת הפחם.
 • Não sincronizado
  שהוא תוצר של נפט,
 • Não sincronizado
  שהוא לבדו משתמש ב-140 מיליון חביות נפט בשנה
 • Não sincronizado
  שהחיסכון ישמר
 • Não sincronizado
  שהיו אפשריים בעיקר בזכות הנפט.
 • Não sincronizado
  שהשוק החופשי יחליף מקור אנרגיה אחד באחר .
 • Não sincronizado
  שהתגלה ב-1900.
 • Não sincronizado
  שווה ערך לאחד עד ארבעה טון של פחם
 • Não sincronizado
  שחוואים רבים נאלצו לחזור לחקלאות מדבר בתפוקות נמוכות יותר.
 • Não sincronizado
  שידוד מערכות בכלכלה הגלובלית של 45 טריליון דולר,
 • Não sincronizado
  שיטת החקלאות המודרנית,
 • Não sincronizado
  שיכולים לחיות עליו ללא הגבלה.
 • Não sincronizado
  שימוש במים,
 • Não sincronizado
  שיקלו את השימוש במטבעות מקומיים
 • Não sincronizado
  שיש בכוחה להשמיד 80% מיבולי הדגנים הכלל עולמיים.
 • Não sincronizado
  שכל הפרעה קטנה באספקה
 • Não sincronizado
  שכן היא אינה לוקחת בחשבון את העלייה בביקוש ואת הירידה באיכות.
 • Não sincronizado
  שכן רבות מהן דורשות מינרלים נדירים,
 • Não sincronizado
  של לווים שייצרו צמיחה
 • Não sincronizado
  של מתכות ומינרלים מתכלים,
 • Não sincronizado
  שלאחריה התפוקה נכנסת לירידה מתמדת
 • Não sincronizado
  שני פירים נחפרים לעומק של 6 מיילים
 • Não sincronizado
  שני שלישים של פצלי השמן בעולם נמצאים בארה"ב.
 • Não sincronizado
  שש חביות נפט נמצאו עבור כל חבית שנעשה בה שימוש
 • Não sincronizado
  שתפוקת הנפט העולמית מגיעה לשיאה, או שהיא קרובה לכך
 • Não sincronizado
  תהיה זמינה לייצור מזון.
 • Não sincronizado
  תהליך דומה אירע על פני היבשה,
 • Não sincronizado
  תוך הוצאתה של יותר ויותר אנרגיה.
 • Não sincronizado
  תוכננו על בסיס ההנחה שיש שפע של נפט ומקורות אנרגיה
 • Não sincronizado
  תחנות כוח גיאותרמיות קונבנציונאליות
 • Não sincronizado
  תימכו בעסקים מקומיים.
 • Não sincronizado
  תלויה גם היא בדלקי מאובנים,
 • Não sincronizado
  תלויה מאוד בדלקי מאובנים.
 • Não sincronizado
  תעשיות ייצור,
 • Não sincronizado
  תפוקת הגז העולמית עלולה להגיע לשיאה בסביבות 2030.
 • Não sincronizado
  תפוקת המזון העולמית חייבת לגדול פי שניים עד 2050
 • Não sincronizado
  תפוקת הנפט של אמריקה הגיעה לשיאה,
 • Não sincronizado
  תקליטורים,
 • Não sincronizado
  תקשורת
 • Não sincronizado
  תשאלו:
Título:
There's No Tomorrow (2012) למידע נוסף בעברית, בקרו באתר delek-info.co.il
Descrição:

The first production by http://www.incubatepictures.com:
A 34 minute animated documentary about resource depletion and the impossibility of infinite growth on a finite planet.

mais » « menos
Idioma do Vídeo:
English
Duração:
34:53

Legendas em Hebrew

Incompleto

Revisões Comparar revisões